ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMAS IR MATAVIMO PAKLAIDOS

2071 0

ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMAS IR MATAVIMO PAKLAIDOS

Variantas 20

Studentas: Donatas Budzinauskas

Grupė: IF-2/9

Vertintojai: doc. Petras Povilas Žvirblis

doc. R. Brazdžiūnas

Data: 2003-02-20

1. Darbo tikslas.

 Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas

2. Darbo metodika.

Laboratoriniams darbams dažniausiai naudojami arba rodykliniai, arba skaitmeniniai matavimo prietaisai. Įtampos kritimas U matuojamas voltmetrais, kilovoltmetrais (1 kV = 103 V), milivoltmetrais (1 mV = 10-3 V) ir kt.

Elektros srovės stiprumas I dažniausiai matuojamas ampermetrais, miliampermetrais (1 mA = 10-3 A) ir mikroampermetrais (1 A = 10-6 A).

Varža R matuojama ommetrais, kiloometrais (1 k  103 ), megaometrais (1 M  106 ).

Matavimo prietaiso vienos padalos vertė n0 randama ribinę vertę xrib daalinant iš skalės padalų skaičiaus N, t.y.

(1)

Išmatuoto dydžio skaitinė vertė:

(2)

čia n – rodyklės rodomų padalų skaičius.

Tiksliau matavimo tikslumą apibūdina redukuotoji santykinė paklaida, kitaip dar vadinama prietaiso tikslumo klase. Ji išreiškiama absoliutinės paklaidos ∆x su xrib, t.y. dydį:

(3)

Rodyklinio prietaiso absoliutinė sisteminė matavimo paklaida ∆x visur skalės ribose yra vienoda. Ji vertinama iš prietaiso tikslumo klasės apibrėžimo (3):

(3a)

Tuomet santykinė sisteminė paklaida yra

, arba (4)

čia x – išmatuotoji dydžio vertė.

3. Darbo rezultatai.

1. Darbe yra pateikiamos 4 schemos. Kiekvienam variantui „ išmatavę“ srovės stiprumą I bei įtampos kritimą U, apskaičiuojame reezistoriaus varžą R =U/I .

2. Kiekvienam variantui įvertinę srovės stiprumo bei įtampos kritimo nustatymo absoliutines paklaidas ∆I ir ∆U , apskaičiuojame santykines paklaidas ∆I/I bei ∆U/U.

3. Dydžio z=f(x, y) ribinės paklaidos formulė:

;

čia ∆x ir ∆y yra tiesiogiai matuojamų dydžių x ir y paklaidos.

br />
Pagal šią formulę gauname varžos R=U/I ribinės paklaidos formulę ir kiekvienam atvejui įvertiname ∆R/R . Matavimų bei skaičiavimų rezultatus surašome į lentelę:

Nr. I, A

. . .

5. Literatūra:

1. A. Tamašauskas, S. Joneliūnas “Fizikos laboratoriniai darbai” 2001 m.

2. V. Ilgūnas, K. Bernatonis, S. Joneliūnas “Fizikinio eksperimento rezultatų apdaurojimo pagrindai” 1998 m.

Join the Conversation

×
×