ArcView programa

ArcView yra populiariausia pasaulyje GIS programinė įranga (šiuo metu parduota daugiau nei 500,000 licencijų), suteikianti GIS duomenų vizualizacijos, erdvinių ir atributinių užklausų, analizės, GIS ir atributinių duomenų integravimo, kūrimo ir redagavimo galimybes.
ArcView yra paprasčiausia ArcGIS sistemos programinė įranga, į kurią įtrauktas pagrindinis kartografavimo ir GIS funkcionalumas.
ArcView 8.x GIS programinė įranga skirta naudoti tiek kaip autonominė darbo vieta, tiek kaip pradinė, yra lengvai plečiamos ir integruotos ArcGIS sistemos dalis. Programinėje įrangoje ArcView 8.x yra intuityvi Microsoft Windows grafinė vartotojo sąsaja ir galimybė pl

l
lėsti programinės įrangos funkcionalumą integruoto Visual Basic for Applications pagalba.
ArcView sudaryta iš trijų aplikacijų – ArcMap, ArcCatalog ir ArcToolbox:
• ArcMap apima duomenų atvaizdavimą, užklausas ir analizę;
• ArcCatalog apima geografinių ir lentelinių duomenų kūrimą, valdymą ir jų administravimą;
• ArcToolbox vykdo bazinį duomenų konvertavimą iš/į skirtingus formatus.
Naudojant visas šias aplikacijas vienu metu, vartotojas gali atlikti bet kokią GIS užduotį – nuo paprasčiausio duomenų atvaizdavimo iki sudėtingų užduočių, tokių kaip tematinis kartografavimas, geografinė analizė, duomenų kūrimas ir redagavimas, geoduomenų apdorojimas.
Pagrindinės ArcView savybės:
Sąveika su žemėlapiu
Su ArcView programine įr
r
ranga pateikiami įrankiai duomenų peržiūrai ir išrankai. Įrankiai apima žemėlapio didinimą/mažinimą, perstūmimą ir identifikaciją. Vartotojai gali kurti hypernuorodas į išorines aplikacijas, makrokomandas ar URL. Nauja ArcView savybė yra žemėlapio užuominos, kurios parodomos užvedus pelę ant žemėlapio objekto. Mikroskopo bei apžvalgos langai le
e
eidžia peržiūrėti duomenis išdidintu bei apžvalginiu būdu.
Žemėlapio vaizdavimas
ArcView sudaro galimybę rinktis duomenų žemėlapyje atvaizdavimo būdus. Norint pabrėžti duomenis, esančius žemiau piešiamo sluoksnio, sluoksniai gali būti vaizduojami kaip peršviečiami. Peršviečiamumas labai naudingas vaizduojant rastrinius sluoksnius virš kitų sluoksnių – tokiu būdu leidžiama matyti ir rastrinius, ir žemiau esančius sluoksnius vienu metu. Duomenys gali būti vaizduojami įvairiais klasifikacijos metodais (pvz., vienas simbolis, unikalios reikšmės, sulyginimas su simbolių biblioteka, graduoti simboliai ar spalvos, proporciniai simboliai, taškų intensyvumo žemėlapiai, žemėlapiai su apskritiminėmis bei stulpelinėmis diagramomis, dvinaris ir daugianaris duomenų vaizdavimas).
Žymės
ArcView turi žymių išdėstymo žemėlapyje funkcionalumą, kuris leidžia uždėti paaiškinamąjį tekstą šalia vieno ar kelių žemėlapyje esančių objektų. Žymės gali būti išdėstomos interaktyviai kiekvienam žemėlapyje esančiam elementui arba dinamiškai visam žemėlapio sluoksniui. Vartotojas gali nurodyti, koks bu
u
us naudojamas žymės šriftas, jo dydis ir spalva.
Žemėlapio analizė
ArcView turi daug savybių, leidžiančių analizuoti duomenis, esančius GIS duomenų bazėse. Elementai žemėlapyje gali būti išrinkti interaktyviai – pagal jų atributus ar jų padėtį. Įvairūs erdviniai sąryšiai gali būti rasti naudojant įrankius, esančius ArcView. ArcView turi įrankius, kurie leidžia kurti buferius, iškirpti, sulieti, apjungti, susieti duomenis pagal jų geografinę padėtį ir suformuoti ataskaitas.
