Lietuvos bankinikystės tradicijų kūrėjai “Vilniaus bankas”

Lietuvos bankininkystės tradicijų kūrėjai
Vilniaus bankas – vienas iš pirmųjų privačių komercinių bankų Lietuvoje – įkurtas 1990 metų kovo 2 dieną. Vilniaus bankas – vienas iš komercinės bankininkystės Lietuvoje pradininkų, kuris nuo pat savo veiklos pradžios diegė ir skatino naujas bankų paslaugas, darė ženklią įtaką šalies bankų rinkai.
Jau 1991 metais Vilniaus bankas tapo tarptautinės mokėjimo kortelių asociacijos “Visa International” nariu, o 1993 m. gruodį išdavė pirmąją Lietuvoje “Visa Classic” mokamąją kortelę. 1994 metais bankas įsijungė į pasaulinę tarpbankinę sistemą S.W.I.F.T., o klientų aptarnavimo tinklas buvo išplėstas iki 12 filialų.
1995 metais, kritiniais daaugumai šalies komercinių bankų metais, Vilniaus bankas išlaikė stabilumą. Tuomet į šį banką pirmąjį kartą investavo tarptautiniai investiciniai fondai, buvo įsteigti du banko padaliniai, teikiantys visiškai naujas paslaugas Lietuvoje – finansų maklerio ir lizingo.
Vilniaus bankas yra vienintelis šalies bankas, priklausantis tarptautinių vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymo sistemai “Euroclear”.
Veržlios plėtros žingsniai
Nuo 1995 m. pradėtos kurti antrinės Vilniaus banko įmonės. Šiuo metu Vilniaus banko grupę sudaro AB Vilniaus bankas bei septynios jo antrinės bendrovės:
• AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas, 2004 m. išplatinęs didžiausią Liietuvoje viešą obligacijų emisiją;
• UAB “VB gyvybės draudimas”, investicinio gyvybės draudimo Lietuvoje pradininkas;
• UAB “VB Investicijų valdymas”, pirmojo pensijų reformos etapo metu tapęs absoliučiu pensijų fondų rinkos lyderiu;
• UAB “VB lizingas”, pirmasis ir nuo 2003 m. pradžios didžiausias- Lietuvos lizingo paslaugų ri

inkos dalyvis;
• UAB “VB nekilnojamasis turtas”, pirmoji šalies bendrovė, valdanti banko nekilnojamąjį turtą;
• UAB “VB Rizikos kapitalo valdymas”, sėkmingai veikianti rizikos kapitalo bendrovė, investuojanti į įmones, turinčias ilgalaikį kapitalo augimo potencialą;
• UAB “VB Vilfima”, viena iš stipriausių įmonių Lietuvos kapitalo rinkoje, teikianti investicinės bankininkystės paslaugas verslo klientams.
Tarptautinė partnerystė
1998 m. kovą buvo pasirašyta strateginio bendradarbiavimo sutartis tarp trijų Baltijos šalių bankų: Eesti Uhispank, Latvijas Unibanka ir Vilniaus banko.
Tų pačių metų gruodį bankas išleido tikslinę akcijų emisiją, kurią pasirašė strateginis investuotojas – Švedijos Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), investavęs 220,8 mln. Lt ir įsigijęs 32 proc. banko akcijų. SEB tapo strateginiu banko partneriu.
2000 m. įsigijęs 98 proc. akcinio Vilniaus banko kapitalo, SEB tapo pagrindiniu banko akcininku. 2003 m. savo veiklą Ukrainoje SEB patikėjo plėtoti Vilniaus bankui.
Įsitvirtinus lyyderio pozicijose
1999 metais Vilniaus bankas įsigijo antrąjį pagal dydį Lietuvoje privatų komercinį banką bei pagrindinį savo konkurentą – banką “Hermis”. Po susijungimo Vilniaus dar labiau sustiprino didžiausią turtą valdančio Lietuvos banko pozicijas.
2000 metais banko vertybinių popierių prekybos skyrius sėkmingiausiai šalyje prekiavo Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje. 2000 metais pagal apyvartą Vilniaus bankas pradėjo pirmauti šalies mokamųjų kortelių rinkoje. 2001 m. jis užėmė beveik pusę (48,4 proc.) šios rinkos.
2002 metų gegužės mėnesį autoritetingas žurnalas “Global Finance” paskelbė Vilniaus banką vienu geriausių Centrinės ir Rytų Europos bankų. Nuo to
o laiko, kai buvo pradėti vertinti Baltijos šalių bankai, Vilniaus bankas buvo pripažintas geriausiu kasmet. 2003 metais “Euromoney” ketvirtą kartą iš eilės paskelbė Vilniaus banką geriausiu Lietuvos banku Lietuvoje.
Mūsų veiklos filosofija
Vilniaus banko tikslai grindžiami pagrindinėmis SEB grupės vertybėmis –
• atsakomybe,
• tęstinumu,
• pagarba,
• profesionalumu.
Esame universalus bankas, teikiantis visas bankininkystės paslaugas ir daugiausia dėmesio skiriantis ilgalaikiams ryšiams su klientais. Būdami tarptautinės SEB grupės nariais, turime patyrusius partnerius, su kuriais bendradarbiaujame vystydami savo veiklą ir planuodami tolesnę plėtrą.
Šiandien
Vilniaus banko grupės 2003 metais uždirbtas grynasis pelnas, apskaičiuotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, buvo 132,3 mln. litų arba 4,6 proc. didesnis negu 2002 metais. Tai didžiausias iš visų Lietuvos bankų iki šiol per metus gautas pelnas.
2003 metais visos grupės turtas padidėjo 29,1 proc. arba 1,9 mlrd. litų – iki 8,575 mlrd. litų.
Pernai grupės būsto kreditų portfelis padidėjo net 88 proc. – iki 613 mln. litų. Vartojimo kreditų portfelis 2003 metais padidėjo nuo 36,5 iki 64,3 mln. litų arba 76 procentais. Bendras banko grupės kreditų portfelis per metus beveik padvigubėjo ir metų pabaigoje buvo 4,8 mlrd. litų – tai sudarė daugiau kaip 40 proc. visų šalies bankų kreditų rinkos.
2003 metų pabaigoje bankas užėmė net 45,1 proc. Lietuvos bankų įmonių indėlių ir beveik trečdalį – 29,3 proc. – individualių klientų indėlių rinkos. Vilniaus bankas 2003 metais savo individualių klientų skaičių padidino net 23 proc. – iki 414 tūkstančių.

