MAGNETINĖ SROVIŲ SĄVEIKA. AMPERO DĖSNIS

1.MAGNETINĖ SROVIŲ SĄVEIKA. AMPERO DĖSNISLaidininkai, kuriais teka srovės sąveikauja. Dėl magnetinės srovių sąveikos.Ampero dės:

kur – magnetinė konstanta. =4pЧ10-7 H/m Ampero dėsnis Si Sistemoje(vakume)

2.MAGNETINIS LAUKAS. MAGNETINĖ INDUKCIJA.Magnetinį lauką sukuria judantys elektros krūviai. Elektrinį lauką sukuria bet koks elektros krūvis.Bet kokį laidininką su srove magnetinis laukas veikia jėga.Pagrindinė mag.lauko charakteristika-mag, indukcija B.

dF^dl, B

Magnetinė indukcija B lygi jėgai, kurią magnetinis laukas veikia laidininko statmeno magnetiniam laukui ilgio vieneto elementą, kai juo teka 1A srovė.[B]=T(tesla).Aprašyti mag. Laukui naudojama dar viena charakteristika-mag.l. stipris H.H vakume = H=B/m0. [H]=A/m3.BIO IR SAVARO DĖSNIS. Magnetinį, kaip ir elektrinį lauką galima pavaizduoti jėgų linijomis.Mag.l. jėgų linija-bet kokia kreivė, kurios liestinė, bet kokiame taške sutampa su mag. Indukcija B kryptimi tame taške.Per kiekvieną ploto vienetą brėžiame tiek jėgų linijų, kokia yra indukcijos B skaitinė reikšmė. Mag.l. jėgų linijos yar uždaros kreivės ir apjuosia laidinikus kuriais teka srovės.Jos išsidėto statmenose laidininkui plokštumose.4.TIESAUS LAIDININKO MAGNETINIS LAUKAS. Be galo ilgo laidininko formulė, kai R<>d10.MAGNETINIS SRAUTAS.GAUSO TH MAGNETINIAM LAUKUI [F]=WbSrautas pro uždarą paviršių- Gauso TH

11.DARBAS MAGNETINIAME LAUKEDarbas atliekamas magnetiniame lauke lybus srovės stiprio ir magnetiniosrauto pokyčio sandaugai: 12.LORENCO JĖGATai jėga veikianti judančią įelektrintą dalelę mag. lauke. FL^B ir v 13.HOLO EFEKTASTai skersinio potencialo skirtumo susidarymas išoriniame mag.lauke.R-Holo konstanta. R=1/en 14.ELEKTRINGŲ DALELIŲ JUDĖJIMAS VIENALYČAME EL IR MAG LAUKUOSE

1.Dalelės judėjimas vienalyčiame elektriniame lauke. ; B=0; E=const.Kūno sąntykis su mase-specifinis krūvis y~q/m.

2atvejai: 1)E=0; B=const. ;F^V

2) V^B. Jei dalelė įlėkė į magnetinį lauką tai jos spindulys: periodas: ,ciklinis dažnis: ; Jei nei 15.ELEKTROMAGNETINĖS INDUKCIJOS REIŠKINYS. LENCO DĖSNISElektromagnetinė indukcija-tai toks reiškinys kai bet koks kintamas magnetinis laukas indukuoja evj, o uždarame kontūre ir elektros srovę.Lenco dėsnis-susikūrusi indukcinė srovė visuomet yra tokios krypties, kad jos sukurtas magnet. Laukas priešintūsi indukuojančio magnetinio lauko kitimui.16.PAGRINDINIS ELEKTROMAGNES. INDUKCIJOS DĖSNISMaksvelas nustatė, kad indukcijos evj~magnetinio srauto kitimo greičiui. ; El. lauko šaltiniai –bet koks elektros krūvis ir kintamas magnetinis laukas. Kai kontūras sudarytas iš N vijų tai: