VALSTYBĖS FINANSINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. FINANSŲ SISTEMOS ESMĖ IR STRUKTŪRA

TURINYS

ĮVADAS 3
1. ĮMONĖS VEIKLA ISTORIJA 4
1.1 Produkcijos pavyzdžiai 6
1.2 Unikalūs spaudos sprendimai 8
1.3 Gamybiniai padaliniai ir technologiniai procesai 10
2. ĮMONĖS STRUKTŪRA IR VALDYMO SCHEMA 11
3. DARBO VIETOS APRAŠYMAS 12
4. DARBO POBŪDIS 13
5. ATLIKTI DARBAI PRAKTIKOS METU 13
5.1 Kalendoriai 13
5.2 Atvirutės 21
IŠVADOS 23ĮVADAS
Gamybinė-technologinė praktika buvo atliekama uždarojoje dizaino ir leidybos AB „Kopa“, leidinių dizaino studijoje. Šios praktikos tikslas patikrinti ir įtvirtinti teorines žinias, įgytas studijuojant specialybės dalykus. Studentas turi sugebėti savarankiškai ar padedant komandos nariams sukurti produktą, esant galimybėms atlikti technologines gamybos operacijas, vertinti produkto kokybę.
Prieš pradedant praktiką tikslas buvo rasti įmonę, kurioje galėčiau atlikti maketavimo darbus, dirbti kartu su specialistais, kurie man suuteiktų galimybę ne tik parodyti ir išbandyti savo turimas žinias leidybos srityje, bet kartu ir tobulėti.

Praktikos uždaviniai:
• Stebėti gamybos procesą bei dalyvauti jame;
• Kaupti reikalingą medžiagą įgytoms žinioms, patyrimui, įgūdžiams įtvirtinti;
• Pildyti gamybinės technologinės praktikos žurnalą, chronologine tvarka įrašant visus atliekamus darbus;
• Atlikus gamybinę technologinę praktiką, parengti praktikos ataskaitą.

 1. ĮMONĖS VEIKLA ISTORIJA
Uždaroji dizaino ir leidybos AB „Kopa“, įsikūrusi Kaune, adresu Kampo g. 7 – tai įmonė, kuri pasižymi aukšta verslo kultūra, kokybišku klientų aptarnavimu, ilgamete gamybos patirtimi, pažangiomis technologijomis ir profesionaliomis konsultacijomis. „Kopa“ įsteigta 1991 metais ir sėėkmingai dirba jau dvidešimt vienerius metus. Visą šį laiką jai vadovauja direktorius Saulius Mudėnas.
Tuo metu kai įsikūrė įmonė Lietuvoje dar nebuvo privačių spaustuvių. Įmonės tikslas buvo žymiai aukštesni rezultatai, nei tuometės spaustuvės buvo įpratusios duoti. Tekdavo patiems rūpintis tuo metu deficitiniu su

uomišku popieriumi, užsienyje gamintais dažais, vadovui teko asmeniškai ieškoti geriausių to meto montažistų ir spaudėjų, gilintis į spaudos technologijas ir mokyti to meto spaustuvių specialistus.
1995m. buvo priimtas sprendimas atsisakyti išorinės reklamos verslo ir įkurti „Kopos“ spaustuvę. Sava techninė bazė leido sparčiai toliau tobulėti – spaustuvėje lankydavęsi užsienio svečiai matydami atliktus darbus niekaip negalėdavo patikėti, kad jie atspausdinti su vienspalve spaudos masina, kai kuriuos jų leidžiant per spaudos mašiną iki dvylikos kartų. Tuo metu įmonė pradėjo dirbti su tokiais klientais kaip LITEXPO, KRAFT, VRS.
1998m. atidarytas moderniausias šalyje reprocentras, įmonė tampa pilno gamybinio ciklo spaustuve. O šiek tiek vėliau, 2001m. naujose patalpose buvo suinstaliuota keturspalvė spaudos mašina. Ir tai buvo tik pradžia tobulinant įmonės įrengimus ir jos darbą.
UDLAB „Kopa“ vienoje iš pirmųjų pooligrafijos įmonių įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, gamyboje įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema. Taip pat spaustuvė yra Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) narė. „Kopa“ turi du padalinius Lietuvoje – Kaune ir Vilniuje.

