Graikijos šalies etiketas

Graikijos šalies etiketas

Įvadas
Graikų papročiai, kultūra ir istorija labai prieštaringa ir nenuspėjama. Ir vis dėlto iš šios prištaringos kultūros išryškėja elgesio taisyklės ir etiketas, kurio reikia laikytis.

Požiūris į laiką
Į susitikimą visai tinka vėluoti pusvalandį, jei tik galėsite pasiteisinti arba čia esate įtakingiausias. Naujokams dera atvykti laiku, tačiau būkite pasirengęs laukti.
Pobūviai prasideda bent valanda vėliau ir nenumatoma, kada jis baigsis.

Kalba ir pagrindiniai posakiai
Daugelis graikų verslininkų šiek tiek moka angliškai ir galbūt vokiškai ar prancūziškai (labiau išsilavinę), bet dauguma gatvėje sutiktų graikų nekalba angliškai.

Pagarbūs kreipiniai į vyrus, moteris, vaikus
Kai esate supažindintas su žmonėmis, vartokite kirios (ponas) ir kiria (ponia) su pavarde. Kartais tarp artimų draugų ir bendradarbių vartojamas mandagus kreipinys su vardu. Kol kolega graikas neparagins vadintis vardais ir nesvabu, kaip jis/ji į jus kreipsis, visada vartokite atitinkamą graikišką kreipinį ir pavardę. Iš vaikų reikalaujama, kad su suaugusiaisiais kalbėtų pagarbiai, bet jie ne visada vartoja pagarbius kreipinius, kartais būna išdykę, bet ne piktavališki. Ten, kur žinomos pareigos, paprastai pagarbus kreipinys vartojamas su pareigomis ir pavarde arba be joos. Į padavėjus kreipkitės tiesiog parakalo (padavėjas) be vardo; barškinti šakute ar į stiklinę, norint atkreipti padavėjo dėmesį, nemandagu. Darbe, parduotuvėse ar restoranuose būtina atitinkamai pasisveikinti su žmonėmis, o išeinant tarti “sudie”. Jeigu bent kiek mokate graikų kalbą, būtinai ją vartokite: jūsų pa

artneriai graikai tirpte tirps ir bus lengviau užmegsti svarbius santykius.

Supažindinimas
Visad laukite, kol būsite su nepažįstamais žmonėmis supažindintas. Pirmiausia būsite pristatytas vyresniems žmonėms ir vyrams, o paskui moterims (šitokios tvarkos laikykites ir pats prisistatydamas). Tačiau jei po geros valandėlės niekas neskuba jūsų pristatyti, pats prisistatykite. Per pobūvius pats nesisėskite – laukite, kol parodys jūsų vietą. Išeidamas kiekvienam paduokite ranką: nedera pamoti visiems kartu amerikiečių papročiu. Jei yra užsimezgusi artimesnė draugystė, sveikinantis įprasta pasibučiuoti abiejų lyčių atstovams ( moterims su moterimis, vyrams su vyrais ir moterims su vyrais); dažniausiai pakštelima į abu skruostus (pirma į kairįjį skruostą, paskui į dešinįjį). Tokie santykiai su graikų kolegomis jau nusistovi per antrą ar trečią susitikimą.

Sveikinimosi stilius
Įprasta paduoti ranką. Graikai vyrai stipriai spūsteli vienas kitam ranką, bet vyras moteriai ar moteris mooteriai ne taip smarkiai. Spaudžiant ranką dera tarti atitinkamą pasisveikinimą, ir galbūt pabučiuoti ar apsikabinti. Be to, derėtų nusišypsoti ar pasitelkti kokią kitą kūno kalbos formą, ypač jei su žmogumi susitinkate ne pirmą kartą. Vyrai turi laukti, kol moteris išties ranką ir moteris nusprendžia, paduoti ją ar ne; vyresnė moteris gali ir neištiesti rankos. Šeimos nariai, draugai ar geri bendradarbiai sveikindamiesi paprastai apsikabina ar kaip kitaip susiliečia. Susipažįstant reikia žiūrėti žmogui į akis ir, kol tas kalba, žvilgsnio nenukreipti.
Paprotys paduoti savo vi

izitinę kortelę yra paplitęs; jei galite, kitoje kortelės pusėje tekstą išverskite į graikų kalbą. Nepamirškite abiejose vizitinės kortelės pusėse surašyti visų aukštesnių savo mokslo laipsnių, pareigų ar postų. Tokie statuso ženklai graikams labai svarbūs: jie nori žinoti, ar turi reikalų su svarbiu asmeniu. Tačiau nors graikai gerbia jūsų titulus, jie jų neglumina.

