geografijos testas

1. Pažymėkite du esminius platformos požymius:

A – judrumas; B – pastovumas ( stabilumas); C – būdingi žemės drebėjimai; D – vyksta kiti

paviršiaus svyravimai;

2. Pažymėkite teisingą atsakymą, nurodantį vietovės klimatą formuojančias sąlygas:

A – geografinė platuma; B – oro masių judėjimas; C – paklotinis paviršius; D – visos 3 sąlygos

3. Pabraukite geografiniam žemėlapiui būdingus elementus ir požymius:

A – stambus mastelis; B – neišvengiami geografinių žemėlapių iškraipymai; C – neatsižvelgiama į

žemės rutulio paviršiaus gaubtumą; D – atsižvelgiame į žemės rutulio paviršiaus gaubtumą;

4. Šiaurės pusrutulyje vasara yra tuomet, kai saulės spinduliai stačiu kampu krenta į:

A – pusiaują; B – šiaurės atogrąžą; C – šiaurės poliaratį; D – 30 š. pl. Lygiagretę;

5. Rodyklėmis parodykite kuriems vandenynams ir jūroms priklauso šios įlankos:

Protnijos Atlanto
Persų Arabų
Gvinėjos Baltijos
Meksikos Indijos
Bengalijos Ramusis
Biskajos
Suomių
Kalifornijos

6. Įrašykite praleistą tekstą:

K. Kolumbas.......metais išplaukė iš ........pusiasalio į ........ per ........ vandenyną. Pasiekė ........ krantus.

7. Koks Baikalo ežero gylis?

1. Išvardinkite šilumines juostas.

2. Išvardinkite klimato juostas, einant nuo pusiaujo šiaurės ašigalio link.

3. Kokios geografinės zonos būdingos atogrąžinei, subekvatorinei ir subarktinei klimato juostai? Apibūdink jas.

4. Parašyk Sidnio ir Tokijo koordinates. Ką vadiname geografine platuma?

5. Tarp kokių koordinačių yra Grenlandijos sala?

6. Išvardink, kokias žinai oro mases.

7. Kur naudojami šie prietaisai: seismografas, barometras, vėjarodis.

8. Išvardink upės dalis, ilgiausias pasaulio upes.

9. Ką reiškia šios sąąvokos?

Pusiasalis –

Horizontalė –

Sąsiauris –

Lava –

Žemės pluta –

Žemėlapis –

Dienovidinis –

Kartografija –

10. Apibūdink absoliutinį ir santykinį aukštį. Parašyk pavyzdžių.

Leave a Comment