Elektroninio pašto analize

Turinys
1. Įvadas
2. Elektroninio pašto programų analizė
1. Eudoros aprašymas
2. Adresų knygelės
3. Laiško rašymas
3. Outlook Expreess aprašymas
1. Dresų knygelė
2. Laiško rašymas
4. Netscape Communicator aprašymas
1. Naujo vartotojo sukūrimas
5. Darbas su Netscape Messanger
6. Elektroninių pašto programų privalumai ir trūkumai
Išvados
Literatūros sąrašas

1.Įvadas

Elektroninis paštas yra seniausia ir populiariausia Interneto ryšio
priemonė. Naudojant e-paštą galima pasiųsti informaciją į bet kurį pasaulio
kraštą. Tai daug paprasčiau negu siųsti įprastus laiškus : tiesiog parašai
žinutę ir iš karto pasiunčiame ją vieno klavišo paspaudimu. Įdomiausia tai,
kad žinutė adresatą pasiekia per keletą minučių, nesvarbu kaip toli jis
bebūtų.
E-pašto valdymui yra sukurtos atitinkamos taisyklės ( protokolai ) ir
speciali programinė įranga. Interneto naudotojai rašo ir skaito e-pašto
pranešimus, panaudodami e-pašto kliento programinę įrangą. Interneto tinkle
e-paštą iš individualių naudotojų priima ir nukreipia į paskirties tašką
Interneto e-pašto serveriai. Tuose serveriuose yra atskirų naudotojų pašto
dėžutės, kuriose e-paštas saugomas tol, kol nepersiunčiamas į personalinį
Interneto naudotojo kompiuterį. Jūsų pasirinktas ISP paskiria jums e-pašto
adresą ir sukuria jam e-pašto dėžutę savo serveryje.
Interneto naudotojams yra sukurta daugybė e-pašto kliento programų.
Populiariausios iš jų yra Microsoft Internet Mail, Netscape Mail, Pegasus
Mail, Eudora Light. Visos šios programos naudoja standartinius protokolus
bendravimui su serveriais (POP3 e-pašto gavimui ir SMTP e-pašto siuntimui).
Jos taip pat leidžia prikabinti priedus prie laiško, pvz. Dokumentus,
paveikslėlius, programas arba didelius duomenų rinkinius.
Šiame darbe susipažinsime su pašto tvarkymo programomis Outlook
Express, Eudora ir Netscape Messanger. Jos, dauguma atvejų, yra panašios
viena į kitą, tačiau turi skirtumų. Šio darbo tikslas, išanalizuoti
programas.
Žemiau pateikiami trumpi programų Eudora, Outlook Express ir Netscape
Messanger aprašymai.

2.Elektroninio pašto programų analizė
2.1 Eudoros aprašymas

Jeigu dar nebuvo sukurta jūsų pašto dėžutė, tai paleidus Eudorą:

Einame į “Tools” “Options”. Atsiranda pašto dėžutės kofiguravimo langas
Spaudžiame “Getting Started”. Langelyje “POP account” įrašome savo pašto
dėžutės adresą.
Langelyje “Real name” įrašome savo vardą.
Spaudžiame “Hosts” Langelyje “SMTP” įrašome SMTP serverio adresą.
Spaudžiame “Cheking Mail” Langelyje “Check for mail every…minutes” įrašome
tokį minučių skaičių, kuris rodys kas kiek laiko bus automatiškai
tikrinamas paštas. Saugumo sumetimais nuimame varnelę langelyje “Save
password”
Spaudžiame “OK”.

