negyvosios juros ateitis

„Negyvosios jūros ateitis“

Negyvoji jūra, ši vienintelė Artimųjų Rytų uždara akvatorija telkšo 410 m žemiau Pasaulinio vandenyno lygio. Be to , jos lygio kritimas tęsiasi. Tik prieš 40 metų jos veidrodis dar plytėjo 392 m NN lygyje.

Žemėjimo procesas aiškinamas padidėjusiu natūraliu garavimu, o taip pat ir vis didesniu Jordano upės vandens panaudojimu Izraelio žemės ūkio, pramonės ir buitiniams tikslams.

Nuo 60- ųjų metų, kuomet prasidėjo intensyvus Jordano nuotėkio panaudojimas, ežero vandens lygis nukrito beveik 20 m. Šiuo metu jo metinis kritimas siekia 80 cm. Nuogastaujama dėl visiško šio vaandens telkinio išnykimo. Tai sukeltų jo dugno ir apylinkių dykumėjimą, kaip tai atsitiko prie Aralo jūros.

Tačiau neseniai tyrinėtojai paskelbė, kad po 400 m Negyvosios jūros kritimas sustos dėl natūralių priežasčių. Taip atsitiks dėl dar didesnio vandens pasūrėjimo, o tuo pačiu ir akvatorijos sumažėjimo, bei didesne požeminio vandens prietaka. Manoma, kad vandens lygis stabilizuosis 510 m žemiau Pasaulinio vandenyno lygio, o šios jūros gylis tebesieks apie 200 m. Tuo pačiu teigiama, kad dalis mikroorganizmų tokio druskingumo neištvers.

Leave a Comment