1989 m.
Spalio 24

4 d. įvyko šešių pajininkų – Valstybinio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto, LKP CK leidyklos, susivienijimų Periodika, Lietuvos spauda, Knyga, laikraščio Respublika redakcijos – atstovų susirinkimas, kuriame nutarta įsteigti komercinį Spaudos banką. Jo steigimo grupės vadovu išrenkamas Julius Niedvaras.

1990 m.
Kovo 2 d. įregistruotas komercinis Spaudos bankas.
Balandžio 13 d. suteiktas pirmasis kreditas kūrybinei gamybinei dizaino įmonei Lignum.
Gegužės 18 d. atidaryta pirmoji atsiskaitomoji sąskaita UAB Ženklas.
Birželio 19 d. įvyko pirmasis Spaudos banko tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 9 nariai: V. Andrijauskas, J. Beržinskas (pirmininkas), R. Bruzgienė, V. Krūtinis, A. Patašius, I. Skridla (pirmininko pavaduotojas), V. Treigys, G. Vaitonytė, V. Vaivada.
Lapkričio 29 d. pakeistas pavadinimas į AB Vilniaus bankas.

1991 m.
Lapkritį tapo tarptautinės mokamųjų kortelių asociacijos Visa International nariu.

1992 m.
Vasario 2 d. gauta generalinė licencija – teisė atlikti operacijas užsienio valiuta ir tarptautinius atsiskaitymus.
Spalį pradėta diegti autonominė banko informacinė sistema.

1993 m.
Gruodį įsijungė į pasaulinę tarpbankinę sistemą SWIFT.
Išduota pirmoji šalyje tarptautinė mokamoji kortelė Visa Classic.

1994 m.
Birželį išleista banko 1993 m. veiklos ataskaita su tarptautinės audito kompanijos Arthur Andersen išvada.
Gruodį bankas turėjo jau dvylika filialų.

1995 m.
Kovą įsteigti du naujas paslaugas teikiantys VB padaliniai: Finansų maklerio departamentas, UAB VB lizingas.
Gegužę Iš Pasaulio banko bei Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko gautos pirmos didelės ilgalaikio kredito linijos smulkiam ir vi
idutiniam verslui skatinti.
Birželį pradėta Vilniaus banko ir ABN AMRO banko (Olandija) pirmoji Lietuvoje bankų dvynių programa, kurią finansavo Europos Sąjungos PHARE padalinys.
Spalį įrengtas pirmasis Lietuvoje bankomatas.
Gruodį Vilniaus banko akcinis kapitalas padidėjo iki 42 mln. litų. Net per Lietuvos bankų krizę į VB investavo tarptautiniai investiciniai fondai – pirmieji užsienio investuotojai į Vilniaus banką.