1 pav. „Kopa“ ženklas 2 pav. „Kopa“ padalinys Kaune

Dizaino ir leidybos UAB „Kopa“ spausdina tokius gaminius :

• Komercinius spaudinius: reklaminius vokus, plakatus, skrajutes, dovanų ir nuolaidų kuponus, karulius ir kitus pagal formą kirstus gaminius, pakabukus, lipdukus, dėliones, blankus su integruotomis kortelėmis, dvilapius, trilapius, lankstukus, kuponus, dovanų ir nuolaidų korteles, loterijos bilietus, aplankus, bukletus, že

emėlapius, lipdukus.
• Kalendorius: sieninius (klasikinius lankstomus, ištisinius, maksimalius ištisinius, kompaktinius, kalendorių pakuotes), stalinius (trikampius su spirale, kalendorių pakuotes), meninius, planavimo, darbo, ekonominius, kalendorių šablonus. Taip pat darbo knygas, planuotes, dovanų komplektus.
• Firminius spaudinius: vizitines korteles, blankus, vokus, aplankus dokumentams, segtuvus, bloknotus (įrištus spirale arba klijuotus), lapelius užrašams, sertifikatus, diplomus, padėkas, lapų blokus užrašams, firminį pakavimo popierių.
• Darbo priemones, buhalterinius dokumentus: katalogai su iškirstais registrais, katalogai, bloknotai, sąskaitos faktūros, kasos pajamų orderiai, važtaraščius, pinigų priėmimo ir išdavimo kvitus, blankus ant savaimine kopijavimo popieriaus, darbo knygas, meniu, kainynus, vartojimo instrukcijas.
• Knygas: knygas kietais viršeliais, knygas minkštais viršeliais, jubiliejines knygas, darbo knygas, fotoalbumus, mokomąją literatūrą, techninę literatūrą, grožinę literatūrą.
• „Direct mail“ spaudinius: adresuotus laiškus, laiškus-vokus, laiškus-vokus suintegruotais kuponais, laiškus-vokai su anketomis ir atgaliniu voku atsakymu, lankstukus-vokus, brošiūras-vokus.
• Kokybiškus skaitmeninės spaudos gaminius: personalizuotus ir gaminius mažais tiražais.1.1 Produkcijos pavyzdžiai
• Bukletai, brošiūros

• Katalogai, kainynai

• Plakatų spausdinimas, gamyba

• Lankstinukai

• Skrajutės

• Firminiai spaudiniai

• Kalendoriai

• Knygų spausdinimas1.2 Unikalūs spaudos sprendimai
Laiškai-vokai
• vienas gaminys: nereikia atskirai spausdinti laiško ir voko;
• nereikia vokavimo paslaugos;
• galimas adresavimas pagal pateiktą duomenų bazę.
Laiškai-vokai gali turėti integruotus kuponus ir atvirlaiškius. Standartinis formatas − A4 sulankstytas į tris dalis. Galima įvairų nestandartinių formatų ir konstrukcijų laiškų-vokų gamyba.

Momentinės loterijos bilietai
Alternatyva bilietams su nutrinamu sluoksniu.
• Saugi konstrukcija − keturių dalių užklijuotas lankstinukas su nuplėšiamais šonais.
• Daug ploto informacijai ir reklamai.
• Trumpi gamybos terminai.

Lankstinukų iki 14 lenkimų gamyba
Originalių sprendimų įgyvendinimui.
Įvairios lankstymo sc

chemos:
• Lankstinukai su registrais (lankstymas nelygiomis dalimis);
• Kryžminiai lankstinukai;
• Z-card tipo lankstinukai;
Lankstinukų gamyba pagal formą, su perforuotais kuponais.

