Indeliai

TURINYS

Įvadas. 3
Indėliai. 4
Terminuotieji indėliai. 4
Kitos bankų siūlomos indėlių rūšys. 5
Paskolos. 7
Paskolų rūšys skirtinguose bankuose 7
Saugus būsto kreditas „Vilniaus banke“: 7
Paskolos ir lizingas „Hansabanke“ 8
Paskolų rūšys banke „Snoras“ 9
Išvados. 11Įvadas.
Kalbant apie paskolas, indėlius bei palūkanas, būtina paminėti pinigus, nes tai ir yra šių transakcijų fizinė vertė. Pinigai yra mainų priemonė, apskaitos vienetas, vertės matas ir kaupimo priemonė. Kitas svarbus objektas mano tiriamoje temoje yra bankai. Jie vykdo pinigų pasiūlos didinimą ir mažinimą. Teoriškai, tai gali daryti tik valstybės reguliuojamas centrinis bankas (spausdinti naujas kupiūras), tačiau visi bankai praktikoje pasiūlą reguliuoja kitaip. Jiie tai daro priimdami vienų pilliečių indėlius ir duodami paskolas kitiems.

Indėliai yra saugus ir patogus būdas taupyti ar investuoti laisvas lėšas. Indėlių palūkanų normos priklauso nuo indėlio termino. Paskola yra banko skolinamas reikiamas pinigų kiekis fiziniams ir juridiniams asmenims tam tikram fiksuotam laikotarpiui. Paskolos turėjimo metu klientas moka nustatytą palūkanų normą bankui pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį. Pasibaigus paskolos turėjimo terminui, klientas gražina pinigus bankui. Abiem atvejais (tiek indėlių, tiek paskolų) yra minimos palūkanos. Tai yra nedarbinių pinigų įplaukų noorma. Tik pirmuoju atveju banko kliento, o antruoju-banko įplaukų norma. Šiame darbe bus analizuojami indėliai ir paskolos bei palūkanos abiem šiais atvejais.Indėliai.
Terminuotieji indėliai.
Tiriami bankai atskleidė, kad Lietuvoje fiskalinė politika vystosi ir yra tobulinama. Tarp šių bankų radau nemažai panašumų, tačiau es

sti ir skirtumų. Kiekvienas bankas indėlius skirsto į tam tikras rūšis. Pagrindinė, kurią galima rasti kiekviename banke, yra terminuotųjų indėlių rūšis. Terminuotųjų indėlių sąlygos taip pat panašios visuose bankuose – saugus būdas laikyti savo lėšas pasirinktą laikotarpį ir už tai gauti iš anksto žinomas palūkanas.
Indėlio sutartis gali būti sudaroma kliento pasirinktam terminui. Tačiau jo ribos kiekviename banke yra skirtingos: – „Vilniaus banke“ – nuo 30dienų iki 5 metų;

– „NORD/LB“ – nuo 7 dienų iki 2 metų;
– „Hansabankas“ -nuo 1 mėnesio iki 5 metų;
– „Sampo“ – tam tikrų ribų nenustato.

Taip pat kiekvienas bankas turi tam tikras sąlygas, susijusias su terminais. Pavyzdžiui, „Vilniaus banke“ indėlio terminą galima pratęsti, o pats indėlis gali būti įmokamas per tris darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Tokios pačios taktikos laikosi ir „NORD/LB“, o „Sampo“ bei „Hansabankas“ siūlo galimybę pratęsiant suutartį, ją pratęsti ne tik pradiniam indėliui, bet ir prie jo priskaičiuotoms palūkanoms. Palūkanos už indėlį visuose bankuose, išskyrus „Hansabanką“ (jame palūkanos mokamos tik terminui pasibaigus), išmokamos kiekvieną mėnesį arba indėlio terminui pasibaigus. Tai pasirenka klientas sudarydamas sutartį su banku. Palūkanos gali būti pervedamos į kliento sąskaitą, arba atiduodamos grynaisiais pinigais bankų filialuose. Terminuotojo indėlio sutartį galima nutraukti nepasibaigus terminui, jei apie tai pranešama bankui prieš penkias kalendorines dienas. Tokiu atveju indėlis grąžinamas į kliento nurodytą sąskaitą arba išmokamas grynaisiais pinigais, išskaičiavus an
nksčiau išmokėtas palūkanas. Bankas „NORD/LB“ siūlo dar vieną papildomą sąlygą: terminuotąjį indėlį gali turėti ir tvarkyti keli asmenys. Tai patogu šeimai arba kai pats žmogus negali tvarkyti indėlio (pvz., ligonis). Sutartyje bendrasavininkiai gali pasirinkti, ar indėliu galės pasinaudoti atvykę kartu, ar atskirai. Antruoju atveju naudotis daug patogiau ir pigiau nei rūpintis įgaliojimu.Kitos bankų siūlomos indėlių rūšys.
Kitos bankų siūlomos indėlių rūšys tarpusavyje yra visos skirtingos. Jas panagrinėsiu pagal bankus. Pirmasis- „Vilniaus bankas“ – skiria dar tris indėlių rūšis:
1) Terminuotas kaupiamasis indėlis. Šis indėlis naudingas tuo, kad palūkanos pridedamos prie indėlio, ir kitą laikotarpį apskaičiuojamos nuo indėlio sumos ir jau prieš tai priskaičiuotų palūkanų. Indėlio sutartyje nurodoma, kad palūkanos būtų pridedamos prie indėlio kas mėnesį, ar, terminui pasibaigus, pasirinkti, ar sutartis pratęsiama automatiškai ar ne. Jei sutartis automatiškai nepratęsiama, palūkanos gali būti pridedamos kas mėnesį. Jei sutartis pratęsiama automatiškai, galimi abu variantai: palūkanos gali būti pridedamos kas mėnesį arba terminui pasibaigus. Terminuoto kaupiamojo indėlio sutartį galima nutraukti nepasibaigus terminui. Tokiu atveju indėlis grąžinamas į kliento nurodytą sąskaitą arba išmokamas grynaisiais pinigais, išskaičiavus anksčiau išmokėtas palūkanas. Sudarant terminuotojo ar terminuotojo kaupiamojo indėlio sutartį, indėlio terminas nurodomas dienomis. Palūkanų norma priklauso nuo indėlio dienų skaičiaus.
2) Kaupiamasis indėlis. Kaupiamojo indėlio paskirtis atitinka jo pavadinimą – sąskaitoje patogu kaupti ją
ą papildant ir taip sutaupyti lėšų bet kokiam pirkiniui – butui, automobiliui, baldams, buities įrangai ir kt. Sąskaitą galima papildyti pervedant pinigus pervedimu arba grynaisiais pinigais. Kaupiamojo indėlio palūkanos priklauso nuo indėlio sumos. Nustatytos palūkanos pradedamos skaičiuoti kitą banko darbo dieną po indėlio lėšų įskaitymo į sąskaitą ir skaičiuojamos iki priešpaskutinės indėlio išmokėjimo ar nurašymo iš sąskaitos kitais pagrindais dienos.
3) Vienos nakties indėlis. Sudaroma galimybė gauti palūkanas už trumpalaikį indėlį. Jei kliento lėšos viršija 300 000 litų arba ekvivalentą užsienio valiuta, šalių sutarimu jos gali būti deponuojamos vienai nakčiai ir grąžinamos į kliento sąskaitą kitą dieną kartu su priskaičiuotomis palūkanomis. Šis indėlis turi savas taisykles:
-Indėlio paėmimo laikas — nuo 12.30 val. iki 13.00 val.
-Indėlio grąžinimo laikas — 8.00 val. kitą banko darbo dieną po indėlio priėmimo.

