VISAGINO MIESTO PLĖTROS ANALIZĖ

1132 0

Turinys

TURINYS 2

ĮVADAS 3

1. TRUMPOS ISTORINĖS ŽINIOS 4

2. PAGRINDINIAI MIESTO BRUOŽAI 6

3. MIESTO PROBLEMOS 9

4. VISAGINO SAVIVALDYBĖS STRATEGIJA IR JOS ĮGYVENDINIMAS 11

5. VISAGINO PLĖTROS VIZIJA IR PRIORITETAI 14

IŠVADOS 16

LITERATŪROS SĄRAŠAS 17

Įvadas

Visagino miestas yra jauniausias Lietuvos miestas, o jo atsiradimo istorija yra specifinė, todėl manau yra verta dėmesio.

Miesto atsiradimą galima laikyti viena iš komunistinio režimo idėjų. IAE bei Visagino miesto atsiradimas ir vystymasis nebuvo planuojamas jokiame Lietuvos teritorinio vystymosi etape. Tačiau negalima paneigti šio IAE ir energetikos miesto svarbos. Specifinė šio miesto istorija, jo svarba bei problemos yra aktualios visai Lietuvai. Apie miesto atsiradimo istoriją irr dabartinį jo vaizdą plačiau papasakosiu savo darbe.

Taip pat darbe paliesiu manau svarbią Lietuvai temą Ignalinos atominės elektrinės uždarymą ir jo pasekmes, ypač Visagino miestui bei jo regionui.

Šiuo metu yra ypač daug diskutuojama apie Ignalinos atominę elektrinę, jos saugumą, naudingumą bei uždarymą. Todėl manau ši problema yra verta didesnio dėmesio.

Moderniose pramoninėse valstybėse miestų, siejamų su tam tikra industrine šaka, kūrimas tapo neišvengiamas. Viena iš priežasčių – ekonominės gerovės siekimas. Tačiau negalima pamiršti ir „tobulo“ miesto bei visuomenės vizijos. Miestas kuriamas tvvarkingas, gražus, pagal iš anksto numatytą planą. Taigi manau bus verta paminėti miesto savivaldybės vykdomus darbus kuriant miestą, taip pat aptarti miesto plėtros viziją bei artimiausios ateities veiklos prioritetus.

Darbo tikslas:

Išnagrinėti Visagino miesto plėtrą.

Uždaviniai:

1. Apibūdinti Visagino miestą, jo kilmę, aprašyti pa

agrindinius miesto bruožus.

2. Išnagrinėti Visagino miesto dabartinę situaciją, jo tolimesnę raidą, plėtros etapus bei jos kryptis.

3. Aprašyti pagrindines miesto problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

Metodas:

Aprašomasis.

1. Trumpos istorinės žinios

Visagino apylinkės – nuo seno sėlių genčių gyvenamos žemės. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose vietovė paminėta 1526 metais, Alberto Vaitiekaus Goštauto fundaciniame akte Naujojo Daugėliškio parapijai.

1975 metais šioje vietoje buvo pradėta atominės elektrinės energetikų gyvenvietės statyba. 1977 metais jai suteiktas miesto tipo gyvenvietės statusas ir iki 1992 metų vadinosi Sniečkaus gyvenviete. 1994 metais Visaginui suteiktos respublikos pavaldumo miesto teisės, o 1995 metais – miesto teisės pagal naują administracinę reformą. 1996 metais Prezidento dekretu patvirtintas miesto herbas. Herbinio skydo mėlyname lauke vaizduojama sidabrinė gervė, kuri heraldikoje reiškia atsargumą, budrumą.

Miestas įsikūręs rytinėje Lietuvos dalyje, netoli didžiausio šalyje Drūkšių ežero, ant Visagino ežero šiaurinio kranto. Visagino miiesto plotas – 896 ha.

Gražus šiuolaikinis, originalios architektūros miestas užaugo toje pačioje vietoje, kur anksčiau buvo Paliaudanės ir Visagino kaimai. Pradėjus Ignalinos AE statybas, pradėti kurti ir naujo miesto planai. Visaginas buvo plečiamas, kadangi Ignalinos AE galėjo turėti net keturis reaktorius. Dalis suplanuoto miesto taip ir liko nepastatyta. Iki Nepriklausomybės atgavimo, Visaginas buvo laikomas miesto tipo gyvenviete.

