zemaitijos nacionalinis parkas

ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKASPlateliai, LT-5665, Plungės rajonasFaksas: 8 – 218 – 49337, Telefonas: 8 – 218 – 49337

Žemaitijos nacionalinis parkas (ŽNP) įkurtas 1991 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu vertingiausioms gamtiniu ir kultūriniu požiūriu Žemitijos teritorijoms išsaugoti ir tausojančiai naudoti. ŽNP uždaviniai: išsaugoti didžiausią Žemaitijoje Platelių ežeryną ir jo apylinkių gamtos kompleksą; nuolat atlikti aplinkos, etnokultūros paveldo ir kitus mokslinius tyrinėjimus, stebėjimus, kaupti informaciją; saugoti esamas ir atkurti sunaikintas kultūros vertybes Žemaičių Kalvarijoje, Beržore, Plateliuose ir kitose parko vietose, puoselėti Žemaitijos kultūros tradicijas, propaguoti aplinkosaugos idėjas ir žinias, tradicines ūkininkavimo formas ir metodus, plėtoti rekreacinę veiklą, pirmiausia – pažintinį turizmą. Žemaitijos nacionalinis parkas užima 21 720 ha plotą ir visa teritorija pagal ūkinių ir gamtos apsaugos funkcijų prioritetą suskirstyta į šias zonas:I. Konservacinė: rezervatai (1050 ha, 5%) ir draustiniai (9410 ha, 43%).II. Apsauginė (3140 ha, 15%).III. Rekreacinė (520 ha, 2%).IV. Ūkinė (7600 ha, 35%).ŽNP ribojama ūkinė veikla, kenkianti aplinkai ir nesusijusi su nacionalinio parko funkcijomis, gyventojų interesais. Siekiama, kad bet kokia ūkinė, rekreacinė ar kitokia veikla iš esmės nekeistų parko unikalaus kraštovaizdžio. Žemaitijos nacionalinis parkas didžiulė šio krašto vertybė. Tai savotiška žemaitiškumo sala, kur administracinėmis priemonėmis bandoma išlaikyti tai, kuo šis kraštas unikalus, turtingas ir įdomus visai Lietuvai ir pasauliui. ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKASDidžioji g. 10LT-5655 PlateliaiPlungės rajonasEl. paštas: znp@plunge.omnitel.netTel./ Faks.: (8-218) 49 337Puslapis internete: http://miskai.gamta.lt/st/parkai/nacionaliniai/Zemaitijos/

ŽNP Platelių informacijos centro tel.: (8-218) 49 231ŽNP Žem. Kalvarijos informacijos centro tel.: (8-218) 43 200GAMTOS VERTYBĖSŽemaitijos nacionalinio parko bendras plotas – 21720 ha. Miškai užima 9683 ha. Iš jų eglynai – 47%, pušynai – 26%, beržynai – 13%, baltalksnynai – 4,4%, ąžuolynai – 4,1%; pusamžiai medžiai – 56%, brandūs medynai – 1,5%. Pelkės užima 963 ha, ežerai ir tvenkiniai – 1460 ha. Gyventojų skaičius – 3500.