Pabaigus kurti naują pašto dėžutę, ekrane pasirodo pagrindinis programos
langas. Jis turi menių ir įrankių juostą. Čia nesimato standartinių
katalogų “Inbox”, “Outbox”, “Sent Items”, “Deleted Items”. Eudoroje visi
šie katalogai turi kitokius pavadinimus ir jie randami viršutiniame menių
“Mailbox”. Pavyzdžiui katalogas “inbox” čia pavadintas “In”. Išsiųsti
laiškai saugomi kataloge “Out”. Atsidarius katalogą “In” matosi gauti
laiškai, jų atsiuntimo data.
Menių ir įrankių juostos pagalba taip pat galima atlikti ir šiuos
veiksmus:
Naujo laiško rašymas per “Message” “New message” arba tiesiog įrankių
juostoje nuspaudus atitinkamą piešinėlį (ikoną).
Atsakymas į laišką: atsidarome katalogą, išsirenkame ir pažymime laišką į
kurį norime atsakyti ir spaudžiame “Message” “Reply”.
Laiško persiuntimas: pažymite laišką, kurį norite persiūsti ir spaudžiame
“Message” “Forward”.
Adresų knygelė iškviečiama “Tools” “Nicknames”.

2.2 Adresų knygelė
Naujo adreso įrašymas: menių spaudžiame “Special” “make nickname…”ir
užpildome turimą informaciją. Svarbiausia turi būti užpildytas Vardas ir e-
mail adresas.
Adreso pakeitimas: išsikviečiame adresų knygelę, pažymite kurį norime
keisti, ir lauke “address(es)” keičiame reikalingą informaciją.
Adreso pervadinimas: pažymime kurį norime pervadinti ir spaudžiame “Rename”
Adreso ištrynimas: pažymime kurį norite ištrinti, ir spaudžiame “Delete”
Iš adresų knygelės taip pat galima pradėti rašyti laišką: pažymime vieną ar
kelis adresus iš lauko “Nickname” ir spauskite “To”, arba “Cc” arba “Bcc”.
(Priklausomai nuo jūsų norų.)

2.3 Laiško rašymas

Pradedame nuo gavėjo adreso įrašymo laukelyje “To”. Galite gavėjo adresą
išrinkti iš adresų knygelės.
Laukeliuose “Cc” ir “Bcc” galite įrašyti kitus to paties laiško gavėjus.
Skirtumas tik tas, kad adresai įrašyti “Cc” bus matomi gavėjo ir jis žinos,
kad laiškas buvo išsiųstas ne tik jam, o adresai įrašyti į “Bcc” gavėjui
nematomi.
Laukelyje “Subject” įrašykite temą, kurią norite aptarti laiške.
Toliau rašomas laiško tekstas.
Prie laiško galite prijungti ir įvairius priedus. Priedais gali būti
nuotrauka, Excel lentelė ar kt. Priedai prijungiami: “Message” “Attach
File”.

3.Outlook Express aprašymas

Pirmą kartą jums dirbant su pašto programa ji paprastai dar “nieko
nežino” apie jūsų pašto dėžutę. Ją reikia sukurti. Taigi, jeigu dar nebuvo
sukurta jūsų pašto dėžutė, tai paleidus Outlook Express ekrane atsiranda
langas “Internet Connection Wizard”, kuris padeda tai padaryti.
Pažymime “Create new internet account” ir spaudžiame “next”.
Langelyje “display name” įrašome savo vardą ir pavardę ir spaudžiame
“next”.
Langelyje “E-mail address” įrašome savo pašto dėžutės adresą ir spaudžiame
“next”.
Langelyje “My incomming mail server” pasirenkame pašto serverio tipą,
laukelyje “Incomming mail (POP3 or IMAP) server” įrašome POP3 arba IMAP
serverio adresą, langelyje “Outgoing mail (SMTP) server” įrašome SMTP
serverio vardą ir spaudžiame “next”. Savo pašto dėžutės POP3, IMAP ir SMTP
serverius jūs galite sužinoti iš sistemos administratoriaus.
Pažymime ”Log on using”, laukelyje “POP account name” įrašome prisijungimo
vardą, laukelyje “Password” – slaptažodį (saugumo sumetimais geriau palikti
tuščią) ir spaudžiame “next”.
Laukelyje “Internet mail account name” įrašome savo accounto pavadinimą ir
spaudžiame “next”
Pažymime “Connect using my local area network (LAN)” ir spaudžiame “next”.
Spaudžiame “Finish”.

