archimedo jega

ARCHIMEDO JĖGA Jėga, stumianti kūną iš skysčio arba dujų, vadinama Archimedo jėga. Archimedo jėga lygi svoriui išstumto skysčio, kurio tūris lygus kūno tūriui: Fa=Psk=mgsk.(1) Skysčio masę msk, kurią išstumia kūnas, galima išreikšti skysčio tankiu gsk ir panardinto į jį kūno tūriu Vk, kuris lygus išstumto vandens tūriui. msk=gsk Vk.(2) (2)®(1) Fa=ggsk Vk. Archimedo jėga priklauso nuo: skysčio, kuriame panardintas kūnas, tankio ir nuo šio kūno tūrio. (Nepriklauso nuo panardinto kūno medžiagos tankio)

Jėga, stumianti visiškai panardintą skystyje (dujose) kūną, yra lygi svoriui skysčio (dujų), kurio tūris toks pat, kaip ir panardinto kūno. Tai galima parodyti ir bandymu. Prie dinamometro prikabinkime ritinį, kurio masė ore p. Po to jį panardinkime į indą su skysčiu iki angos lygio. Skysčio dalis, kurios tūris lygus ritinio tūriui, išbėga iš indo į stiklinę. Spyruoklė susispaudžia (pakyla į viršų nuo ribos, kuri nustatyta esant ritiniui ore), tai reiškia, kad kūno svoris skystyje sumažėja ir jis lygus q, todėl kūną veikia ne tik sunkio jėga, bet ir jėga, stumianti iš skysčio kūną (Archimedo jėga).

KŪNŲ PLŪDURIAVIMAS

Skystyje panardintą kūną veikia dvi jėgos: sunkio jėga (žemyn) ir Archimedo (aukšyn). Veikiamas šių jėgų, kūnas judės didesnės jėgos kryptimi. Todėl galim išskirti tris atvejus:1. Jei Fs>Fa, tai kūnas skęsta. 2. Jei Fs=Fa, tai kūnas plūduriuoja skystyje (bet kurioje vietoje).3. Jei Fs