ŽNP kalvotą reljefą suformavo prieš 12 tūkst. metų atsitraukdamas ledynas. Kalvos gana aukštos (150-190 m), o jų virtinės užima didžiąją šio parko dalį. Ežerai sudaro daugiau kaip 7% parko teritorijos (1460 ha). Didžiausias ir gražiausias – Platelių ežeras (plotas – 1205 ha, gylis – 50 m). ŽNP teritorijoje dar yra 25 mažesni ežerai.Parke užregistruota 183 rūšys paukščių, iš jų 28 rūšys yra praskrendančios, o 22 – labai retos. Čia galima pamatyti 49 žinduolių rūšis (12 rūšių yra įrašyta į Lietuvos Raudonąją knygą). Parke aptikta net 10 šikšnosparnių rūšių. Platelių ežere be daugybės įprastų žuvų veisiasi retos lašišinių šeimos žuvys – seliava ir Platelių sykas, užsilikusios iš poledynmečio laikų. Daugelyje ežerų ir upelių gyvena plačiažnypliai vėžiai, rastas net balinis vėžlys. Žemaitijos nacionaliniame parke ir jo apylinkėse gausu retųjų vabzdžių, o biotopų įvairovė nulėmė saugomų augalų gausą – 58 augalų rūšys įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą.ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO GAMTOS VERTYBĖS:1. Raganos uosis.2. Platelių liepa.3. Pilelio šaltinis.4. Platelių ežero salos: Briedsalė, Pilies, Veršių.5. Kreiviškių pusiasalis.6. Auksalės pusiasalis.7. Plokščių šaltinis.8. Pūkštės kalnas.9. Platelių vinkšna.Parke gyvena apie 173 rūšių paukščiai; iš jų 23 rūšių paukščiai yra praskrendantys, o 22 rūšių – labai reti. Platelių ežere tarp daugybės įprastų žuvų veisiasi retos lašišinių šeimos žuvys – seliava ir Platelių sykas. Jos yra užsilikusios iš poledynmečio laikų. Daugelyje ežerų ir upelių gyvena unguriai, plačiažnypliai vėžliai, rastas net balinis vėžlys. Žemaitijos nacionalinio parko apylinkėse gausu retųjų vabzdžių, o biotopų įvairovė nulėmė saugomų augalų gausą. Randamos 32 rūšys augalų, įtrauktų į Lietuvos Raudonąją knygą.Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje gausu unikalių paminklų, kurie atspindi šio krašto kultūrinį palikimą nuo pirmųjų žmonių atsiradimo (prieš 11 tūkst. metų) iki mūsų dienų. Čia gyvena žemaičiai, išsaugoję savo tarmę, papročius, charakterio ypatumus, statinius ir originalią mažąją architektūrą. Senovės kultūros paminklų čia yra daugiau kaip 30. Parko teritorijoje yra 215 paminklų (istorijos – 48, architektūros – 30, dailės – 94, archeologijos – 34).
PASLAUGOS, INFORMACIJAParkas įsikūręs nepakartojamo grožio Platelių ežeryno teritorijoje. Lankomiausios vietos parke Plateliai, Beržoras ir Žemaičių Kalvarija. Plateliuose ir Žemaičių Kalvarijoje veikia parko Informacijos centrai. Čia Jums bus suteikta išsami informacija apie turizmo ir poilsio galimybes parko teritorijoje. Visą informaciją galite gauti paskambinę telefonais: Parko administracijos centras yra įsikūręs Plateliuose – miestelyje, kuris nuo seno apipintas legendomis ir padavimais. Miestelio pasididžiavimas gražiai tvarkomas senasis Platelių parkas, naujam gyvenimui prikeliami Šuazelių dvaro pastatai, savitos architektūros gyvenvietė ir unikalų, pirminį grožį išlaikiusios ežeringos, kalvotos žemaičių krašto apylinkės. Plateliai vienas iš populiariausių kurortinių vietų Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Platelių ežeras turistus ir poilsiautojus pirmiausia patraukia unikaliu grožiu, švariu vandeniu, galimybe gerai pailsėti, pamedžioti ir pažvejoti. Ežero pakrantėse gausu poilsiaviečių, veikia jachtklubas, kavinės, parduotuvės, autoservisas. Žemaitijos nacionalinio parko archeologijos paminklai1. Gegrėnų (Pelekalnio) piliakalnis.2. Grigaičių (Pilalės) piliakalnis ir senovės gyvenvietė.3. Pučkorių (Pilės) I piliakalnis.4. Pučkorių (Pilės) II piliakalnis.5. Pučkorių (Pilės) III piliakalnis. 6. Šarnelės (Švedų) piliakalnis.7. Gegrėnų piliakalnis.8. Mikytų alkakalnis.9. Žemaičių Kalvarijos (Šv. Jono kalno) piliakalnis.10. Gilaičių (Aukos kalno) alkakalnis.11. Vilkų (Alkos) kalno alkakalnis. 12. Platelių ežero Pilies salos piliavietė. 13. Užpelkių (Pilalės) piliakalnis. 14. Mikytų (Pilies) piliakalnis. 15. Jazdauskiškių (Girkontės, Pilalės) piliakalnis.16. Gudalių (Alkos kalno) alkakalnis.17. Visvainių alkakalnis.Akmens amžiaus stovyklos, senkapiai, senovės gyvenvietės

1. Šarnelės akmens amžiaus stovykla. 2. Žemaičių Kalvarijos senkapiai. 3. Gegrėnų senkapiai. 4. Jazdauskiškių senkapis. 5. Pučkorių senkapis. 6. Gegrėnų senovės gyvenvietė. 7. Šventorkalnio senovės gyvenvietė. 8. Ubago kapo senkapis. 9. Laumalenkos senkapiai. 10. Babrungėnų (Milžinkapio) senkapis. 11. Babrungėnų senkapis. 12. Babrungėnų I senkapis. 13. Siurblių (Varių kalvos) senkapis. 14. Mačiūkių senkapis. 15. Gegrėnų senkapis.

Mitologiniai akmenys1. Velnio akmuo.2. Mačiūkių akmuo su „Laumės pėda”.Istorijos paminklai ir memorialinės vietos1. Knygnešio V. Juškos kapas. 2. Poeto V. Mačernio kapas. 3. Liaudies meistro S. Riaubos kapas, antkapinis paminklas. 4. Jazminų kalnas – žygų genocido kapinės. 5. Paminklas tremtiniams. 6. Poeto V. Mačernio gimtinės sodyba. 7. Nepriklausomybės paminklas Platelių miestelyje. 8. Laumalenkos – žydų genocido kapinės. Gamtos paminklai1. Raganos uosis. 2. Platelių parkas. Kultūriniai draustiniai1. Beržoro urbanistinis. 2. Žemaičių Kalvarijos urbanistinis. Muziejai, ekspozicijos1. Medžio meistrų drožinių ir etnografinis muziejus.2. Rašytojos Žemaitės namas – muziejus Bukantėje.3. Poeto V. Mačernio literatūrinis muziejus Žemaičių Kalvarijoje.4. Militaristinė ekspozicija buvusioje raketinėje bazėje Plokštinėje. 5. Platelių etnografinis ir gamtos muziejus. 6. L.Černiausko autorinių darbų ekspozicija Babrungėnų vandens malūne.Architektūros paminklai

1. Senosios žemaičių sodybos ir atskiri jų pastatai (gyvenamieji namai, svirnai ir kt.). 2. Beržoro kulto pastatų ansamblis. 3. Platelių bažnyčia ir varpinė. 4. Babrungėnų vandens malūnas. 5. Žemaičių Kalvarijos bažnyčia ir Kristaus kančios kelio koplyčios. Lankytinos vietos Plateliuose1. Raganos uosis miestelio parke.2. Bažnyčia.3. Jazminų kalnas.4. Nepriklausomybės paminklas.5. Šeirės miškas. 6. Ežero apžvalgos aikštelė.7. Viešbutis, svetainė; 8. Jachtklubas.(Miestelyje veikia seniūnijos administracija, policija, nuovada, ambulatorija, vaistinė, vidurinė mokykla, girininkija, paštas, prekybos ir viešojo maitinimo įstaigos.)Lankytinos vietos Žemaičių Kalvarijoje1. Bažnyčia. 2. Kultūros namai. 3. Parko informacijos centras. 4. V. Mačernio literatūrinis muziejus. 5. Šv. Jono kalnas. 6. K. Bružo „Žalioji trobelė”. 7. Kapinės. 8. Kristaus kančios kelio koplyčios. (Miestelyje yra seniūnijos administracija, policija, nuovada, vidurinė mokykla, paštas, autobusų stotis, veikia prekybos ir viešojo maitinimo tinklas.)

Mūsų parke jūs galėsite:pėsčiomis, dviračiais, automobiliu vykti į turistines-pažintines keliones įvairiais maršrutais po nacionalinį parką ir apylinkes. Dviračiai nuomojami ŽNP informacijos centre Plateliuose. pasportuoti gamtoje: sportiniuose sveikatingumo takuose prie poilsio bazių, sporto komplekse Plokštinės poilsio bazėje ( stalo tenisas, futbolas, krepšinis ir t.t.). pajodinėti žirgais (Plokštinės poilsio bazė). pasiirstyti valtimis, paplaukioti vandens dviračiais, jachtomis (Platelių jachtklubas). aplankyti muziejus: medžio meistrų – Godeliuose, literatūrinius – Bukantėje, Žemaičių Kalvarijoje, istorinį – etnografinį – Plateliuose; meno galeriją – Babrungėnuose; militarizmo ekspoziciją – Plokštinėje. dalyvauti ekskursijose, supažindinančiomis su Žemaitijos gamta, istorija, etnine kultūra, lankyti architektūros, gamtos, dailės, archeologijos paminklus. pabuvoti žemaičių šventėse: birželio 23d. – Joninių šventėje, liepos 2-7d. žemaičių Kalvarijos atlaiduose, liepos paskutinį sekmadienį – plaukimo varžybose per Platelių ežerą, vasario mėnesį – Užgavėnėse. pameškerioti, – leidimai išduodami ŽNP informacijos centre arba kontoroje, stovyklavietėse.