Pabaigus kurti naują pašto dėžutę, ekrane pasirodo pagrindinis programos
langas. Jis yra padalintas į tris dalis. Kairėje pusėje jūs matote pašto
dėžutės katalogus. Standartiniai katalogai yra “Inbox”, “Outbox”, “Sent
Items” ir “Deleted Items”. Viršutinėje dalyje jūs matote aktyvaus katalogo,
pavyzdžiui, “Inbox” turinį, t.y. visų ten esančių laiškų antraštes.
Apatinėje dalyje rodomas pažymėto laiško turinys. Programos langas taip pat
turi meniu ir įrankių juostą. Iš meniu ar įrankių juostos galite atlikti
šiuos pagrindinius veiksmus:
Naujo laiško rašymas per “Compose” “New message”.
Atsakymas į laišką: pasižymime laišką, kurį norime atsakyti ir spaudžiame
“Compose” “Reply to author”.
Dalyvaujant diskusijoje, gali tekti atsakymą išsiųsti visiems diskusijos
dalyviams. Pasižymite laišką, kurį norite atsakyti ir spaudžiate “Compose”
“Reply to All”.
Laiško persiuntimas: pažymite laišką, kurį norite persiųsti ir spaudžiate
“Compose” “Forward”.
Galima persiųsti laišką kaip priedą. Tada spaudžiate “Compose” “Forward as
Attachment”.
Adresų knygelė iškviečiama “Tools” “Address book”.
Papildoma pašto dėžutė sukūriama pasirinkus “Tools” ir “Accounts”.

3.1Adresų knygelė

Naujo adreso įrašymas: įrankių juostoje spaudžiame “New Contact” ir
užpildome turimą informaciją. Svarbiausia turi būti užpildytas Vardas,
Pavardė ir e-mail adresas.
Adreso pakeitimas: pažymite kurį norite keisti, įrankių juostoje spaudžiame
“Properties” ir keičiame reikalingą informaciją
Adreso ištrynimas: pažymite kurį norite ištrinti, įrankių juostoje
spaudžiame “Delete”
Iš adresų knygelės taip pat galima pradėti rašyti laišką: pažymėkite vieną
ar kelis adresus iš įrankių juostoje spauskite “Send Mail”.
Taip pat galima sukurti adresų grupę. Į tokias grupes galite apjungti
įvairiausiais aspektais susijusius adresus: įrankių juostoje spauskite “New
Group”, įrašykite grupės vardą ir pasirinkite grupės narius. Laišką
parašius grupei, jo kopiją automatiškai gauna kiekvienas grupės narys.

3.2 Laiško rašymas

Pradedame nuo gavėjo adreso įrašymo laukelyje “To”. “Tools” “Select
Recipients” galite gavėjo adresą išrinkti iš adresų knygelės.
Laukeliuose Cc: ir Bcc: galite įrašyti kitus to paties laiško gavėjus.
Skirtumas tik tas, kad adresai įrašyti Cc: bus matomi gavėjo ir jis žinos,
kad laiškas buvo išsiųstas ne tik jam, o adresai įrašyti į Bcc gavėjui
nematomi.
Laukelyje “Subject” įrašykite temą, kurią norite aptarti laiške
Toliau rašomas laiško tekstas.
Prie laiško galite prijungti ir įvairius priedus. Priedais gali būti
nuotrauka, Excel lentelė ar kt. Priedai prijungiami “Insert” “File
Attachment”.
Laiško formato pasirinkimas. Interneto vystymosi pradžioje laiškai buvo tik
tekstiniai ir būdavo rašomi vienodu šriftu. Tačiau ištobulėjus
technologijoms

atsirado galimybės parašyti laišką, kuris atrodytų panašiai kaip Word’o
dokumentas ar interneto puslapis. Norėdami parašyti gražesnį laišką jūs
turite pasirinkti tinkamą laiško formatą. Laiško formatas pasirenkamas
“Format” “Rich Text (HTML)” arba “Plain Text”.
Parašę tekstą, laišką galite išsiųsti “File”, “Send Message”, atidėti
siuntimą “Send Later” arba išsaugoti “Save”.

