diesel programavimo kalba

Diesel programavimo kalba

Peržiūrėje Acad.mnu failą, pastebėsite daug meniu parinkčių, kuriose yra keistai atrodantis tekstas, prasidedantis dolerio simboliu ($). Kai kuriais atvejais dolerio simbolis nurodo išskleisti konteksto meniu. Tačiau dažniausiai šis simbolis yra Diesel makrokomandų kalbos dalis. Diesel yra viena iš daugelio AutoCAD remiamų makrokomandu kalbų. Ją galima naudoti paprastoms operacijoms atlikti. Kaip ir AutoLISP, šios kalbos kodas apskliaudžiamas. Susipažinsime su Diesel panaudojimo būdais. Pirmiausia Diesel paleisime komandų eilutėje. Taip pademonstruosime Diesel makrokomandų formata ir suteiksime galimybe pamatyti Diese/ veikimą. Tuomet parodysime, kaaip Diesel panaudoti meniu parinktyse, kad būtų patikrinta esama AutoCAD busena. Trečiojoje dalyje parodysime, kaip Diese/ panaudoti meniu pavadinimuose, kontroliuojant kas juose rodoma. Galiausiai išmoksite Diese/ panaudoti lauku (Field) objektuose, kai norėsite kontroliuoti tekstą brežinyje.

Diesel komandų eiluteje

AutoCAD komandų eilutėje Diese/ galima naudoti įvykdžius komandą Modemacro (makrokomandų rėžimas). Modemacro komanda informaciją persiunčia į būsenos juostą.
Diese/ galima naudoti makrokomandų rėžime paprastoms užduotims atlikti .
Išbandysime Diese/ šiame pratime:

1. Komandų eiluteje įveskite Modemacro

2. Paraginti įvesti naują MODEMACRO reikšmę arba nieko <” “>. (Enter new vaalue for MODEMACRO, or . for none <” “>:)>/vesklte $(/,25,2) Kairiajame būsenos juostos kampe pamatysite reiškinio atsakyma 12.5.

3. Kad išvalytumėte būsenos juostą, įveskite Modemacro .

Lygtis, įvesta 2-ajame veiksme, vadinama reiškiniu. Diese/ reiškinių struktūra panaši į AutoLISP. Dolerio simboliu nurodoma, kad po jo bus Diesel re

eiškinys.
Diese/ reiškinyje turi būti koks nors operacijos ženklas bei elementai operacijai atlikti. Operacijos ženklas nurodo tam tikrą veiksmą, pavyzdžiui, dviejų skaičių sumą arba skirtumą. Matematinių operacijų pavyzdžiai galėtų būti pliuso (+) ženklas sumai arba įžambus brukšnys (/) dalybai.
Operacijos ženklas dažnai vadinamas funkcija, o operacijos elementai ­kintamaisiais. Todėl (/,25,2) reiškinyje / yra funkcija, 025 ir 2 yra kintamieji. Visi Diesel reiškiniai, nepriklausomai nuo ju ilgio, turi tokią strukturą ir apskliaudžiami skliaustais. Skliaustai yra svarbi reiškinio dalis. Skliaustų kiekis turi būti subalansuotas, prie kiekvieno kairiojo skliausto turi būti dešinysis.

Su Diesel galima atlikti ne tik skaičiavimus. Getvar funkcija yra AutoLISP funkcija, kuria galima gauti brėžinio buvimo vietą ir pavadinimą. Šiais veiksmais išbandykite Diese/ funkciją Getvar:

1. Vėl įveskite Modemacro

2. Įveskite $ (getvar ,dwgprefix) . Esamo brėžinio vieta bus nurodyta būsenos juostoje.

3. Paspausdami , veėl ivykdykite Modemacro koomandą; tuomet įveskite $ (getvar ,dwgname) . Dabar būsenos juostoje bus nurodytas brėžinio pavadinimas.