Bendravimo būdai
Egzistuoja tinkamos ir netinkamos temos. Tinkamos: maistas, vynas, politika (neišvengiama tema, kuo daugiau apie ją sužinokite ir pokalbyje dalyvaukite su visais), dabarties įvykiai, kinas, menas, filosofija, graikų klasikinė kultūra (privaloma), muzika ir graikų architektūra. Nesvyruodamas entuziastingai kalbėkite apie graikų kultūrinį gyvenimą ir istoriją – graikams tai patinka. Netinkamos: atsainiame pokalbyje teirautis apie žmogaus užsiėmimą ar pajamas, nors jūsų tikriausiai šito paklaus. Graikai be galo smalsūs ir apibers jus klausimais apie jūsų šeimą, darbą ir gyvenimo būdą. Tai tik rodo, kad jie nori jus geriau pažinti ir kuo daugiau sužinoti apie jūsų šalį; atsakinėkite apibendrindamas ir išsamiai, kad patenkintumėte jų smalsumą ir padarytumėte didžiausią įspūdį. Graikai nesitenkins miglotais atsakymais ir išsisukdamas nuo jų klausimų užsitrauksite nepasitikėjimą. Tačiau jūs savo ruožtu tokių klausimų jiems neužduokite – jie sutrikdys graikus.
Visad rodykite norą kuo daugiau sužinoti apie Graikiją ir jos kultūrą. Demonstruokite savo žinias apie Graikiją: tai atsipirks geometrine progresija. Bet nereikškite savo nuomonės apie tu

urkus, musulmonus, Antrąjį pasaulinį karą, Kipro problemą ir kita. Graikai gali pasidomėti, ką jūs apie tuos dalykus manot; apeikite tokius klausimus ir paprašykite jų padėti įgyti geresnį supratimą apie tai.
Jeigu pagiriate kokį nors daiktą, jis gali būti jums padovanotas. Už tokį gerumą teks atsidėkoti lygiaverte dovana – nebūtinai tuoj pat, nes tai nupigintų jų dovaną, bet netrukus.
Garaikai bendraudami stengiasi daug ką sumenkinti, kritikuoti ir negti. Netaikykite šito sau asmeniškai: tai savotiškas būdas šį tą valdyti pasaulyje, kuris apskritai yra nevaldomas. Tai ypač krinta į akis, jei kurį nors žmogų pagiriate – jis tuoj ima tai neigti, bijodamas prisišaukti nesėkmę.

Tonas, garsumas, kalbėsena
Susitikę dar nepažįstami žmonės (būsimi verslo partneriai) paprastai kalba tyliau, bet santykiams užsimezgus kalba darosi greitesnė, garsesnė ir triukšmingesnė. Per pokalbius tylos valandėlių pasitaiko retai. Džiaukitės, kai keli žmonės kalba vienu metu ir kits kitą pertraukia; tai rodo susidomėjimą.

Fiziniai gestai ir veido išraiška
Graikai bendraudami esti nepaprastai ekspresyvūs, bet kai nori, būna suakmenėjusiais veidais. Graiką pagyrus, jis pro sučiauptas lūpas išpučia oro: taip ginamasi nuo negeros akies ir piktųjų dvasių. Venkite amerikietiško “okei” ženklo iš nykščio ir rodomojo piršto – jis laikomas nemandagiu ir nepadoriu. Kaip ir kitose rytinėse Viduržemio jūros šalyse, kilsčioti galvą į viršų reiškia “ne”, o kraipant galvą iš vieno šono į kitą parodomas pasitenkinimas ar