Tačiau ne iš karto miestas buvo vadinamas Visaginu. Pradžioje energetikų gyvenvietė buvo pavadinta Lietuvos komunistų partijos pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus vardu, kuris, tarp kitko, bu

uvo prieš AE statybą. 1992 metais gyvenvietei buvo grąžintas jo geografinis pavadinimas – Visaginas.

Pavadinimas yra kilęs nuo frazės „visi ginasi“ – legendos byloja kadaise ežere buvus daug gyvačių, ir nuo jų visiems reikėję gintis.

Buvo siūlyta įvairių pavadinimų, pvz., Broluva (analogija su Bratsku prie didžiulės hidroelektrinės Sibire), Tarybiškės (analogija su Sovetsku, rusišku Tilžės pavadinimu) ir panašiai.

Pavadinimo pasirinkimą sąlygojo ir kalbiniai ypatumai. Norėta, kad jį būtų galima lengvai ištarti rusiškai ir daugeliu kitų kalbų. Pasirinkta Atomava, kurį esą ir japoniškai nesunkiai būtų galima ištarti. Bet vėliau buvo nutarta miestą pavadinti Sniečkumi – Lietuvos TSR funkcionieriaus Antano Sniečkaus garbei.

Atgavus nepriklausomybę buvo įkurta Visagino savivaldybė, Visaginui suteiktos miesto teisės. Grąžintas Visagino pavadinimas – toks pavadinimas buvo vieno iš kaimų, stovėjusių šioje vietoje iki juos griaunant ir statant miestą.

Nepriklausomybės laikotarpiu mieste pradėti rengti Country muzikos festivaliai Visagino country, pastatytos šventovės stačiatikiams ir katalikams.

Miestas buvo tapęs populiariu dėl žemų būstų kainų, todėl nemažai pensijinio amžiaus žmonių persikeldavo gyventi į Visaginą.

Visagino miesto centre 1975 metais buvo pastatytas akmuo ant kurio padarytas užrašas: “Čia bus pastatytas atominės elektrinės energetikų miestas. 1975 m. rugpjūtis”.

Taip buvo pradėta jauniausio Lietuvos miesto statyba. Pradžioje statybininkai gyveno vagonėliuose, tačiau kartu su atomine elektrine sparčiai augo, plėtėsi jos palydovas. Į šią milžinišką statybą suvažiavo energetikai, statybininkai bei kitų specialybių žmonės iš
š visos Tarybų Sąjungos. Vietiniai gyventojai ganėtinai skeptiškai vertino atominę energetiką, tad darbuotis čia atvažiavo daugumoj rusakalbiai specialistai iš Krasnojarsko, Angarsko, Sverdlovsko, Navoji, Arzamaso ir kitų kaip nors susietų su “taikiu atomu” miestų.

2. Pagrindiniai miesto bruožai

Visagino statybos projekto pagrindas – “Baterflai” (“drugelis”). Iš viršaus Visaginas iš tikrųjų panašus į drugelį, tiesa, be vieno “sparno” – jį turėjo pastatyti kartu su trečiu IAE bloku. Tačiau gyvenimas tai pakoregavo. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo organizuota protesto akcija “Gyvybės žiedas”, dėl kurios trečio bloko statyba buvo sustabdyta, o vėliau ir visai nutraukta.

“Ateities mieste” praktiškai nėra vienodų namų, kiekvienas kiemas turi savo nepakartojamą veidą. Kiekviename mikrorajone yra sporto aikštelės, sūpynės vaikams, mažosios įvairios architektūrinės formos vaikų žaidimams. Miestas originalus dar ir tuo, kad čia išsaugotas natūralus landšaftas.

Miestą supa miškai. Visaginas įsikūrė pušyne, ant vaizdingo Visagino ežero kranto. Aplink miestą yra daug ežerų, kur mielai ilsisi visaginiečiai ir miesto svečiai. Čia galima neblogai pažvejoti. Aplinkiniuose miškuose galima pamatyti dugybę miško gyvūnų.

Geografiniu atžvilgiu miestas yra labiausiai nutolęs i Rytus miestas. Savivaldybė yra tankiausiai gyvenama ir mažiausia savo plotu.

Šiandien Visagine gyvena 38 tautybių žmonės, iš jų 80 procentų kalba rusiškai. Nors mieste ir nėra kalbinės aplinkos, visaginiečiai atkakliai mokosi lietuvių kalbos. Šiandien jau praktiškai neįmanoma sutikti žmogų, kuris absoliučiai ne

esuprastų lietuviškai.