Mini brošiūros
Intriguojantys leidiniai, kuriuos reikia atplėšti.
• Galima integruoti kuponus ir mini anketas.
• Užrakintos mini brošiūros su informacija apie gaminamos produkcijos asortimentą ar lojalumo programas gali būti tvirtinamos prie gaminių pakuočių.
Minimalus formatas: 6 x 6 cm.
Apimtis: iki 20 puslapių.1.3 Gamybiniai padaliniai ir technologiniai procesai
Uždarojoje dizaino ir leidybos AB „Kopa“ yra du gamybiniai padaliniai, tai – reprocentras ir gamybos cechas. Reprocentre vyksta pateiktų failų technologinė patikra ir leidinių paruošimas spaudai.
Technologiniai procesai reprocentre: užsakymo priėmimas CTP plokščių ir kontrolinių atspaudų gamybai, skaitmeninės informacijos technologinė patikra.
PDF‘as pagrindinis formatas naudojamas „Kopoje“ ir visose kitose pažangiose spaustuvėse spaudos paruošimo proceso metu. Jo kokybė privalo atitikti techninius reikalavimus ofsetinei spaudai. PDF paruošti „for preview“ – spaudai netinka.
• Maketo paruošimas kontrolinių atspaudų ir CTP plokščių gamybai.
Sukuriamas spausdinimo failas (postscript‘as) – kurio jau negalima redaguoti, padaromas iš maketavimo programos. Tuomet vyksta RIP‘avimas – PDF, printfailo pavertimas į CTP, CTP įrenginiui suprantamą formatą. „Suripuotas“ failas – failas iš kurio gaminami kontroliniai atspaudai, impoziciniai atspaudai, plėvelės, plokštės. Tai galutinis failas prieš plokščių išleidimą ir jame niekas „nušokti“ negali.
• Kontrolinių atspaudų gamyba.
Kontrolinis atspaudas (prūfas) – skaitmeninis atspaudas su tiksliu spaudos lanko išdėstymu, kurio spalvos maksimaliai artimos galutinio gaminio spalvoms, tačiau atspausdintas ant specialaus kontrolinių atspaudų popieriaus (t.y. ne ant to popieriaus, ant ku

urio bus spausdinamas užsakomas gaminys). Impozicinis atspaudas – tas pats kaip prūfas, tik be tikslių spalvų. Šis atspaudas skirtas patikrinti, ar gaminys teisingai išdėstytas lanke, patikrinti ar tinkamas objektų dydis ir kiekis.
Vėliau sekantys veiksmai: kokybės kontrolė, CTP plokščių gamyba, CTP plokščių patikra, CTP plokščių ir visų lydinčių dokumentų atidavimas į gamybą.
Gamybos skyrius susideda iš spaudos cecho, pospausdiminių procesų cecho ir sandėlio (logistikos).
Technologiniai procesai gamybos skyriuje: spausdinimas, supjovimas: vidinių lankų, viršelių, lankstymas, parinkimas, segimas / klijavimas / siuvimas / įrišimas, apipjovimas iš 3 pusių, apdaila: lakavimas, bigavimas, lankstymas, kirtimas, perforacija, pakavimas.

 2. ĮMONĖS STRUKTŪRA IR VALDYMO SCHEMA
Įmonės struktūra – tai logiškas vadybos lygių ir grandžių, jų tarpusavio ryšių (pavaldumo ir bendravimo), vadovo kontrolės sferos ribų pavaizdavimas grafiškai suprantama forma. Valdymo organizacinė struktūra yra gamybinių ir valdymo elementų visuma su egzistuojančiais tarpusavio ryšiais.
Šiuo metu UDLAB “Kopa” dirba 70 darbuotojai. Darbo dieną sudaro aštuonios darbo valandos. „Kopa“ turi du padalinius – Vilniuje ir Kaune. Įmonėje yra administracijos, pardavimų, reprocentro ir gamybos skyriai. Aukščiausią pavaldumo teisę turi direktorius. Toliau direktoriui pavaldūs yra vadovai, kurie priklausomai nuo veiklos pobūdžio, vadovauja žemesnio rango vadovams, o jie savo ruožtu vadovauja darbuotojams. „Kopos“ valdymo sistemą galima pavaizduoti grafiškai.