Šiame pavyzdyje Getvar funkcijos dėka sužinosime brėžinio buvimo vietą ir pavadinimą, kurie nurodomi būsenos juostoje. Getvar galima naudoti bet kokiam sisteminiam kintamajam gauti. Beveik visos AutoCAD nuostatos valdomos ir sisteminiais kintamaisiais. Tai labai praverčia kuriant individualius meniu, nes su Getvar galima sužinoti apie AutoCAD programos būseną. Pavyzdžiui, galima sužinoti, kokia komanda šiuo metu vykdoma. Kaip tai veikia, sužinosite atlikę, šį pratimą:

1. Braižymo (Drawing) įrankių juostoje spragtelekite linijos (Line) įrankį.

2. Įveskite ~Modemacro . Apostrofas pr

rieš Modemacro komandą leidžia naudot šią komandą veikiant kitai komandai.

3. Įveskite $ (getvar ,cmdnames) . Būsenos juostoje atsiras žodis line, kuris rodo, kad vykdoma linijos (Line) komanda.

Diesel praverčia meniu, kai parinktis turi atlikti tam tikrą funkciją, priklausomai nuo to, kokia tuo metu vykdoma komanda.

Įspejimas. LT vartotojai negali naudoti AutoLISP, kad sužinotų AutoCAD failo vietą. Tačiau jie gali pasitelkti Diesel makrokomandų kalbą. Pavyzdžiui. kad sužinotų kelią iki žurnalo (log) failo, gali ivesti Modemacro. tuomet $ (getvar ,logfilepath). Kelias bus rodomas būsenos juostos kaireje.

Diesel naudojimas meniu

Iki šiol Diesel išbandėme tik su Modemacro komanda. Diesel meniu naudojamas šiek tiek kitaip. Taip pat naudojamas dolerio ženklas ir reiškinys, tačiau norint paleisti Diesel, nereikia Modemacro komandos. Vietoj jos naudojamas $M= – jį galima įsivaizduoti kaip Modemacro santrumpa. Meniu galima naudoti toki Diesel reiškinį:

[Blipmode on/off] ‘Blipmode $M=$(-,l,$(getvar,Blipmode))

Šia meniu parinktimi įjungiamos išjungiamos žymelės (Blipmode). Kaip atsimenate, žymelių (Blipmode) rėžime pažymėti taškai brėžinyje rodomi kaip maži kryžiukai. Šie kryžiukai, vadinami žymelėmis, nespausdinami ir gali būti išvalyti su perbraižymo komanda. Tačiau jie praverčia, kai norite matyti pažymėtus taškus. Šiame pavyzdyje vykdoma Blipmode (žymelės) komanda, 0 $M=nurodo, kad tai Diesel reiškinys. Reiškinys:

$(-,l,$(getvar,Blipmode) )

grąžina 1 arba 0, kuris naudojamas žymelių (Blipmode) komandoje, taip įjungiant arba išjungiant žymeles. Pirmiausia vykdoma giliausiai reiškinyje esantis reiškinys, todėl pirmiausia ivykdomas reiškinys.

$ (getvar,blipmode)

Ji grąžina 1 arba 0,

, priklausomai nuo to, ar žymelės (Blipmode) įjungtos, ar ne. Tuomet vykdomas kitas reiškinio lygis

$(-,l,getvar_rezultatas)

Čia getvar_rezultatas yra 1 arba 0. Jei getvar_rezultatas yra 1, reiškinys atrodytu taip:

$ (-,1,1)

ir grąžintu O. Jei getvar_rezultatas yra 0, reiškinys atrodytu taip:

$ (-,1,0)

ir grąžintu 1. Bet kuriuo atveju, žymelių (Blipmode) komandai butų priskirta reikšmė, kuri yra priešinga esamai žymelių (Blipmode) nuostatai.

Diesel meniu parinkties etiketėje

Ankstesniame pavyzdyje pademonstravome, kaip naudoti Diesel meniu, norint gauti komandos būsena ir grąžinti skaitinę reikšmę, kuria. pakeičiama toji būsena. Diesel galima naudoti kaip meniu parinkties etiketės dalį. Žemiau pateiktas reiškinys iliustruoja šiek tiek gudresnį meniu. Cia Diesel kodas parašytas meniu parinkties pavadinime:

[$ (eval,”Blipmode =” $ (getvar,blipmode) )) ‘BLIPMODE $M=$(-,l,$
(getvar,blipmode))

Patarimas. Kai Diesel naudojamas meniu pavadinime, $M=kodo nereikia.

