etika

Fn3-2

Fn3-2

Silvos Petrauskienės

PROTOKOLINĖ ELGSENA AUTOMOBILYJE

Automobilis yra oficialių ceremonijų dalis ir taip pat gali būti siejamas su pagarba ir dėmesiu žmogui, organizacijai ar šaliai. Automobilis yra ribota erdvė, kurioje žmonių grupė priversta bendrauti pagal tam tikrus reikalavimus. Tai – privati teritorija, kur vyksta asmeninis žmogaus gyvenimas. Automobilis yra ir didelio pavojaus – eismo nelaimių, triukšmo, aplinkos taršos – šaltinis.

Atsižvelgiant į tai nustatytos tam tikros visuotinės automobilio naudojimo taisyklės.

Prieš atvykstant svečiams būtina užsisakyti reikiamą automobilių skaičių ir numatyti svečių susodinimo į juos tvarką. Automobiliai turi atitikti sutinkamų svečių rangą ir sutinkančios šalies ar firmos galimybes. Bet kokiu atveju tai turi būti erdvūs, techniškai tvarkingi ir švarūs automobiliai (tik ne kupė tipo).

Automobilyje būtina nustatyti garbingiausias vietas. Automobilio gale sodinti tris žmones nepriimtina. Jei mašiną vairuoja vairuotojas, garbingiausia vieta bus ant galinės sėdynės, dešinėje pusėje. Toliau vietos skirstomos kaip nurodyta piešinėlyje:

V 3

2 1

Jei pasitikęs asmuo pats vairuoja automobilį, garbingiausia vieta – šalia vairuotojo. Toliau vietos paskirstytos taip:

V 1

3 2

Limuzinas – ypač ištaigingas automobilis, jame yra dvi eilės sėdynių keleiviams. Vairuotojo vieta nuo keleivių dažniausia atskirta stiklu . Keleivių vietos limuzine komponuojamos dviem būdais: jie sėdi veidu vieni į kitus arba visi veidu judėjimo kryptimi. Vieta šalia vairuotojo lieka laisva arba ją gali užimti techninis darbuotojas: apsauginis, vertėjas it pan.

2 3 V

1 4

4 2 V

3 1

Mikroautobusuose vietos skirstomos pagal tokius principus: vietų garbingumas mažėja galo link; eilėje garbingesnė vieta – iš dešinės; jei sėdynės sustatytos priešpriešiais, garbingiausia eilė – pirmoji veidu judėjimo kryptimi; papildomosvietos (atlenkiamos sėdynės) neįskaičiuojamos.

V

3 1 2

6 4 5

Automobiliuose, kuriuose vairas yra dešinėje, viskas darytina atvirkščiai.

Į automobilį svečiai sodinami pagal rangą, pirmas į jį , ant užpakalinės sėdynės dešinėje pusėje, sėdasi aukščiausias pagal rangą svečias. Aukščiausio rango sutinkantysis sėdasi svečiui iš kairės (už vairuotojo), po to pagal rangą susėda kiti asmenys. Mašina turi būti pastatyta taip, kad dešiniosios durelės būtų atsuktos į šaligatvio pusę. Svečiui įlipant į automobilį ir išlipant iš jo, dureles atidaro vienas iš sutinkančiųjų arba vairuotojas. Jei automobilį vairuoja pats sutinkantysis, nesvarbu, vyras ar moteris, jis pats atidaro dureles šalia sodinamam asmeniui (uždaryti durelių nereikia) it tik po to atsidaro savo dureles. Į automobilį sulipama ir iš jo išlipama pro visas dureles.

Moteris niekada nepaliekam viena ant užpakalinės sėdynės. Jei ji pasipuošusi vakarine suknele, vyras jai išlipant turi paduoti ranką. Blogu oru jis privalo turėti skėtį ir palaikyti jį tol, kol moteris išlips iš automobilio. Anksčiau buvo priimtina, kad moteris sėsdama į automobilį vienu metu įkeltų abi kojas, tačiau paisyti šio reikalavimo jau seniai nebeprivalu.