1996 m.
Rugpjūtį Vilniaus banko akcinis kapitalas padidėjo iki 102 mln. litų, sėkmingai išplatinus 60 mln. litų akcijų emisiją. Liuksemburgo Vertybinių popierių biržoje.
Spalį Thomson Bank Watch kompanija suteikė bankui tarptautinį reitingą BB.

1997 m.
Birželį sėkmingai baigta Vilniaus banko ir ABN AMRO (Olandija) banko dvynių programa, kuri padėjo Vilniaus banke įdiegti modernias bankines technologijas, sukurti palankų banko įvaizdį šalies ir tarptautinėse finansų rinkose.
Rugsėjį Vilniaus banko Turto valdymo departamentas reorganizuotas į dukterinę įmonę UAB VB Turto valdymas.
Spalį Vilniaus bankas pradėjo platinti prestižines VISA GOLD mokėjimąsias korteles.
Gruodį Vilniaus bankas tapo Tarptautinės mokamųjų kortelių organizacijos Europay International nariu.

1998 m.
Kovą pasirašyta trijų Baltijos šalių bankų – Eesti Ühispank, Latvijas Unibanka, Vilniaus banko – strateginio bendradarbiavimo sutartis.
Birželį Vilniaus bankas įsigijo 70 proc. akcijų FMĮ Vilfima, kuri perorganizuota į dukterinę įmonę.
Liepą Thomson Bank Watch kompanija suteikė aukštesnį banko ilgalaikių skolinių įsipareigojimų reitingą BB+.
Lapkritį Švedijos bankas Skandinaviska Enskilda Banken ir Vilniaus bankas pasirašė strateginio bendradarbiavimo sutartį, pagal kuriį SEB ketina tapti pagrindiniu VB akcininku.

1999 m.
Vasario 24 d. Vilniaus bankas pirmasis Baltijos šalyse įdiegė naują programinę įrangą,skirtą įtartinoms mokamųjų kortelių operacijoms nustatyti.
Gegužės 17 d. banke pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje iždo rizikos valdymo sistema Reuters Kondor Plus.
Gegužės 20 d. išleista pirmoji Lietuvoje bendra mokamoji kortelė Visa Electron/Statoil extra, kurios turėtojai – Statoil tarptautinės lojalumo programos dalyviai.
Birželio 1 d. banko dukterinė įmonė UAB VB Gyvybes draudimas pradėjo veiklą gyvybės draudimo srityje.
Birželio 8 d. Vilniaus banko ir Hermio bankų vadovai pasirašė sutartį dėl galimo bankų susijungimo.
Birželio 28 d. Standard &Poor ’s Vilniaus bankui suteikė reitingą BB-pi.
Liepos 23 d. Vilniaus bankas ir bankas Hermis baigė derybas dėl bankų susijungimo.
Rugsėjo 1 d. Vilniaus bankas pradėjo platinti EUROCARD/Mastercard ir Maestro mokamąsias korteles.
Rugsėjo 16 d. Lietuvos bankas leido Vilniaus bankui įsigyti 2/3 (iki 100%)banko Hermis akcijų.
Gruodžio 6 d. Vilniaus bankas pirmasis Lietuvoje tapo didžiausios pasaulyje tarptautinių vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymų sistemos Euroclear nariu.
Gruodžio 7 d. Vilniaus banko ir Hermio bankų akcininkų susirinkimai pritarė šių bankų reorganizavimui, prie Vilniaus banko prijungti Hermio banką.
Gruodžio 20 d. Vilniaus bankas valdė 91,8% banko Hermis akcinio kapitalo.
Gruodžio 28 d. baigta platinti nauja banko akcijų emisija, skirta likusių nesupirktų banko Hermis akcijų konvertavimui į Vilniaus banko akcijas.

2000 m.
Vasario 4 d. Vilniaus banko akcininkų neeilinis susirinkimas patvirtino, kad AB Vilniaus banko reorganizavimas baigtas – prijungtas Hermio bankas.
Vasario 15 d. Thomson BankWatch pakėlė Vilniaus banko emitento rizikos reitingą nuo IC-B į IC-A/B.
Kovo 9 d. Lietuvos bankas įregistravo 154,4 mln. Lt Vilniaus banko akcinį kapitalą ir išdavė licenciją be apribojimų, leidžiančią bankui vykdyti visas Komercinio banko įstatymo ir banko statuto nustatytas banko operacijas.
Gegužės 15 d. įsteigta nauja Vilniaus banko dukterinė įmonė VB Investicijų valdymas.
Rugpjūčio 28 d. SEB pateikė pasiūlymą įsigyti iki 100 proc. Vilniaus banko akcijų.
Rugsėjo 1 d. Vilniaus bankas pradėjo teikti paslaugas internetu.
Rugsėjo 17 d. Vilniaus bankas tapo Euroclear korespondentu Lietuvoje.
spalio 17 d. SEB įsigijo 97,9 proc. Vilniaus banko akcijų.

