Lietuvos elektrinės

Lietuvos elektrinėElektrinė pastatyta pusiaukelėje tarp Vilniaus ir Kauno, šalia automagistralės Vilnius-Kaunas. Tai didžiausia šiluminė-kondensacinė elektrinė Lietuvoje, pastatyta 1963 m, projektinę galią pasiekė 1971 m. Jos įrengtoji elektros galia – 1800 MW, šiluminė galia-574 MW. Elektrinėje naudojamas kuras: dujos, mazutas, orimulsija. Iki 1993 m. visi Lietuvos elektrinės energetiniai blokai galėjo dirbti tik kondensaciniu režimu. Nuo 1993 m. energetinis blokas Nr. 1 (150 MW galios), o nuo 1994 m. ir energetinis blokas Nr. 2 (150 MW galios) gali dirbti ir termofikaciniu režimu. Šiuo metu Lietuvos elektrinė yra atominės elektrinės rezervas.

Mažeikių elektrinėMažeikų elektrinė pradėjo veikti 1979 m. pabaigoje. Elektrinė pastatyta Mažeikių naftos perdirbimo įmonės energetiniams poreikiams tenkinti. Elektrinės įrengtoji elektros galia – 194 MW, šiluminė galia – 562 MW. Deginamas kuras -mazutas. 1993-1999 metais Mažeikių elektrinės gamybos apimtis mažai keitėsi, ji svyravo apie 450 GWh per metus. 1999 metais Mažeikių elektrinė pagamino 373 GWh elektros.

Kauno hidroelektrinė Kauno hidroelektrinė pastatyta 1959 m. prie Nemuno ir visu pajėgumu pradėjo veikti 1960 m. Bendra elektrinės 4 agregatų galia – 101 MW, patvankos aukštis – 20 m. Kauno HE pagaminta elektra tiekiama į 110 kV įtampos tinklą. Pradėjus veikti hidroelektrinei liovėsi dideli pavasario potvyniai, padarydavę didžiulę žalą Kaunui.

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinėKruonio HAE pradėjo veikti 1992 m. Vienas svarbiausių Kruonio HAE tikslų – reguliuoti energetikos sistemos paros apkrovimo netolygumus. Šiluminės ir atominės elektrinės, sudarančios elektros energetinės sistemos pagrindą, neleidžia tinkamai reguliuoti galią ir paros, ir metiniu aspektais. Šiems tikslams 1977 m. prie Kauno HE vandens saugyklos buvo pradėta statyti Kruonio HAE. Elektra iš šios elektrinės tiekiama į 330 kV įtampos tinklą. Elektros minimalaus poreikio metu Kruonio HAE dirba siurblio režimu ir naudodama perteklinę elektrą pumpuoja vandenį iš apatinio vandens telkinio į viršutinį. Šiuo metu elektrinėje įrengta galia siekia 800 MW. Kai vandens baseinas pilnas, elektrinė gali generuoti 800 MW 5 valandas. Tam AB “Lietuvos energija” ieško investitorių. Reikalinga investicijų suma sudaro 800 mln. Lt.

IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖIgnalinos AE veikia kanalo tipo šiluminių neutronų vandens-grafito branduoliniai reaktoriai RBMK-1500. Toks energetinis reaktorius – galingiausias pasaulyje. Šiluminė elektrinės vieno bloko galia – 4800 MW, elektrinė galia – 1500 MW. Ignalinos AE, kaip ir visose elektrinėse, turinčiose RBMK tipo reaktorius, naudojama vieno kontūro šiluminė schema: į turbinas tiekiamas prisotintas 6,5 MPa slėgio garas, susidaro tiesiog reaktoriuje, verdant per jį pratekančiam lengvajam vandeniui, cirkuliuojančiam uždaru kontūru.Pirmoji elektrinės eilė turi tik du energetinius blokus. Vieno reaktoriaus bloke yra dvi turbinos, kurių galia po 750 MW.Kiekviename energobloke yra patalpos branduolinio kuro transportavimo sistemoms ir valdymo pultams. Bendra energoblokams – mašinų salė, patalpos dujoms valyti ir vandens paruošimo sistemos

