Šokio – judesio terapijos galimybės

Šokis- tai žaidimas, kurio metu mes turime galimybę iš vienos „realybės“ pereiti į kitą. Tokią, kurioje tiesiogiai atsispindi kiekvieno žmogaus psichologinis gyvenimas.

Čia svarbu viskas- kaip žmogus juda, ką jis jaučia, kai šoka, kokias elgesio ir bendravimo strategijas naudoja. Taip pat – kaip žmogus keičiasi judesio vystymosi procese.

Šokis- tai resursas. Šokis- tai iššūkis. Šokis- tai žinia.

Šokis tampa resursu, kuomet jis perauga į pozityvios būsenos ir energijos šaltinį. Fiziniame lygmenyje, šokio – judesio terapija leidžia tiksliai suvokti savo fizinį “aš”, judesiais išreikšti nuotaikas, požiūrius, idėjas, atsipalaiduoti.

Psichologinėje plotmėje terapija padeda pasąmonėje glūdinčius dalykus perkelti į sąmonės lygį. Skatinama laisva saviraiška judesiais, sukuriami būdai emocinei įtampai panaikinti, gyvenimo džiaugsmui patirti, naujiems gebėjimams tobulinti.

Šokis kaip iššūkis: tai galimybės – išbandyti ką nors nauja, netikėta. Daugeliui žmonių pats šokis, ypatingai dalyvaujant kitiems žmonėms, pats leidimas išreikšti save- sąžiningai, ryškiai per judesį- tampa rimtu iššūkiu.

Kartais tokiu šokiu gali tapti labai konkretaus jausmo išraiška. Šokiu galima išreikšti pyktį, džiaugsmą, liūdesį, meilę, savo stipriąsias ir silpnąsias (šešėlines) savybes…Įveikęs šį iššūkį saugioje seminaro erdvėje, žmogus gauna palaikymą ir impulsą- kūrybiškai ir įvairiai sureaguoti į gyvenimo siunčiamus iššūkius. Šokis – vienas saugiausių būdų- pabūti „Kitu“, išeiti iš įprastų Rolių, praplėsti savo Ribas.

Taip pat šokis gali būti žinia, kurioje mes perskaitome informaciją, svarbią mūsų pilnatviškesniam ir sveikesniam gyvenimui. Mes galime įsiklausyti į savo kūno balsą ir atrasti jame naują motyvą ir supratimą savęs, savo elgesio ir reagavimo paternus, savo bendravimo strategijas. Mes galime išgirsti tuos impulsus ir norus, kurių iki šiol nepastebėjome ir įtraukti juos į savo gyvenimo šokį.

Šokis gali būti bendravimo būdu, būdu išreikšti save, apjungti visus žmogiškus jausmus, pasakoti istorijas, sustiprinti ir disciplinuoti asmenybės vientisumą, keisti savijautą.

Praktikuojant šokį kaip asmeninio augimo metodą neabejotinai keičiasi šokančiojo elgesys, judesio kokybė, savijauta, santykiai ir socializacija.

Šokio praktika tinka kiekvienam, norinčiam pažinti ir atrasti save kūrybiškai ir žaismingai. Per judesį išreikšti save kiekvienas gali jam pačiam priimtinu tempu bei unikaliais judesiais be griežtų taisyklių ar reikalavimų.