atomo sandara

Atomo sandara
Atomas susideda iš branduolio ir elektronų apvalkalo. Atomų

branduoliai sudaryti iš teigiamąjį krūvį turinčių protonų ir neutralių

dalelių – neutronų. Kartu protonai ir neutronai vadinami nukleonais.

Protonas (p) yra elementarioji dalelė, kurios krūvis lygus vienam

teigiamajam elementariajam krūviui (1,6 × 10-19 C ), o rimties masė

(mp = l,67 × 10-27 kg ) yra apie 1836 kartus didesnė už elektrono masę.
Neutronas (n) yra elektros krūvio neturinti elementarioji dalelė.
Jos masė yra 1839 kartus didesnė už elektrono masę (apytiksliai lygi

protono masei
Branduolyje sukoncentruota beveik visa atomo masė ir visas
teigiamasis krūvis. Branduolių matmenys priklauso nuuo juos
sudarančių nukleonų skaičiaus. Branduolio skersmuo yra
10-14 – 10-15 m eilės, o atomo spindulys yra 10-10 m eilės. Atomo

branduolys žymimas taip:
čia X – cheminio elemento simbolis, Z – protonų skaičius
branduolyje (jis lygus elemento eilės numeriui Mendelejevo
periodinėje elementų sistemoje)
A – masės skaičius (jis lygus branduolį sudarančių protonų
skaičiaus Z ir neutronų skaičiaus N sumai).Pavyzdžiui, užrašas .

Gamtoje aptinkami trys vandenilio izotopai, kurie skiriasi vieni nuo

kitų neutronų skaičiumi ir turi atskirus pavadinimus. Gamtoje
daugiausiai yra įprasto vandenilio sudaro tik 0,015 % įprasto
vandenilio. Dar rečiau pasitaiko nestabilaus tričio attomų tenka
vienas tričio atomas
Atomas susideda iš branduolio ir elektronų apvalkalo. Atomų

branduoliai sudaryti iš teigiamąjį krūvį turinčių protonų ir neutralių
dalelių – neutronų. Kartu protonai ir neutronai vadinami nukleonais.
Protonas (p) yra elementarioji dalelė, kurios krūvis lygus vienam
teigiamajam elementariajam kr

rūviui (1,6 × 10-19 C ), o rimties

masė (mp = l,67 × 10-27 kg ) yra apie 1836 kartus didesnė už
elektrono masę.
Neutronas (n) yra elektros krūvio neturinti elementarioji dalelė.
Jos masė yra 1839 kartus didesnė už elektrono masę
(apytiksliai lygi protono masei).
Branduolyje sukoncentruota beveik visa atomo masė ir visas
teigiamasis krūvis. Branduolių matmenys priklauso nuo juos

sudarančių nukleonų skaičiaus. Branduolio skersmuo yra
10-14 – 10-15 m eilės, o atomo spindulys yra 10-10 m eilės.
Atomo branduolys žymimas taip:
čia X – cheminio elemento simbolis, Z – protonų skaičius
branduolyje (jis lygus elemento eilės numeriui Mendelejevo

periodinėje elementų sistemoje).
A – masės skaičius (jis lygus branduolį sudarančių protonų

skaičiaus Z ir neutronų skaičiaus N sumai).Pavyzdžiui,
užrašas Gamtoje aptinkami trys vandenilio

izotopai, kurie skiriasi vieni nuo kitų neutronų skaičiumi ir turi atskirus pavadinimus. Gamtoje daugiausiai yra įprasto vandenilio sudaro tik 0,015 % įprasto vandenilio. Dar rečiau paasitaiko nestabilaus tričio atomų tenka vienas tričio atomas Dabar žinoma apie tris šimtus stabilių ir apie du tūkstančius nestabili(radioaktyvių) izotopų.
Tam, kad nukleonai laikytųsi branduolyje ir šis nesuirtų veikiamas stiprių stūmos jėgų tarp teigiamą krūvį turinčių protonų, reikia ir labai stiprių traukos jėgų. Tarp nukleonų veikiančios ypatingos jų sąveikos – traukos – jėgos vadinamos branduolinėmis jėgomis.
Šios jėgos labai stiprios. Pavyzdžiui, branduolinės traukos jėgos, veikiančios branduolyje tarp dviejų protonų yra apytiksliai 100 kartų stipresnės už tarp jų veikiančias elektrostatines stūmos jėgas. Branduolinės jėgos yra stipriosios są
ąveikos pavyzdys. Šios jėgos veikia mažu atstumu – 1O-14 – 1O-15 m. Tačiau didėjant atstumui tarp nukleonų, branduolinės jėgos greitai silpnėja ir beveik išnyksta, kai atstumas padidėja daugiau kaip 3 ∙ 10-15 m.
Dabar žinoma apie tris šimtus stabilių ir apie du tūkstančius nestabilių (radioaktyvių) izotopų.
Tam, kad nukleonai laikytųsi branduolyje ir šis nesuirtų veikiamas stiprių stūmos jėgų tarp teigiamą krūvį turinčių protonų, reikia ir labai stiprių traukos jėgų. Tarp nukleonų veikiančios ypatingos jų sąveikos – traukos – jėgos vadinamos branduolinėmis jėgomis.
Šios jėgos labai stiprios. Pavyzdžiui, branduolinės traukos jėgos, veikiančios branduolyje tarp dviejų protonų yra apytiksliai 100 kartų stipresnės už tarp jų veikiančias elektrostatines stūmos jėgas. Branduolinės jėgos yra stipriosios sąveikos pavyzdys. Šios jėgos veikia mažu atstumu – 1O-14 – 1O-15 m. Tačiau didėjant atstumui tarp nukleonų, branduolinės jėgos greitai silpnėja ir beveik išnyksta, kai atstumas padidėja daugiau kaip 3 ∙ 10-15 m.

Leave a Comment