Paprastai meniu pavadinimą matote laužtiniuose skliaustuose meniu sąrašo pradžioje, tačiau čia matote kelias Diesel komandas. Šiomis komandomis nurodoma rodyti meniu Blipmode = 1 arba Blipmode = 0, priklausomai nuo esamos žymelių nuostatos.

Tai veikia taip. Matote pažįstama reiškinį $ (getvar ,blipmode), tačiau šį kartą jis įterptas į kitą reiškinį. Žinote, kad $ (getvar ,blipmode) grąžina 1 arba 0, priklausomai nuo to, ar žymelės įjungtos, ar ne. Išorinis reiškinys

$(eval,”Blipmode =” getvar_result)

parodo Blipmode =, kuri sujungia su getvar_rezultatu, kuris, kaip žinote, gali būti 1 arba 0.Funkcija eval įvertina tekstą ir grąžina jo turinį. Galutinis rezultatas yra Blipmode = 1 arba Blipmode = 0, priklausomai nuo žymelių būsenos.

Naudojant Diesel funkcija if (jeigu), meniu pavadinimą galima padaryti Blipmode On (i

ijungti žymeles) arba Blipmode fft (išjungti žymeles). Čia tas pats meniu punktas su papildomu Diesel kodu:

[$ (eval, “Blipmode ” $ (i f, $ (getvar ,blipmode) , “off”, “On”) ) ] ‘BLIPMODE $M=$(-,l,$(getvar,blipmode) )

Šiame pavyzdyje paprastas $ (getvar ,blipmode) reiškinys išplėstas su if (jeigu) funkcija. Funkcija if (jeigu) pagal $ (getvar ,blipmode) rezultatą grąžina off (išjungta) arba On (įjungta) reikšmes, priklausomai nuo to, ar $ (getvar ,blipmode) grąžino 0.ar 1. Šis reiškinys atrodo taip:

$ (if, getvar rezultatas, “off”, “On”)

Jei getvar_rezultatas grąžina 1, funkcija if (jeigu) grąžina pirmąja reikšmę po getvar_rezultato, kuri yra off (išjungta). Jei getvar_rezultatas grąžina 1, funkcija if (jeigu) grąžina On (įjungta). Antroji reikšmė yra nebūtina.

Šiek tiek susipažinome su Diesel galimybėmis. Kad apie Diesel sužinotume daugiau, pasirinke Help (žinynas) AutoCAD Help (AutoCAD žinynas), atidarykite Help Topics (žinyno temos) dialogo langą. Spragtelėkite Index (rodyklė) kortelę. Viršuje esančiame laukelyje įveskite Diesel, taip gausite temų, susijusių su Diesel, sąrašą. Įterpkite žymelių (Blipmode) meniu įrašą į Mymenu.mnu faila po [Continue Line] parinkties; tuomet iš naujo ikelkite meniu failą ir patikrinkite rezultatus:

[$ (eval, “Blipmode ” $ (if, $ (getvar ,blipmode) , “off”, “On”) ) ) ‘BLI PMODE$M=$(-,l,$(getvar,blipmode) )

Įsitikinkite, kad paskutinė meniu failo eilutė baigiama su

20.2 lenteleje pateiktos kai kurios dažnai naudojamos Diesel funkcijos.

20.2 lentele. Diesel funkciju pavyzdys. Diesel kalboje True (tiesa) arba False (netiesa) nurodome
su 1 arba O.