Bankas „Sampo“ taip pat turi dar tris indėlių rūšis be terminuotųjų indėlių. Tai:
1) Likvidūs terminuotieji indėliai. Sutartis pasirašoma tik tam tikram terminui: nuo 1 mėnesio iki 12 mėnesių. Taip pat ji galima tik tam tikrai sumai pinigų: minimali indėlio suma fiziniams asmenims – 40 000 Lt, ūkio subjektams – 100 000 Lt arba ekvivalentas užsienio valiuta. Kaip ir terminuoto indėlio atveju, taip ir šiuo, palūkanos už indėlį išmokamos kiekvieną mėnesį arba terminui pasibaigus. Esminis skirtumas, skiriantis šia indėlių rūšį nuo kitų yra tas, kad nutraukiant likvidaus terminuotojo indėlio sutartį, palūkanos neprarandamos. Bankas su

umoka palūkanas, atsižvelgdamas į išlaikytą terminą pagal tuo metu banke galiojančią palūkanų normą.
2) Kaupiamieji indėliai. Jie labai panašūs i „Vilniaus banke“ siūlomus kaupiamuosius indėlius. Tačiau „Sampo“ banke palūkanos kiekvieną mėnesį mokamos į tą pačią kaupiamojo indėlio sąskaitą ir kitą mėnesį skaičiuojamos nuo padidėjusios sumos, o „Vilniaus banke“ indėlio sumą didina pats klientas įnešdamas savus pinigus.
3) Atvirieji indėliai. Minimalus šios sutarties galiojimo terminas yra 6 mėnesiai. Kaip ir kaupiamųjų indėlių atveju, kiekvieną mėnesį palūkanos už šį indėlį pervedamos į tą pačią atvirojo indėlio sąskaitą ir kitą mėnesį skaičiuojamos nuo padidėjusios sumos. Tačiau šiuo atveju, suteikiama galimybė klientui pačiam pildyti sąskaitą be apribojimų, o taip pat ir kartą per tris mėnesius iš atvirojo indėlio sąskaitos paimti 30% sąskaitos sumos, esančios išmokėjimo dieną.