Jei vienas iš esančiųjų mašinoje asmenų nori užsirūkyti, kad ir koks būtų jo rangas, jis turi paprašyti kitų mašinoje esančių asmenų sutikimo.

Iš automobilio išlipama tokia pat tvarka, kaip buvo susėsta, – pirmasis jį palieka aukščiausiasis svečias, paskui kiti.

Vystant į protokolinius pokalbius ir priėmimus galioja visos aptartos taisyklės, tačiau yra ir kitų reikalavimų. Vykstantis į priėmimą asmuo negali pats vairuoti automobilio. Į priėmimą ir aukšto lygio susitikimą patartina nevažiuoti taksi, geriau pasamdyti automobilį si vairuotoju. Grįžti galima kuo nori. Vykstant į priėmimą sėdamasi tik ant už užpakalinės automobilio sėdynės.

Automobilis dažnai pabrėžia savininko statusą ir gerovę, todėl turtingi žmonės stengiasi įsigyti prabangų automobilį. Firmos darbuotojo automobilis netūrėtų būti prabangesnis nei jos vadovo, nes tai gali įžeisti vadovą statuso atžvilgiu.

Visuotinai pripažinta nuostata – automobilis privalo būti techniškai tvarkingas, švarus ir iš išorės, ir iš vidaus. Nevalia pamiršti, kad automobilio vairuotojas turi garantuoti savo keleivių it kitų eismo dalyvių saugumą, pasirūpinti, kad keleiviams būtų patogu. O keleiviui nedera mokyti vairuotojo, daryti pastabas dėl vairavimo manieros ar maršruto. Reikia susilaikyti nuo dirginančių temų, ginčų ir diskusijų, nes išblaškius vairuotojo dėmesį galima prisišaukti nelaimę.

Vairuodami automobilį būkite pasirengę suteikti pagalbą arba sustoti, jei prie sustojusio automobilio pastatytas žibintas ar šviečiantis trikampis, įjungtos avarinės šviesos.

Nešiukšlinkite pakelių. Sulėtinkite greitį artėdami prie perėjos ir sustokite prie jos praleisti pėsčiųjų. Lietingu oru važiuoti atsargiai, kad neaptaškytų keleivių. Signalą spausti tik tada, jei būtina. Statydami automobilį numaldykite savo egoizmą.

Automobilio vairuotojas yra šeimininkas, o keleivis – svečiais, todėl ir čia galioja svetingumo taisyklės. Svečiui suteikiama teisė pasirinkti vietą atsisėsti. Vairuotojas turi pasiteirauti ar netrukdo muzika. Rūkantis vairuotojas automobilyje turi prašyti keleivių (taip pat ir žmonos) leidimo užsirūkyti. Pelenus kratyti ir nuorūką išmesti reikia į peleninę, o ne pro automobilio langą. Prieš atidarydami ar uždarydami langą pagalvokite apie keleivius: gal jiems šalta, gal karšta?

Nusprendę parvežti savo keleivį, sustokite kuo arčiau namų, prieš jam išlipant apsidairykite, – ypač jei vežate vaiką ar senyvą žmogų, – ar gatvėje jam negresia pavojus. Atsisveikinant derėtų trumpam išlipti iš automobilio. Ilgą kelią nuvažiavęs keleivis turėtų prisidėti prie mašinos degalams skirtų išlaidų. Jei automobilio savininkas atsisako pinigų, jį dera bent jau pavaišinti pietumis ar vakariene.

Visiems bus geriau jei vairuotojai vienas į kitą žiūrės su pagarba ir supratimu. Nedera įžeidinėti vienas kito gestais ar veiksmais. Dėkingumo ar atsiprašymo ženklas tik pakels nuotaiką. Būtina laikytis visų eismo taisyklių, praleisti darančius posūkį ar išsukančiuosius į pagrindinį kelią, o ypač pėsčiuosius. ,,Saugumas priklauso nuo mandagumo ” – puikus šūkis visiems eismo dalyviams.