Kodas Funkcija Pavyzdys Rezultatas Komentarai
+ Suma $(+,202,144) 346
– Skirtumas $(-,202,144) 58
* Sandauga $(*,202,144) 29,088
/ Dalyba $(/,202,144) 1,4028
= Lygu $(=,202,144) 0 Jei skaičiai lygūs, grąžina 1.
> Mažiau $(<,202,144) 0 Jei pirmasis skaičius mažesnis nei antras, grąžina 1.
< Daugiau $(>,202,144) 1 Jei pirmasis skaičius mažesnis nei antras, grąžina 0.
! Nelygu $(!,202,144) 1 Jei skaičiai lygūs, grąžina 0.
<= Mažiau arba lygu $(+,202,144) 0 Jei pirmas skaičius mažesnis arba lygus antram, grąžina 1.
>= Daugiau arba lygu $(+,202,144) 1 Jei pirmas skaičius mažesnis arba lygus antram, grąžina 0.
eq Vienoda eilutė $(eq,”Yes”,”No”) 0 Jei abi eilutės vienodos, grąžina 1.
eval Įvertinti tekstą $(eval,”Here I Am) Here I Am Grąžina tekstą kabutėse.
getvar Paimti sisteminio kintamojo reikšmę $(getvar,ltscale) Esamo linijos
tipo mastelis
if Jei/Tuomet $(if,1, ”Yes”,”No”) Yes Jei pirmojo argumento reikšmė yra 1, grąžinama antroli reikšmė. Kitu atveju grąžinama trečioji reikšmė. Trečioji reikšmė yra nebūtina.

Diesel naudojimas laukuose tekstui generuoti

Diesel reiškiniai būsenos juostoje arba meniu praverčia norint surinkti informaciją arba norint sukurti interaktyvesnę sąsają. Tačiau ką daryti, jei norite, kad Diesel reiškiniu rezultatas būtų brėžinio dalis? Tai galima padaryti su laukais. Pavyzdžiui, tarkime, kad norite sukurti užraša, kuris rodytu brėžinio mastelį pagal esamą matmenų mastelį. Taip pat norite, kad užrašas automatiškai atsnaujintų, kai matmenų mastelis pakeičiamas. Galima įterpti lauko objektą ir susieti jį su Diesel reiškiniu, kuris parodys brėžinio mastelio santykį su esamu matmenų masteliu. Tai padarykite taip:

1. Braižymo (Draw) įrankių juostoje pasirinkite pastraipos (Multiline Text) įrankį ir dviem taškais nurodykite teksto padetį. Atsidarys Text Formatting (teksto formavimas) dialogo langas ir teksto langas.

2. Spragtelėkite dešiniuoju pelės klavišu teksto lange ir pasirinkite Insert Field (įterpti lauką). Atsidarys Field (laukas) dialogo langas.

3. Field Category (lauko kategorija) išskleidžiamajame sąraše pasirinkite Other (kiti); tuomet Field Names (laukų pavadinimai) sąraše pažymėkite Diesel Expression (Diesel reiškinys).

4. Diesel Expression (Diesel reiškinys) lauke dešinėje įveskite šį koda. Jei reikia praplėsti dialogo langą, tai galima atlikti tempiant dešinįjį dialogo lango kraštą. $(eval.”Dimension Scale: l/”)$(/.$(getvar. dimscale).12)$(eval.”inch = 1 foot”)

5. Field (laukas) dialogo lange spragtelėkite OK; dar kartą OK spragtelėkite Text Formatting (teksto formavimas) dialogo lange. Brėžinyje matysite tokį tekstą: Dimension Scale: 1/0.08333333 inch = 1 foot (Matmenų mastelis: 1/ 0.08333333 colis = 1 pėda)

Gautas rezultatas neturės prasmės tol, kol nepakeisite matmenų mastelio į reikšmes, kurios nėra visiškai tokios pačios. Tai padarykite taip:

1. Komandų eilutėje įveskite Dimscale

2. Paraginti įvesti naują DIMSCALE reikšmę <1.0000>: (Enter new value for DIMSCALE<1.0000>:), įrašykite 96. Tai 1/8″ brėžinio mastelio reikšmę.
3. Pasirinkite View (radinys) Regen (perbraižyti) arba įveskite Re. Užrašas pasikeis:

Dimension Scale: 1/8 inch = 1 foot (Matmenų mastelis: 1/8 colis = 1 pėda)

Šiame pavyzdyje buvo panaudotos kelios Diesel operacijos. Pradžioje buvo panaudota eval (įvertinti) operaciją, kuri nurodo „pateikti teksto eilutę“:

$(ev0al “Dimension Scale: 1/”)

Kitoje dalyje nurodyta „gauti esama Dimscale sisteminio kintamojo reikšmę ir padalinti ją iš 12“:

$(/.$(getvar, dimscale),12)

Atkreipkite demesį, kad tai yra įdėtinis reiškinys: $ (getvar ,dimscale) gauna Dimscale sisteminio kintamojo reikšmę, kuri padalinama iš 12. Tuomet reiškinio pabaiga įterpia likusią teksto dalį:

$(eval.” inch = 1 foot”)

Kai viskas sudedama kartu, gaunamas užrašas, kuris matmenų mastelį pateikia kaip architektūrinį mastelį. Kadangi tai AutoCAD teksto objektas, šis užrašas yra brėžinio dalis.

Individualūs linijų tipai

Didejant brėžinio poreikiams, standartiniu linijų tipų gali nebepakakti. Laimei, galima susikurti savo linijų tipus. Kaip tai padaryti, sužinosite šiame skyrelyje. Išsamiai pademonstruosime linijų tipų kurimo procesą. Taip pat išmoksite sukurti sudetingus linijų tipus, kurių negalima sukurti su skubaus linijų tipų darymo (Express Make Linetype) įrankiu.

Esamų linijų tipų peržiūra

Nors AutoCAD pateikia dažniausiai braižyme naudojamus linijų tipus (žr. 20.2 pav.), tačiau tarpai tarp brūkšnelių ar taškų gali netenkinti jūsų poreikių, taip pat gali prireikti visai naujo linijos tipo.
Patarimas. AutoCAD linijų tipai saugomi ASCII formato faile Acad .lin. Sukuriant naują
linijos tipą, informacija išsaugoma šiame faile. Jei sukursite naują failą su linijų tipų aprašais, jo pletinys taip pat bus .lin. Linijų tipus galima koreguoti kaip pademonstruota žemiau, arba galima koreguoti juos tiesiai šiuose failuose.

Kad sukurtumete savo linijos tipą, naudokite linijos tipo (Linetype) komandą. Pažvelkime, kaip šia komanda galima peržiūrėti esamus linijų tipus:

1. Atidarykite naują AutoCAD failą.

2. Komandų eilutėje įveskite – Linetype .(Nepamirškite minuso ženklo prieš komandą. )

3. Paraginti įvesti parinktį [?/Sukurti/Ikelti/Nustatyti]: (Enter an option [?/Create/Load/Set] :),įveskite ? .

4. Dialogo lange esamų linijų sąraše suraskite ir dukart spragtelėkite Acad. Pamatysite paveiksle atvaizduotą sąrašą, kuriame pateikti Acad. lin faile esantys linijų tipai ir jų aprašai.

Naujas linijos tipas

Sukurkime naują linijos tipą:

1. Paraginti ? /Sukurti/Įkelti/Nustatyti: (? /Create/Load/Set: ), įveskite c .

2. Paraginti įvesti norimo sukurti linijos tipo pavadinimą: (Enter of linetype to create:), įveskite Custom , tai bus naujo linijos tipo pavadinimas.

3. Kito dialogo lango pavadinimas yra.Create Or Append Linetype File (sukurti arba prijungti linijų tipų failą). Reikia nurodyti linijų tipų failo pavadinimą, kuris bus sukurtas arba prie kurio bus prijungta infornacija. Jei nurodysite numatyta linijų tipų failą Acad, naujas linijos tipas bus įrašytas į Acad.lin failą. Jei kursite naują linijų tipų failą, AutoCAD atidarys failą su jūsų nustatytu linijos tipu, o nurodytam failui suteiks .lin plėtinį.