r pritarimas. Graikų šypsena apgaulinga: jei jiems iš tikrųjų smagu, tuomet jų šypsena ir juokas nuoširdūs, tačiau graikai dažnai šypsosi supykę ar nepatenkinti, tik tuomet nėra jokių kitų linksmumo ženklų; tai veikiau dantų rodymas dar kilstelėjus galvą (kartais negarsiai sukleksint liežuviu). Be to, vyras mirkteli ir sušvilpia (dar ir paleisdamas kokią teigiamą pastabą), norėdamas draugiškai susipažinti su moterimi. Jei moteriai neįdomu, ji gali šito nepaisyti. (Ir priešingai, jei tokiomis aplinkybėmis moteris susitinka su vyru žvilgsniu, vadinasi , jai parūpo.) Gatvėje gali pamatyti einant – dažniausiai iš pobūvio – tiek du susikibusius vyrus, tiek dvi moteris: tai rodo draugiškumą ir nieko daugiau.

Mostai ir skaičiavimas
Nykštys reiškia skaičių 1, rodomasis pirštas – 2 ir t.t. Negalima kam nors moti rodomuoju pirštu (verčiau pasukite delną į save ir mokite visais keturiais pirštais). Saugokitės, kad niekad niekam neatgręžtumėte pakelto delno: pakelti delną sulig veido lygiu yra įžeidimas. Jei pageidaujate pakviesti padavėją, nežymiai kilstelėkite ranką, kiek ištiesę rodomąjį pirštą.

Laikysena ir fizinis artumas
Graikai gali visą laiką atkakliai stebeilyti tiesiai į akis, tačiau jie nenori jūsų sugluminti, taip jie parodo savo susidomėjimą. Ir priešingai, jeigu jūs nukreipsite akis, kolegos graikai pamanys, kad arba jums neįdomu, arba jūs nemandagus. Šiaip ar taip, kai į jus žiūrima, atsakykite tuo pačiu. Jei nepažįstami žmonės susitinka žvilgsniu ir jo nenuleidžia, tai rodo romantišką susidomėjimą. Elkitės atitinkamai. Kartais viršun kilstelėjus galvą – tai reiškia “ne” ar kad neįdomu – dar pakeliami antakiai; kartais užtenka tik pakelti antakius.

Emocijos
Graikai yra judrūs ir fiziškai išraiškūs. Vis dėlto, kai su žmonėmis artimiau susipažinsite, būkite santūrūs, bet nesusikaustę. Jei norite, elkitės kaip jie, bet, jei galite, išlaikykite šaltakraujiškumą. Graikai jumis žavėsis, jei karštai ginsite savo idėjas, bet būsite pagarbus su kitais.

Elgesys viešose vietose
Vaikščiojimas ir stovėjimas eilėse
Graikijoje svarbiau nepamesti orumo ir eilėje visad būti pirmam (nikead paskutiniam), negu laikytis eilės. Nenusiminkite, jei banke, restorane ar parduotuvėje graikas droš tiesiai į eilės pradžią ir bus aptarnautas pirmas vien todėl, kad jis pažįsta kasininką, nors jūs eilėje kantriai laukiate jau keturiasdešimt minučių. Nerūstaukite: nepraraskite humoro ir darykite taip, kaip jie. Antraip liksite tuščiomis.

Oro uostuose, geležinkelių stotyse, parduotuvėse
Labai vertinama, jei klientas asmeniškai pasišneka su parduotuvių savininkais, padavėjais, vyriausiaisiais virėjais, viešbučių administratoriais ir jiems padekoja – tai geriausias bųdas užtikrinti puikų aptarnavimą. Nenustebkite, kad visur deramasi, išskyrus geriausias prekybos tinklo parduotuves ir restoranus; graikai įtartinai žiūri į žmones, kurie nesidera.
Būkite nusiteikęs susitikti su žmonėmis išgerti kavos, užsukti į kavinę. Nepraleiskite nė vienos progos asmeniškai gerėliau pažinti graikus ir jų kultūrą.

Autobusai, metro, taksi, automobiliai
Žmonės dažnai sako, kad Graikijose važiavimas be taisyklių. Nesitikėkite, kad automobiliai laikysis važiuojamosios juostos ar bent kelio: gatvėse jie dažnai užvažiuoja tiesiai ant šaligatvio.