O „Hansabankas“ siūlo plačiausią pasirinkimą indėliams. Bankas be terminuotųjų indėlių yra sukūręs dar keturias jų rūšis:
1) Terminuotasis periodinis indėlis. Tai šio banko siūlomas geras būdas investuoti pinigus ir gauti nuolatinėms pajamoms, nes sukauptos palūkanos kas mėnesį pervedamos į kliento nurodyt.ą sąskaitą. Kuo ilgesniam laikui padedamas indėlis, tuo didesnė palūkanų norma taikoma. Nustatyta palūkanų norma nesikeičia visą terminą. Indėlio laikymo trukmė gali būti nuo 1 mėnesio iki 5 metų. Jei indėlio terminas nuo 1 iki 24 mėnesių, galima pasirinkti trukmę dienos tikslumu, jeigu ne, tuomet taikomi kiti terminai – 3, 4 arba 5 metai. Galima nurodyti, kad bankas automatiškai pratęstų indėlį tam pačiam terminui su pratęsimo metu banke galiosiančiomis palūkanomis. Pavedime pratęsti indėlio sutartį taip pat galima nurodyti minimalią palūkanų normą, kuriai esant klientas norėtų pratęsti indėlio sutartį bei automatinio pratęsimo pabaigos datą. Jei indėlio suma viršija 100 tūkstančių litų arba atitinkamą sumą JAV doleriais bei eurais, gali būti mokamos sutartinės palūkanos. Prireikus galima nutraukti indėlio sutartį iki termino pabaigos ir atsiimti indėlio sąskaitoje esančią sumą, tačiau tuo atveju nemokamos palūkanos už visą indėlio terminą.
2) Taupomasis indėlis. galima pasirinkti tinkamą taupomojo indėlio terminą – nuo 3 mėnesių iki 3 metų dienos tikslumu. Pasirinktam laikui padėjus pinigus į taupomojo indėlio sąskaitą, galima be apribojimų papildyti ją, termino pabaigoje gauti priskaičiuotas palūkanas, o esant reikalui – atsiimti dalį indėlio. Suėjus terminui, galima atsiimti sąskaitoje susikaupusį indėlį bei palūkanas. Kaip ir ankstesniais minėtais atvejais, galima nurodyti, kad bankas automatiškai pratęstų indėlį tam pačiam terminui su pratęsimo metu banke galiosiančiomis palūkanomis ir nurodyti mažiausią palūkanų normą, kuriai esant klientas norėtų pratęsti indėlio sutartį bei automatinio pratęsimo pabaigos datą. Dalį indėlio galima atsiimti dar nepasibaigus sutarties terminui, jei nuo paskutinio atsiėmimo arba sutarties sudarymo ir pirmo įnešimo praėjo ne mažiau nei 3 mėnesiai.Prireikus galima nutraukti indėlio sutartį iki termino pabaigos ir atsiimti tik indėlio sąskaitoje esančią sumą, tačiau šiuo atveju taip pat nemokamos palūkanos už visą indėlio terminą.
3) Jaunimo indėlis. Tai pasirinktam laikui vaiko vardu padėtas indėlis, kurį be apribojimų galima papildyti. Palūkanos kas metai pridedamos prie esamos indėlio sumos ir kartu su indėliu išmokamos po sutarto laiko. Didžiausias šio indėlio terminas yra 18 metų, o mažiausias – 1 metai, todėl jaunimo indėlis negali būti padėtas vyresniam nei 17 metų jaunuoliui. Prireikus taip pat galima nutraukti indėlio sutartį, nepasibaigus jos terminui. Tokiu atveju, skirtingai nuo anksčiau minėtų, klientui grąžinama visa indėlio suma ir išmokamos priskaičiuotos palūkanos, išskyrus palūkanas už paskutinius nepilnus indėlio buvimo banke metus.
4) Vartojamasis indėlis. Jis patogus norintiems nuolatos taupyti – vartojamąjį indėlį galima papildyti be jokių apribojimų. Pasirenkamas vartojamojo indėlio terminas gali būti nuo 6 mėnesių iki 2 metų dienos tikslumu, o palūkanos mokamos tą pačią kiekvieno mėnesio dieną, kai buvo sudaryta indėlio sutartis.Paskolos.
Firmoms ir asmenims dažnai reikia pinigų konkrečiam tikslui konkrečiu laikotarpiu. Tokiu atveju bankas skolina reikiamą sumą klientui tam tikram fiksuotam laikotarpiui. Paskolos turėjimo metu, klientas moka nustatytą palūkanų normą bankui pagal iš anksto (paskolos paėmimo metu) nustatytą tvarkaraštį. Pasibaigus paskolos turėjimo terminui, klientas gražina pinigus bankui.
Paskolų aspektu, kiekvienas bankas turi skirtingas taktikas, todėl jas analizuosiu pagal bankus.Paskolų rūšys skirtinguose bankuose
Saugus būsto kreditas „Vilniaus banke“:
Imant būsto kreditą, laukia du etapai: būsto kredito gavimo ir jo grąžinimo. Dažniausiai visą dėmesį klientas skiria pirmajam etapui, ieško labiausiai jo poreikius ir galimybes atitinkančio kredito sumos, grąžinimo laikotarpio ir palūkanų varianto.
Atrodo, kad gavus geriausias sąlygas, būsto kreditas bus grąžinamas be jokių sunkumų. Tačiau niekas nėra apsaugotas nuo to, kad šiuo metu esančios kredito palūkanos nepadidės.
Todėl „Vilniaus bankas“ parengė pirmąją Lietuvoje specialią saugaus būsto kredito programą. Ši programa užtikrina, kad net ir pablogėjus piliečio finansinei padėčiai, netikėtai išaugus šeimos išlaidoms ar padidėjus būsto kredito palūkanoms, jis galės išlaikyti būstą bei saugiai ir laiku grąžinti kreditą. Tai yra pagrįsta tam tikromis priemonėmis kaip gyvybės draudimas arba investicinis gyvybės draudimas.
