Europos plėtros fondas

Europos plėtros fondas

1. Pagrindinė informacijaEuropos plėtros fondas yra mechanizamas padedantis ACP šalių plėtrai. Jis yra principinis instrumentasBendruomenės plėtros pagalbos politikoje.Pagrindinis EPF tikslas yra padėti finansiškai ACP šalių plėtrai, pagrindu ilgam laikui suderntų programų ypatingai dėl:• Žemės ūkio plėtros • Industralizacijos • Ekonominės infrastruktūros.

Fondas pateikia kokį nors projektą arba programą, kuri teikia pagalbą ekonominei, socialinei arba kultūrinei šalių plėtrai, pavyzdžiui:• Švietimo Plėtra (aprūpinati žmones galimybėmis studijuoti)• Infrastruktūros plėtra (pvz: tiesiamas kelias nuo uosto iki pagrindinio pramonės miesto)• Plėtra ir produkcijos realizuojamo asortimento išplėtimas• Humanitarinė pagalba

Šie ilgalaikiai projektai taip pat integruoja kovą su kitomis problemomis tokiomis kaip: skurdas, seksualinė diskriminacija; ir aplinkosauga.

2. Kotono sutartis

Ši bendra operacija su ACP šalimis [rasidėjo Romos sutartimi 1975m. kuri kuri davė pradžią Octs asociacijai (overseas countries and territories) su tuo metu buvusia europos bendrija. 1963m. pirmoji kooperatyvinė sutartis buvo pasirašyta Yaoundė vardu, kuris buvo atnaujintas 1969m. Sekdama D.B. padidėjimu 1973m., nauja sutartis Lomė konvencija buvo pasirašyta 1975m. (į kurią įejo Britanijos tautų sajungos šalys). Ji buvo atnaujinta 1979, 1984 ir 1990m.Kotono sutartis buvo pasirašyta 2000m. birželio 23, pasibaigus Lomė konvencijai. Sutartis turi būti ratifikuota, kas buvo nesitikima, kad bus padaryta iki 2003m pradžios.Kotono sutartis buvo pasirašyta 77 šalių: 48 afrikos valstyboės; 15 karibų ragiono šalių; ir 14 ramiojo vandenyno regiono į kurias įeina 6 ramiojo vandenyno Palau nares, Mikronezijos, Maršalo salų, Nauru, Niue ir Kuko salos.Sutarties tikslai yra atstatyti makroekonominius balansus, plėtoti privačius sektorius, pagerinti socialinį aptarnavimą, palaikyti ragioninę integraciją, stiprinti seksualinę lygybę, apsugoti aplinką ir panaikinti, progresyviu ir abusišku būdu prekybos barjerus. Plėtros programa, tobulėjo kartu Koton sutarties sistema, likusieji 5 ramsčiai: 1. Politinis dialogas2. Civilinių kompanijų bendradarbiavimas

3. Skurdo mažinimas4. Naujos ekonomikos ir komercinės kooperacijos sistema5. Financinių kooperacijų roformacija

Svarbūs klausimai tokie kaip taikos atstatymas, konfiktų prevencijos politika ir migracija buvo specialiai sukurta nająjai sutarčiai. Kotono bruožas (kurio trūko kitoms sutartims) pilietinės bedruomenės ir ekonominių ir socialinių veikėjų įtraukimas į ACP- EU partnaryste. Jos tikslas apimti šias grupes į strategijų ir prioritetų apirėžimą išskirtinėje vyriausybių jurizdikcijoje. Tikslas įkurti mechanizmus kuriesuderintų valstybių atsakomybę ir didėjančios įtakos atpažinimo vykdomų valstybės veikėjų plėtros procese.

3. Finasavimas

EDF yra finansuojams ne iš EC biudžeto, bet iš tiesioginių Šalių narių įnašo, kuris būna sutartas svarstymuose. Suma skiriam Šalių narių priklauso nup kitų veiksnių, dalinai besiremiančių jų BVP ir dalinai besiremiančių pareities sąsajų (pvz: buvusių kolonijų) su įtrauktomis ACP šalimis.

9 EDF įnašai bus tokie:Šalis Narė Įnašai milijonais eurųBelgija 540,96Danija 295,32Vokietija 3223,68Graikija 172,50Ispanija 805,92Parncūzija 3353,4Airija 85,56Italija 1730,52Liuksemburgas 40,02Olandija 720,36Austrija 133,86Suomija 204,24Švedija 376,74Didžioji Britanija 1751,22Iš viso 13800,00

