Tiesiaeigis tolygiai kintamas judėjimas

Tiesiaeigis tolygiai kintamas judėjimasKūno judėjimas tiese, kai per vienodus laiko tarpus kūno greitis pasikeičia vienodai, vadinamas tiesiaeigiu tolygiai kintamu judėjimu. Jis skirstomas į: 1. tolygiai greitėjantį (3,6,9 m/s ir t.t.)2. tolygiai lėtėjantį (18,16,14 m/s ir t.t.) Tolygiai kintamą judesį apibūdina fizikinis dydis, vadinamas pagreičiu. Pagreitis- tai vektorinis fizikinis dydis. [a]=m/s2. a=(v2-v1)/t. (1) v1- pradinis greitis, v2- galinis greitis; (v2-v1)- greičio pokytis. Pagreičio kryptis sutampa su greičio pokyčio kryptimi. Pagreičio fizikinė prasmė: jis parodo kūno greičio pokytį per laiko vienetą (greičio kitimo spartą). a=1m/s2 , tai reikia, kad per 1s kūno greitis pasikeičia 1m/s. I (1) formulės galime paskaičiuoti galinį greitį v2: v2=at+v1 (2), ios lygties vektorinius dydžius projektuojame į X aį: v2x=v1x+axt (3).

Ivados: 1. Kai judėjimas tolygiai greitėjantis, tai ax>0 ir pagreitis nukreiptas pagal X ašį. Tada (3) formulė atrodys taip: v2=v1+at.

2. Kai judėjimas tolygiai lėtėja, tai ax<0. Pagreitis nukreiptas prieš X ašį, formulė tokia: v2=v1-at. Tolygiai greitėjantis judėjimas nuo tolygiai lėtėjančio judėjimo sjiriasi tik projekcijos ženklu.Tolygiai kintamo judesio grafinis vaizdavimas. 2. Greičio grafikai. ie grafikai brėžiami pagal lygtį v2x=v1x+axt

Tolygiai greitėjančiam judesiui (ax>0) A pav).; Tolygiai lėtėjančiam judesiui (ax<0, B pav. vx1*0); Tolyginiam judesiui (ax=0 C pav.)

2. Pagreičio grafikai Easant tolygiai kintamam judesiui pagreitis yra pastovus. Axconst. D) tolygiai greitėjančiam judesiui (ax>0; Pvz.: a=2m/s2)E) tolygiai lėtėjančiam judesiui (ax<0; Pvz.: a=-3m/s2)F) Tolyginiam judesiui (ax=0)

Poslinkio formulės išvedimas tolygiai kintamam judesiui: poslinkio formulė išvedama naudojant greičio grafiką: Subrūkšniuotos figūros plotas parodo kūno poslinkio projekciją, kuri, esant tiesiaeigiam hudesiui, sutampa su keliu. Sx=(v1x+v2x)t/2 (1), v2x=v1x+axt (2), (2)*(1), Sx=(2v1x+ axt)t/2 (3). Sx=v1xt+(axt2)/2 (5), S=v1t+(at2)/2. Išvados pagal (5) formulę:

1. Jei pradinis greitis =0 (v1x=0) tai Sx=(axt2)/2

2. Poslinkio projekcija yra lygi koordinačių pokyčiui: Sx=x2-x1 (6). I (6) ir (5): x2-x1= v1xt+(axt2)/2; x2=x1+ v1xt+(axt2)/2 (7); jei kūnas juda tolygiai (ax=0), tai: x2=x1+ v1xt.

3. Kai kūnas juda tolygiai greitėdamas (ax>0) S=v1t+(at2)/2, nes Sx=S, vx1=v1. 4. Kai kūnas juda tolygiai lėtėdamas (ax<0; Sx=S, vx1=v1. ) S=v1t-(at2)/2 Remiantis (7) formule galime nubrėžti judėjimo grafikus x1=0;v2=0;v1x=0, tada x2=(axt2)/2.

Greičio formulė tolygiai kintamam judėjimui, kai nežinomas judėjimo laikas: vx2=vx1+axt (1); Sx=vx1t+(axt2)/2 (2). Jei i (1) formulės ireikime laiką t ir įstačius į (2) formulę, atlikę matematinius veiksmus gautume: v2x2=v2x1+2axSx