Dravidų kalbų šeima

DRAVIDŲ KALBŲ ŠEIMA

Tai iki galo neištyrinėta senoji Indijos kalbų šeima.
Davidų šeimos kalbos apima apie 75 kalbas, kurios daugiausiai kalbamos pietų Indijoje, Šri Lankoje ir Pakistane. Dravidų kalbomis kalba daugiau nei 200 milijonų žmonių, pasirodo, kad jie nesusiję su kitų šeimų kalbomis.
Dravidų kalbų šeima pirmą kartą buvo aprašyta 1816 metais. Ją aprašė Francis Elis, anglų valstybės tarnautojas, kuris atpažino giminystę tarp keturių literatūrinių kalbų, tokių kaip Tulų, Kodagų ir Maltų. 1856 metais Robertas Kaldvelas Pridėjo dar keletą kalbų: Kotų, Todų, Gondų,, Kulų, Kurukhų ir Brahujų. Ji is paėmė Sanskrito žodį dravida, kuris, kaip manoma, reiškia „Tamilai“, ir panaudojo pavadinant kalbų šeimą. Mes galime daryti prielaidą, kad proto-Dravidai buvo kalba, kuria kalbėjo visa Indija 1500 m. prieš mūsų erą.
Tai agliutacinės kalbos. Fonetikai būdinga ilgieji ir trumpieji balsiai, cerebraliniai priebalsiai.

Morfologijai būdingos dvi daiktavardžių klasės (žmonių vardai ir kiti daiktavardžiai), nekaitomi būdvardžiai, įvardžio „mes“ inkliuzyvinė ir ekskliuzyvinė forma, priešdėlių ir intarpų nebuvimas.

Dravidai ( 75 )

Centrinės ( 5 )

Kolamiai-Naikai ( 2 )

Šiaurės vakarų Kolamiai

Pietryčių Kolamiai

Parjai-Gadabai ( 3 )

Gadabai, Olarai, Salurai

Gadabai, Olarai, Potangai

Duruviai

Šiauriniai (5)

Brahujai

Kumarbhagai Pahariai

Kuruksai

Nepalo Kuruksai

Sauriai Pahariai

Pietų centriniai (1)

Telugai (1 1)

Manai-Dorai

Pietų – centriniai (22)

Gondai – Kui (18)

Gondai (11)

Abudžmariai

Mariai, Dandamiai

Muriai, Rytų

Muriai, Tolimųjų vakarų

Gondai, Pietų

Gondai, Šiaurės

Khirvarai

Mariai

Muriai, Vakarų

Nagarčalai

Pardhanai

Kondai – Kui (7)

Kondai (2)

Mandai-Kujai (5)

Telugai (4)

Čenčai

Savarai

Telugai

Vadarai

Pietiniai

Tamilai-Kanadai (27)

Kanadai (4)

Badagai

Holijai

Kanadai

Uraliai

Tamilai-Kodagai (23)

Kodagai

Tamilai-Malajamai

Todai-Kotai

Tulai (5)

Belarai

Kudijai

Koragai (2)

Koragai, Korai

Koragai, Mudai

Tulai

Neklasifikuojami (1)

Platanai

Neklasifikuojami (9)

Alarai

Bazigarai

Bhariai

Kamarai

Kanikaranai

Kuričijai

Malankuravanai

Muthuvanai

Višavanai

CENTRINĖS DRAVIDŲ KALBOS

KOLAMIAI – NAIKAI

ŠIAURĖS VAKARŲ KOLAMIŲ KALBA

Populiacija
115,000 (1997)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Kolamboliai, Kulmai, Kolamai, Kolmiai, Kolamijai
Komentarai
Šiaurės vakarų ir Pi

ietryčių Kolamių kalbos nėra iš prigimties panašios, bet turi 61% – 68% žodyno panašumų su pietryčių Kolamiais. Beveik visi suaugusieji yra dvikalbiai (dar kalba Maratų, Telugų ar Gondų kalbomis). Patyrimas ribotas su Marathų kalba.Kalamių kalba kalbama ne kastose, oficiali kalba išoriniam bendravimui. Žmonės vadinami „Kolavarais“ arba „Kolamiais“. Raštingumo koeficientas pirmoje kalboje 4,21%.

PIETRYČIŲ KOLAMIŲ KALBA

Populiacija
10,000 (1989)
Šalis
Indija
Komentarai
Nepanašios su šiaurės vakarų Kolamių kalba. Tačiau turi 60%-74% žodyno panašumų su šiaurės vakarų Kolamiai. Raštingumo koeficientas antroje kalboje mažas.

PARJAI – GADABAI

GADABŲ, OLARŲ, SALURŲ

Populiacija
10,000 (1996m.)
Šalis
Indija
Komentarai
93%-98% suprantamumas tarp tarmių. 84%-94% žodyno panašumų tarp tarmių, 42%-47% su Gadabais Potangais. Dvikalbių specialistų su Telugų kalba mažai. Naudojama kalba namuose, kaimuose, religijoje. Tyrinėjimams reikalinga: dvikalbiai specialistai su Telugų kalba, palankus požiūris į Telugų kalbą. Raštingumo koeficientas antroje kalboje 6,53%. Reikalingos raštingumo programos. Telugų raštas.

GADABŲ, OLARŲ, POTANGŲ

Populiacija
15,000 (1997)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Olarai Gadabai, Olariai, Olarojai, Halariai, Alarai, Ol larai Gadbasai, San Gadabai, Gadabai, Sanojai, Kondekarai, Kondkorai
Komentarai
Adivasių Orijų kalba yra pagrindinė antroji kalba. Dvikalbių specialistų mažai. Taip pat kalbama Telugų kalba. Tyrinėjimui reikalinga: suprantamumas, dvikalbiai specialistai, nuostatos. Raštingumo koeficientas antroje kalboje 6,53 proc. Orijos ir Telugų raštai.

DURUVIŲ KALBA

Populiacija
90,000 (1986)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Durvai, Parjai, Parajai, Thakarai, Tagarai, Tugarai
Komentarai
Visos tarmės iš prigimties panašios. Nethanarų tarmė pagrindinė. Tarmės turi 90% -96% žodyno panašumų. Tarmės turi 70%-82% žodyno panašumų su Halbi kalba (antroji kalba). Dalis kalba Halbi kalba kaip pirmąją kalba. Hindi kalba yra valstybinė kalba, bet mažai naudojama (i

išskyrus švietime). Žmonės vadinami duruviais. Raštingumo koeficientas pirmojoje kalboje žemesnis nei 1%, o antrojoje 15%-25%.Devanagarių ir Orijos raštas.

ŠIAURINĖS DRAVIDŲ KALBOS

BRAHUJŲ KALBA

Populiacija
2000000 (1998. Pakistane), 200000 (1980. Afganistane), 10000 (1983. Irane)
Šalis
Pakistanas, Afganistanas, Iranas
Kiti pavadinimai
Brahuidai, Birahujai, Brahuigiai, Kur Galiai
Dialektai
Jaravanų, Kalatų, Saravanų
Komentarai
Pakistanas: pagrindinė tarmė Kalatų. Dvikalbystė maža. Raštingumo koeficientas pirmojoje kalboje mažesnis nei 1%, antrojoje mažesnis nei 5%. Naudojamas Nastalikų raštas. Žmonės musulmonai.
Afganistanas: raštingumo koeficientas pirmojoje kalboje mažesnis nei 1%, antrojoje 15%-25%. Musulmonai.
Iranas: pagrindinė tarmė Kalatų. Brahujai Irane dabar kalba Vakarų Balučių kalba. Musulmonai.

KUMARBHAGŲ PAHARIŲ KALBA

Populiacija
14,000 (1994)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Maltai, Malerai, Malai, Madai, Paharijai, Pahariai, Kumarai
Komentarai
Prigimtinis panašumas su Mal Pahariais yra nepakankamas. Giminingumas su Kuruxais.80% leksikos panašumų su Mal Pagariais. Maža dvikalbystė su Hindi ir Bengalų kalbomis. Kalba naudojama visoje teritorijoje. Tyrinėjant reikalinga suprasti dialektus Vakarų Bengalijoje, Bangladeše.