3 pav. UDLAB „Kopa“ valdymo sistema

 3. DARBO VIETOS APRAŠYMAS
Didžiąją dalį praktikos atlikau UDLAB „Kopa“ leidinių dizaino studijoje, įsikūrusiame trečiame aukšte, administracijos skyriuje. Teko dirbti su puikia dizainerių komandą. Ją sudarė geros specialistės dizaino srityje tai Indrė ir Jovita. Taip pat teko padirbėti reprocentre. Ten vyksta pateiktų failų technologinė patikra ir leidinių paruošimas spaudai.
Leidinių dizaino studija specializuojasi: firminio stiliaus, metinių ataskaitų, įvaizdinių leidinių kūrime, profesionaliame maketavime. Įmonėje dirbama su vienais iš geriausiai dizainerių vertinamais iMac kompiuteriais, taip pat yra galimybė naudotis profesionaliomis piešimo planšetėmis. Maketuotojų komanda dirba su Adobe CS6 paketo programomis (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign ir kitomis). Dizaino skyriuje galima rasti įvairios literatūros susijusios su firminio stiliaus kūrimu, įvairaus pobūdžio pakuočių gamyba, popieriaus, kartono ir kitų pavyzdžių.
Nepaisant to, kad darbo vietoje nėra pavojingų įrengimų ar chemikalų, šiai darbo vietai taip pat yra keliami reikalavimai atitinkantys darbų saugos ir sveikatos reglamentus:
• Dirbant kompiuteriu negalima liestis prie laidų, jei kažkas atsitiko. Būtina sulaukti meistro pagalbos.
• Darbo stalas yra patogaus aukščio ir jo dydis yra pakankamas dirbti vienam asmeniui;
• Darbo kėdė yra patogi ir sureguliuota pagal darbuotojo ūgį;
• Darbo metu kas valandą yra suteikiama pertraukėlė, kurios metu darbuotojas gali pailsinti akis bei padidinti savo judėjimą darbo vietoje;
• Darbo metu sukeltas triukšmo lygis yra pakankamas;
• Darbo aplinkoje visiškai nesijaučia jokios nervinės įtampos.

 4. DARBO POBŪDIS
Pirmoji praktikos savaitė įmonėje praėjo sklandžiai ir darbingai. Buvau supažindinta su darbo taisyklėmis, darbų saugos taisyklėmis, įmonėje esančiomis spaudos mašinomis ir įrengimais. Teko savarankiškai dirbti su spektrometru, įvesti ir išsaugoti duomenis kompiuteryje. Po to perėjau dirbti i leidybos ir dizaino skyrių. Praktikos vadovė sudarė darbo planą, kuriame buvo užduotis sukurti UDLAB „Kopa“ kalendoriaus ir kalėdinio atviruko dizainą. Taip pat sukurti kelis kalendorių variantus įvairioms logistikos firmoms.
Baigus šiuos darbus tūrėjau galimybę juos technologiškai patikrinti, paruošti spaudai. Visus šiuos darbus atlikau reprocentre padedant technologei Vytenei. Sekantys darbai buvo skrajutės, vizitinių kortelių, brošiūrų technologinis patikrinimas, sulankavimas. Taip pat teko stebėti tolimesnį jų gamybos procesą, patikrinti ar maketas tvarkingai išsidėstęs ant atspausto popieriaus.5. ATLIKTI DARBAI PRAKTIKOS METU
5.1 Kalendoriai
Produktų pozicionavimas užima svarbų vaidmenį bet kokiame versle. Kai ateina laikas pasirinkti reklamos būdą, dažniausiai profesionalai renkasi elektroninius laiškus, internetinius puslapius ir spausdintą žiniasklaidą. Kalendorių gamyba turi daug privalumų, kuriais kiti spaudos kanalai nepasižymi. Novatoriško mąstymo ir naujų technologijų dėka kalendoriai, kaip ir kitos visuomenės informavimo priemonės, per kelis dešimtmečius labai pasikeitė. Nuo poreikio pasižymėti datą, šiandien jis išsivystė iki poreikio reklamuoti, vystyti verslą ir daryti daug kitų reikšmingų dalykų. Kiekvienas kalendoriaus kvadratinis centimetras gali būti išnaudotas siekiant reprezentuoti įmonę. Tinkamai integruota informacija apie įmonę, yra efektyvus ir pigus prekinio ženklo reprezentacijos būdas ištisus metus. Pasirinkus tinkamą idėją, galima parodyti daug daugiau nei tik savo logotipą ar telefono numerį, nes kalendorių pritaikymo galimybės beveik neribotos.
Kurdama kalendorių dizainus vadovavausi šiais kriterijai, patarimais:
• Personalizuoti kalendorių: individualiam darbo kalendoriui pasirinkti nuotraukas, pabrėžiančias įmonės produktus ar žmones. Kalendorius, kuris “pasakoja” įmonės istoriją, ar išryškina darbuotojų asmenybes, sulauks daug daugiau klientų dėmesio negu įprastas kalendorius;
• Suteikti kalendoriui vietos įvaizdį naudojant nuotraukas, vektorinius elementus kurios demonstruoja tos vietovės ypatumus arba renginius;
• Naudoti kalendorių lapelius reklamuojant sezoninius išpardavimus, specialius renginius ar kitus svarbius įvykius susijusius su įmone; •
• Išnaudoti tuščias vietas tarp kiekvieno mėnesio pradžios ir pabaigos, įterpiant naudingus patarimus ar informaciją susijusią su produktais, kuri būtų vertinga klientams;
• Arba sukurti linksmą kalendorių, įterpdami humoristines sentencijas ar juokingas smulkmenėles.