Duomenų konvertavimas
ArcToolbox aplikacija, esanti ArcView, turi konvertavimo rinkinį įrankių, kurie reikalingi duomenų, saugomų COVERAGE, GRID, TIN, CAD, konvertavimui į kitus palaikomus duomenų fo
o
ormatus. Įrankiai sugrupuoti į smulkesnius rinkinius, priklausančius atitinkamam konvertavimo uždaviniui. Konvertavimo įrankiai veikia su dauguma plačiai paplitusių GIS duomenų formatų. ArcToolbox naudoja vedlius sudėtingiems duomenų konvertavimo uždaviniams palengvinti. Lentelėje (žr. žemiau) pateiktas formatų, kuriuos ArcView gali importuoti ar eksportuoti, sąrašas:
Importo galimybės Eksporto galimybės
• Importuoti į geoduomenų bazę:
o CAD formatus (DXF, DGN, DWG) į personalinę geoduomenų bazę;
o Coverage į personalinę geoduomenų bazę;
o maršruto įvykių lentelę į sluoksnį (vedlys);
o Shapefile į personalinę geoduomenų bazę;
o lentelę į personalinę geoduomenų bazę;
o VPF į personalinę geoduomenų bazę.
• Importuoti į rastrą:
o ASCII į Grid;
o DEM į Grid;
o DTED į Grid;
o slankaus kablelio taškų duomenis į Grid;
o SDTS rastras į Grid.
• Importuoti į Shapefile:
o AGF į Shapefile;
o geoduomenų bazę į Shapefile;
o MIF į Shapefile.
• Importuoti į lentelę:
o geoduomenų bazę į lentelę;
o OLE DB į lentelę.
• Importuoti į coverage:
o E00 į coverage;
o SDTS taškinį failą į coverage. • Eksportas iš geoduomenų bazės:
o Geoduomenų bazė į shapefile;
o Geoduomenų bazė į lentelę.
• Eksportas iš rastro:
o Rastras į MrSID;
o Rastras į Grid;
o Rastras į ERDAS IMAGINE;
o Rastras į TIFF.
• Eksportas iš Shapefile:
o Shapefile į AGF;
o Shapefile į DXF;
o Shapefile į geoduomenų bazę.
• Eksportas iš lentelės:
o INFO į dBASE;
o lentelė į geoduomenų bazę;
• Eksportas iš CAD:
o DXF, DGN, DWG į geoduomenų bazę.
• Eksportas iš coverage:
o Coverage į geoduomenų bazę.
*ArcView suderinama tik su personaline geoduomenų baze. Rašymui į ArcSDE reikalinga ArcEditor arba ArcInfo licenzija.
Duomenų formatų palaikymas
ArcView gali tiesiogiai (be konvertavimo) skaityti šiuos duomenų formatus:
• Shapefailai;
• Coverage;
• geoduomenų bazės;
• ArcIMS map servisai;
• ArcIMS feature servisai;
• Geography Network servisai;
• PC ARC/INFO coverage;
• ArcSDE 3.x (skaitymo režimu);
• TIN;
• CAD duomenų tipai:
o DXF;
o DWG;
o DGN;
o VPF;
• rastiniai duomenų tipai:
o ESRI Grid;
o ArcSDE rastrai;
o ESRI rastrų katalogai;
o ERDAS IMAGINE (IMG);
o ERDAS 7.5 LAN (LAN);
o ERDAS 7.5 GIS (GIS);
o ERDAS Raw (RAW);
o ESRI Band Interleaved by Line (BIL);
o ESRI Band Interleaved by Pixel (BIP);
o ESRI Band Sequential (BSQ);
o ESRI Grid Stack;
o ESRI Grid Stack file (STK);
o Windows Bitmap (BMP);
o Controlled Image Base (CIB);
o Compressed ARC Digitized Raster Graphics (ADRG);
o ADRG Image (IMG);
o ADRG Overview (OVR);
o ADRG Legend (LGG);
o DTED (levels 1 and 2);
o ER Mapper (ERS);
o Graphic Interchange Format (GIF);
o JPEG File Interchange Format (JIFF);
o National Imagery Transmission Format v1.0 (NITF, NTF);
o Portable Network Graphics (PNG);
o LizardTech MrSID (SID);
o Tagged Image File Format (TIFF).
Metaduomenys
ArcCatalog aplikacija, esanti ArcView, turi integruotą metaduomenų redaktorių, kuriuo galima dokumentuoti turimus duomenis. Sukūrus naujus duomenis, ArcCatalog automatiškai užpildo dalį informacijos metaduomenyse, naudodamas duomenyse esančią informaciją. Jei duomenų savybės keičiasi, pavyzdžiui, pridėjus naują stulplelį duomenims, ArcCatalog metaduomenis automatiškai atnaujina.
Pritaikymo galimybės
ArcView pilnai pritaikomas pagal vartotojo poreikius rašant naujas makrokomandas Visual Basic for Applications aplinkoje, kuri yra integruota į ArcView ArcMap ir ArcCatalog aplikacijas, arba kuriant papildomus modulius, naudojant standartines programavimo kalbas (tokias kaip VB, C#, C++, Delphi ir kt). ArcView programinė įranga pilnai suderinama su WEB servisais – ArcView suteikia galimybę atsisiųsti ir dinamiškai peržiūrėti geografinius duomenis internete, teikiamus ArcIMS serverių.