Transformatorius

Transformatorius

• Vartojant elektros energiją, reikalinga labai įvairi įtampa – nuo keleto voltų žaisliniams traukinėliams iki tūkstančių ir šimtų tūkstančių voltų tolimo elektros perdavimo linijose. Todėl reikia transformuoti elektros srovę.
• Kintamosios srovės įtampą nesudėtinga keisti beveik neprarandant energijos. Ši jos ypatybė ir nulėmė tai, kad technikoje daugiausia vartojama kintamoji, o ne nuolatinė srovė.
• Transformavimas – tai, kintamosios srovės įtampos ir srovės keitimas, nekeičiant dažnio.
• Transformatorius – tai, elektromagnetinis prietaisas, skirtas kintamajai srovei transformuoti.
• Ritė, jungianti į transformuojamosios įtampos tinklą, vadinama pirmine, o antroji ritė, kurioje susidaro reikiama įtampa, vadinama antrine.
• Transformatoriaus rūšys:
o Aukštinantysis, jeigu antrinėje apvijoje yra daugiau vijų negu pirminėje (n2 > n1).
o Žeminantysis, jeigu pirminėje apvijoje yra daugiau vijų negu antrinėje (n2 < n1).
• Įjungus pirminę ritę į tinklą, kintamoji srovė sukuria transformatoriaus šerdyje kintamąjį magnetinį srautą. Šis srautas veria abiejų ričių vijas ir indukuoja jose EVJ.
• Kiekvienoje vijoje indukuojasi vienoda EVJ.
• Apvijose indukuotos EVJ yra tiesiog proporcingos jų vijų skaičiui:

• Transformacijos koeficientas – vijų skaičiaus pirminėje ir antrinėje apvijose santykis:
• Šiuolaikiniuose transformatoriuose nuostoliai, perduodant energiją iš vienos ritės į kitą, nebūna didesni kaip 1 – 2 %. Todėl galima sakyti, kad srovės galia pirminėje ir antrinėje apvijose maždaug vienoda: P1 = P2. Kadangi P1 = I1 . U1, o P2 = I2 . U2, tai galima rašyti: I1 . U1 = I2 . U2 arba:
• Žymėjimas schemose:
a) b)