Pagal Lietuvos gyventojų surašymo duomenis 2001 m. Visagine gyveno 29,5 tūkstančių gyventojų (iš jų 14 tūkstančių vyrų ir 15,5 tūkstančių moterų).

Visaginas vienas iš nedaugelio Lietuvoje, kur gimsta daugiau žmonių nei miršta. Kalbant apie Visagino ypatumus jau tapo tradicija minėti, kad Visaginas – jaunas miestas su jaunais gyventojais. Jaunų žmonių čia žymiai daugiau nei pensininkų, pavyzdžiui, 60 ir daugiau metų gyventojų – 2491, o jaunų iki 20 metų žmonių – 8861, tai yra tris su puse karto daugiau nei pagyvenusio amžiaus žmonių.

Kitas charakteringas miesto bruožas yra daugiatautiškumas. Mieste gyvena 38 tautybių žmonės: ukrainiečiai, baltarusiai, lenkai, totoriai, vokiečiai, latviai, armėnai ir kt. 52 procentai miesto gyventojų – rusai, 15 procentų visų gyventojų sudaro lietuviai. Čia reikėtų paminėti didelį miesto tautinių mažumų visuomeninių organizacijų aktyvumą. Kasmet mieste vyksta nemažai tautinių švenčių: ukrainiečių, baltarusių kultūros dienos ir kt.

Visagino jaunimas siekia įgyti aukštąjį išsilavinimą. 21 procentas 20-30 metų jaunuolių jį turi. Mokinių, įstojančių į aukštąsias mokyklas, yra daug.

2003 m. į Lietuvos universitetus įstojo 28 % Visagino bendrojo lavinimo mokyklų abiturientų, į Lietuvos kolegijas – 11 %. 27 % abiturientų įstojo į kitų valstybių aukštąsias mokyklas.

Dauguma Visagino miesto gyventojų be gimtosios moka dar bent vieną kalbą, o 21 procentas gyventojų moka dvi kalbas.

Mieste yra labai daug verslininkų, kuriems yra sudaromos gana palankios sąlygos plėtoti veiklą, registruoti naujas įmones. Savivaldybės įmonių rejestre yra užregistruotos 2049 įmonės. Tai daugiausia prekybos, viešojo maitinimo, transporto paslaugų, statybos ir remonto darbų, buitinių paslaugų atlikimo įmonės. Investuotojams, padedantiems spręsti miesto gyventojų užimtumo problemą, yra garantuotos mokesčių lengvatos. Investuotojai turi dideles investavimo galimybes – jų veikla prioritetinė ir patraukli miesto valdžiai. Tai įrodo neseniai vietinių ir užsienio verslininkų investuotas kapitalas į prekybos ir drabužių siuvimo sferas. Investuotojams taikoma nebrangi patalpų nuoma ir pigi elektros energija. Mieste ir jo apylinkėse yra gana geri keliai.

Vaizdingos Visagino apylinkės palankios pažintinio turizmo plėtojimui. Originali miesto architektūra gražiai dera su augmenija bei žaluma. Gyvenamieji namai mieste sudaro savotiškus uždarus kiemus, sklidinus saulės,gaubiamus tylos, apsaugotus nuo vėjo ir transporto. Pėsčiųjų gatve patogu pasiekti poilsio zoną – ežero pakrantę ir parką. Poilsio zonoje pastatytas paplūdimio kompleksas ir keletas sporto aikštelių.Visagino ežerą puošia nedidelės salelės, kurias galima aplankyti išsinuomavus valtis ar vandens dviračius. Naujas pantoninis tiltas – mūsų paplūdimio puošmena.Kiek tolėliau – prašmatnus stadionas, už jo – puikūs teniso kortai.

Visagino parko zonoje įrengta gera riedučių trasa. Visame mieste įrengti dviratininkų takeliai. Visus metus Visagine veikia baseinai ir saunos. Žiemą galima nuomotis slides. Mieste dažnai rengiami koncertai, parodos, o kultūros centrai rengia poilsio vakarus. Iš visų pusių miestą supa gamta: pušys, beržai ir eglės. Žemesnėse vietose auga alksniai.

Visagine ypatingą vietą užima sportas. Vos ne kiekvienas vaikas lanko sporto būrelį. Labai populiari mieste akrobatika. Akrobatikos sporto mokyklos auklėtinių tarpe – Europos ir pasaulio čempionai bei prizininkai.