4.Netscape Communicator aprašymas

Netscape Communicator yra Netscape firmos produktas. Pirmos šio
paketo versijos buvo skirtos vien interneto puslapių peržiūrai. Šiuo metu
pakete yra priemonės ne tik interneto puslapių peržiūrai, bet ir jų
kūrimui, pašto sistema, tinklo naujienų pranešimų sistema, grupinio darbo
(konferencijų vedimo) sistema ir automatinės tinklo informacijos (tinklo
kanalų) sekimo ir informacijos atrinkimo sistema. Netscape Communicator yra
vienas iš plačiausiai vartojamų šios srities paketų. Jis yra pritaikytas
daugeliui populiariausių operacinių sistemų. Tai yra šios sistemos
privalumas, kadangi įvairiose operacinėse sistemose darbas su Netscape
paketu lieka toks pats.

4.1 Naujo vartotojo sukūrimas

Paleidžiame programą “User Profile Manager”. Šią programą galima rasti
Netscape programų sekcijos dalyje “Utilities”. Programa išveda langą
“Profile Manager” su egzistuojančių vartotojų sąrašu ir mygtukais “New”,
“Rename”, “Delete”, “Start Communicator” ir “Exit”. Naujas vartotojas bus
sukurtas paspaudus mygtuką “New” ir įvedus reikalingą informaciją keliuose
atsiradusiose languose. Pirmas langas yra skirtas pranešti jums koks
veiksmas yra atliekamas ir jei norima, galima atsisakyti naujo vartotojo
sukūrimo. Į kitą langą pereiname paspaudę mygtuką “Next”. Kitas langas yra
skirtas pagrindinės informacijos apie naują vartotoją įvedimui. Jame yra du
įvedimo laukai. Vienas iš jų skirtas įvesti pilną vartotojo vardą, kitas –
jo pašto adresą. Toliau eina langas, skirtas nustatyti kokiu vardu bus
įrašyta jūsų vartotojo informacija ir kur ji bus saugoma. Patartina
nustatyti tokį vardą, kuris būtų prasmingas ir kurį vėliau prisiminsite,
ypač jeigu vartotojų bus daug. Kelią iki katalogo, kuriame bus saugoma šio
vartotojo informacija, geriausiai nustatyti į savo asmeninį katalogą.
Nurodytame kataloge sistema pati sukurs visą jai reikalingą failų ir
katalogų struktūrą. Kitame lange jūs turite įvesti informaciją, susijusią
su laiškų išsiuntimo procedūra. Pirmas laukas yra skirtas įvesti jūsų pilną
vardą, kuris bus prijungtas prie jūsų siunčiamų laiškų tarnybinės dalies.
Antras laukas yra skirtas jūsų pašto adresui, pagal kurį jūsų laiško
gavėjas galės pasiųsti jums laišką. Ši informaciją irgi automatiškai
prijungiama prie jūsų laiško tarnybinės dalies. Trečias laukas yra skirtas
nurodyti kompiuterį, kuris atliks siuntimo veiksmus. Jį galima sužinoti iš
tinklo administratoriaus. Kitas langas yra skirtas įvesti informaciją,
leidžiančią sistemai paimti iš pašto serverio naujus laiškus. Primame lauke
įveskite jūsų vartotojo vardą pašto serveryje. Antrame – nurodykite pačio
pašto serverio adresą. Taip pat galima pasirinkti pašto serverio tipą. Jūsų
pašto serverio tipą ir jo adresą galite sužinoti iš tinklo
administratoriaus. Paskutinis langas yra skirtas įvesti informaciją apie
tinklo naujienų serverį. Vartotojo kūrimas užbaigiamas mygtuko “Finish”
paspaudimu.
Daugumą nustatymų galima vėliau pakeisti darbo metu pasirinkus iš bet
kurios paketo programos menių punktą Edit ->Preferences. Ten galima
nustatyti ir papildomas galimybes.