Šiaip kreditą „Vilniaus banke“ gali gauti kiekvienas Lietuvos gyventojas, sulaukęs 18 metų ir gaunantis nuolatines pajamas. Kreditas suteikiamas litais arba eurais ir daugiausia keturiasdešimčiai metų. Kredito dydis priklauso nuo pasirinkto būsto, žemės vertės, amžiaus, vietos, taip pat nuo kliento finansinių galimybių grąžinti kreditą. Bankas gali suteikti kreditą iki 100 proc. būsto/žemės vertės.
Sudarant būsto kredito sutartį, klientas gali pasirinkti palūkanų rūšį:
-fiksuotas palūkanas – jų norma nustatoma suteikiant kreditą, o vėliau kas 5 metai (jei kreditas litais) arba kas 5–10 metų (jei kreditas eurais) koreguojama ir nustatoma iš naujo;
-kintamas palūkanas – jų norma nustatoma suteikiant kreditą, o vėliau kas 3, 6 ar 12 mėnesių koreguojama.
Būsto kredito metų palūkanų norma priklauso nuo kredito dydžio, kliento finansinių galimybių įvertinimo, o svarbiausia – nuo to, kiek ir kokių paslaugų klientui teikia „Vilniaus bankas“. Suteikiant kreditą, klientas gali pirma pasirašyti sutartį su banku, o tik po to ieškoti būsto. Suteikto būsto kredito lėšos įsigyti būstą bus pervestos į būsto pardavėjo sąskaitą. Būsto kredito lėšos, skirtos įsigyto būsto apdailai, gali būti pervedamos į kliento nurodytą sąskaitą.
Grąžinant kreditą klientas gali rinktis vieną iš dviejų kredito grąžinimo būdų:
-kreditą ir palūkanas mokėti lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį;
-kreditą grąžinti lygiomis dalimis, o palūkanas mokėti už naudojimosi kreditu dienų skaičių.
Kreditą galima pradėti grąžinti kitą mėnesį, bankui išmokėjus lėšas, arba kredito grąžinimo pradžią atidėti. Pirmą kredito išmokėjimo mėnesį klientas moka tik palūkanas.
Jo patogumui kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo suma nurašoma iš kliento banko sąskaitos, į kurią jam pervedamas atlyginimas. Pajamų dalis, skirta būsto kredito palūkanoms sumokėti, nėra apmokestinama pajamų mokesčiu. Bankas užsitikrina kliento prievolių vykdymą tam tkrais būdais:
-Bankui įkeičiamas įsigyjamas būstas.
-Kartu gali būti įkeičiamas kitas būstas ar žemės sklypas, piniginės lėšos banko sąskaitoje, vertybiniai popieriai ar investicinių fondų vienetai.
-Įkeičiant namą, kartu įkeičiamas ir žemės sklypas.
Įkeičiamo būsto vertę turi nustatyti bankui turto vertintojai. Įkeičiamas būstas turėtų būti apdraudžiamas bankui priimtinoje turto draudimo bendrovėje.Paskolos ir lizingas „Hansabanke“
„Hansabankas“ siūlo ne tik būsto paskolą, kuri yra atitinkamom sąlygom kaip „Vilniaus banke“ ir šiuo metu gali būti suteikiama net per 48 val. Šis bankas siūlo ir kitokias paskolas:
1) Vartojamoji paskola. Gali būti suteikiama nuo 1000 iki 25000 litų, paskolos suma priklausys nuo kliento pajamų. Šios paskolos grąžinimo terminas yra iki trijų metų, jos grąžinimo grafiką gali pasirinkti pats klientas ir jai nereikalingos jokios užtikrinimo priemonės. Galima ir didesnė vartojamoji paskola-90000 litų. Jos grąžinimo terminas ilgesnis-5 metai- tačiau sąlygos yra vienodos. Paskola grąžinama iš kliento sąskaitos kiekvieną mėnesį nurašant vienodas įmokas, kurias sudaro praėjusį mėnesį mokėtina palūkanų suma ir paskolos suma. Paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip antrąjį kalendorinį mėnesį po paskolos sutarties pasirašymo ir grąžinama kas mėnesį, o Palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį nuo paskolos suteikimo dienos.
2) Paskola už užstatą. Ji skirta didesniems poreikiams tenkinti, didesnėms sumoms skolinti. Bankas gali paskolinti nuo 5000 iki 1 000 000 litų. Paskolos suma priklauso nuo kliento šeimos pajamų ir nuo užstatomo turto vertės. Priklausomai nuo nekilnojamo turto amžiaus, paskola gali sudaryti nuo 60 iki 85 proc. jo vertės. Įkeičiant žemės sklypą klientas gali gauti iki 70 proc. jo vertės. Šios paskolos palūkanos yra mažesnės, nei įprasto vartojimo kredito. Paskolos grąžinimą per visą paskolos laikotarpį galėsima atidėti iki 12 mėnesių. Tuo metu mokamos tik palūkanos. Bankas nekontroliuoja, kam leidžiama paskola. Paskola suteikiama, jei klientas ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus Lietuvos Respublikos pilietis ar nuolatinis gyventojas, gaunantis nuolatines, oficialias pajamas.