Vienintelė stambi įmonė – Ignalinos AE. Su jos veikla vienaip ar kitaip susiję apie 7 tūkstančius miesto gyventojų. Taip pat veikia siūvykla, statybos firmos, degalinės, parduotuvės ir t.t. Realiai mieste yra maždaug 10,5 tūkst. darbo vietų. Kol veikia IAE, gyvens ir Visaginas. Po atominės uždarymo, jeigu neatsiras naujų pramonės įmonių, yra tam tikros rizikos, kad miestas pavirs vaiduokliu. Aplink IAE ir jos uždarymą nuolat verda aistros. Daug buvusių IAE darbuotojų šiandien dirba Rusijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Švedijoje, JAV – aukštos kvalifikacijos specialistai paklausūs visur. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas manau yra viena iš pagrindinių Visagino miesto problemų priežastis, todėl apie tai plačiau pakalbėsiu atskirai, kitame skyriuje.

3. Miesto problemos

Manau galima būtų išskirti kelias pagrindines Visagino miesto problemas, tai būtų:

• Nedarbas. Bendra faktinė ekonominės gerovės kaitos tendencija regione iš esmės sutampa su šalies. Ekonomine gyvenimo kokybė Visagino mieste šiek tiek geresnė nei aplinkiniuose regiono miestuose, kadangi Visagine darbo užmokesčiai didesni, ir didelę dalį būtinųjų vartojimo išlaidų sudarančios būsto išlaikymo išlaidos mažesnes. Santykinai mažos maisto prekių kainos turgavietėse šių skirtumų nekompensuoja. Priešingai, jos parodo gana žemą gyventojų perkamąją galią. Neturinčių jokio darbo gyventojų skaičius Visagine išlieka pakankamai didelis, lyginant su kitais Lietuvos miestais.

• Nerimas dėl ateities taip pat yra labai didelė miesto problema. Kadangi miesto ateitis tiesiogiai priklauso nuo Ignalinos atominės elektrinės likimo, visus miesto gyventojus neramina miesto ateit. Po jėgainės uždarymo daugybė žmonių neteks darbo, kas labai smarkiai atsilieps jų gyvenimui.

• Narkomanija. Tai didžiulė problema, kadangi Visagine užfiksuota itin daug narkomanijos atvejų. Pagal statistiką šiuo požiūriu Visaginas yra pirmoje vietoje.

• Savivaldos neaiškumai. Per savivaldybių reformą norėta išplėsti prijungiant dalį Ignalinos rajono ir Zarasų rajono teritorijų, įskaitant ir Ignalinos AE, kuri kol kas priklauso Ignalinos rajonui, ir iš miesto savivaldybės ją padaryti tiesiog savivaldybe (kaip ir (Marijampolė, Druskininkai), anksčiau turėjusių savo savivaldybes).

Čia paminėtos bene pagrindinės miesto problemos, tačiau prie jų galima priskirti ir dar vieną. Daugelį neramina klausimas: Kokią įtaką Ignalinos Atominė elektrinė turi Lietuvos bei aplinkinių vietovių ekologijai? Tai ir norėčiau toliau aptarti.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pateikia tokius duomenis apie ypač pavojingus Lietuvos objektus, kuriuose įvykus avarijai gali būti padaryta didelė žala aplinkai ir žmonėms:

1. AB “Alytaus tekstilė”

2. AB “Snaigė”

3. UAB “Dzūkijos vandenys” nuotekų valymo įrengimai

.

48. Ignalinos AE

49. „Vilniaus energija”