KURUKSŲ KALBA

Populiacija
2,053,000
Šalis
Indija, Bangladešas
Kiti pavadinimai
Oraonai, Kurukhai, Kudukaliai, Kurukai, Oraonai, Urangai, Kisanai, Kuncai, Kunukai, Kudai, Korai, Kodai, Kolai, Morvai, Birhorai
Dialektai
Oraonų, Kisanų
Komentarai
Kisanų ir Orionų dialektai turi 73% panašumų. Skirtinga nuo Nepalo Kuruksų. Raštingumo koeficientas 23% Oraonų ir 17% Kisanų.

NEPALO KURUKSŲ KALBA

Populiacija
Dar neapskaičiuota
Šalis
Nepalas
Kiti pavadinimai
Dhangarai, Janghardai, Jangadai, Uraonai, Oraonai
Komentarai
Nepanaši kalba į Indijos ir Bangladešo Kuruksų. Dvikalbystė.

SAURIŲ PAHARIŲ
Populiacija
86,000 (1994)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Malerai, Maltai, Maltiai
Dialektai
Sahibganų, Godų, Hiranpurų, Litiparų
Komentarai
Prigimtinis panašumas su Kumarbhagais Pahariais yra nepakankamas. Giminiškumas su Kuruksais. Raštingumas antrojoje kalboje 6,9%. Žmonės katalikai.

PIETŲ CENTRINĖS DRAVIDŲ KALBOS

TELUGAI

MANŲ-DORŲ KALBA

Populiacija
18,964 (1981)
Šalis
Indija
Komentarai
Antroji kalba po Telugų. Telugų raštas. Raštingumas antrojoje kalboje 6,8%.

PIETŲ CENTRINĖS KALBOS

GONDAI – KUI

GONDŲ KALBOS

ABUDŽMARIŲ KALBA

Populiacija
47,000
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Abudžmadai, Abudžmarijai ir

r kt.
Šalis
Indija
Komentarai
Raštingumo koeficientas pirmojoje kalboje: 5% vyrų ir 0% moterų.

MARIŲ, DANDAMIŲ

Populiacija
150,000 (1992)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Mariai Gondai, Madijai, Dhurai, Dandamiai Madijai ir kt.
Dialektai
Dydamų, Sukmų
Komentarai
Sukmai Dydamus supranta 81%. Skirtinga kalba nuo kitų Gondų kalbų. Kalbėtojai vadinami „Mariais“.

RYTŲ MURIŲ KALBA

Populiacija
Dar nesuskaičiuoti
Šalis
Indija
Dialektai
Raigarhų, Landžodų
Komentarai
95% panašumų tarp tarmių.73%-83% panašumų su vakarų Muriais. Kalbėtojai vadinami „Muriais“. Kalba Hindi kalba.

TOLIMŲJŲ VAKARŲ MURIŲ KALBA

Populiacija
Dar nesuskaičiuoti
Šalis
Indija
Komentarai
79%-88% panašumų su kitomis Murių kalbomis. Kalbėtojai vadinami „Muriais“ arba „Gondais“.

PIETINIŲ GONDŲ

Populiacija
700,000 (1993)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Telugai Gondai
Dialektai
Nirmalų, Utnūrų, Aherių, Sironchų, Bhamragarhų, Rajurių, Etapalų Gondų
Komentarai
Sironchų tarmė lengviausiai suprantama (90%-98% panašumų).64%-90% leksikos panašumų tarp tarmių. Kalbėtojai vadinami „Gondais“. Raštingumo koeficientas antroje kalboje 25%-50%. Telugų raštas.

ŠIAURINIŲ GONDŲ

Populiacija
1,954,000 (1997)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Gondai, Gaudai, Gondivai, Gondivadai, Goudvalai, Godai, Goudai
Dialektai
Betulų, Čindvarų, Mandalų, Seonų, Amravatų, Bhandarų, Nagpurų, Javatmalų
Komentarai
Panašumas tarp tarmių 94%-97%. Leksikos panašumų tarp tarmių 58%-90%. Žmonės vadinami „Gondais“.Raštingumas pirmojoje kalboje 1%-5%, o antrojoje 25%-50%.