3) Kredito limitas. Tai leistinas neigiamas banko sąskaitos likutis. Jei kliento banko sąskaitai suteiktas kredito limitas, jis gali bet kuriuo metu pasiskolinti iš anksto nustatytą pinigų sumą. Jis naudingas tuo, kad prireikus pinigų galima nedelsiant pasiskolinti banke nieko neįkeičiant ir turima pinigų net ir labiausiai netikėtoms išlaidoms. Ši kreditą taip pat gali gauti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus Lietuvos Respublikos pilietis arba ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus užsienio pilietis, gyvenantis Lietuvos Respublikoje pagal laikiną arba nuolatinį migracijos tarnybos leidimą ir gaunantis nuolatines oficialias pajamas. Kredito limitas gali būti teikiamas iki mokėjimo kortelėje nurodytos galiojimo datos mėnesio paskutinės dienos ir teikiamas tik litais. Kredito limito dydis priklauso nuo kliento gaunamų grynųjų pajamų. Maksimalus suteikiamo kredito limito dydis negali būti didesnis kaip 30 000 Lt. Kredito limitą galima panaudoti ir grąžinti bet kuriuo metu ir bet kokią sumą, turimo limito ribose. Palūkanos yra skaičiuojamos kiekvieną dieną nuo panaudoto kredito limito sumos. Visiškai padengus panaudotą kredito limitą, palūkanos nebeskaičiuojamos.Paskolų rūšys banke „Snoras“
Bankas „Snoras“ turbūt Lietuvoje yra paskolų ir kreditų dominuojsntis bankas. Jis gali pasiūlyti savo klientams daugybę rūšių paskolų, iš kurių vieną jis tikrai išsirinks.
1) vartojamoji paskola „Plius“. tai daugiau nei vartojamoji paskola. Tai kredito linija, kurią suteikia bankas. Iki šiol kredito linijų privalumais naudojosi tik įmonės. Bankas „Snoras“ yra pirmasis Lietuvos bankas, siūlantis kredito liniją ir privatiems klientams. Ji turi daug privalumų, skiriančių ją nuo kitų vartojamųjų paskolų. Kredito linijos „Plius“ palūkanos banke „Snoras“ mokamos tik tada, kai panaudojami pinigai, o paprastos vartojamosios paskolos palūkanos mokamos nuo jos įsigijimo dienos, ir skaičiuojamos nuo panaudotų pinigų kiekio, o ne nuo visos paimtos sumos. Tai leidžia pinigus leisti tada, kai labai jų reikia, o bankui juos grąžinti tada, kai klientui patogu. Ši pasola suteikiama iki 40000 litų ir jos terminas yra 5 metai. Tačiau bankas dar siūlo galimybę terminą pratęsti. Be to palūkanos priklauso nuo panaudotos kredito linijos likučio, t.y. kuo daugiau panaudota kredito linija, tuo mažiau yra mokama palūkanų. Ją gauna asmenys, turintys nuolatinę darbo vietą ir pastovų pajamų šaltinį. Šiai paskolai įsigyti nebūtina įkeisti jokio turto.
2) Būsto paskola. Imant būsto paskolą, bankas nemokamai įvertina nekilnojamąjį turtą ir finansuoja iki 120 proc. būsto kainos. Pradiniam įnašui be turto įkeitimo suteikiama iki 30 proc., bet nedaugiau kaip 50 tūkst. litų kredito sumos.Klientui pageidaujant Bankas dovanoja „MasterCard Classic” arba „Visa Classic” kredito kortelę su kredito limitu. Bankas taip pat suteikia galimybę būsto paskolą derinti su vartojamąja paskola, už kurią galėsima įsigyti baldus, namų apyvokos reikmenis, vaizdo ir garso aparatūrą, susiremontuoti ar rekonstruoti būstą. Paskolų palūkanų norma nustatoma atsižvelgiant į paskolos terminą ir valiutą. Ji gali būti fiksuota ir kintama. Ši paskola suteikiama nuo 21 metų Lietuvos Respublikos piliečiui arba turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, bei gaunančiam pastovias pajamas bet kokia valiuta. Minimali paskolos suma nenustatoma, o maksimali priklauso nuo perkamo ar remontuojamo būsto vertės, statomo būsto sąmatinės vertės ir kliento gaunamų pastovių pajamų. Būstui pirkti, statyti suteikiamas paskolos terminas iki 40 metų, o būsto remontui, rekonstrukcijai – iki 25 metų. Paskola grąžinama kiekvieną mėnesį, lygiomis dalimis arba vienodomis įmokomis. Paskolos suma nurašoma iš kliento sąskaitos, susietos su mokėjimo kortele. Paskolą galima atidėti 3 metam. Svarbi sąlyga yra ta, kad paskolos gavėjas paskolos sutarties galiojimo laikotarpiui turi apdrausti bankui įkeičiamą būstą draudimo bendrovėje.
3) Žaibiška paskola. Tai galimybė gauti 500 litų paskolą bet kuriame banko skyriuje per 30 minučių. Ši paskola suteimiama nuo 21 metų Lietuvos Respublikos piliečiams arba turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, ilgiau nei 6 mėnesius reguliariai gaunančiam bent 1 000 Lt (atskaičius privalomus mokesčius ir privalomus mokėjimus) per mėnesį. Šios paskolos terminas yra vieneri metai.Paskola grąžinama lygiomis dalimis, mokant po 125 Lt kartą per ketvirtį.