50. Bartkuškio radioaktyvių atliekų sąvartynas (užkonservuotas)

51. AB „Valstybinė elektrinė“

52. AB “Lietuvos geležinkeliai” Vaidotų geležinkelio mazgas

53. AB “Lietuvos geležinkeliai” Vilniaus geležinkelio mazgas

54. Vilniaus oro uostas

55. Senų pesticidų sandėliai

Taigi galime teigti, kad IAE yra vienas iš saugiausių Lietuvos objektų. Norintys, kad ši atominė būtų uždaryta teigia, jog IAE neturi apsauginio gaubto ir tai negali užtikrinti saugumo. Tokį teiginį paneigė prof. Kazys Almenas: “Daugelis vakarietiškų reaktorių (nors ne visi) turi iš tolo matomą gaubtą. Jis visai ne dėl rimtų sprogimų, o tik skirtas gaudyti radioaktyvioms medžiagoms, jei būtų pažeisti kuro strypų apvalkalai. IAE šią funkciją atlieka ne gaubtas, o sudėtingas, didelių gabaritų įrenginys ACS, labai nesiskiriantis nuo naudojamų kituose RBMK. Jame, kaip ir amerikietiškuose General Electric reaktoriuose, atsiradęs garas su radioaktyviom medžiagom turi praeiti per didelius vandens baseinus. IAE dargi pranašesnė tuo, kad čia ACS tūriai daug didesni, apsauginės stabdymo sistemos turi daugiau laiko ir galimybių gedimų atveju. Visumoje IAE reaktoriai nemažiau saugūs, kaip kiti. O dėl dėmesio ir investicijų į saugumą –netgi saugesni.

Jei uždarysime atominę elektrinę, naftos produktais užsienyje ir Lietuvoje prekiaujantys koncernai vien Elektrėnams per parą atveš 50 vagonų – 3000 tonų – mazuto ir uždirbs 2 milijardus litų per metus. Prisiminkime, kad išmetami dūmai terš aplinką, kad jie radioaktyvesni negu IAE aplinka. Nereikėtų labai žavėtis ir gamtinėmis dujomis. Jų kiekis irgi neamžinas, kai kuriuose Rusijos telkiniuose jų sumažėjo nuo 50 iki 80 procentų. Dujų kaina irgi ne visiems laikams išliks juokingai maža. Realiai galimas ir trigubas jų pabrangimas. Šiluminė dujų tarša ne mažesnė kaip ir deginant mazutą, gal tik radiacijos mažiau. Mazutas bei dujos – tai tik 15-20 metų perspektyva, o naujai Lietuvos energetikai sukurti neužteks ir 20 metų.

4. Visagino savivaldybės strategija ir jos įgyvendinimas

Toliau norėčiau aptarti miesto savivaldybės strategiją ir jos įgyvendinimą.

Tarybos veikla yra nukreipta į savivaldybės plėtros strategijoje numatytų prioritetinių tikslų nuoseklų įgyvendinimą: galimybių tolimesnei verslo plėtrai sudarymą; viešųjų paslaugų kokybės gerinimą bei jų plėtrą; savivaldybės veiklos viešumo užtikrinimą; savivaldybės bendruomenės dalyvavimo valdyme skatinimą; patrauklaus miesto įvaizdžio formavimą. Visagino miesto savivaldybė turi patvirtintą Strateginį Visagino miesto plėtros planą 2004-2009 metams. Dalyvavome įgyvendinant IAE regiono plėtros plano ir Utenos regiono plėtros plano dalis, susijusias su Visagino savivaldybe.

Dirbdami su Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nariais didelį dėmesį savivaldybė skiria atominės energetikos plėtojimui šalyje, kuris neįmanomas be IAE antrojo bloko darbo pratęsimo po 2009 m. ir naujos elektrinės (naujų energetinių blokų) statybos.

Savivaldybė daug ir motyvuotai aiškina, kad Lietuvai būtina statyti naujus atominės elektrinės blokus. Nuolatinis, ilgalaikis darbas davė savo rezultatą – dauguma Seimo ir Vyriausybės narių pritarė naujų energetinių blokų statybos idėjai. Pavyko pasiekti, kad Ūkio ministerija pagal Ministro Pirmininko nurodymą pradėjo formuoti investicijų sąlygas į galimą naują atominę elektrinę. Manoma, kad užbaigus paruošiamuosius darbus savivaldybei pavyks pasiekti, kad būtų priimtas Vyriausybės sprendimas dėl naujų atominės elektrinės blokų statybos. Dirbant šį darbą merui teko bendrauti su visų mūsų š

. . .

1. http://iaeregionas.lt/FeriLit/_feri/doclibrary/Regiono_pletros_planas/05_Priemoniu_planas.doc

2. http://lt.wikipedia.org/wiki/ Visaginas

3. http://www.elektroklubas.lt/index.php

4. http://www.iae.lt/visaginas_lt.asp?lang=2⊂=1

5. http://www.inppregion.lt/visaginas

6. http://www.visaginas.lt/plans?lang=lt

7. http://www.visaginas.lt/taxonomy/ page/or/69?lang=lt

8. Mackevičius G, Visaginas kviečia, „Atkula“, 1996 m., Vilnius, 32psl..

Join the Conversation

×
×