Triukšmas ir jo padariniai

Triukšmas, atsitiktinis netvarkingas garso svyravimas. Sukelia netvarkingas oro slėgio kitimas arba elektrinės fliuktuacijos. Stacionariojo-intensyvumas ir sperkrinis tankis yra pastovūs. Kvazistacionarųjį sukelia daug nepriklausomų šaltinių, pvz., žmonių minia, jūros mūša, nestacionarųjį – trumpai veikiantys šaltiniai, pvz., Važiuojančios transporto priemonės, trumpi bildesisi, reti impulsiniai radijo trukdžiai. Blatojo-spektrinis tankis tolygus pagal visus dažnius.Elektronikos prietaisų vidinį sukelia netolygi elektronų emisija iš katodo (šratinis, arba šratinis efektas; mirgėjimo, kuris reiškiasi elektroninėse lempose su aktyvuotu katodu), netolygi krūvininkų (pvz., elektronų ir skylių) generacija ir rekombinacija puslaidininkiuose, netvarkingas kr

r
rūvininkų šiluminis judėjimas laidininke, antrinė elektronų emisija ir dinatroninisefektas kelių tinklelių elektroninėsė lempose. Išorinį elektronikos prietaisų sukelia vibracija ar garso virpesiai , Žemės, jos atmosferos, planetų, Saulės, žvaigždžių, tarpžvaigždinės medžiagos šiluminispinduliavimas.
Su susiruriama akustikoje (pvz: fiziologinėje, muzikonėje), radiotechnikoje, radiolokacijoje, radioastronomijoje, skaičiavimo technikoje, optikoje, medicinoje. Sumažina radijo imtuvų jaurį. Radijo imtuvų, elektronikos prietaisų apibudinamas triukšmo įtampa, arba triukšmo galia, triukšmokoeficientu, triukšmo temperatūra. Charakteristikos matuojamos triokšmamačiu, dažnio analizatoriumi, korelometru. Informacijos perdavimo sistemose sumažinamas arba panaikinimas, naudojant įvairias kodavimo sistemas, filtravimą,. Akustinis mažina žmogaus darbingumą, ke
e
enkia jo sveikatai, sukelia triukšmaligę. Kartais (pvz., karyboje, radioastronomijoje, architektūroje, ) yra naudingos informacijos šaltinis. Generatoriai generuoja atsitiktinius skaičius skaičiavimo mašinose, jais modeliuodami atsitiktiniai dydžiai, derinami radijo imtuvai. Pagal šaltinio vietą nustatoma šaltinio vieta, matuojama įv. Objektų t-ra, tiriama jų chem. Su
u
udėtis. Pasitelkus sistemų reakciją į atsitiktinius dirgiklius, sukeliamas dirbtinis miegas, slopinamas skausmas ( pvz., dantų audioanalgezijoje), prognozuojamas prietaisų patikimumas.

Triukšmamatis, garsumo ir triukšmo lygio matavimo prietaisas. Sudaro matavimo mikrofonas, el. Virpesių stiprintuvas, juostiniai filtrai, kvadratinis detektorius ir rodyklinis indikatorius. Kad parodymai atliktų subjektyvų garsumo pojūtį, jo stiprintuvo dažninės charakteristikos derinamos su klausos organo jaurturo kreivėmis. Mikrofonas garso virpesius verčia elektriniais ; šie sustiprindami stiprintuvu, išlyginami kvadratiniu detektoriumi. Rodyklinio indikatoriaus skalė graduojama decibelais standartinio garso slėgis ( 2 10-5 Pa) atžvilgiu.

Triukšmaligė, prof. Liga, kurią sukelia didelis (dažniausiai per 100 decibelų) triukšmas. Dažniausiai ja serga metalo apdirbimo, audimo fabrikų darbuotojai. Vystosi greičiau jeigu triukšmas veikia žmogų >4 h. Per dieną. Ją skatinavibracija. Pradžia prieangio ir sraigės galvos nervo uždegimas. Vėliau nusilpsta klausa: Iš pradžių pasidaro sunku suvokti aukšto (>4000 Hz), vė

ė
ėliau ir žemo dažnio garsus; ligonis nebegirdi aplinkinių kalbos. Klausa paprastai pablogėja vienodaiabiejose ausyse. Ligonis greitai pavargsta, sumažėja jo darbingumas, sutrinka miegas, Dažnai skauda galvą. Pašalinus triukšmą, liga neprogresuoja. Ypač svarbu profilaktika (triukšmo mažinimo ir individualios apsaugos nuo jo priemonės.

Triukšmo koeficientas, skaičius, rodantis, kiek kartų radiotechn. Įrenginio išėjimo grandinės savojo triukšmo ir naudingojo signalo galių santykis yra didesnis už tų pačių įėjimo grandinės dydžių santykį. Kuo mažesnis, tuo jautresnis radiotechn. Įrenginys. Didėja, kylant įrenginio darbo t-rai. Paprastai būna nuo 1,5 iki 10

0
0. Kai <1,5 triukšmas apibūdinamas triukšmo temperatūra