apie kompiuteri

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

PANEVĖŽIO INSTITUTAS

FIZINIŲ MOKSLŲ KATEDRA

INFORMATIKA 1Laboratorinis darbas Nr. 1

Atliko: PVA – 4/1 gr. stud. Tikrino: dėst. T.Šukys S. Glynskienė

Panevėžys, 2004

Darbo aprašymas

1. Užduotis vykdoma: atidaromas START meniu. Kairiu peles spaudžiame mygtuką LOG OFF. Atsiradusiame dialogo lange įvedame savo vartotojo vardą ir savo slaptažodį. Spaudžiame OK.

2. Sisteminius parametrus keičiame: užduočių juostos plotį ir vietą keičiame peles pagalba. Žymeklis padedamas ant užduočių juostos viršutinės dalies. Turi atsirasti žymėjimas : .Tada nuspaudžiame kairį peles klavišą ir laikant jį tempiame juosta arba į viršų ar į apačią. Juostos vieta keičiama pelės žymeklį nukreipus laisvos vietos juostoje, nuspaudžiame kairį pelės klavišą ir laikant jį juostą perkeliame į kitą darbastalio vietą. Ant užduočių juostos nuspaudžiame dešinį pelės klavišą, pasirenkame funkciją PROPERTIES. Ten pasirenkame SHOW SMALL ICONS(padedame varnele jei norime sumažinti). Jei norime paslėpti juosta uždedame varnelę ant HIDE THE TASKBAR. Norint paslėpti laikrodį nuimama varnele nuo SHOW THE CLOCK. Norint nepriimti nustatytų parametrų spaudžiame CANCEL.

3. Spaudžiame: START > PROGRAMS > ACCESSORIES > NOTEPAD, WORDPAD, PAINT. Tai galima padaryti su pele ar klaviatūra naudojant start ir krypčių mygtukus. Spaudžiame pelės dešinį klavišą ant užduočių juostos laisvos vietos ir ten nurodome SHOW ALL WINDOWS. 4. Notepad langas suaktyvinamas nuspaudus kairįjį peles klavišą ant užduočių juostoje esančio užrašo: Untitled-Notepad. Lietuviškas šriftas įjungiamas naudojant: SWIFT + ALT. Norint notepad langą minimizuoti reikia nuspausti Alt+Speis klavišus. Atsiradus valdymo lentelėje pasirenkame MINIMIZE funkciją. Wordpad langas suaktyvinamas nuspaudus kairįjį peles klavišą ant užduočių juostoje esančio užrašo: Document – WordPad. Paint langas suaktyvinamas nuspaudus kairįjį peles klavišą ant užduočių juostoje esančio užrašo: untitled – Paint. Šioje programoje ką nors nupiešti galima panaudojant įrankį: Pencil ir kt. Pasirinkus įrankį : (Select) pažymėkite piešinuko dalį, kurią norite perkelti į parašytą laišką. Pasižymėję piešinuko dalį spaudžiame juostoje Edit > Copy. Suaktyvavę Worpad langą spaudžiame įrankių juostoje Paste. Visi langai minimizuojami ant užduočių juostos nuspaudus dešinį palės mygtuką, atsiradusioje lentelėje pasirenkama komanda MINIMIZE ALL WINDOWS.

5. Spaudžiame: START > PROGRAMS> Windows Explorer. Tai galima padaryti su pele ar klaviatūra naudojant start ir krypčių mygtukus. 6. My Documents katalogas yra ant darbastalio ir taip pat jį galima rasti C: My Documents. Naujas katalogas kuriamas nuspaudus įrankių juostoje FILE > NEW > FOLDER.

Toliau jį tiesiog surenkame savo vardą ir pavardę ir spaudžiame ENTER. Toliau įeiname į jį ir taip pat sukuriame reikiamus katalogus ir pakatalogius. Norint išsaugoti .txt failą reikia vėl aktyvuoti wordpad. Nuspausti Ctrl + S. Atsiradusiame dialogo lange nurodyti vietą kur išsaugoti( jau ankščiau susikurtame kataloge C:My DocumentspavardeDokumentas.Kiti 2-u likę failai išsaugomi taip pat tik parenkamos atitinkamai dislokacijos vietos(Dokumentas; Piesinys):

Visos užduotys uždaromos užduočių juostoje nuspaudusdešinįjį pelės klavišą ir atsiradusioje lentelėje pasirenkame CLOSE ALL WINDOWS. Atlikę užduotį, programos Windows Explorer lange matysite:

7. Susirandame kataloge My Documents savo pavarde pavadintą katalogą. Pasižymime jį ir nuspaudžiame dešinį peles klavišą. Atsiradusioje lentelėje pasirenkame komandą ADD TO ARCHIVE…Atsiradusiame dialogo lange, laukelyje (Archyve name) įrašome savo vardą. Toliau spaudžiame mygtuką Browse…atsiradusioje lentelėje, išskleidžiame laukelį look in: pasirenkame Local Disk (C:). Spaudžiame Open. Spaudžiame Ok.

