Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas

TERMOELEKTRONINĖS EMISIJOS REIŠKINIO TYRIMAS

Darbo tikslas:

Vakuuminio diodo voltamperinės charakteristikos matavimas, elektrono
išlaisvinimo darbo nustatymas, trijų antrųjų dėsnio pastoviosios
nustatymas.

Matavimo metodas

Elektros srovės, tekančios vakuume tarp dviejų elektrodų (katodo ir anodo)
priklausomybė nuo anodo įtampos katodo atžvilgiu, kai Ua

Leave a Comment