Firmos ženklo naudojimas
• Firmos ženklą sudaro įmonės pavadinimas „KOPA“ ir grafinis
• elementas – kvadratas.
• Firmos ženklą privalu naudoti spalvotą.
• Spalvotą firmos ženklą sudaro baltos spalvos raidės „KOPA“
• raudoname kvadrate.
• Galimas firmos ženklas su užrašu „SPAUDA, DIZAINAS“ arba
• „PRINTING SOLUTIONS“
• Jei nėra galimybės firmos ženklo publikuoti spalvoto, jis gali
• būti ir nespalvotas.
• Nespalvotą firmos ženklą sudaro baltos spalvos raidės „KOPA“
• juodame kvadrate.
• Firmos ženklo spalvų etalonas spausdinant ant kreiduoto popieriaus:
Raudona PANTONE 485 C;
keturių spalvų sistemoje (PROCESS COLOUR)
C 0,
M 100,
Y 100,
K 0.
• Firmos ženklo spalvų etalonas spausdinant ant nekreiduoto popieriaus:
Raudona PANTONE 485 U;
keturių spalvų sistemoje (PROCESS COLOUR)
C 0,
M 100,
Y 100,
K 0.
• Nespalvoto firmos ženklo etalonas (GRAYSCALE):
Juoda

K 100

Firmos ženklo dydis
• Firmos ženklas mažinamas ir didinamas proporcingai.
• Firmos ženklo raudoname arba juodame kvadrate mažiausias vartotinas dydis – 12 mm pločio.
Viena iš spaustuvės „Kopa“ specializacijų – kalendorių gamyba, kuriai naudoja profesionalius vokiškus įrengimus. Tai užtikrina aukštą kokybę, trumpus gamybos terminus.
Kalendorių rūšys:
• Sieniniai kalendoriai:
• Staliniai kalendoriai;
• Darbo knygos.
Pasirinkau sukurti įmonei sieninio kalendorio „classic ištisinis“ dizainą, nes tai praktiškiausias ir patogiausias kalendoriaus tipas darbuotojams suvesti mėnesines ataskaitas ir kt. Trijų mėnesių sieniniai kalendoriai Classic – labiausiai mėgstami klientų.

Kalendorių yra keletas tipų:

• Classic lankstomi (3 mėn.)
• • Classic ištisiniai (3 mėn.)
• • Maxi ištisiniai (3 mėn.)
• • Meniniai kalendoriai (1 mėn.)
• • Planner Kopa (1 mėn.)

Trumpai apie Classic ištisinį kalendorių :
Optimalus kalendoriaus ir reklaminės dalies santykis.
Formatas: 330 x 770 mm.
• Reklaminė dalis viršuje – 330 x 230 mm,
• Reklaminė dalis apačioje – 330 x 40 mm (jei užsakoma).
Konstrukcija:
• 12 + nugarėlė ir viršelis.
• Metalinė juostelė su kilpe.le pakabinimui: juoda arba balta.
• Dieną žymintis langelis.
• Patogus naudoti – nuplėšti reikia tik vieną lapą.
Kalendoriaus lapelių standartas:
• Classic LT: LT ir EN kalbos; raudonai pažymėti savaitgaliai ir Lietuvos valstybinės šventės;
• Classic EU: kalbos LT, LV, EE, EN, RU; raudonai pažymėti tik savaitgaliai.
• Raidiniu kodu pažymėtos atitinkamos šalies valstybinės šventės, patvirtintos užsienio šalių ambasadų. Šalių valstybinių švenčių aprašas pateikiamas ant kalendoriaus nugarėlės.
• Savaičių numeracija pagal tarptautinį standartą ISO 8601.
„Kopa“ kalendorių viršelių pavyzdžiai:

4 pav. Spaudai paruoštas, technologiškai patikrintas impozicinis lapas. Kalendoriaus viršelis.

