10 kl vienos temos konspektas

Elektromagnetiniai virpesiai tai labai aukšto dažnio srovė.joje periodiškai kinta:elektros krūvis, srovės stipris, įtampa.
Kondensatorius tai prietaisas kaupiantis elektros krųvį. Jį sudaro laidininkai atskirti izoliatoriumi. Laidininkai vadinami elektrodais. Elektrinė talpa tai laidininko savybė kaupti elektros krūvį. Virpesių kontūrą sudaro ritė ir kondensatorius.
Įtaisas kuriame papildoma energija, prarandama dėl laidų įšilimo, vadinamas elektromagnetinių virpesių generatoriumi.
Lempinį generatorių sudaro:triodas, virpesių kontūras (ritė l;a ir kondensatorius c) ritė l ,maitinimo šaltiniai b ir b. Triodas tai trijų elektrodų lempa.
Triodas yra kaip jungiklis kuris reikiamu momentu įjungia grandinę irr papildo kontūro energiją. Gaunami neslopinamieji virpesiai. Tranzistorius tai 3 dalių puslaidininkis prietaisas. Tranzistoriaus dalys: emiteris, kolektorius, bazė. Tranzistorinio generatoriaus sandara: tranzistorius, virpesių kontūras, ritė l , srovės šaltinis. Tranzistorius kaip ir triodas yra kaip jungiklis. Gaunami neslopinamieji virpesiai.| Elektrinis ir magnetinis laukas kartu vadinami elektromagnetiniu lauku. Jo greitis 300000km/s. Elektromagnetinė banga tai elektromagnetinio lauko plitimas erdvėje. Antena tai įrenginys kuris spinduliuoja arba priima elektromagnetines bangas.| Elektromagnetinės bangos skirtos ryšį palaikyti vadinamos radio bangomis.
Radio bangų rūšys:ilgosios1-10km, vidutinės100m-1km, trumposios10-100m, ultratrumposios100mm-10m.moduliavimas tai aukštojo dažnio viirpesių ketimas garsiniu dažniu. Siūstuve gaunami aukšto dažnio virpesiai kurie moduliuojami garsiniu dažniu. Poto išspinduliuojamos bangos. Veikimas virpesių kontūru nustatoma pasiringta stotis. Detektorius praleidžia srovę į vieną pusę. Imtuve radio bangos sukiale augšto dažnio virpesius kurie keičiami žemo dažnio virnesiais poto at

tsiranda garsas. Televizija tai vaizdų perdavimasper atstumą laidais arba radio bangomis. Optinis vaizdas keičiamas elektros signalais. Toliau signalai modulioujami stiprinami ir išspinduliuojamos radio bangos. Naudojamos ultratrumposios bangos.| Televizotiuje vaizdo signalai verčiami optiniu vaizdu. Televizijoje naudojami 25 kadrai per 1sekundę. Radiolokacija tai objektų aptikimasir atstumo iki jų nustatymas radio bangų pagalba. Naudojami radio lokatoriai arba radarai. Jis spinduliuoja radio bangų impulsais kurie atsispindi nuo objekto ir grįžta atgal.

Leave a Comment