4) paskola studėntui mokėti už mokslus. Suteikiama studentams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, studentams nuo pirmo iki paskutinio kurso. Paskolos dydis gali būti 25 000 Lt, bet ne daugiau kaip 5 000 Lt per metus. Jos grąžinimo terminas – iki 15 metų nuo paskolos išdavimo, grąžinant paskolą dalimis kas mėnesį, pradedant praėjus vieneriems metams po studijų pabaigos, bet ne vėliau kaip 5 metai nuo paskolos gavimo. Palūkanos mokamos kas mėnesį nuo paskolos suteikimo dienos. Paskolos grąžinimo užtikrinimo garantijos – paskolos gavėjo pajamos ir (arba) fizinio (-ių) ar juridinio (-ių) asmens (-ų) laidavimas.
5) vartojamoji studentam. Suteikiama antro ir aukštesnių kursų studentams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Jos suma yra iki .10000 litų. Grąžinimo terminas – iki 10 metų nuo paskolos išdavimo grąžinant paskolą dalimis kas mėnesį, praėjus vieneriems metams po studijų pabaigos, bet ne vėliau kaip 5 metai nuo paskolos gavimo. Palūkanos taip pat mokamos kas mėnesį nuo paskolos suteikimo dienos.
6) paskola studentui būstui. Paskola suteikiama antro ir aukštesnių kursų studentams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, įvairia valiuta. Paskolos suma gali būti iki 70 000 Lt, bet ne daugiau kaip 70 proc. perkamo buto vertės arba 50 proc. perkamo namo vertės, arba iki 100 proc. perkamo pastatyto būsto vertės pateikus papildomas kredito užtikrinimo priemones. Paskola grąžinama lygiomis dalimis arba vienodomis įmokomis, per 25 metus, grąžinant ją dalimis kas mėnesį. Ji pradedama grąžinti praėjus vieneriems metams po studijų pabaigos, bet ne vėliau kaip 5 metai nuo paskolos gavimo;Išvados.
Atsižvelgiant į išanalizuotą medžiagą, galima aiškiai pamatyti, kad Lietuvoje yra gana didelė bankų konkurencija.kiekvienas iš jų nori pasiūlyti klientui didesnes palūkanas už indėlius (išskyrus „Vilniaus banką”, nes jis tiek finansiškai stiprus, kad tai nėra dominuojanti veikla šiame banke) ir kuo geresnes sąlygas už suteikiamą kreditą. Bankui svarbu suderinti ilgalaikius indėlius ir ilgalaikes paskolas, tuomet užsitikrinama pelninga kombinacija keturiems ketvirčiams.
Klientai, norintys palikti savo pinigus banke vienerių metų laikotarpiui, paprastai tai daro dėdami pinigus, kaip terminuotą vienerių metų laikotarpio indėlį į banką. Šis indėlis – tai banko ir kliento susitarimas, kad klientas praėjus metams (bet neanksčiau) galės indėlį atsiimti, o bankas tuos pinigus atiduos ir mokės atitinkamo dydžio palūkanas pagal numatytą jų mokėjimo tvarkaraštį. Terminuoto indėlio padėjimo metu nustatytos palūkanos yra mokamos kas ketvirtį. Metų pabaigoje kliento terminuotas indėlis yra gražinamas. Klientas gali nuspręsti atnaujinti indėlį dar vieniems metams, tačiau daugelis jų pirmiausiai pasidairys, kuris bankas moka didžiausias palūkanas tuo metu. Kai indėlis yra priimtas banke, bankininkas žino kiek pinigų ir už kokią kainą galės skolinti sekančiais metais. Kadangi terminuoti indėliai suteikia galimybę žinoti turimas banko lėšas ir fiksuotus kaštus, tai bankai yra suinteresuoti mokėti didesnes palūkanų normas už terminuotus indėlius nei už kaupiamuosius neterminuotus indėlius.
Firmoms ir asmenims dažnai reikia pinigų konkrečiam tikslui konkrečiu laikotarpiu. Tokiu atveju bankas skolina reikiamą sumą klientui tam tikram fiksuotam laikotarpiui. Paskolos turėjimo metu, klientas moka nustatytą palūkanų normą bankui pagal iš anksto (paskolos paėmimo metu) nustatytą tvarkaraštį. Pasibaigus paskolos turėjimo terminui, klientas gražina pinigus bankui.
Kai paskola yra paimta, bankas žino kokios pinigų sumos jam reikės ir kokias pajamas jis gaus iš paskolos sekančiais metais. Kadangi ilgalaikės paskolos suteikia numatomą pajamų šaltinį, tai daugelis bankų stengiasi nustatyti mažesnes palūkanų normas ilgalaikėms paskoloms nei kreditams.
Jei bankas išduoda daugiau ilgalaikių paskolų nei gauna terminuotų indėlių, skirtumą jis turi padengti lėšomis iš kaupiamųjų indėlių, kas padidina kaupiamųjų indėlių palūkanų normą ir sumažina pelną. Jei bankas gauna daugiau terminuotų indėlių nei išduoda ilgalaikių paskolų, jis turi skolinti daugiau pinigų kreditais kas sumažina palūkanų normą ir kartu pelną. Kadangi terminuoti indėliai ir ilgalaikės paskolos yra visų metų įsipareigojimai, tai bet koks disbalansas gali sumažinti banko pelną keliems laikotarpiams.
Patys sėkmingiausi bankininkai yra tie, kurie sugeba pasiekti balansą tarp gaunamų pinigų iš indėlių ir skolinamų pinigų kiekvieną laikotarpį ir per visas varžybas. O patys laimingiausi bankų klientai yra tie, kurie gerai išanalizuoja savo galimybes prieš ieškodami tinkamo jiems varianto.