Kadangi EDF yra ne biudžetinė, nėra jokio reikalo kasmetiškumui. Svarbiausioji savybė kurią leidžia fondas yra robotas laikas per kurį reikia užbaigti duotajį projektą (be to vidutiniškai tai užima ne daugiau nei 10 metų). Dėl šios priežasties Vis dar yra tesiami 6, 7 ir 8 EDF projektai. Išlaidos ne tik ir dar, tiesą sakant, toks dalykas, kad dar nėra paimta nė vieno įnašo iš 8 EDF. Įvairių EDF konsolidacija padarys įmanoma išvengti paralelinių sistemų programų.9 EDF resursų lygis (2000-2005) buvo nustatytas ties 13500 milijonų eurų riba. Taip pat lieka 10 milijonų eurų balansas nuo praėjusių EDF ir todėl ES dirba link to kad ACP šalys suvartotų 3500mln. Eurų per metus Kartu su visa 135000mln. eurų suma, 12500 milijonų įmanomi pasiekti iš karto po įrašymo į finansinio protokolo galią. Likę 1000 milijonų bus išleisti remiantis Finasinio protokolo vykdymų ataskaita turėtų būti perimtas iki 2004m. Analizuojant naujų resursų poreikį, visi apskaičiavimai bus paimti iš šios vykdymų ataskaitostaip pat kaip ir vėlesnės datos iki kurios 9 EDF fondai bus pervesti.

9 EDF fondų pasiskirsdtymas ACP šalyse Suma (milijonais eurų)Garantijos skirtos palaikyti ilgalaikę plėtrą 10000Garantijos skirtos regioninių kooperacijų ir ACP šalių integravimosi finasavimui. 1300Infrastruktūros investicijos 2200Iš viso 13500

Kad pagerinti Kotono sutarties efektyvumą apsirūpinta tik 2 finansiniais instrumentais pagal EDF: instrumentas garantuojantis subsidijas ilgalaikei plėtrai palaikyti; inrsatruktūrinės investicijos pagerintis ACP šalių privačius sektorius. Tai reiškia, kad pasipelnymo iš eksporto instrumentai, Stabex ir Sysmin dabar buvo atmesti.Programavimo systema taip pat modifikuota, lėšų pasiskyrstymas ACP šalyse bus, nuo dabar, rmdamasi, net tik savais poreikiais, bet taip pat ir jų atlikimų lygių. Be to, nurodančioji programų prigimtis bus sustiprintajaučiant, kad lėšų skirtų šalims paskirstymas šalyje nebūtinai eis ten – suma gali kilti ir kristi priklausant nuo peiodinių prisijungimo analizių rezultatų. Tai padarys įmanoma išvengti nemažos dalies lėšų užšaldymo šalyse kurios nenaudoja jų skirtiems tikslams.Sutartis pripažįsta panaudojimo tempo didinimo poreikį finasiniams resursams, siekiant išvengti didelių balanso sankaupų, kuri parodo prisitaikymąč prie EDF. Dėl to, tai nurodo vadybos parastinimo procedūrą ir gersnės atsakomybės pavedimo nuo europos Komisijos iki iki jos delegacijos ECP šalyse ir Nacionalinių Įgaliotinių.

4. Vadovavimas ir kontrolė

Norint kontroliuoti išlaidas ACP šalyse, visi projektai turi būti patvirtinti Komisijos. Kartą patvirtinti , žmonės atsakingi šalyje sudaro sutartis su vietiniais verslininkais, kad užbaigti darbą ir jie yra tiesiogiai apmokami Briuselio taipo pat tia yra įmanoma jiems sumokėti per atsakingus asmenis tose šalyse. EDF turi savo taisykles finansiniam reguliavimui pagal sutarties tarp Tarybos Ir Komisijos ir dabar pagal Kotono sutartį, Ministrų taryba turi, bent kartą per metus, iš analizuoti kur plėtros tikslas finasuoti kooperacijas yra pasiektosir turėtų ištirti iš pagrindų specifines problemas gaunamas įgivendinat kooperacijas. Pabaigoje ACP-EC plėtros kooperacijų finasavimo komitetas (ACP-EC komitetas) turėtų būti patvirtintas Ministrų tarybos.EDF ataskaitos paskelbiamos kiekvienų metų Kovo 1, susidarančios iš balanso lapo kiekvienam fonduijungtinio balanso lapo.

EDF patikrinant Auditorių Tarybą, taip pat kaip ir kiekvienoje Komisijos dalyje, vis dėl to, yra ndidelis gabalas kuris nera visiškai patikrintas, kaip tai yra vykdomaEurops Investicijų Banko, kuriam nera leista patikrinti Auditorių tarybos. Pagrindinis išlaidų vadovavimo yra garantavimas, kad pinigai duos naudos žmonėms gyvenantiems nesaugiomis valdymo formomis, kad išvengti pasisavinimo. Laimei, įitikinti, kad fondai yra naudojami apčiuopiamai naudai gali pasiekti tinkamą kontroliavimo lygį. Labai svarbu, kad sunkumai tokie kaip šie nėra leidžiami nesikiša į darbą, kas yra labai svarbu ACP šalių gyventojams.