Radijas

Radijo išradimas

Elektromagnetinių bangų pritaikymo galimybę bevieliam ryšiui palaikyti 1895 m. gegužės 7 dieną pirmasis pademonstravo įžymus rusų fizikas ALEKSANDRAS POPOVAS (1859 – 1906). Ši diena laikoma radijo diena. A. Popovo imtuvas buvo sudarytas iš antenos, kohererio, elektromagnetinės relės, elektrinio skambučio ir nuolatinės srovės šaltinio. Elektromagnetinės bangos sukėlė priverstinius srovės ir įtampos virpesius antenoje. Kintamoji įtampa iš antenos buvo perduodama dviem elektrodams, įdėtiems į stiklinį vamzdelį, pripildytą metalo pjuvenų. Šis vamzdelis ir buvo kohereris. Nuosekliai su juo buvo sujungta elektromagnetinė relė ir nuolatinės srovės šaltinis.

Atvirasis virpesių kontūras
Kad gaalima būtų palaikyti radijo ryšį, reikia sudaryti sąlygas elektromagnetinėms bangoms sklisti. Jeigu elektromagnetiniai virpesiai atsiranda kontūre, sudarytame iš induktyvumo ritės ir kondensatoriaus, tai kintamasis elektrinis laukas sukoncentruotas
tarp kondensatoriaus plokščių (251 pav.). Toks kontūras
vadinamas uždaruoju. Uždarasis virpesių kontūras praktiškai nespinduliuoja elektromagnetinių bangų į aplinką. Jeigu kontūras sudarytas iš plokščių ir dviejų nelygiagrečių plokščiojo, tai nuo didesnių kampu jos praskėstos, juo laisviau elektromagnetinis
laukas sklinda į aplinką (252 pav.). Visai atviras virpesių kontūras gaunamas kondensatoriaus plokštes patraukus į priešingas tiesiosios ritės galus. Tokia sistema vadinama atviruoju virpesių kontūru (2253 pav.). Atvirojo virpesių kontūro gaunamas kondensatoriaus plokštės ritės galuose (253 pav.) pavaizduotas tik simboliškai. Iš tikrųjų kontūras sudarytas iš ritės ir ilgo laido – antenos. Vienas antenos
galas įžemintas, kitas iškeltas virš Žemės paviršiaus. Antenos ritė induktyviai susijusiu su neslopinamųjų elektromagnetinių virpesių generatoriaus vi

irpesių kontūre rite. Antenoje sužadinti aukštoje
dažnio priverstiniai virpesiai aplinkoje sukuria kintamąjį elektromagnetinį lauką. Elektromagnetinės bangos iš antenos sklinda 300 000 km/s greičiu. Kai srovės stiprumo virpesių amplitudė antenoje pastovi, skleidžiamų elektromagnetinių bangų energija proporcinga ketvirtajam virpesių dažnio laipsniui. Dešimčių, šimtų ir net tūkstančių hercų dažnio elektromagnetinių bangų intensyvumas labai mažas. Todėl radijo ir televizijos ryšys palaikomas elektromagnetinėmis bangomis, kurių dažnis siekia nuo keleto šimtų tūkstančių iki šimtų tūkstančių megahercų.

Amplitudinė moduliacija
Per radiją perduodant kalbą, muziką bei kitus garso signalus, taikomi įvairūs aukštojo dažnio harmoninių virpesių moduliacijos būdai. Aukštojo dažnio elektromagnetinius virpesius amplitude moduliuoja į lempinio generatoriaus elektrinę grandinę nuosekliai su virpesių kontūru įjungta transformatoriaus ritės prijungiama garsinio dažnio kintamoji įtampa, pavyzdžiui, išėję iš mikrofono sustiprinti virpesiai.

Leave a Comment