1 Priedas. Terminuotųjų indėlių palūkanos skirtinguose bankuose

Palūkanos „Vilniaus banke“:
Terminas
dienomis / mėnesiais Metų palūkanos, proc.

Lt JAV dol. Eurais
30-59 d./ 1 mėn. 1,80 3,00 1,80
60-89 d./ 2 mėn. 1,82 3,05 1,82
90-119 d./ 3 mėn. 1,84 3,09 1,84
120-149 d./ 4 mėn. 1,93 3,14 1,93
150-179 d./ 5 mėn. 1,99 3,18 1,99
180-209 d./ 6 mėn. 2,07 3,23 2,07
210-239 d./ 7 mėn. 2,09 3,27 2,09
240-269 d./ 8 mėn. 2,13 3,32 2,13
270-299 d./ 9 mėn. 2,23 3,36 2,23
300-329 d./ 10 mėn. 2,28 3,41 2,28
330-359 d./ 11 mėn. 2,37 3,45 2,37
360-719 d./ 12 mėn. 2,56 3,49 2,56
720-1079 d./ 24 mėn. 2,91 3,62 2,91
1080-1439 d./ 36 mėn. 2,96 3,60 2,96
1440-1799 d./ 48 mėn. 3,14 3,59 3,14
1799 ir daugiau d./ > 60 mėn. 3,27 3,57 3,27

Palūkanos „Sampo“ banke:
Palūkanos mokamos terminui pasibaigus:
Terminas Metų palūkanos, proc.
Mėnesiais Dienomis LTL USD EUR
1 30–59 2,00 3,30 2,00
2 60–89 2,10 3,40 2,10
3 9.0–119 2,15 3,50 2,15
4 120–149 2,20 3,55 2,20
5 150–179 2,25 3,60 2,25
6 180–209 2,30 3,70 2,30
7 210–239 2,40 3,75 2,40
8 240–269 2,50 3,75 2,50
9 270–299 2,60 3,80 2,60
10 300–329 2,65 3,85 2,65
11 330–359 2,70 3,90 2,70
12 360–389 2,80 4,00 2,80
13–24 390–719 2,95 4,10 2,95
>24 >720 3,10 4,25 3,10

Palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį:
Terminas Metų palūkanos, proc.
Mėnesiais Dienomis LTL USD EUR
1 30–59 1,97 3,27 1,97
2 60–89 2,07 3,37 2,07
3 90–119 2,12 3,47 2,12
4 120–149 2,17 3,52 2,17
5 150–179 2,22 3,57 2,22
6 180–209 2,27 3,67 2,27
7 210–239 2,37 3,72 2,37
8 240–269 2,47 3,72 2,47
9 270–299 2,57 3,77 2,57
10 300–329 2,62 3,82 2,62
11 330–359 2,67 3,87 2,67
12 360–389 2,77 3,97 2,77
13–24 390–719 2,92 4,07 2,92
>24 >720 3,07 4,22 3,07

Palūkanos banke „NORD/LB“:
Mėnesiai Dienos Litais JAV doleriais Eurais
1/4-1 7-30 1,30 % 1,50 % 1,30 %
1-2 31-60 1,80 % 2,95 % 1,80 %
2-3 61-90 1,85 % 3,00 % 1,85 %
3-4 91-120 1,90 % 3,05 % 1,90 %
4-5 121-150 1,95 % 3,10 % 1,95 %
5-6 151-180 2,05 % 3,15 % 2,05 %
6-7 181-210 2,10 % 3,20 % 2,10 %
7-8 211-240 2,15 % 3,25 % 2,15 %
8-9 241-270 2,20 % 3,30 % 2,20 %
9-10 271-300 2,25 % 3,35 % 2,25 %
10-11 301-330 2,30 % 3,40 % 2,30 %
11-12 331-360 2,35 % 3,40 % 2,35 %
12-15 361-450 2,40 % 3,45 % 2,40 %
15-18 451-540 2,45 % 3,45 % 2,45 %
18-21 541-630 2,50 % 3,45 % 2,50 %
21-24 631-720 2,55 % 3,45 % 2,55 %

Palūkanos „Hansabanke“:
Terminuotas indėlis (min. suma – 500 LTL, 150 USD, 150 EUR)
Terminas, dienomis EUR USD LTL
nuo 30 iki 59 1.80 3.30 1.80
nuo 60 iki 89 1.85 3.30 1.85
nuo 90 iki 119 1.85 3.35 1.85
nuo 120 iki 149 1.90 3.35 1.90
nuo 150 iki 179 1.95 3.40 1.95
nuo 180 iki 209 2.00 3.45 2.00
nuo 210 iki 239 2.05 3.50 2.05
nuo 240 iki 269 2.10 3.55 2.10
nuo 270 iki 299 2.15 3.60 2.15
nuo 300 iki 329 2.20 3.65 2.20
nuo 330 iki 365 2.25 3.70 2.25
nuo 366 iki 449 2.30 3.75 2.30
nuo 450 iki 539 2.40 3.80 2.40
nuo 540 iki 629 2.45 3.85 2.45
nuo 630 iki 719 2.50 3.90 2.50
720 2.85 3.95 2.85
1080 3.00 4.00 3.00
1440 3.15 4.05 3.15
1800 3.50 4.10 3.50

2 Priedas. Kitų rūšių indėlių palūkanos skirtinguose bankuose

Terminuoto kaupiamojo indėlio palūkanos „Vilniaus banke“:
Terminas
dienomis / mėnesiais Metų palūkanos, proc.

