lesis

fIZIKOJE OPTINIS LĘŠIS yra skaidrus kūnas, apribotas dviem kreivais paviršiais ir turįs optinę ašį arba simetrijos plokštumas. Lęšio savybė sukaupti saulės spindulius vienoje vietoje ir padegti kūną žinoma kelis šimtus metų pr. Kr. Manoma, kad pirmas lęšį pritaikė akiniams XIII a. Roger Baconas. Iki XVII a. tik tam reikalui lęšis ir buvo naudojamas, vėliau pradėtas taikyti ir optiniams instrumentams. Lęšius paprastai daro iš stiklo, bet tuos, kuriuos skiria naudoti ultravioletiniams arba infraraudoniems spinduliams, daro iš tokios medžiagos, kuri tuos spindulius praleidžia, pavyzdžiui iš kvarco, fluorito, valgomosios druskos. Lęšiai yra skirstomi į iškilus, arba glaudžiančius (viduryje storesni už kraštus), ir įgaubtus (viduryje plonesni už kraštus). Pirmuosius, arba sklaidančius, dar vadina teigiamais, antruosius neigiamais. Iškili lęšiai dar skirstomi į abipusiai iškilus, paplokščiai iškilus ir įgaubtai iškilus; įgaubti – į abipusiai, paplokščiai ir iškilai įgaubtus.

GARSO LĘŠIS – įrankis panašus į optinį lęšį, tik skiriamas tirti garso bangų židinius. Daromas iš kietų, skystų ir dujinių kūnų. Garso lęšiai taip pat gali būti iškili ir įgaubti, kaip ir optiniai lęšiai. Garso banga juose lūžta, jei lęšio medžiago lūžimo rodiklis nėra vienetas. Garso lęšio lūžimo rodiklis lygus santykiui garso greičio aplinkoje su garso greičiu lęšyje. Pagal reikalą garso lęšis pripildomas medžiagų, kurios naudingos šiam tyrimui.

MAGNETINIS LĘŠIS yra elektroniniai optinis įrankis, skirtas sutelkti elektronų ir ionų srovių pluoštus į židinį. Jis nepanašus į optinį lęšį. Dažnai vartojamas magnetinis lęšis panašus į trumpą solenoidą.

LĘŠIS OPTIKOJE, LINZĖ, skaidrus kūnas su dviem šviesos spindulius laužiančiais paviršiais. Paviršiai gali būti sferiniai (turi bendrą simetrijos ašį), cilindriniai ir paraboliniai (abu turi 2 simetrijos plokštumas). Dažniausiai naudojami sferiniai lęšiai. Jų abu paviršiai gali būti iškili vienas plokščias, kitas iškilas, vienas įgaubtas, vienas iškilas, kitas įgaubtas. Tiesė, einanti per lęšių paviršių kreivumo centrus, vadinama pagrindine optine ašimi. Lęšio paviršių suskirstymo su pagrindine optine ašimi taškai vadinami lęšio viršūnėmis; atstumas tarp lęšio viršūnių – lęšio storiu; taškas, kuriame susikerta lygiagretūs spinduliai, perėję lęšį, – lęšio židiniu; jo atstumas nuo lęšio centro – lęšio židinio nuotoliu.
Dydis = vadinamas lęšio laužiamąja geba. Kai f>0, lęšis yra glaudžiamasis, kai f<0, lęšis yra sklaidomasis, kai f=0 – afokalinis (jo židinio nuotolis yra begalinis). Glaudžiamojo lęšio židinys F yra tikrasis,o sklaidomojo – menamasis. Glaudžiamasis lęšis sukuria tikrąjį daikto atvaizdą, jei daiktas yra prieš lęšio židinį, ir menąjį, jei daiktas yra tarp židinio ir lęšio. Sklaidomasis lęšis visada sukuria menamąjį atvaizdą. Lęšiuose pasireiškia visos aberacijos, būdingos centruotoms optinėms sistemoms. Jos šalinamos į vieną sistemą jungiant 2 arba kelis lęšius.
Lęšiai gaminami dažniausiai iš optinio ir organinio stiklo. Specialūs lęšiai gaminami iš kvarco, ličio fluorido, fluorito, specialaus stiklo, sicilio, germano arba ličio fluorido, natrio chlorido ir kt. druskų. Lęšiai naudojami optiniuose prietaisuose pavyzdžiui:optimetras, mikroskopas, katetometras, tolimatis ir kt.