8. Norint patikrinti ar diskelyje (Floppy A) nėra virusų reikia įsidėti į diskelių skaitiklį diskelį. Eiti į My Computer . Ten pasižymėti ir nuspausti dešinį pelės klavišą ant Floppy įrenginio

Atsiradusioje lentelėje pasirinkti funkciją Scan with Norton AntiVirus. Pasileis antivirusinė programa kuri automatiškai patikrins ir duos ataskaita ar nėra virusų.

9. Eiti į My Compute. Ten pasižymėti ir nuspausti dešinį pelės klavišą ant Floppy įrenginio. Atsiradusioje lentelėje pasirinkti funkciją Properties.Atvertoje lentelėje diskelio talpa atsispindi (capacity),laisvos vietos dydis (Free space)

10. Norint nukopijuoti suarchyvuotą failą į diskelį reikia

susirasti jį C: diske. Pasižymėti jį nuspausti dešinį klavišą. Pasirodžiusioje lentelėje pasirinkti funkciją Send to ten pasirinkti Floppy (A:)Failas bus automatiškai keliamas į A: diską. Aišku diskelisturėtu buti skaitytuve ir jame turi pakakti laisvos vietos failui patalpinti.

11. Tarkime norime perkelti piešinį f3.bmp perkelti iš katalogo piešinys į katalogą pavarde. Tai lengviausia padaryti naudojant Windows Explorer programa (START > PROGRAMS> Windows Explorer) Pasileidus ją susirandame katalogą pavarde. Įeiname. Įeiname į katalogą Piesinys. Nuspaudžiame kairįjį pelės klavišą ir jo neatleidžiant pertempiame failą į katalogą pavarde. Failas perkeltas. Su likusiais kitais viskas identiška,tik perkeliama iš kito katalogo.

12. Pasižymime failą kurį norime pervadinti spaudžiame F2 klavišą ir surenkame naują failo vardą.13. Failus surūšiuoti pagal jų tipą galima taip: nueiname į My Documents katalogą pavarde. Įrankių juostoje spaudžiame ViewTen pasirenkame: Arrange Icons by Pasirodžiusioje lentelėje pasirenkame funkciją Type

14. Norint padaryti paiešką reikia bet kur nuspausti F3 mygtuką. Taip iškviečiamas paieškos langas.Jame laukelyje Search įrašome: *.txt. Spaudžiame Search mygtuką.

15. Paieškos programos rezultatų lange pasižymime visus tris reikalingus failus, spaudžiame dešinį pelės klavišą. Lentelėje pasirenkame Send To funkciją. Toliau komandą Desktop (create shortcut). Kiekvienos nuorodos pavadinimas (vardas) keičiamas panaudojant F2 klavišą. Failus lange galima išdėstyti pagal abėcėlę, vienoje linijoje. Lango įrankių juostoje nuspaudus View , pasirinkus Arrange Icons by, nuspaudus funkciją Name failai išdėstomi pagal abėcėlę. Norint juos išdėstyti liniją pasirenkama toje pačioje lentelėje funkciją Icons.

16. Suarchyvuotą failą susirandame C: diske.( My Compiuter > Local Disk (C:). Pasižymime jį, spaudžiame dešinį pelės klavišą. Atsiradusioje lentelėje spaudžiame funkciją copy . Tame pačiame kataloge susirandame katalogą My Documents, jame katalogą pavadintą pavarde. Įeiname į jį laisvoje vietoje spaudžiame dešinį pelės klavišą. Atsiradusioje lentelėje spaudžiame funkciją Paste.

Pasižymime jį dar kartą, spaudžiame dešinį pelės klavišą.Atsiradusioje lentelėje spaudžiame funkciją Extract Here.

17. Lango peržiūros parametrai nustatomi betuokiame kataloge įrankių juostoje pasirinkus View > Folder Options. Failų prievardžiai gali būti rodomi pasirinkus skiltį View ir nuėmus varnelę prie užrašo Hide extensions for known file types. Katalogas peržiurimas atidarant vis naują langą nustatoma Folder Options, skiltis General. Reikia pažymėti Open each folder in its own window ir spausti OK.