Finansų sistemos šperikė

Finansų sistema:
Sudaro 2 dalys:
Įmonių finansai
Valstybiniai finansai.
Finansų sistema: tai
sistema finansų rinkų
, institucijų, finansinių
priemonių , taisyklių
ir metodų.
Rinka- tai visuomenės
Sukurta institucija, pas
kirstanti turimus išteklius
pagal paklausą.
Finansų sistemų f-cijos.
Kaupimo, vertes issau
gojimo,likvidavimo,
kreditavimo, atsiskaitymo,
rizikos, reguliavimo.
Rinkų tipai:
Išteklių, gaminių ir
paslaugų, finasų.
Pinigų rinka:
Iždo vekselių, perved
amųjų indelių sertifikatų,
banko akceptai ir komer
ciniai trumpalaikiai vertyb
popieriai.Vyriausybinių
vertibinių popierių
prekybos rinka.
Kapitalo rinka:
ipotekų rinka, paprastuju
akcijų,
nebirzinė vertybinių
popierių rinka.
Finansų ministerija:
Įgyvendina valstybės
Finansų politiką;
Finansinę politiką;
Rengia istetymus, teises
Aktų projektus.
Mokesčių inspekcija:
Užtikrinti mokescių ir kitų
įmokų surinkimą, jų apskai
ciavimą, sumokejimą ir iesko-
jimo kontrolę.organizuoti
mokescių mokėtojų svietimą.
Organizuoti konfiskuoto,
valstybes paveldeto tueto,
lobių apskaitą, įkainojimą,
realizavimą.Kontroliuoti
mokescių įstatymų
pazeidimų tyrimą, ka

a
altų
asmenų patraukimą
atsakomyben.
Bankai:
Tai akcinio kapitalo
Veikiancios imonės,
Kurios verciasi indeliu
Bei kitų grązintiniu lešu
Priemimu, paskolų teikimu ir
Prisima su tuo susijusia riziką
Bei atsakomybę, tip pat
Uzsiima kita istatuose
Numatyta veikla.
Tai yra Lietuvos bankas,
Komerciniai bankai.
Banko kapitalas:
Pagrindinis, papildomas.
Įmonių tipai:
Ribotos atsakomybes jurid
Asm.Uždarosios akcines
Bendroves,
Akcines bendroves,
Specialiosios paskirties
Akcines bendroves,
Kooperativines bendroves,
Zemes ukio bendroves,
Kredito unijos,neribotos
Atsakomybes jurid asm,
Induvidualios, tikrosios ūkinės
Benrijos, komanditines ūkines
Bendrijos,
Imonių pajamas sudaro:
Realizavimo, nerealizacines.
Akcines ir uzdarosios akcines
Bendroves srendime paskirstyti
Finansini rezultatą, nurodoma:
Nepaskirstitas pelnas, nuostoliai.
Grynasisi ataskaitiniu fin. metų
pelnas/nuostoliai.
Pervedimai iš rezervų
Akcininkų įnasai.
Paskirstytinasis pelnas/ nuostoliai
iš viso.
Pelnio dalis paskirta į privalomąjį
rezervą.
Pelno dalis paskirta i
kitus rezervus.
Pelno dalis, paskirta dividentams,
metinems išmokoms.
Zemes ukio bendrv nariu
susirinkimo
Nutarime del pelno
paskirstimo turi buti
Nurodita:
1.balansinis pelnas
2privalomosios įmokos is pelno
3atskaitymai i atsargos kapitalo
fonda.
4pelno dalis darbuotojų premijos.
5atskaitymai pagrindiniam kapitalui
Padidinti
6 dividendai
7rezervas.
Verslo ištekliai:
Istekliai visa tei , ko reikia
pekių ir paslaugu gamybai.
Fiziniai, finansiniai, zmoniu,
Neapciuopiamieji.
Investicine veikla:
Pinigų ga
a
avimas:
Parduotas ilgalaikis turtas,
Parduoti kitu imoniu
Vertybiniai popeiriai.
Parduotos įmonės isleistos
Akcijos.
Gautos paskolos iš kredito
Instituciju.
Pinigų imokejimas:
Ilgalaikio turto pirkimas,
Vertybiniu popieriu pirkimas,
Paskolu suteikimas.
Nuosavu akciju supirkimas,
Gautu paskolu grazinimas,
Savinikams ismoketi dividendai,
Kiti ismokejimai.
Zmoniu istekliai:
Darbo istekliu sudetis ir skaicius
Igudziu ir patirties poreikis,
Nauju gebejimu paieska,
Atranka, apmokymo ir ugdymo
Poreikis.
Neapciuopiamieji istekliai:
Turintys nematiarialus ištekliai.
Pvz; autoriu teises- išimties
Teise naudotis savo intelektualios
Veiklos produktu.
Ilgalaikis turtas-dalyvuja
Gamybos procese ne vieną

karta ir
Nepraranda pradines

natūrine formos
Perkeldamas savo
vertę i gaminama
Produkcija, dalimis pagal

amortizaciniu
Atskaitymų normas.
Trumpalaikis turtas-visiskai
sunaudojamas kiekviename
gamybos cikle, netenka savo
pradines natūrines formos, o
visa jo verte perkailaima
I gaminimą produkcija, kuria
pardavus vel sugrizta pinigu
pavidalu. Igauna 3 formas:
gamibine, prekine, pinigine.
Trumpalaikio turto
Apyvartos ciklas:
Debetinės skolos,
Pinigai, zaliavos gamyba,
Gatava produkcija.
Kredito principai:
Tikslinis pobūdis,
Apdraudimas,
Apmokėjimas,
Grązinimas,
Terminuotumas.
Palūkanų norma:
Tai- pinigų skolinimo kaina,
Išreikšta metinių palųkanų
Ir pradinės skolos sąntykių
Procentais.
Pinigų terminuota vertė:
1.laukiamus iš investicijų
Pinigų srautus,
2. investicijų trukmė,
3. būtinamąją pajamų
norma.
Palūkanos:
Pagal bazinės sumos
Apskc būdą-
Paprastosios, su
u
udėtinės.
Pagal apskc, laikotarpį-
Diskretinės, tolydinės.
Pagal infliacijos
Atspindėjimą-
Nominaliosios, realiosios.
Pagal apskc, naudojimą
Laiko bązę-
Tiksliosios, apytikrės.