KVANT? IR VISATOS ATSIRADIMO TEORIJOS

Iki 1900 m. materijos sąvoka buvo labai paprasta. Tuo metu viešpataujanti Niutono mechanika, kuri teigia, kad visa materija yra labai paprasta, apčiuopiama ir priežastingumo dėsniu vienareikšmiškai paaiškinama. Ta pati priežastis iššaukia tokia pat pasekmę, kiek kartu tai bekartotume tai visada gaunasi tas pats. Aišku Niutono mechanika atskleidė Saulės ir kitų planetų judėjimą, bet bejėgė ji buvo atomų judėjime. Atomai tada buvo elementarūs materijos vienetai, kurie toliau laikytini nedaliais.
Ir štai 1900 m. Plance’as (Plankas) prabyla apie kvantinę teoriją, kuri visiškai keičia buvusią padėtį. Maaterija nebėra apčiuopiama. Erdvė ir laikas tampa tik iliuzijomis. Dalelės nebėra pastovūs dalykai, bet keičiasi ir vienu metu gali būti kaip materija, ir kitu metu ji jau tampa energijos banga. Kvantai juda kaip skruzdės ir įdomu kokiais dėsniais jos juda. Ir taip Plankas pereina iš makro kosmoso į kokybiškai naują pasaulį ir nustato nutrūkstamumo momentą. Ir nuo dabar materija nebėra kažkas tokio vientisa ir apčiuopiama, bet materi

Leave a Comment