Arbatpinigiai
Restoranuose, taksi paprastai užtenka 10 procentų arbatpinigių; daugiau atrodys arogantiška ir išsišokimas.

Punktualumas
Graikijoje punktualumo nei paisoma, nei nepaisoma: kartasi koks renginys prasideda laiku, kartais vėluoja. Svečiams dera atvykti punktualiai, bet gali tekti laukti.

Apranga
Verčiau vilkėkite oficialesnius drabužius, kol sužinosite, kaip reikia rengtis. Nustebsite kaip žmonės paprastai rengiasi drabe ir kaip puošniai per susiėjimus. Darbe vyrai dėvi elegantiškus kostiumus, baltus marškinius ir ryši įdomų kaklaraištį, tačiau gali būti apsirengę sportiniu švarku ir kelnėmis. Vyrai mėgsta aksesuarus: laikrodžius, rankogalių sąsagas ir kaklaraiščių smeigtukus. Moterys taip pat pasirenka aksesuarus, kad net paprasčiausias jų drabužis atrodo įdomus ir madingas.
Mėgstami ryškių spalvų aksesurai, paryškinantys subtilesnių tamsių ar šviesesnių spalvų ir atspalvių drabužius.

Valgiai ir gėrimai
Valgymo laikas ir būdingas maistas
Pusryčiams apie 7-8.30 valandą ryto patiekiama kavos, bandelių, sviesto, medaus ir kartais džemo, tai graikiškas kontinetinių pusryčių variantas. Niekad negerkite graikiškos kavos dideliais gurkšniais. Nemažai graikų tarp dantų laiko įsikandę cukraus gabalėlį ir arbatą geria pro jį košdami.
Priešpečiai gali užtrukti kelias valandas ir susidėti iš kelių patiekalų.
Pietūs valgomi apie 20.30 ir gali baigtis gerokai po vidurnakčio. Prie užkandžių dažniausiai geriamas uzo; tai skaidrus anyžių kvapo gėrimas. Pagrindinis patiekalas gali būti ant grotelių kepta žuvis ar mėsa. Paprastai patiekiamas geras graikiškas vynas ar alus.
Kavinių Graikijoje apstu visur, daugiausia miesto centre ir aplinkui. Vos atsisėsite prie staliuko, tuoj prieis padavėjas, tad jau žinokite ko norite užsisakyti. Paprašęs sąskaitos, būkite pasirengęs susimokėti, nes padavėjas lauks prie staliuko, kol sumokėsite. Kavinėje galite sėdėti kiek tinkamas, niekas jūsų nepaprašys išeiti. Graikijoje niekas nevalgo eidamas gatve!

Gėrimai ir tostai
Per pietūs ir priešpečius geriamas vynas, tačiau uzą reikia gerti mažais gurkšneliais. Kuo daugiau gersite tuo labiau jums siūlys išgerti, o jei daugiau nenorite gerti, palikite taurę artipilnę. Įprasčiausias tostas yra kalymata( į sveikatą).

Elgesys prie stalo
Pradėkite valgyti tik tada, kai pakvies šeimininkas. Pavalgęs taip sukryžiuokite peilį ir šakutę ant savo lėkštės, kad peilis būtų po šakute, o šakutės dantys nukreipti žemyn. Jei servetėlę padėsite ant stalo ar lekštės, graikai pamanys kad jau baigėte valgyti.
Kai nelaikote stalo įrankių, rankos turi būti matomos prie stalo,vadinasi jų negalima laikyti skreite- riešais ir alkūnėmis atremkite jas į stalo kraštą. Per graikų vaišes svečiai taip laisvai pasijunta, kad vienas ragauja maistą iš kito lekštės ir daug ką valgo rankomis!

Susodinimas
Garbingiausios vitos yra viduryje abiejų stalo šonų; svarbiausias svečias sodinamas šeimininkui iš dešinės.
Moteriai įėjus į kambarį, vyrai paprastai nesistoja ir nebūtinai praleidžia pirmą pro duris. Prie stalo pirmiausia aptarnaujamas vyriausias arba garbingiausias svečias.

