Atsakingas skolinimasis

1024 0

VILNIAUS KOLEGIJA

Nuolatinių studijų skyriaus

ATSAKINGAS SKOLINIMAS

Referatas

 

Vilnius

TURINYS

Šaltiniai 7

ATSAKINGAS SKOLINIMAS

Kas yra atsakingas skolinimas?

Atsakingu skolinimu laikoma tokia kredito įstaigų skolinimo veiklos plėtra, kai teikiant kreditus laikomasi tam tikrų nuostatų, sudarančių prielaidas tinkamai įvertinti kredito gavėjo mokumą ir užkertančių galimybę prisiimti pernelyg didelę kredito riziką.

Kodėl atsirado atsakingas skolinimas?

Atsakingas skolinimas atsirado labai paprastai. Yra keletas priežasčių, dėl kurių kredito įstaigos pradėjo nepasitikėti žmonėmis.

Pradinių sąlygų keitimai, kurios buvo sudarytos tarp kreditoriaus ir skolininko. T.y. netikėtai sumažėjusios skolininko pajamos, pavyzdžiui: darbo netekimas. Pokyčiai šeimoje, pavyzdžiui: skyrybos, vaiko gimimas, arttimo netektis. Visa tai gali paveikti žmogaus paskolos grąžinimą.

Skurdas, kuris vertė gerai nepamąsčius daugelį imti paskolas,bet teikė mažas viltis jas grąžinti. Nes visgi, neturint darbo ir pastovių pajamų labai sunku grąžinti paskolas dalimis.

Finansinis neatsargumas, jos neapdairumas arba prasti sprendimai. Per didelis pasitikėjimas duoti paskolas bet kokiems žmonėms,pavyzdžiui: turintiems psichologinę negalią, kurie net nenutuokdami apie pasekmes, prisirinktų daug paskolų.

Dėl mano išvardintų priežasčių, kurios pridarė daug nuostolių valstybėms, buvo nutarta priimti atsakingą skolinimą, kuris užkirstų kelią pernelyg dideliems įsiskolinimams. T.y. gebėjimas pasakyti 𕢜ne” klientui, jei naujoji paskola gali lemti jo nesugebėjimą mokėti paskolą ir įtraukti į sunkią finansinę padėtį.

Valstybės priėmusios atsakingą skolinimą

Pateiksiu kelias valstybes, kurios priėmė atsakingą skolinimą. Pirmoji iš mano vardijamų yra Pietų Afrika, kurios nacionalinis paskolų aktas nuo 2005m draudžia kreditų tei

ikėjams sudaryti neapgalvotas sutartis. Sekanti, Jungtinė Karalystė, kurioje 2006m buvo priimtas Vartojimo kreditų įstatymas, pristatęs naują apsaugos lygį. 2007 m. Jungtinės Amerikos Valstijos įvedė didesnę priežiūrą atsakingam skolinimui. 2011 m. Lietuva priėmė atsakingo skolinimo nuostatus.

Lietuvos atsakingo skolinimo nuostatai

Lietuvos atsakingo skolinimo nuostatus, kaip sakiau, Lietuvos Bankas priėmė 2011 m. Jų yra septyni:

Kredito įstaigos, prieš priimant sprendimą suteikti kreditą, jos privalo įvertinti

kredito gavėjo gebėjimą grąžinti kreditą ir sumokėti visas įmokas. Taip siekiama

išvengti suteiktų kreditų negrąžinimą arba priversti grąžinti paskolą, panaudojant kredito gavėjo įkeistą turtą.

Vertinami visi numanomi veiksniai, kurie gali turėti įtakos kredito gavėjo mokumui. T.y. vertinamos kredito gavėjo pajamos, jo kredito istorija, pajamų kitimo potencialas.

Skolinimas grindžiamas kredito dydžio ir įkeičiamo įsigyjimo santykiu, taikant maksimalios leistinos kredito sumos ir įkeisto turto vertės santykio rodiklį. T.y. Kokią summą jis nori pasiskolinti, tokią dalį turto jis turi įkeisti.

Skolinimas grindžiamas visų įsipareigojimų pagal kredito įmokos dydžio ribojimu. Kredito įstaigos atsižvelgia į gavėjo praeities duomenis ir yra sprendžiama kokią sumą galima gavėjui suteikti.

Skolinimo procesas ir skolinimo sąlygos grindžiamos gebėjimu greitai reaguoti į kintančias kredito gavėjo mokumo aplinkybes. Kitaip tariant, vėluojant kredito įmokoms arba besikeičiant sutarties sąlygoms, kredito įstaigos privalo greitai reaguoti ir imtis veiksmų.

Kredito gavėjui suteikiama galimybė grąžinti kreditą pirma nustatyto termino. Tokiu atveju sutartyse aiškiai nurodoma su išankstiniu kredito grąžinimu susijusių mok

kesčių apskaičiavimo ir taikymo tvarka bei są

. . .

Paskolos artimiems žmonėms

Lygiai toks pats atsakingas skolinimas turėtų būti ir tarp giminaičių, draugų ar pažįstamų. Nereikėtų skolinti iš karto žmogui paprašius. Reikia matyti žmogaus situaciją ir nustayti tam tikrus prioritetus. Žinoma, priklauso nuo to, kas yra tau tas žmogus ar draugas, kaimynas, giminaitis, pažįstamas, bendrakursis. Bet visgi, mintyse būtina apsvarstyti: kokia žmogaus finansinė padėtis, ar jis yra patikimas, ar grąžins skolą. Blogiausiu atveju galima sudaryti abipuse sutartį, kurioje būtų parašyta paskolinta suma, data iki kada reikia grąžinti ir abiejų žmonių parašai.

Išvados

Pabaigoje norėčiau pakartoti: Atsakingas skolinimas buvo priimtas tam, kad užkirstų kelią pernelyg dideliems įsiskolinimams, padėtų lengviau apsispręsti klientui kada, kur ir kiek verta skolintis iš skolinimo įstaigų, apsaugotų žmones nuo neapdairių sprendimų bei skatintų paprastus skolintojus atsakingai rinktis, kam skolinti savo pinigus.

Šaltiniai

https://www.lb.lt/atsakingojo_skolinimo_nuostatai_1

http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOBALFINREPORT/Resources/8816096-1361888425203/9062080-1364927957721/9115725-1384205223659/Responsible_Lending_Paper.pdf

Join the Conversation

×
×