2001 m.
Sausio 4 d. Vilniaus banko Vertybinių popierių prekybos skyrius (VVPS) 2000 metais sėkmingiausiai prekiavo Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje (NVPB).
Vasario 20 d. grynasis metų pelnas buvo 82,2 mln. litų; per 2000 m. grupės turtas padidėjo 11,9 proc. – iki 5,5 mlrd. lito.
Gegužės 16 d. tarptautinė kredito reitingų agentūra “Fitch” pranešė, kad padidino AB Vilniaus banko kredito reitingą ilgalaikėms paskoloms užsienio valiuta nuo BB+ (BB plius) iki BBB- (BBB minus), o reitingas trumpalaikėms paskoloms užsienio valiuta padidintas nuo B iki F3. Prognozė abiems reitingams (Lietuvai ir Vilniaus bankui) yra stabili. Ilgalaikio skolinimosi vietos valiuta reitingą ir Lietuvai, ir Vilniaus bankui agentūra paliko tokį patį – “BBB+” (BBB plius).
Birželio 1 d. tarptautinė reitingų agentūra Fitch (Londonas) suteikė AB Vilniaus bankui (VB), kurio 97.99% akcinio kapitalo valdo SEB, paramos reitingą 3.
Spalio 3 d. pristatyta Vilniaus banko žinučių (SMS) sistema VB Linija 1528
Spalio 4 d. tarptautinė reitingų agentūra Fitch suteikė didžiausiam Lietuvos komerciniam Vilniaus bankui indiviadualų “C/D” reitingą.
Spalio 29 d. Vilniaus banko klientams – privatiems asmenims – siūloma nauja aptarnavimo forma – VB Asmeninis bankas.

2003 m.
Vasario 27 d. 2002 metų AB Vilniaus banko grupės rezultatų apžvalga (pagal TAS): grynasis pelnas padidėjo 33 proc. iki 126,5 mln. litų, vienai akcijai tenkantis pelnas – 8,19 lito, turtas padidėjo 7,1 proc. – iki 6,6 mlrd. litų.
Kovo 14 d. Vilniaus banke teikiama nauja mobiliosios bankininkystės paslauga – VB Mobilinija.
Balandžio 17 d. Vilniaus banke įdiegtas naujas investicijų valdymo būdas internetu – sistema VB Makleris. Vilniaus banko VB Interneto vartotojai gali savarankiškai internetu prekiauti trimis investiciniais produktais – akcijomis, SEB investiciniais fondais ir taupymo lakštais.
Balandžio 18 d. tarptautinė reitingų agentūra Standard & Poor’s padidino Vilniaus banko reitingą iki BBBpi (buvo BBpi).
Liepos 07 d. iki 2003 metų pabaigos bus atnaujintos Vilniaus banko informacinės sistemos, patobulintas verslo modelis, lemsiantis geresnį klientų aptarnavimą ir spartesnę banko paslaugų plėtrą.
Liepos 09 d. Vilniaus bankas plės SEB grupės veiklą Ukrainoje.
Liepos 10 d. Euromoney ketvirtą kartą iš eilės paskelbė Vilniaus banką geriausiu Lietuvoje.
Rugpjūčio 14 d. pirmąjį 2003 metų pusmetį konsoliduotas Vilniaus banko grupės grynasis pelnas, apskaičiuotas pagal tarptautinius apskaitos standartus siekė 58,2 mln. litų.
Rugpjūčio 28 d. pradėjo veikti pensijų fondai VB pensija.
Spalio 22 d. 2003 metų trijų ketvirčių AB Vilniaus banko grupės rezultatų apžvalga (pagal TAS): grynasis pelnas – 84,4 mln. litų; vienai akcijai tenkantis pelnas – 5,47 lito; nuosavybės grąža – 13,19 procento; turto grąža – 1,63 procento.
Gruodžio 3 d. Daugiausia Lietuvos žmonių pasirinko VB pensija – didžiausią turtą šalies rinkoje valdančio banko įmonė “VB Investicijų valdymas” per tris mėnesius sudarė 133,525 tūkst. pensijų kaupimo sutarčių ir pagal pensijų fondus “VB pensija” pasirinkusių žmonių skaičių užėmė pirmąją vietą šalies rinkoje.
Gruodžio 15 d. Vilniaus bankas sukūrė specializuotą Finansų rinkų forumą internete. Portalo www.vbfin.lt lankytojai šiame forume drauge su Vilniaus banko specialistais ir kitais finansų bei ekonomikos ekspertais gali diskutuoti aktualiomis temomis, dalyvauti virtualiose konferencijose.

