Fizikos projektinis darbas “Elektros laidininkai”

ELEKTROS LAIDININKAI

Problema. Bandymo įrenginys

Žinome, kad kai kurios medžiagos yra laidžios elektros srovei. Tokios medžiagos, vadinamos elektros laidininkais. Taigi, pamėginkime jų paieškoti. Norint ištirti medžiagų laidumą elektros srovei mums prireiks pasigaminti bandymo įrenginį, kuriam reikės:

*medžio plokštelės;*laidų;*laidų laikiklių;*jungiklio;*lemputės;*maitinimo šaltinio ( 4,5 V elemento ).

Prie medžio plokštelės pritvirtinamas elementas. Prie teigiamojo elemento poliaus prijungiamas (mūsų įrenginyje laidai yra prilituoti) vienas laido (žr. Brėžinyje, laidas nr.1) galas, kitas prisukamas jungiklyje. Imamas kitas laidas (laidas nr.2). Vienas jo galas taip pat pritvirtinamas jungiklyje. Imamas dar vienas laidas ( laidas nr.3), kuris tvirtinamas prie lemputės apatinės dalies. Likę laisvi laidų nr.2 ir nr.3 galai netvirtinami niekur, kadangi būtent prie šių laidų bus prijungiamos įvairios medžiagos eksperimento metu. Mums reikalingas dar vienas laidas (laidas nr.4).Šis laidas tvirtinamas prie elemento neigiamojo poliaus ir yra žalios spalvos. Kitas jo galas – prie lemputės šoninės dalies. Kad laidai būtų savo vietose ir nejudėtų, juos prikalame su laidų laikikliais prie lentelės. Štai mūsų bandymo įrenginys ir pagamintas.

5 – maitinimo šaltinis (elementas)6 – jungiklis7 – lemputė

Bandymo eiga

Norint ištirti ar medžiaga yra elektros laidininkas reikia prie laido nr.2 ir laido nr.3 galų pritvirtinti kokią nors medžiagą ir tuomet paspausti jungiklio mygtuką, kad elektra imtų teketi laidu. Jei lemputė ima šviesti, vadinasi medžiaga yra laidininkas – per ją gali tekėti elektros srovė. Jei lemputė nedega, reiškia, kad medžiaga nėra laidininkas. Tokiu būdu galima ištirti daugybę skirtingų medžiagų, mes pasirinkome 20 (jos išvardintos bandymo rezultate).

Bandymo rezultatas

Ištyrėme 20 skirtingų medžiagų, iš jų dauguma nėra elektros laidininkės. Šio bandymo rezultatai yra tokie:

Medžiagos nelaidžios elektros srovei:

Medžiagos laidžios elektros srovei (elektros laidinkės):

Išvados

Septintoje klasėje sužinojome, kad metalai yra geriausi laidininkai. Po šio bandymo įsitikinome tuo dar kartą . Visi metalai kurios tyrėme, buvo laidūs, taip pat laidus buvo ir grafitas, ir vanduo. Apie šių dviejų medžiagų laidumą ypač apie grafito buvome girdėję ne daug. Šio bandymo dėka tai sužinojome ir įsitikinome.

1.Plastmasė2.Polietilenas3.Medis4.Stiklas5.Keramika6.Gibsas7.Paralonas8.Popierius9.Linas (audinys)10.Vilna (audinys)11.Sintetika (audinys)12.Oda13.Guma14.Akmuo15.Oras

16.Vanduo17.Grafitas18.Varis19.Švinas20. Geležis21.Auksas22. Sidabras