KHIRVARŲ KALBA

Populiacija
34,251
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Khervariai

MARIŲ KALBA

Populiacija
134,000 (1997)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Modhai, Modai
Dialektai
Adevadų, Etapalų Marių, Bhamanų
Komentarai
Etapalų marių šnekta yra gerai suprantama visiems. Skirtinga kalba nuo kitų Gondų kalbų. 53%-83% leksikos panašumų tarp tarmių.

VAKARINIŲ MURIŲ

Populiacija
12,898 (1971 m. surašymas)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Jhoriai, Mudiai, Muriai Gondiai
Dialektai
Solapalo, Bančapajų, Dhanorų
Komentarai
80%-96% panašumų tarp tarmių, 69%-73% su rytiniais Muriais, 51%-78% su tolimaisiais vakariniais Muriais. Kalbėtojai vadinami „Muriais“.

NAGARČALŲ KALBA

Populiacija
7,090 (1971 m. surašymas)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Nagarai, Nagarčiai

PARDHANŲ KALBA

Populiacija
116,919 (1981 m. surašymas)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Pradhanai, Pradhaniai
Komentarai
Gondų kalba yra pagrindinė.

KONDA – KUI KALBOS

KONDŲ KALBOS

KONDŲ-DORŲ KALBA

Populiacija
32,000 (1997)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Podžų
Dialektai
Kondų, Kubių
Komentarai
Kondų ir Kubių tarmės yra iš prigimties panašios. Tarp jų yra 83% leksikos panašumų. Dvikalbystė ribota su Telugų kalba. Žmonės vadinami „Pordžais“.

NUKŲ-DORŲ KALBA

Populiacija
Dar ne

esuskaičiuota
Šalis
Indija

MANDŲ – KUI KALBOS

MANDŲ KALBA

Populiacija
Dar nesuskaičiuota
Šalis
Indija
Komentarai
Atrasta tik 1964 m.

PENGŲ KALBA

Populiacija
1,254 (1961 m. surašymas)
Šalis
Indija
Dialektai
Indių, Aveų, Mandų

KOJAŲ KALBA

Populiacija
330,000
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Koių, Koių Gondų, Kavorų, Koitarų ir kt.
Komentarai
Skirtinga kalba nuo Gondų. Telugų kalba yra antroji kalba, bet dvikalbystė nepopuliari. Raštingumas antrojoje kalboje 7%. Telugų, Orijos ir Devanagari raštai.

KUI KALBA

Populiacija
717,000 (1997)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Kandhų, khondų, Kandų, Kodų, Kodulų, Kuingų
Dialektai
Khondių, Gumsajų

KUVIŲ KALBA

Populiacija
300,000 (1990)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Kuvingų, Kuvių Kondų, Kondų, Jatapų

TELUGAI

ČENČŲ KALBA

Populiacija
28,754 (1981 m. surašymas)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Čenčukūlamių, Čenčvarų, Čensvarų, Čončarų
Komentarai
Raštingumas antrojoje kalboje 9,7% (1981 m. surašymas).

SAVARŲ KALBA

Populiacija
Dar nesuskaičiuota
Komentarai
Orijos, Telugų raštas.
TELUGŲ KALBA

Populiacija
67,000,000 (bet gali būti ir 75,000,000)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Telegų, Gentų, Tailangų, Telgų, Tengų, Terangų, Tolanganų
Komentarai
Nacionalinė kalba, pagrindinė.Telugų raštas.

VADARŲ KALBA

Populiacija
61,000
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Vadarų, Verdersų
Komentarai
Šiek tiek moka Teludų ir Maratų kalbas.

PIETINĖS KALBOS

TAMILAI – KANADAI

KANADŲ KALBOS

BADAGŲ KALBA

Populiacija
171,000 – 300,000 (1997)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Badugų, Vadagų

HOLIJŲ KALBA

Populiacija
8,000 (1984 m.)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Holarų, Holianų, Golarų-Kanadų ir kt.
Komentarai
50% Holijų kalbos kalbėtojų šiek tiek kalba Telugų kalba kaip antra kalba (60% suaugusiųjų ir 30% vaikų). Raštingumas pirmojoje kalboje mažesnis nei 1%, antrojoje 5%.

KANADŲ KALBA

Populiacija
35,346,000 (1997 m.)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Knarų, Madrasų ir kt.
Komentarai
Turi apie 20 dialektų. Nacionalinė kalba. Raštingumas pirmojoje ir antrojoje kalbose yra 60%.Kanadų kalbos raštas panašus į Telugų raštą.

