Transformatorius

Transformatorius

• Vartojant elektros energiją, reikalinga labai įvairi įtampa – nuo keleto voltų žaisliniams traukinėliams iki tūkstančių ir šimtų tūkstančių voltų tolimo elektros perdavimo linijose. Todėl reikia transformuoti elektros srovę.• Kintamosios srovės įtampą nesudėtinga keisti beveik neprarandant energijos. Ši jos ypatybė ir nulėmė tai, kad technikoje daugiausia vartojama kintamoji, o ne nuolatinė srovė.• Transformavimas – tai, kintamosios srovės įtampos ir srovės keitimas, nekeičiant dažnio.• Transformatorius – tai, elektromagnetinis prietaisas, skirtas kintamajai srovei transformuoti.• Ritė, jungianti į transformuojamosios įtampos tinklą, vadinama pirmine, o antroji ritė, kurioje susidaro reikiama įtampa, vadinama antrine.• Transformatoriaus rūšys:o Aukštinantysis, jeigu antrinėje apvijoje yra daugiau vijų negu pirminėje (n2 > n1).o Žeminantysis, jeigu pirminėje apvijoje yra daugiau vijų negu antrinėje (n2 < n1).• Įjungus pirminę ritę į tinklą, kintamoji srovė sukuria transformatoriaus šerdyje kintamąjį magnetinį srautą. Šis srautas veria abiejų ričių vijas ir indukuoja jose EVJ.• Kiekvienoje vijoje indukuojasi vienoda EVJ.• Apvijose indukuotos EVJ yra tiesiog proporcingos jų vijų skaičiui:

• Transformacijos koeficientas – vijų skaičiaus pirminėje ir antrinėje apvijose santykis: • Šiuolaikiniuose transformatoriuose nuostoliai, perduodant energiją iš vienos ritės į kitą, nebūna didesni kaip 1 – 2 %. Todėl galima sakyti, kad srovės galia pirminėje ir antrinėje apvijose maždaug vienoda: P1 = P2. Kadangi P1 = I1 . U1, o P2 = I2 . U2, tai galima rašyti: I1 . U1 = I2 . U2 arba: • Žymėjimas schemose:a) b)