4. Tarkime, kad norite sukurti naują linijų tipų failą. File Name (failo pavadinimas) laukelyje įveskite Newline

Patarimas. Jei nurodysite numatytą liniju tipu failą Acad, 5-ajame veiksme matysite pranešimą Wait, checking if linetype already defined . (palaukite, tikrinu ar toks linijos tipas dar neapibrėžtas). Taip apsaugoma nuo netyčinio esamo linijos tipo perrašymo.

5. Paraginti apibūdinti tipą: (Descriptive text:), aprašykite linijos tipą. Aprašyme galima naudoti bet kokius simbolius, tačiau linijos tipas iš tikrųjų sudarytas iš brūkšnelių, taškų ir tarpų eilės. Šiame pavyzdyje nurodykite
Custom – My own center line
(Individualus – mano vidurio linija ) linijai imituoti naudodami pabraukimo (_) simbolį.

6. Paraginti įvesti linijos tipo raštą (kitoje eilutėje): (Enter linetype pattern (on next line):), įveskite šiuos skaičius, kurie vadinami linijos tipo kodu (po a, kuris pateikiamas automatiškai): 1.0, – .125,.25, – .125

Įspėjimas. Jei linijos tipo (-Linetype) komandoje panaudosite Set (nustatyti) parinktį, nustatysite naują numatytą linijos tipą, kuris bus naudojamas visada, nesvarbu, kokiam sluoksnyje busite.

7. Matydami raginimą įvesti naują aprašą, įterptą į failą. Įvesti parinktį [?/Sukurti/Ikelti/Nustatyti:]: (New definition written to file. Enter an option [?/Create/Load/Set]:), Įrašykite ir baikite darbą su linijos tipo (-Linetype) komanda.

Patarimas. Acad .lin ar kitą .lin failą galima atidaryti Windows Notepad programoje ir tiesiogiai įvesti linijos kodą bei aprašymą.

Linijos tipo kodas

Ankstesnio pratimo 6-ajame veiksme įvedėme skaičius, atskirtus kableliais. Tai linijos tipo kodas, kuris nurodo linijos tipą sudarančių komponentų ilgius. Linijos tipo kodo elementai reiškia:

• 1.0 parašytas po a yra pirmosios linijos dalies ilgis. (a, kuriuo pradedamas linijos tipo aprašas, taikomas visiems linijų tipams.)

• Pirmasis – .125 yra tuščios ar nukirstos linijos dalis. Minuso ženklas nurodo nebrėžti linijos tam tikrą atstumą, kuris šiuo atveju yra 0.125 matavimo vienetų.

• Teigiama reikšme 0.25 nurodo brėžti linijos segmentą 0.25 matavimo vienetų po tuščios linijos dalies.

• Galiausiai neigiamą reikšmę -.125 vėl nurodo praleisti linijos braižymą pagal 0.125 matavimo vienetus.

Skaičiai nusako vieną linijos segmentą, kuris kartojamas formuojant liniją. Taip pat galima sukurti sudetingą linijos tipą, kuris atrodo kaip atsitiktinai perskirta linija.

Tikriausiai smalsu, kam skirtas a simbolis linijos tipo kodo eilutės pradžioje. Linijos tipas sudarytas iš linijos segmentų ir taškų eilės. Simbolis a, kuris parašomas automatiškai, yra kodas, nurodantis liniją pradėti ir baigti linijos segmento dalimi, o ne tuščia linijos dalimi. Kartais, kad tai pasiektų, ištempiamas paskutinis linijos segmentas.

Linijų tipus galima kurti ir teksto redaktoriuje,pavyzdžiui, Windows Notepad. Paprastai norint naudoti sukurtą linijos tipą, reikia jį įkelti pasinaudojus Layer (sluoksnis) arba Linetype (linijos tipas) dialogo langu (pasirinkite Format (formatas) ~ Layers or Format (sluoksniai arba formatas) ~ Linetype (linijos tipas)). Jei dažnai naudojate savus linijų tipus, galite susikurti mygtuką su makrokomanda, kuris bus meniu juostos parinktis.