5 pav. Spaudai paruoštas, technologiškai patikrintas impozicinis lapas. Kalendoriaus nugarėlė.

6 pav. Ištisinis kalendorius su prailginta nugarėle. Bendras vaizdas.
Kalendoriaus viršelio variantai logistikos firmoms:5.2 Atvirutės
Spaustuvėje „Kopa“ taip pat spausdina įvairias atvirutes. Atvirutės gali būti skirtingų formatų, komplekte su vokais, atspausdintos ant skirtingų popieriaus rūšių, skirtingais spaudos būdais.
Atvirukas – nedidelis spausdintas lapelis su kokiu nors vaizdu vienoje pusėje ir pranešimu ar vieta pranešimui parašyti kitoje pusėje. Atvirukų iliustracijos gali būti labai įvairios – ir meninės, ir dokumentinės. Pagal paskirtį atvirukai skirstomi į sveikinimo įvairiomis progomis bei šventinius; iliustracinius bei reklaminius. Atvirukų spausdinimui naudojamas įvairių formatų, rūšių bei spalvų popierius, įvairūs dizaino elementai, efektai. Atvirukams gaminti naudoja skaitmeninės spaudos technologiją, ofsetą, arba šilkografiją.
Paprasti nelenkiami atvirukai
Paprasti nelenkiami atvirukai spausdinami įvairių dydžių, spausdinti iš vienos ar abiejų pusių įvairiais spaudos būdais, spalvoti ir nespalvoti, komplektuoti kartu su vokais.
Lenkiami atvirukai
Lenkiami atvirukai – atvirukai su viena ar keliomis lenkimo linijomis spausdinami įvairių dydžių bei formatų, spausdinti iš vienos ar abiejų pusių, spalvoti ir nespalvoti, komplektuoti su vokais, atspausdinti ant skirtingo popieriaus rūšių bei skirtingais spaudos būdais.
Atviručių variantai:

1. Atvirutėje vaizduojami iškirpti popieriaus rutuliukai lyg krentantis sniegas. Paprastas nelenkiamas atvirukas.
Formatas: 115×165 mm
2. Atvirutėje vaizduojamos atplėštos popieriaus atkarpos lyg kalnuoti pusnynai. Lenkiamas atvirukas.
Formatas: 115×165 mm

3. Atvirutėje vaizduojama busimieji metai CMYK spalvomis. Lenkiamas atvirukas.

Formatas: 150×150 mmIŠVADOS
Atlikdama praktiką įmonėje UDLAB „Kopa“ stengiausi kuo daugiau sužinoti apie įvairius dizaino sprendimus ir naujoves, visuomet bandžiau darbą atlikti tvarkingai ir kokybiškai, pasiekti geriausią rezultatą. Visas paruoštas man užduotis pradėdavau įgyvendinti nuo eskizo, o po to realizavau juos Adobe programomis. Deja neteko išvysti atspausdinto savo gaminio. Manau, kad praktiką atlikau puikiai ir įveikiau visus man iškeltus uždavinius.
Praktikos metu įgijau naujų teorinių ir praktinių žinių. Taip pat išmokau dirbti greitai, tikslingai ir operatyviai. Surinkau daugybę baigiamajam darbui aktualios informacijos. Manau ši praktika buvo labai naudinga, iš arti teko stebėti kaip dirba profesionalūs dizaineriai, kaip vyksta meketų koregavimas, kaip parengti leidinį spaudai.
Visos žinios, susijusios su leidybos ir poligrafijos procesais, kurias įgijau studijų metu, buvo nepamainomos ir labai naudingos atliekant gamybinę – technologinę praktiką. Panaudojusi gautas žinias studijų metu atliekant praktiką galiu teigti, kad šioje studijų programoje studentai yra ruošiami labai tikslingai.

Leave a Comment