5.Darbas su Netscape Messanger

Netscape Messanger pagrindinis langas yra sudarytas iš šių dalių:
meniu ir įrankių juostos (toolbar) lango viršuje, ir darbo srities,
suskirstytos į dvi dalis. Viršutinė dalis yra skirta laiškų sąrašui
atvaizduoti, apatinė – žinutės turiniui atvaizduoti.
Prisijungus prie tinklo, nauji laiškai paimami iš serverio automatiškai
įsijungus programą Netscape Messanger. Nauji laiškai yra sukeliai į
katalogą “INBOX”. Jei paleidus programą PC nėra prijungtas prie tinklo,
nauji laiškai automatiškai nebus paimami iš serverio. Tokiu atveju iš meniu
File pasirinkite Get New Messages. Visi nauji laiškai bus išvardinti
viršutinėje lango dalyje esančiame laiškų sąraše. Pažymėtos žinutės turinys
bus išvestas apatinėje lango pusėje. Nauja žinutė pradedama rašyti
pasirinkus New Message iš meniu Message. Viršutinėje lango dalyje ties
tekstu “To:” yra įrašomi gavėjų adresai, trumpas laiško apibūdinimas
rašomas eilutėje pažymėtoje “Subject:”. Apatinėje lango dalyje rašomas pats
laiškas. Rašant laišką galima naudotis įvairiais šriftais ir kitomis teksto
išdėstymo galimybėmis, tačiau reikėtu prisiminti, kad senesnės pašto
sistemos gali jų neturėti ir jūsų laiško vartotojas gali neperskaityti.
Žinutė išsiunčiama paspaudus Send Now, esantį meniu File. Ten pat esantį
Send Later galite pasirinkti, jeigu laiskų siuntimą norite atidėti.
Atsakyti į laišką galima pagrindiniame programos lange paspaudus
Message(Reply arba Reply to All, jeigu norite atsakyti visiems adresatams,
paminėtiems laiske. Tokiu atvėju programa automatiškai užpildys dalį
siuntimo lango laukų, o taip pat įtrauks gauto laiško tekstą į jūsų
siunčiamą laišką. Laišką persiųsti galima pasirinkus meniu
Message(Forward ir nurodžius gavėjo adresą.
Adresų knygelė. Netscape Messanger, kaip ir kitos panašios programos turi
adresų knygelę, kurioje jūs galite užrašyti draugų, artimųjų ar klietų
adresus. Į adresų grupes galima sujungti įvairiais aspektais susijusius
adresus, galima turėti kelias adresų knygeles. Naujas adresas į knygelę
įtraukiamas pasirinkus meniu File(New Card ir įrašius informaciją į
atsidariusį langą. Adresų grupė sukuriama pasirinkus meniu File(New List.
Adresai į grupę surašomi arba gali būti pertempiami pele iš adresų
knygelės. Papildoma adresų knygelė sukuriama pasirinkus meniu File(New
Address Book. Adresą į adresų knygelę galima įtraukti tiesiai iš gauto
laiško. Norėdami tai atlikti pažymėkite laišką, kurio siuntėją norite
įtraukti į adresų knygelę, pasirinkite meniu Message(Add Sender to Address
Book.