AKINIAI
Kartais tenka girdėti, kad akiniai gadina regėjimą, kad prie jų priprantama ir kt. jaunos merginos nenori nešioti akinių, nes tai esą negražu. Vaikai ir jaunimas kartais susilaukia pajuokų iš draugų, kurie tyčiojasi iš akinių. Tai labai neteisinga pažiūra. Akiniai akių negadina, priešingai – jie gerina matymą. Ir suaugusiems, ir vaikams reikia išaiškinti akinių reikšmę, kad jie liautųsi juokęsi iš nešiojančiųjų akinius. Akinių bijoti nereikia, juos reikia nešioti, laiku pakeisti, tvarkingai juos laikyti: saugoti specialiame įdėkle, nemėtyti, šluostyti minkštu skudurėliu, kad nerasotų stiklai. Akiniai turi būti lengvi, patogūs, nekristi nuo nosies.

$akiniai optinis įtaisas regėjimui gerinti arba akims saugoti nuo žalingo aplinkos poveikio. Atsirado apie XIIIa. pabaigą. Dažniausiai vartojamiakiniai, sudaryti iš dviejų stiklų (lęšių) ir rėmelių (apsodo). Regėjimui gerinti vartojami korekciniai akiniai. Jie yra kelių rūšių: paprastieji sferiniai, bifokiniai, cilindriniai, kontaktiniai, teleskopiniai, prizminiai ir stenopiniai. Paprastieji sferiniai akiniai gaminami iš stiklinių lęšių su iškiliais ar įgaubtais paviršiais. Iškilieji lęšiai (žymimi +) glaudžia šviesos spindulius; vartojami toleriagystei koreguoti arba akomodacijos trūkumui kompencuoti. Įgaubtieji lęšiai (žymimi -) sklaido šviesą; skiriami trumparegystei koreguoti. Bifokiniai akiniai patogūs asmenims, kuriems tolumui ir artumui reikalingi skirtingi akiniai. Jų lęšių viršutinė dalis skirta žiūrėti į tolį, o apatinė – į artimus daiktus. Cilindrinių akinių lęšiai savo pagrindiniuose meridianuose turi nevienodą laužiamąją galią. Jie taip pat būna iškilūs ir įgaubti; vartojami astigmatizmui koreguoti. Kontaktiniai akiniai, arba kontaktiniai lęšiai, neturi rėmelių. Jie gaminami iš skaidraus plastiko ir dedami tiesiai ant akies obuolio ragenosN; uždėti jie visai nematomi. Teleskopiniai akiniai sudaryti teleskopo principu iš dviejų ar trijų porų lęšių; jie daug kartų padidina vaizdą; vartojami silpnaregių, kuriems kitokie akiniai nepadeda. Prizminiai akiniai skiriami sutrikus akių raumenų pusiausvyrai. Stenopiniai akiniai sudaryti iš plokštelės su 1 mm skersmens skylute ar siauru plyšiu ties viduriu; kai kurių refrakcijos ydų atvejais pro tokią skylutę galima ryškiai matyti daiktus. Apsauginiai akiniai su bespalviu stiklu, tripleksu, organiniu stiklu saugo akis nuo mechaninių sužeidimų, kenksmingų skysčių purslų, vėjo, dulkių, dujų ar garų; su metaliniu tinkleliu – nuo mechaninių sužeidimų; su stikliniais šviesos filtrais – nuo šiluminių, labai ryškių, infraraudonųjų ir ultravioletinių spindulių. Apsauginiai akiniai įmontuojami į atvirus ar uždarus rėmelius, kaukes.
Mūsų dienomis akiniams pagaminti kasmet išleidžiama daugiau nei 10 milijardų dolerių. Deja, nešiojančių akinius žmonių skaičius pasaulyje vis didėja.
Tačiau gydytojai oftalmologai tiki, kad kada nors žmonėms nereikės nei akinių, nei linzių.