Vejo elektrines

Referatas Vėjo elektrinės

Trys ketvirčiai elektros energijos pasaulyje išgaunami kūrenant fosilinį kurą arba branduolinėse jėgainėse.Šie kuro šaltiniai anksčiau ar vėliau išseks.Be to,deginamas fosilinis kuras nepalankiai veikia aplinką,o branduolinis kuras,įskaitant jo gavimą ir atliekų saugojimą,dar ir labai brangus. Yra žinoma ir kitų būdų gauti elektros energiją be taršos ir nerizikuojant,kad ji kada nors baigsis.Tai atsinaujinantys energijos šaltiniai,pavyzdžiui vėjo turbinos. Vėjo malūnai ir siurbliai jau daug amžių naudojami įvairiose šalyse.Vėjo energijos virsmų naudingumas yra gana didelis,nes pirmiausia ji verčiama kinetine energija,o po to-tiesiogiai elektros energija,išvengiant šilumos nuostolių.Dabar taip pat naudojami modernūs “vėjo malūnai”,tik jie nieko nemala,o gamina elektros energiją.Kažkada vėjo malūnų sparnams naudotos burės galėdavo perimti tik mažą dalį į jas patenkančios vėjo energijos.Daug efektyvesni propelerio tipo mentėmis aprūpinti vėjo sparnai.Dabar statomose vėjo elektrinėse įrengiami propeleriai,kurių dvi ar trys mentės yra net 50m ilgio.Vėjo turbinų mentės sukasi vertikalioje plokštumoje,bet kartu su visu generatoriumi gali pasisukti horizontaliai,kad visada būtų prieš vėją.Dabartinės vėjo turbinos prieš vėją atsisuka automatiškai.Kitokios vėjo turbinos,besisukančios ant vertikalios ašies,visiškai indiferentiškos vėjo krypčiai.Kad vėjas mažiau sukūriuotų,propeleris su elektros generatoriumi kartais pakeliamas į 100m aukštį.Propelerio menčių atakos kampą ir posūkio kryptį kompiuteris valdo taip,kad generatorius visada dirbtų optimaliu rėžimu.Pučiant vidutiniam vėjui tokia vėjo elaktrinė turi 300kW galią,tačiau tai tėra mažiau nei tūkstantoji vidutinės anglimi kūrenamos šiluminės elektrinės galios dalis.Vėjo jėgainės,net ir didelės,gamina labai mažai elektros energijos palyginti su hidroelektrinėmis ir atominėmis bei kurą (t.y.anglį,dujas,mazutą)deginančiomis elektrinėmis.Vidutinio dydžio elektrinei pakeisti reikėtų kelių šimtų vėjo jėgainių.Tai reiškia,kad ant kalno viršūnės ar kokioje kitoje vietoje,kur pučia smarkus vėjas,reikėtų pastatyti daugybę didelių jėgainių su aukštais bokštais.Daugelio nuomone,tai gadintų gamtovaizdį,esančios netoli radijo ir TV siųstuvų,trukdytų laidų transliacijai.

Todėl esama siūlymų vėjo jėgaines statyti atviroje jūroje.Siurbiant naftą iš jūros dugno,įgyta patirties,kaip statyti platformas,atlaikančias aukštus bokštus.Pastatyti toliau nuo kranto įrenginiai nedarkytų kraštovaizdžio,bet šiuo atveju jie keltų pavojų jūrininkystei. Horizontalias vėjo turbinas sudaro:turbinos mentė,šaldymo plyšiai,elektroninis valdymo įrenginys,korpusas,krypties mechanizmas,pavara,varantysis velenas,generatorius ir kopėčios bokšto viduje,kuriomis galima pasiekti mechanizmą. Paprasta vėjo turbina turi apie 25m ilgio mentes.Tokio vėjo generatoriaus gaminamos elektros energijos pakanka nedidelei bendruomenei buitinėms reikmėms.Tokias turbinas patogu naudoti salų ar pakrančių kaimams,nes ten visada gana vėjuota,o iš centralizuotos elektros energijos tiekimo sistemos nutiesti elektros perdavimo linijas brangu ir nepriimtina estetiniu požiūriu. Dažniausiai vėjo turbinos įrengiamos grupėmis,vadinamomis vėjo fermomis.Didžiausia dabar veikianti vėjo ferma įrengta Danijoje,panaši yra ir JAV.Tokios vėjo fermos veikia kaip 1 gigavato galios elektrinė,kai pakankamai stiprus vėjas.Na, o Kalifornijoje,šalia Palm Springso,įrengta vėjo ferma,kurioje veikia net 4000 turbinų.Visos kartu jos gamina tiek energijos,kiek pakaktų tokiam mietui kaip San Francisco.Vėjo turbinos įrengtos dauboje,kuri akumuliuoja labai daug saulės spindulių energijos,tad iš ten kylantis karštas oras,susidurdamas su šaltesniu vandenyno oru,sukelia nuolat pučiantį stiprų vėją,aprūpinantį vėjo fermos turbogeneratorius. Vėjo turbinas dažnai stato pakrantėse,bet dar patogiau jas įtaisyti netoli jūros kranto,nes ten labiau vėjuota,o sparnų metami šešėliai netrukdo gyventojams. Taigi iš viso šio ankstesnio aprašymo galime padaryti išvadą,kad kol kas vėjo jėgainėms sunku varžytis su kitais energijos šaltiniais,pavyzdžiui,elektrinėmis,kūrenamomis organiniu ir branduoliniu kuru.Tačiau vėjo jėgaines gerai statyti,nes jos visai neteršia oro ir jas statyti nėra tiek brangu kiek kitas elektrines.