Lt JAV dol. Eurais
30-59 d./ 1 mėn. 1,80 3,00 1,80
60-89 d./ 2 mėn. 1,83 3,05 1,83
90-119 d./ 3 mėn. 1,85 3,10 1,85
120-149 d./ 4 mėn. 1,94 3,15 1,94
150-179 d./ 5 mėn. 2,00 3,20 2,00
180-209 d./ 6 mėn. 2,08 3,25 2,08
210-239 d./ 7 mėn. 2,11 3,30 2,11
240-269 d./ 8 mėn. 2,15 3,35 2,15
270-299 d./ 9 mėn. 2,25 3,40 2,25
300-329 d./ 10 mėn. 2,30 3,45 2,30
330-359 d./ 11 mėn. 2,40 3,50 2,40
360-719 d./ 12 mėn. 2,60 3,55 2,60
720-1079 d./ 24 mėn. 3,00 3,75 3,00
1080-1439 d./ 36 mėn. 3,10 3,80 3,10
1440-1799 d./ 48 mėn. 3,35 3,85 3,35
1799 ir daugiau d./ > 60 mėn. 3,55 3,90 3,55

Kaupiamojo indėlio palūkanos „Sampo“ banke:
Siūloma pagrindinė palūkanų norma:
Terminas Metų palūkanos, proc.
Mėnesiais Dienomis LTL USD EUR
1 30–59 1,98 3,28 1,98
2 60–89 2,08 3,38 2,08
3 90–119 2,13 3,48 2,13
4 120–149 2,18 3,53 2,18
5 150–179 2,23 3,58 2,23
6 180–209 2,28 3,68 2,28
7 210–239 2,38 3,73 2,38
8 240–269 2,48 3,73 2,48
9 270–299 2,58 3,78 2,58
10 300–329 2,63 3,83 2,63
11 330–359 2,68 3,88 2,68
12 360–389 2,78 3,98 2,78
13–24 390–719 2,93 4,08 2,93
>24 >720 3,08 4,23 3,08

Atvirųjų indėlių palūkanos „Sampo“ banke:
Palūkanos kaupiamos kiekvieną mėnesį:
Terminas Metų palūkanos, proc.
Minimalus Maksimalus LTL USD EUR
6 mėnesiai 2 metai 2,23 3,58 2,23

Terminuoto periodinio indėlio palūkanos „Hansabanke“:
Terminuotas periodinis indėlis (min. suma – 500 LTL, 150 USD, 150 EUR)
Terminas, dienomis EUR USD LTL
nuo 30 iki 59 1.75 3.25 1.75
nuo 60 iki 89 1.80 3.25 1.80
nuo 90 iki 119 1.80 3.30 1.80
nuo 120 iki 149 1.85 3.30 1.85.
nuo 150 iki 179 1.90 3.35 1.90
nuo 180 iki 209 1.95 3.40 1.95
nuo 210 iki 239 2.00 3.45 2.00
nuo 240 iki 269 2.05 3.50 2.05
nuo 270 iki 299 2.10 3.55 2.10
nuo 300 iki 329 2.15 3.60 2.15
nuo 330 iki 365 2.20 3.65 2.20
nuo 366 iki 449 2.20 3.65 2.20
nuo 450 iki 539 2.30 3.70 2.30
nuo 540 iki 629 2.35 3.75 2.35
nuo 630 iki 719 2.40 3.80 2.40
720 2.75 3.80 2.75
1080 2.80 3.80 2.80
1440 2.90 3.80 2.90
1800 3.20 3.80 3.20

Taupomojo indėlio palūkanos „Hansabanke“:
Taupomasis indelis (min. suma – 500 LTL, 150 USD, 150 EUR)
Terminas, dienomis EUR USD LTL
nuo 90 iki 119 1.55 3.05 1.55
nuo 120 iki 149 1.60 3.05 1.60
nuo 150 iki 179 1.65 3.10 1.65
nuo 180 iki 209 1.70 3.15 1.70
nuo 210 iki 239 1.75 3.20 1.75
nuo 240 iki 260 1.80 3.25 1.80
nuo 270 iki 299 1.85 3.30 1.85
nuo 300 iki 329 1.90 3.35 1.90
nuo 330 iki 365 1.95 3.40 1.95
nuo 366 iki 449 2.00 3.45 2.00
nuo 450 iki 539 2.10 3.50 2.10
nuo 540 iki 629 2.15 3.55 2.15
nuo 630 iki 719 2.20 3.55 2.20
720 2.45 3.55 2.45
1080 2.55 3.55 2.55

Jaunimo indėlio palūkanos „Hansabanke“:
Jaunimo indėlis (min. suma – 500 LTL, 150 USD, 150 EUR)
Terminas EUR USD LTL
Kol indëlininkui sukaks 18m. (min. 1 metai) 2.50 3.95 2.50

Vartojamojo indėlio palūkanos „Hansabanke“:
Vartojamasis indėlis (min. suma – 500 LTL, 150 USD, 150 EUR; Maksimali Vartojamojo indėlio kredito limito suma 10.000 LTL, 3.000 EUR, 3.000 USD)
Terminas, dienomis EUR USD LTL
nuo 180 iki 209 1.75 3.20 1.75
nuo 210 iki 239 1.80 3.25 1.80
nuo 240 iki 269 1.85 3.30 1.85
nuo 270 iki 299 1.90 3.35 1.90
nuo 300 iki 329 1.95 3.40 1.95
nuo 330 iki 365 2.00 3.45 2.00
nuo 366 iki 449 2.05 3.50 2.05
nuo 450 iki 539 2.15 3.55 2.15
nuo 540 iki 629 2.20 3.60 2.20
nuo 630 iki 719 2.25 3.65 2.25
720 2.60 3.70 2.60

Leave a Comment