Sudėtingi linijų tipai

Sudėtingas linijos tipas yra toks, kuriame yra teksto ir specialios grafikos. Pavyzdžiui, paprastai požeminis dujų vamzdis vaizduojamas linija su įsiterpiančiu žodžiu GAS (dujos). Tvoros dažnai vaizduojamos linija su įsiterpiančiu apskritimu,kvadratu ar X simboliu. Sudėtingų linijų kūrimui reikalingų simbolių ieškokite tarp AutoCAD šriftu, apie kuriuos kalbėjome 8-ajame skyriuje. Sukurkite teksto stiliu naudodami sistemos šriftus, tuomet linijos tipo aprašyme nurodykite tam tikrus simbolius atitinkančias raides.
Kad sukurtumėte linijos tipą su tekstu, naudokite tą patį anksčiau aprašytą linijos tipo kodą, papildomai laužtiniuose skliaustuose nurodydami šriftų failą. Tarkime, kad norite sukurti požeminio duju vamzdžio linija, naudodami tik raide G. Į Acad.lin failą reikia įterpti tokį kodą:

*Gas_line_G – G – G –
a,1.0,-0.25, [“G”, standard, S=.2, R=0, X=-.l, Y=-.l], -0.25

Informacija laužtiniuose skliaustuose aprašo teksto charakteristikas. Tekstas, kurį norite linijoje išskirti, rašomas kabutėse. Toliau nurodytas teksto stilius, mastelis, pasukimo kampas, x ir y padėtis.

Įspėjimas. Sudėtingų linijų tipų negalima sukurti linijos tipo (-Linetype) komalnda. Reikia atidaryti Acad .lin failą teksto redaktoriuje, pavyzdžiui, Windows Notepad, ir įrašyti į failo gale. įsitikinkite, kad įterpiamo linijos tipo dar nėra faile.

Pasukimo kampą galima nurodyti ir A simboliu (vietoj R), kaip šiame pavyzdyje: a,l.0,-0.25, [“G”, standard, S=.2 A=O, X=-.l, Y=-.lJ, -0.25

Tokiu būdu teksto kampas bus toks pat, nepriklausomai nuo linijos krypties. Atkreipkite dėmesį, kad x ir y reikšmės yra .1; taip G raidės bus linijos centre. Mastelio reikšme .2 reikš, kad tekstas bus 0.2 matu vieneto aukščio. todėl .1 yra pusė aukščio.
Be šriftų, linijų tipų aprašymuose galima nurodyti figūras. Vietoj raidžių bus rodomos figūros. Figūros saugomos ne kaip brėžiniai, bet kaip aprašomieji failai, panašūs į tekstinius šriftų failus. Iš tikrųjų figūrų failai turi tą patį shx failo plėtinį, kaip ir panašiai aprašomi teksto failai. Kad panaudotumėte figūrą linijos tipo kode, naudokite tą patį formatą, kurį naudojome tekstui. Tačiau vietoj raidės ir stiliaus pavadinimo naudojamas figūros pavadinimas ir figūros failo pavadinimas:

*Capline, = = = = a,l.0,-0.25, [CAP,ES.SHX,S=.5,R=O,X=-.l,Y=-.l],-0.25

Šiame pavyzdyje naudojamas CAP simbolis iš Es. shx failo. Simbolio mastelis yra 0.5, pasukimas – 0, o x ir y padėtis yra – -0.1.
Štai dar vienas pavyzdys, kuris naudoja rodyklės figūrą:

*Arrowline, -I-I-I a,l.0,-0.25, [ARROW,ES.SHX,S=.5,R=90,X=-.l,Y=-.l],-0.25
Kaip ir ankstesniajame pavyzdyje, rodyklės simbolio šiame pavyzdyje mastelis yra 0.5, pasukimas – 0, o x ir y padėtis – -0.1. Taip atrodo rodyklės linijos naudojamos splainuose.