URALIŲ KALBA
Populiacija
18,257 (1981 m. surašymas)
Kiti pavadinimai
Uralių, Urlių

TAMILŲ – KODAGŲ KALBOS

KODAGŲ PROKLALBĖ

Populiacija
365,000
Šalis
Indija
Komentarai
Ją sudaro 5 kalbos : 4 Kurumbų ir Kodagų.

TAMILŲ – MALAJALŲ PROKALBĖ

Dar skirstoma į Malajalų ( 9 kalbos), Mananų ir Tamilų (6 ) kalbas.Šnekama Indijoje. Mananų kalba turi 70% panašumų su Malajalamų kalba. Tamilų kalbomis dar šnekama Malaizijoje, Mauricijuje, Singapūre, Šri Lankoje. Iš viso Tamilų kalba šneka 74,000,000 (1999 m. ) žmonių.

TODŲ -KOTŲ PROKALBĖ

Yra dvi kalbos: Kotų ir Todų.
Kotų kalba šneka tik apie 2,000 (1992 m.) žmonių. Tamilų raštas.
Todų kalba šneka tik 1,006 ( 1981 m. surašymas) žmogus.

TULŲ KALBOS

BELARŲ KALBA

Populiacija
Dar nesuskaičiuota
Šalis
Indija

KUDIJŲ KALBA

Populiacija
2,462
Šalis
Indija
Komentarai
Raštingumas antrojoje kaboje 30% (1981 m. surašymas). Kanadų ir Malajalamų raštas.

KORAGŲ KALBA

Yra dvi kalbos: Koragų Korų ir Koragų Mudų. pagal 1981 m. surašymo duomenis kalba 16,665 žmonės. Kalbama Indijoje

TULŲ KALBA

Populiacija
1,949,000 (1997 m.)
Šalis
Indija
Dialektai
Tulų ir Belarų
Komentarai
%. Belarų dialektas turėtų būti atskira kalba. Raštingumas antrojoje kalboje 20.

NEKLASIFIKUOJAMA KALBA

ULATANŲ KALBA

Populiacija
12,687
Šalis
Indija
Komentarai
Pagrindinė kalba Malajalamų.

NEKLASIFIKUOJAMOS KALBOS

ALARŲ KALBA

Populiacija
350
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Čatanų
Komentarai
Raštingumas pirmojoje kalboje mažesnis nei 1 %.

BAZIGARŲ KALBA

Populiacija
100 (1951 m.)
Šalis
Indija
Komentarai
Raštingumas pirmojoje kalboje mažesnis nei 1%.

BHARIŲ KALBA

Populiacija
196,512 (1981 m. surašymas)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Bharų, Bharatų, Bhumių, Palihų
Komentarai
Devanagari raštas

KAMARŲ KALBA

Populiacija
23,456 ( 1981 m. surašymas)
Šalis
Indija

KANIKARANŲ KALBA

Populiacija
25,000 (1982 m.)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Kanikarų, Kanikanų, Malampašių
Komentarai
90% žmonių kalba Malajalamų kalba kaip antrąja, 10% – kaip Tamilų. Raštingumas antrojoje kalboje ( Malajalamų ) 20%.

KURIČIJŲ KALBA

Populiacija
29,375 (1981 m. surašymo duomenimis)
Šalis
Indija

MALANKURAVANAI

Populiacija
7,339 (1981 m. surašymas)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Malaikuravanai, Male Kuravanai, Malankudai
Komentarai
Dvikalbystė su Tamilais.

MUTHUVANAI

Populiacija
12,219 ( 1981 m. surašymas)
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Mudavanai, Muduvarai, Mudugarai, Mutuvarai, Muduvanai, Muduvai
Komentarai
80% panašumų su Malajalamų kalba.

VIŠAVANŲ KALBA

Populiacija
150
Šalis
Indija
Kiti pavadinimai
Malarkutai

PANAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T 3. – V.,1978.
The Cambridge encyclopedia of languages. – Cambridge, 1997.
www.ethnologue.com
www.rosettaproject.org
www.vikipedia.org

Leave a Comment