6.Elektroninių pašto programų privalumai ir trūkumai

Elektroninio pašto privalumai yra pirma greitis- laiškui pasiekti bet kurį
pasaulio kampelį pakanka keliolikos ar kelių minučių ir netgi sekundžių.
Antra – pigumas ir patikimumas. Dažnai už naudojimąsi elektroniniu paštu
tereikia mokėti keletą centų arba visai nieko, net jei laiškas siunčiamas
iš Lietuvos į Ameriką ar Australiją. Ne mažiau svarbu ryšio patikimumas.
Dauguma elektroninio pašto programų teikia papildomas paslaugas: informuoja
siuntėją, ar jo laiškas pasiekė gavėją, ir net praneša, kad jis jau
perskaitytas. Taigi laiško siuntėjas gali būti tikras, jog jo laiškas
niekur nedings.
Egzistuoja gana daug įvairių pašto programų – jų visų aprašyti neįmanoma
ir nėra prasmės. Daugelis vartotojų praktiškai įsitikino, kad labai patogu
naudotis elektroninio pašto programomis, esančiomis tokiose standartinėse
WWW peržiūros programose kaip Internet Explorer ir Netscape Navigator.

Išnagrinėjome tris elektroninio pašto programas. Matome, kad jos
gana panašios viena į kitą, tačiau taip pat jos turi ir skirtumų.
Elektroninio pašto sistema “EUDORA” pagrindinis pranašumas yra tas, kad jos
programinė įranga yra nedidelės apimties, lyginant su kitomis pašto
programomis. Taip pat labai lengvai ir greitai sukonfiguruojama pašto
dėžutė. Galima pastebėti ir kelis trūkumus, tai būtų vienodas šrftas (nėra
galima rašyti dokumentų taip vadinamu rich text formatu). Taip pat
manyčiau, kad trūkumas yra ir tai, kad galima susikonfiguruoti ir naudotis,
tik tuo momentu sukonfiguruota viena pašto dėžute. Kitose pavyzdžiui,
programoje “Outlook Express” galima susikonfiguruoti kelias pašto dėžutes
ir visas vienu metu patikrinti. Paleidžiant “Netscape Messanger”
atsiradusiame lange reikia išsirinkti savo pašto dėžutę. Kitaip tariant
programa “EUDORA” gali dirbti tik vienas vartotojas, ir norint, kad
nereiktų perkonfiguruoti jos
iš naujo, reikia persirašyti ją į savo katalogą. O dirbant su kitomis
programomis to daryti nereikia.
“Outlook Express” privalumas yra tas, kad tuo pat metu galima lengvai
dirbti su keliomis elektroninio pašto dėžutėmis, kaip matėme to nebuvo
galima padaryti dirbant su “EUDORA” elektroninio pašto programa.
“Netscape Messanger” pagrindinis šios programos pranašumas tas,
kad vienu metu gali vykdyti paiešką Internet’o tinkleir pasitikrinti savo
pašto dėžutės turinį. Tačiau tai gali būti ir trūkumas, nes jeigu nenorime
eiti į internetą, o tik norime patikrinti paštą, mes negalėsime to
padaryti, nes šios programos veikimo principas yra tas, kad tuo pat metu
pasileidžia ir Internt’o naršyklė.
Didžiausias mano manymu “Outlook Express” ir “Netscape
Messanger” pašto prgramų trūkumas yra tas, kad nėra laiškų konfidencialumo
kai yra daug šios programos naudotojų.

Išvados

Apibendrintai galima daryti išvadas peržiūros programa Netscape
Navigator ar Internet Explorer taip pat rekomenduojama naudoti kaip
kontrolės priemones kuriant pačius WWW puslapius. Tada galima iš karto
ištaisyti pastebėtas klaidas bei trūkumus, o nepatyrusiam vartotojui taip
lengviau mokytis pačios HTML kalbos.

Literatūros sąrašas

1.Internet,o Pradžiamokslis Eugenija Žiniauskaitė, Vitalijus Denisovas
Klaipėdos Universitetas, CITAS,1997m.