Namuose, restoranuose, darbe
Paplitę dalykiniai priešpiečiai ir pietūs, tačiau per juos sprendimai nepriimami ir tai priklauso nuo jūsų santykių su garikų kolegomis. Imkite pavyzdį, jei jie pradeda kalbą apie reikalus, tuomet dera juos aptarti, bet patys iniciatyvos nesiimkite.
Kai ateisite į kolegos graiko namus kviestinių vaišių, jums pasakys kur sėstis- ten ir būkite. Svečiams neleistina vaikščioti iš kambario į kambarį. Kai jūs pakvies į kitą kambarį, tikriausiai valgomąjį, vyresniuosius praleiskite priešais save. Prie stalo pats nesėskite, galbūt svečiams vietos iš anksto numatytos.

Kaip būti geru svečiu ir šeimininku
Sąskaitos apmokėjimas
Paprastai sąskaitą apmoka tas, kuris kvietė į restoraną, tačiau svečiui derėtų parodyti norą sumokėti. Moterys restorane sąskaitos neapmoka, jeigu prie stalo yra vyrų. Moteriai vieninteliu atveju dera apmokėti sąskaitą- jeigu ji užsienietė verslininkė.

Dovanos
Dovanas siųskite tuo atveju, jei gavote ją pirmas. Tačiau dera nusiųsti šventinę atvirutę, ypač padėkoti už bendradarbiavimą, ją reikia išsiųsti laiku, kad būtų gauta savaitę prieš Kalėdas. Per pobūvius dera dovanoti vazonėlyje augančias gėles, kurios butinoj turi būti suvyniotos. O išvyniokite ją tik šeimininkės akivaizdoje. Dar tinka atnešti tortą, tešlainių, gerų šokoladinių saldainių dėžutę, amerikietiško vyno.

Verslo etiketas
Darbo kultūra
Graikijoje įstaigose durys daugiausia atdaros. Tačiau prieš atverdamas uždarytas duris pirma į jas pabelskite.
Graikijoje retai pamatysi moterį, užimančią aukščiausius verslo ar vyriausybės postus.
Darbo diena gali vėlai prasidėti, vėlai baigtis ir susidėti iš dviejų dalių, atskirtų priešpiečiais ir trumpu poguliu.

Derybos
Apskritai graikai iš karto neatskleidžia savo kortų ir atsiveria tik didėjant pasitikėjimui. Jie gerbia tuos, kurie pas juos atvyksta turėdami pripažintą patirtį bei išmanymą. Pirmasis susitikimas paprastai būna tik formalumas, kai graikai stengiasi susidaryti savo nuomonę apie jus ir jūsų organizaciją, jis vyksta įstaigoje. Elkites maloniai ir oriai. Visad savo graikų kolegoms palikite galimybę trauktis, kad prireikus galėtų ja pasinaudoti. Jie tikėsis kad jūs atkakliai derėsitės. Savo susitikimus tiksliai planuokite iš anksto, bet tikėkiteės pakeitimų.

Korespondencija
Dalykiški laiškai turi būti aičkūs, tikslūs ir pagarbūs. Pavardės paprastai rašomos didžiosiomis raidėmis. Vartoti pagarbų kreipinį ir pareigas yra taip pat įprasta, kaip ir kreipinį su pavarde.
Visose korespondencijose pirmiausiai pasiteiraukite apie savo kolegų sveikatą ir kitus, nesusijusius su reikalais, dalykus, paskui pereikite prie laiško esmės ir jį baikite atsisveikindamas bei asmeniškai palinkėdamas sėkmės ir gerovės ( tai laiško “rėmas”).

Išvados
Graikai yra tikrai nenuspėjami žmonės. Tačiau jų kultūra ir papročiai labai įdomūs. Jei norite įtikinti graiką, tai būtinai turite jam pakartoti tai kelis kartus. Verslo atžvilgiu nedera jų spausti ir nuolat parodyti jog bet kurią akimirka jiems prireikus, galima pasitraukti, tik tokiu atveju pelnysite jų pasitikėjimą. Būkite pagarbūs su kitais ir leiskites su graikais į derybas.

Naudojama literatūra:

”Europos šalių etiketas”

Leave a Comment