Spinduliuotė

Alfa spinduliuotė
Alfa dalelę sudaro du protonai ir du neutronai. Tai yra pati sunkiausia, didžiausią krūvį turinti ir mažiausiu skvarbumu pasižyminti dalelė. Šias daleles sulaiko popieriaus lapas, ore jos tenuskrieja keletą centimetrų. Žmogaus kuną apsaugo oda. Tačiau patekusi į organizmą pro kvėpavimo takus, burną ar sužeistą odą, vidinė spinduliuotė labai kenkia, nes sukuria daug jonų. Pavojingiausios medžiagos yra radis ir polonis. Radis kaupiasi kauluose(todėl sutrinka raudonųjų ir baltųjų kraujo kūnelių gamyba.) liga-mažaklaujystė.

Beta spinduliuotė
Tai gana didelės energijos elektronų srautas. Nuo šaltinio ore jis skklinda keletą metrų. Šią spinduliuotę visiškai sulaiko milimetro storio švino sluoksnis. Beta spinduliuotė prasiskverbia per suragėjusį odos sluoksnį į gyvus audinius ir gali smarkiai nudeginti odą. Ji pasidaro sausa, o nagai-trapūs. Spinduliuotė kartais sukelia net odos vėžį. Jai labai jautrios akys.

Gama spinduliuotė
Didelės energijos labai trumpų elektromagnetinių bangų srautas, pasižymintis dideliu skvarbumu, jį susilpninti gali tik storas betono arba švino sluoksnis. Gama spinduliuotė gali paveikti giliai organizme esančius audinius, pakeisti kraujo sudėtį, sukelti mažakraujystė, kataraktą (akies lęšiuko drumstį), viduriavimą ir kt.

SPINDULIUOTĖ TARNYBOJE

Ultravioletiniai irr infraraudonieji spinduliai naudojami lako džiovinimui.

Lazerinė spinduliuotė yra optinė spinduliuotė, kurios spindulių šaltinis yra lazeris.Lazeriai naudojami grojant kompaktinius diskus, medicinoje.Teletechnikos srityje pradėta naudoti pluoštinė optika, plonos skaidulos, nukreipiančios optinius spindulius.

Radijo bangos naudojamos transliuojant radijo ir televizijo laidas, taip pat ir na

audojantis mobiliojo ryšio telefonais.Medicinoje naudojamas ultragarsas organams ar gemalui tirti.

Yra natūralūs elektromagnetiniai laukai, pvz: žemės magnetiniai laukai, pagal kuriuos mes orientuojamės, naudodamiesi kompasu.
Natūralioji aplinkos spinduliuotė
Radioaktyviųjų medžiagų spinduliuotė yra natūrali mūsų aplinkos dalis.Spinduliai ateina iš kosmoso, žemės ir mūsų pačių.Vienas Lietuvos gyventojas per metus vidutiniškai gauna 0,95 mSv efektinę dozę.

Kosminė spinduliuotė
Spinduliuotė iš kosmoso nedidelė. Šią spinduliuotę slopina atmosfera. Kuo aukščiau, tuo labiau spinduliuotė didėja.
Žemės spinduliuotė
Žemės spinduliuotė labai skiriasi ir priklauso nuo vietovės.Mūsų planetoje yra tokių vietų, kur žemės spinduliuotė yra ypač intensyvi.

Netgi geriamojo vandens sudėtyje gali būti radioaktyviųjų medžiagų, visų pirma radono.Komunalinių tinklų vanduo paprastai turi labai nedidelį kiekį radono.

Žmogaus organizmas
Žmogaus organizme yra natūraliai jį veikiančių radioaktyviųjų medžiagų, visų pirma kalio-40 ir anglies-14.

Spinduliuotė patalpose

Gyvenamosiose patalpose vidutinė spinduliuotės dozė per metus yra maždaug 2 mSv. Dozės gali svyruoti ir priklauso nuo radono kiekio patalpose. Jis gali pažeisti kvėpavimo takus, plaučius ir sukelti vėžį.
Radonas pasiekia mus iš žemės arba nuo statybinių medžiagų, jis gali išsiskirti iš artezinių gręžinių geriamojo vandens. Didesnis radono kiekis mus pasiekia iš dirvožemio.
Apsisaugojimas:
1. Jei radono kiekis padidėjęs nuo statybinių medžiagų, galima gerinti ventiliacijos sistema, įrenginius, kuriais tiekiamas oras.
2. Jei radonas skverbiasi iš dirvožemio, reiktų išsiurbti radono prisodrintą orą siurbliu ar per kanalą. Radono skverbimąsi galima sustabdyti užtaisant pastato pamatų plyšius ir nesandarumus.
Kiekio matavimas:
Radono ki

iekiui išmatuoti dažnai yra naudojama speciali plokštelė. Radonas ant jos palieka pėdsakus, kurie gali būti iššifruoti specialia technika. Radono patalpose matavimus Lietuvoje atlieka Radiacinės saugos centras.

Leave a Comment