Banko taryba Banko valdyba

MATS KJAER
Tarybos pirmininkas,
SEB padalinio Baltic and Poland vadovas
JULIUS NIEDVARAS
Valdybos pirmininkas – prezidentas

HARALD FLEETWOOD
SEB padalinio Baltic and Poland viceprezidentas
VYTAUTAS BUČAS
Valdybos pirmininko pavaduotojas
Finansų tarnybos direktorius

ANN KARLSSON
SEB Verslo bankininkystės tarnybos Finansų ir rizikos valdymo padalinio vadovė
AUDRIUS ŽIUGŽDA
Valdybos pirmininko pavaduotojas
Mažmeninės bankininkystės tarnybos direktorius

AIN HANSCHMIDT
Eesti Uhispank prezidentas
RAIMONDAS KVEDARAS
Valdybos pirmininko pavaduotojas
Verslo bankininkystės ir iždo tarnybos direktorius

VIESTURIS NEIMANIS
Latvijas Unibanka prezidentas
ARTURAS FEIFERAS
Valdybos pirmininko pavaduotojas
Kredito tarnybos direktorius

Akcininkų susirinkimas

Banko taryba

Banko valdyba

Valdybos pirmininkas – Prezidentas

Prezidento patarėjai

VB grupės vyriausiasis teisininkas

Personalo departamentas

Sekretoriatas
Komunikacijos vadovas

Vidaus audito departamentas

Specialaus kreditų administravimo departamentas Prevencijos departamentas

Mažmeninės bankininkystės tarnyba
Kredito tarnyba
Verslo bankininkystės tarnyba
Finansų
tarnyba

Verslo plėtros departamentas Kredito departamentas Iždo ir finansų rinkų departamentas Rizikos valdymo departamentas
Elektroninės bankininkystės departamentas Šalių ir finansų institucijų rizikos vertinimo skyrius Atskaitomybės ir rizikos kontrolės departamentas Finansų ir atskaitomybės departamentas
Produktų plėtros departamentas Verslo klientų ir finansų institucijų departamentas IT tarnyba
Mokamųjų kortelių departamentas Produktų ir struktūrinio finansavimo departamentas IT strategijos departamentas
Operacijų ir procesų administravimo departamentas Verslo operacijų ir vertybinių popierių apskaitos departamentas IT projektavimo departamentas
Rinkodaros departamentas Verslo plėtros skyrius IT operacijų departamentas
Klientų aptarnavimo kokybės departamentas VB Rizikos kapitalo valdymas

Filialai

VB lizingas

VB Investicijų valdymas

VB nekilnojamasis turtas

VB gyvybės draudimas

VB Vilfima

VB būsto kreditų ir obligacijų bankas

Centrinė būstinė Filialai ir klientų aptarnavimo skyriai:

Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Tel. (8 ~ 5) 268 28 00
Faks. (8 ~ 5) 268 23 33
Teleks. 26 16 01 VILBK LT
REUTERS: VIBK
SWIFT: CBVI LT 2X
Banko kodas: 70440
Įmonės kodas: 1202123

Informacija:

Klientų informavimo centras
Tel. 1528 arba (8 ~ 5) 268 2800, e. paštas info@vb.lt
Informacija apie banko paslaugas, klausimai ir pasiūlymai pirmadieniais – penktadieniais – nuo 8 iki 20 val.,
šeštadieniais – nuo 9 iki 14 val.
VB Linija (atsakiklis)
Tel. 1528 arba (8 ~ 5) 268 2800
Informacija apie sąskaitų likučius ir operacijas visą parą. Paslaugų teikimo elektroniniais kanalais blokavimas
Tel. 1528 arba (8 ~ 5) 268 2800
Pranešimai visą parą apie atpažinimo priemonės praradimą ar pažeistą slaptumą.
Mokamųjų kortelių blokavimas
Tel. 1528, (8 ~ 5) 268 2610 arba (8 ~ 5) 212 5910
Pranešimai visą parą apie prarastas mokamąsias korteles.

Leave a Comment