Brūkšniuočių raštai

AutoCAD yra keli sukurti brukšniuočių raštai, tačiau galima sukurti ir savus. Susipažinsime su elementariomis raštų kūrimo procedūromis.

Skirtingai nuo line tipų, brūkšniuočių raštais negalima sukurti esant AutoCAD faile. Raštų aprašymai saugomi faile Acad. pat. Šį failą galima atidaryti ir koreguoti tekstų redaktoriuje, kuris supranta ASCII failus, pavyzdžiui, Windows Notepad. Štai vienas brūkšniuotes rašto aprašymas iš failo:

*square,Small aligned squares
0, 0,0, 0, .125, .125,-.125
90, 0,0, 0, .125, .125,-.125

Tarp raštų ir linijų tipų aprašų galima pastebėti keletą panašumų. Abu prasideda apibūdinančiu užrašu ir raštą nusakančiomis skaitinėmis reikšmėmis. Tačiau skaičiai rašto apraše turi kitokią reikšmę. Šiame pavyzdyje pateiktos dvi informacijos eilutės.

Kiekviena eilute nustato vieną rašto liniją. Pirmoji eilute nustato rašto horizontaliosios linijos komponentą, o antroji – vertikaliosios linijos komponentą. Raštas sudarytas iš linijų grupės. Linjų grupė – tai lyg linijos tipas, kuris išdėstomas tam tikrais atstumais užbrūkšniuotame plote. Linijų grupė aprašoma linijos kodu, panašiai kaip linijos tipas. Pavyzdžiui, kvadratiniame rašte naudojamos dvi linijos – horizontali ir vertikali. Visos linijos kartojamos taip, kad sujungtos
sudarytų dežutes (žr. 20.11 pav.). Pažvelkime i pirmąją aprašo eilutę:

0, 0,0, 0, .125, .125,-.125

Šiame pavyzdyje matomi skaičiai, atskirti kableliais; jie apibūdina linijų grupę. Iš tikrųjų juose yra keturi informacijos rinkiniai, kurie atskirti tarpais:

• Pirmasis komponentas yra 0 pradžioje. Ši reikšmė nurodo linijų grupės kampą, kuris nustatomas pagal linijų kryptį. Šiuo atveju 0 nustatoma horizontali linijų padėtis iš kairės į dešinę.

• Kitas komponentas 0,0 yra linijų grupės padėtis. Tai nereiškia, kad linijos prasideda nuo brėžinio pradžios taško. Tai atskaitos taškas, pagal kurį nustatoma kitų linijų grupių padėtis generuojant raštą.

• Sekantis komponentas yra 0,.125. Jis nustato liniju išdėstymo atstumą ir kryptį. Ši reikšmė lyg santykinė koordinatė, nustatanti x ir y atstumus stačiakampėje matricoje. Jis remiasi ne brėžinio koordinatėmis, bet santykinėmis linijų padėties koordinatėmis. Linijai, kurios kryptis yra 00, kodas 0,.125 reikš vertikalią kryptį. Linijai, kurios kryptis 45°, kodas 0,.125 reikš 135° krypti. Šiame pavyzdyje kartojimas bus vykdomas 90° kampu su linijų grupe, nes X reikšmė yra 0.

• Paskutinis komponentas yra tikrasis linijų rašto aprašymas. Ši reikšmė yra reikšmės, nurodomos kuriant linijų tipą, atitikmuo. Teigiamos reikšmės yra linijų segmentai, o neigiamos – tušti segmentai. Ši linijų grupės aprašo dalis veikia taip pat kaip linijų tipo apraše, su kuriuo susipažinote ankstesniame skyrelyje.

Atrodo, kad ši brūkšniuotės raštų aprašymo sistema yra ribota, tačiau su ja galima daug padaryti. “Autodesk” bendrovė sukūre 69 raštus, tačiau tai tik maža galimybių dalis.
Patarimas. Jei į brūkšniuotės raštus norite įtraukti storas linija, jas reikės “sudaryti” iš kelių linijų tipų aprašų.

Taigi, aprašėme Diesel programavimo kalbos panaudojimo būdus.

Leave a Comment