REAKTORIAUS KONSTRUKCIJASvarbiausia reaktoriaus konstrukcijos dalis – grafitinis klojinys su branduoliniu kuru, strypais – sugėrikliais ir gaubiančiomis jį metalo konstrukcijomis – įrengta betoninėje šachtoje. Vertikaliose grafitinio klojinio kolonose yra technologiniai kanalai su branduoliniu kuru, bei valdymo ir apsaugos sistemos kanalai. Klojinys įrengtas ant suvirintos metalinės konstrukcijos, besiremiančios į betoninį pagrindą. Iš viršaus klojinys perdengiamas viršutiniąja metaline konstrukcija, besiremiančia į biologinės apsaugos žiedinį vandens baką. Suvirintas cilindrinis gaubtas, gaubiantis klojinį, viršutinė ir apatinė reaktoriaus metalinės konstrukcijos sudaro hermetišką reaktoriaus ertmę. Ji užpildyta helio ir azoto mišiniu, kad grafitas nesioksiduotų ir būtų geresnis šilumos perdavimas nuo grafito į technologinius kanalus.

SVARBIAUSI REAKTORIAUS RBMK-1500 TECHNINIAI DUOMENYSŠilumos agentas vanduo (garo ir vandens mišinys)Šiluminė schema vieno kontūroReaktoriaus galia, MW: šiluminė 4800elektrinė 1500Aktyviosios zonos matmenys, mm: skersmuo 11800aukštis 7000Kanalų kvadratinio klojimo žingsnis, m 0.25×0.25Grafitinio reflektoriaus storis, mm: galinio 500šoninio 880Maksimali grafito temperatūra,C° 750Kuras urano dioksidasPradinis įsodrinimas pagal U235,% 2.0Kuro suvartojimas MW • P/kg 21.6Kanalų kiekis klojinyje, vnt: technologinių 1661valdymo ir apsaugos sistemos 235reflektoriaus aušinimo 156Prisotinto garo slėgis separatoriuose, MPa 7.0Maitinančiojo vandens temperatūra,C° 190

Prisotinto garo suvartojimas, t/val 8800Šilumos agento suvartojimas reaktoriuje, m3/val 40000 – 48000Šilumos agento temperatūra, C° įėjime į TK 260išėjime iš TK 285Vidutinis masės garingumas išėjime 0.291

TURBOGENERATORIAIKiekvienas elektrinės blokas turi dvi turbinas K-750-65/3000 su 800 MW galios generatoriais. Turbinos – vieno veleno, dvisrautės (vienas cilindras – aukšto slėgio ir keturi – žemo) su tarpiniu oro perkaitinimu. Rotoriaus sukimosi greitis – 3000 aps/min. Generatoriai – trifaziai, 50 Hz dažnio, aušinami vandeniliu ir vandeniu, prijungti prie atvirosios elektros pastotės. Turbinos valdomos automatizuota sistema ASUT-750. PANAUDOTO KURO SAUGOJIMAS Svarbiausia IAE saugumo sritis – panaudoto branduolinio kuro saugojimas. Beveik 99% radioaktyviųjų medžiagų, susikaupusiu eksploatuojant IAE, yra saugomi elektrinėje. Nuo eksploatacijos pradžios panaudotas branduolinis kuras saugomas vandenyje, specialiuose baseinuose, tose pačiose patalpose, kur ir reaktoriai. Tai laikinas saugojimo būdas, todėl buvo paskelbtas tarptautinis konkursas panaudoto branduolinio kuro saugyklai įrengti.Konkursą laimėjo Vokietijos kompanija GNB, su kuria pasirašyta sutartis pristatyti 60 plieninių konteinerių CASTOR. Brangūs plieniniai konteineriai yra pirmas etapas kuro saugojimo problemai spręsti. Toks saugojimo būdas garantuoja saugumą daugiau kaip 50 metų. Siekiant sumažinti saugyklos įrengimo išlaidas, paskelbtas naujas konkursas. Šiuo metu svarstomi dviejų užsienio kompanijų pasiūlymai.Šiais metais planuojama baigti projektinius, suderinimo darbus ir panaudoto branduolinio kuro saugyklos aikštelės statybą. Saugykla bus IAE gamybos zonoje.