Delegacijos (10 asmenų) vizito Lietuvoje vadyba

KTU

Turinys

ĮVADAS 31. AIRIJOS KULTŪROS SAVITUMŲ IR NACIONALINIŲ YPATUMŲ APRAŠYMAS 4 1.1. TRUMPAS AIRIJOS APRAŠYMAS 4 1.2. UŽSIENIO POLITIKA 6 1.3. ŠVIETIMAS  IR MOKSLAS 7 1.4. KULTŪRA 7 1.5. KULTŪROS VEIKSNIAI BENDRAUJANT 82. UŽSIENIEČIŲ VERSLO KELIONĖS LIETUVOJE PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS 93. AIRIJOS ŠALIES SVEČIŲ GARBEI RENGIAMŲ PIETŲ VADYBA 164. SVEČIŲ VIZITO (2 DIENŲ) IŠLAIDŲ SĄMATOS SUDARYMAS 25IŠVADOS 37LITERATŪROS SĄRAŠAS 39

ĮVADAS

Lietuvos verslininkai norėdami pasidalinti patirtimi su Airijosverslininkais nusprendė suorganizuoti susitikimą. Airijos penki įžymusverslininkai buvo pakviesti į šį susitikimą su žmonomis. Šio darbo tikslas aprašyti svečių iš Airijos verslo vizito, taippat pažintinės kelionės Lietuvoje vadybą. Pirmoje dalyje surašyta pažintinė informacija apie Airiją: Airijos pavadinimo reikšmė, nacionalinė vėliava, vyriausybėssudėtis. Apie šią smaragdinę šalį trumpai pateikti svarbūs aspektai, taippat užsienio politika, Airijos ekonomika, ES narystė, švietimas ir mokslasbei technologijos, kultūra ir religija. Antroje dalyje plačiau aprašomas užsienio svečių verslo kelionėsLietuvoje planavimas ir organizavimas: Svečių priėmimo vadyba, apgyvendinimas, kvietimų į iškilminguspietus paruošimas, svečių susodinimo per iškilmingus pietus schema, patalpųpuošimas, stalų serviravimas, tostai ir kalbos, vizitinės ir stalokortelės. Trečioje dalyje aprašoma iškilmingų pietų vadyba: Šeimininkų ir svečių pareigos, iškilmingų pietų du meniu variantaiiš skirtingų aukščiausios klasės restoranų Vilniuje. Apskaičiuotaiškilmingų pietų sąmata pagal dviejų konkrečių restoranų meniu įkainius. Ketvirtoje dalyje pristatomi viešbučiai ir restoranai bei dvisąmatos pagal CONTI viešbučio – restorano ir REVAL HOTEL LIETUVA viešbučiobei RIVERSIDE restorano įkainius. Šis darbas apima 39 puslapius su tituliniu bei literatūros sąrašu. Darbe rasite aštuoniolika fotografijų, septynias lenteles, penkiųasmenų susodinimo į automobilį bei 30 asmenų susodinimo prie iškilmingųpietų stalo schemas, pateikiami svečiams du išskirtiniai meniu su patiekalųpavadinimais (remiantis tikrais restoranų meniu). Darbas parašytas naudojantis trimis literatūros šaltiniais irketuriais interneto puslapiais, išvardintais literatūros sąraše.

1. AIRIJOS KULTŪROS SAVITUMŲ IR NACIONALINIŲ YPATUMŲ APRAŠYMAS

1.1. TRUMPAS AIRIJOS APRAŠYMAS

Šalies pavadinimas Šalies pavadinimas angliškai – “Ireland” ir “Éire” – airiųprotėvių kalba.  Nors  senosios kalbos šalies  pavadinimo “Éire” kilmė yranežinoma, tačiau senojoje airių literatūroje yra tokia mitologinė pranašė,vardu Eiru. Dabartinis modernus šalies pavadinimas sudarytas iš gėlų kalbos“Éire” ir vokiško žodžio “land” (žemė). 

Nacionalinė vėliava Nacionalinė vėliava yra trispalvė, sudaryta iš žalios, baltos iroranžinės spalvų. Žalia spalva atstovauja senajai Gėlų ir Anglų – Normanųgyventojų daliai, oranžinė – protestantų rėmėjų iš Oranžijos valstybės,balta simbolizuoja ilgalaikę taiką tarp dviejų tradicijų. Vėliava pirmąkartą buvo iškelta 1848 metais, kaip Airijos sąjūdžio simbolis, tačiaunebuvo naudojama iki 1916 metų sukilimo.

Konstitucija

Airijos Konstitucijoje yra surašyti svarbiausi valstybėsįstatymai. 1937 metų referendume Konstitucija buvo pritaikyta apibūdintiAiriją kaip nepriklausomą ir demokratinę valstybę. Konstitucijoje yrasurašyta Valstybės ir Vyriausybės administracinė struktūra. Visų piliečiųteisės yra saugojamos Konstitucijos.

Prezidentas Prezidentas yra renkamas balsuojant žmonėms kas septyneri metai.Kol kas prezidentas neturi jokios vykdomosios galios, jo vaidmuo daugiauyra ceremoninis. Prezidentas įgyja tikras galias, kurios jį padaroKonstitucijos saugotoju. Dabartinė Airijos prezidentė yra Mary McAleese.

Airių Vyriausybė

Airių Vyriausybę sudaro ne mažiau kaip septyni ir ne daugiau kaippenkiolika narių. Vyriausybės vadovas yra Airijos ministras pirmininkas(Taoiseach), kuris yra paskirtas prezidento. Airija yra parlamentinė, demokratinė šalis. Tautinis parlamentasyra vadinamas Oireachtas ir sudarytas iš dviejų rūmų ir Prezidentūros.Vieni iš rūmų yra vadinami Dáil (Atstovų rūmai), kitas – Seanad (Senatorūmai). Šiuos abu rūmus sieja Konstitucija ir Airijos įstatymai.Trumpai: • Airijoje gyvena 3,744,700 žmonių,o  Dublinas, šalies sostinė, turi apie 953,000 gyventojų. • Šalies plotas yra 84,412 km2, o kranto linijos ilgis siekia apie 3,172 km. • Aukščiausias Airijos kalnas yra taip vadinimas “Carrantouhill” 1,041 m. aukščio. Ilgiausia upė – “Shannon” 340 km ilgio. Didžiausias ežeras – “Lough Neagh”. • Airijos nacionaliniai parkai turi keletą unikalių ir įspūdingų gamtovaizdžių.   • Didelė faunos ir floros įvairovė. • Laisvas religijos pasirinkimas valstybės piliečiams yra garantuojamas Airijos Konstitucijos. Daugumos Airijos gyventojų tikėjimas yra katalikybė. • Senoji šalies kalba  išsivystė iš keltų imigrantų apie 600 prieš Kristų. • Anglų kalba į Airiją atkeliavo kartu su normandais. Nors ir sunkiai prigydama, vis tiek tapo verslo, administracine kalba.

[pic] [pic]

1.2. UŽSIENIO POLITIKA

• Airių užsienio politikos pagrindas yra Konstitucija, kurioje yra tokie principai, kurie išreiškia pagarbą visoms tautoms ir ištikimybę tarptautinių santykių teisės taisyklėms. Airija tiki, kad geriausi dalykai kiekvienai šaliai yra bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais, taikių darbo santykių, pagrįstų pagarba, tolerancija, Jungtinių tautų demokratiniais principais ir žmonių teisėmis, sukūrimas. • Airija taip pat pripažįsta ypatingą vienybę su tautomis, kurios siekė nepriklausomybės per praėjusius šimtą metų. • Airijos žmonės du šimtmečius emigravo į kitas pasaulio šalis, turinčias ir taip jau daug gyventojų. Ypatingi santykiai gyvavo ten, tose šalyse, kur gyveno  didelė airių protėvių populiacija.

Jungtinių Tautų Organizacija

• Airija – aktyvi dalyvė Jungtinių Tautų Organizacijoje nuo 1955 metų, dažniausiai prisidedanti prie taikos palaikymo misijos visame pasaulyje ir jos parama JT0 įstaigoms yra susijusi su organizacijos plėtra ir žmogaus teisių gynimu.

Europos Sąjunga

• Airija prisijungė prie Europos Ekonomikos Bendrijos 1973 metais, pasiūlydama regioninio plėtojimo finansavimo iš Europos idėją ir struktūrizuotą prekybos politiką be bendrijos. • 1997 metais Airija pasirašė Amsterdamo Sutartį Paryžiuje prie ES užsienio ministerijos, kuri pateikė pokyčių šalies bendroje užsienio ir saugumo politikoje. • Po naujo, sklandaus, struktūrizuoto šalies lėšų paskirstymo Airija 2000-2006 metais padidins savąjį kapitalą apie 3,4 bilijonų eurų.Ekonomika • Airijos ekonomika yra atvira. Šalis daugiausia verčiasi eksportu.

• Airijos ekonominis ūkis stipriai priklauso nuo prekybos, kuri sudaro  daugiau negu 96,8% BVP (bendro vidaus produkto, 1999 m. duomenimis). • Narystė Europos Sąjungoje (ES) ir priklausymas Bendrai Rinkai, Valstybei leidžia teisėtu būdu įvairinti, keisti savo prekybos struktūrą. Net jei Didžioji Britanija yra didžiausia Airijos prekybos partnerė, beveik pusė viso šalies eksporto dabar patenka į kitas Europos Sąjungos šalis.

Airija džiaugiasi šalies ekonomikos suklestėjimu per dvidešimtoamžiaus paskutiniuosius metus. Manoma, kad gyvenimo sąlygų gerėjimąsąlygoja šios priežastys:  • aukštojo išsilavinimo siekimas, kvalifikuotų specialistų darbas; • atviros rinkos idėjos priėmimas – tai daugelio metų nuoseklaus užsienio šalių investicijų siekimo rezultatas; • geri ekonominiai tarpusavio santykiai tarp Vyriausybės, Industrijos ir Prekybos Sąjungų; • išsilavinusių emigrantų grįžimas į Airiją.

1.3. ŠVIETIMAS  IR MOKSLAS

• Airijos švietimas yra privalomas visiems vaikams nuo 6 iki 15 metų. • 1998/99 metais daugiau negu pusė šalies gyventojų mokėsi.Mokslas ir Technologijos • Vyriausybė pripažįsta mokslą ir technologijas kaip svarbius dalykus ekonominei, socialinei, kultūrinei raidai.

• Atsakomybė už mokslo ir technologijų plėtojimą yra vienas iš svarbiausių Airijos Vyriausybės uždavinių. (www.biblioteka.lt/metai/airija/)

1.4. KULTŪRA

Būdama iš esmės katalikiška tauta, Airija kultūros požiūriuskiriasi nuo anglosaksiškos – normaniškos Anglijos. Keltams būdinga tiekvienaplanė, tiek daigiaplanė veikla ir jie neabejotinai kliaunasipokalbiais. Ryškiausios airių savybės yra šios: Kaimiškas paprastumas Vizijos ir vaizduotė Romantizmas ir idealizmas Ironija, humoras NeoficialumasPoetiniai polinkiaiMeilė literatūrai, muzikai,teatruiNuoširdumas, žavesysNepasitikėjimas britaisPrieraišumas žemei, bažnyčiai, šeimai.

1.5. KULTŪROS VEIKSNIAI BENDRAUJANT

Bendravimo būdas ir kalbos vartojimas Airiai šneka gyviau nei anglai ir jų kalba apibūdinama kaip “įžūli”. Tas įžūlumas dažnai pasitaiko hiperbolėmis ir neretai pagražintatiesa. Iš to išplaukia airių vadinamas saldžialiežuvavimas, kurį reikiaturėti galvoje su jais kalbantis. Visuomet šilti, neoficialūs airiai perdiskusijas puikiai improvizuoja ir savo įgūdžiais rodyti tariamą sutikimąar pritarimą primena italus. Jų kalba neabejotinai poetiška irfilosofiškesnė nei britų.Klausymosi įpročiai Klausydamiesi airiai būna mandagūs, atidūs ir retai išreiškianepritarimą. Jiems dažnai knieti pertraukti, nes iš jų idėjos veržteveržiasi, tačiau pertraukia retai. Jų atsakymai gana platūs, betkartkartėmis dviprasmiški a net vingrūs.Elgesys per susitikimus ir derybas Susitikimai su airiais visuomet šilti, draugiški, bet kartaistrikdantys. Darbotvarkės jie griežtai nesilaiko ir gimus įdomiai idėjaientuziastingai nuo jos nukrypsta. Idėjos jiems yra neabejotinaireikšmingesnės nei pliki faktai. Airiai labai linkę į tai, kas abstraktu,naujoviška, teoriška. Šiuo atžvilgiu jie panašūs į prancūzus, tiksilpnesnės logikos. Šis bruožas lemia tai, kad jie linkę gaišuoti,ieškodami naujų kelių, kaip spręsti problemas ar užduotis. Bet tai skatinakūrybingumą: jie yra nešabloniški, nepriklausomos dvasios žmonės irpriešinasi spaudžiamiems rėmams ar rutinai.Kaip sutarti su airiais Būkite tokie šilti, draugiški ir vaišingi, kaip jie. Atskleiskitesavo vizijas bei vaizduotę. Pasakokite daugybę istorijų. Mintis reikškitegražiai ir estetiškai. Pabrėžkite paprastumą. Nevadinkite jų anglais ir perdaug negirkite anglų. Nebūkite pašaipūs, bet įvertinkite jų švelniąironiją. Nesielkite snobiškai ir nesilaikykite atokiai. Neužberkite jųfaktais, bet ir nepūskite miglos į, jūsų manymu, kaimiškas, keltiškas jųakis.

2. UŽSIENIEČIŲ VERSLO KELIONĖS LIETUVOJE PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

Prieš atvykstant airių delegacijai į Lietuvą reikia parengti duprojektus: • bendrąją programą; • scenarijų. Bendrąją programą sudaro šie pagrindiniai darbai, kuriuos atliekaatsakingi asmenys ( atsakingi asmenys turi būti nurodyti): 1. delegacijos sutikimas; 2. vizito dalykinė programa( susitikimai, seminarai, pokalbiai, dokumentų pasirašymas ir kt.); 3. priėmimai ( pusryčiai, pietūs, vakarienė ir kt.) 4. kultūros renginiai; 5. išvykos po šalį; 6. delegacijos palydos. Rengiant delegacijos priėmimo scenarijų iki smulkmenų numatomivisi organizaciniai darbai, planuojamas laikas, jų atlikėjai bei techninėspriemonės.Delegacijos sutikimui būtinai numatoma: 1. sutinkančiųjų asmenų sudėtis; 2. kas, kada ir kam įteiks gėlių; 3. sveikinimo kalbos; 4. aprūpinimas transportu; 5. apgyvendinimas ir kt. Taip pat reikia pasidomėti ar delegacijos vadovas bei kiti grupėsnariai atvyksta su žmonomis, jei taip, tai numatomos atskiros programosjoms bei jas lydintiems asmenims. Priėmimo scenarijuje svarbi vieta tenka protokolinei rangų sekai.Ji lemia eilės tvarką, kurios laikantis reikėtų sveikinti garbės svečius. Prieš rengdami svečių vizito bendrąją programą, šeimininkaiprivalo gerai išsiaiškinti užsienio svečių atvykimo tikslus, buvimo laiką,svarstytinus klausimus, asmeninę sudėtį. Sudarant programą būtinaatsižvelgti į delegacijos pobūdį ir šalį, iš kurios atvyksta svečiai, jųpageidavimus ( jei tokie buvo pareikšti iš anksto), pasirūpinti vertėju,aptarti sutikimo ir palydų tvarką, asmeninę sutinkančiųjų sudėtį, gėliųįteikimą (jei jos bus teikiamos), bagažo nuvežimą į viešbutį, oficialiųpriėmimų organizavimą, kviečiamų į priėmimus asmenų sąrašą, sudaryti svečiųsusodinimo prie stalo schemą ir t.t. Priimančioji pusė privalo sutikti ir išlydėti svečius, organizuotijų vežiojimą ir maitinimą, tarpininkauti sprendžiant iškilusius klausimus,nesusijusius su oficialia svečių viešnagės programa. Atsižvelgiant į delegacijos sudėtį, jų žinias apie Lietuvą,specifinius šalies, iš kurios jie atvyko, be oficialios (darbinės)programos, reikia pasirūpinti ir turiningu užsienio svečių poilsiu (teatru, sporto varžybomis ir kt.). rekomenduojama parengti ir įteiktiužsienio svečiams atskirą programą, kurioje nurodomi tik pagrindiniaimomentai: pusryčių, pietų bei vakarienės laikas, susitikimų laikas irasmenų, su kuriais susitiks svečias, pavardės ir pareigos, kultūrinių

renginių laikas ir išvykimo iš Lietuvos laikas. Pageidautina, kad šiosįteikiamos svečiams programos būtų nedidelio formato. Sutinkant svečius, būtina laikytis vadinamojo vienodo lygioprincipo. Tai reiškia,kad sutinkantis asmuo negali būti pagal pareigasaukščiau už sutinkamąjį. Šis vienodo lygio principas turi tik vieną išimtį– sutinkantis asmuo pagal pareigas gali būti vienu rangu žemesnis užsvečią, bet ne atvirkščiai. Asmenys sutinkantys svečius, privalo tiksliaižinoti sutikimo ceremonijos schemą: kas ir kur turi stovėti, kas pirmasprieis prie atvykusiųjų, kas ir kada įteiks gėlių, kas pristatys kitussutinkančius asmenis ( kurie paprastai turėtų sustoti į gretą, kad patogiaubūtų pasisveikinti). Šeimininkų uždavinys – sutikimą organizuoti greitaiir tiksliai, jokiu būdu svečiams nesiūlyti eiti pirmiems, o vesti juos (kadangi jie nežino kelio). Tokio pat principo reikia laikytis ir išlydintsvečius. Pagal tarptautinį etiketą išlydėti turi tie asmenys, kurie juospasitiko. Svečiams atvykus, šeimininkai privalo su jais aptarti svečiųbuvimo programą, paaiškinti numatytų konkrečių renginių tikslus, išklausytisvečių pageidavimus ir pasiūlymus. Jei aptarimo metu svečiai pareiškiadaugiau pageidavimų ( apie kuriuos iš anksto nebuvo tartasi), galutinįatsakymą reikėtų duoti tik gerai išsiaiškinus visas aplinkybes ir tųpageidavimų įgyvendinimo aplinkybes. Aptarus ir svečiams pritarus pateiktaiprogramai, ją vykdyti privalu tiek šeimininkams, tiek svečiams. Vykdant svečių viešnagės programą, svarbiausia – laikytispunktualumo ir vizitų trukmės tikslumo.šiuo principu būtina vadovautis tiekdalykiniuose pokalbiuose, tiek kultūrinės programos metu. Dažnai svečių garbei organizuojami priėmimai ir įvairios vaišės.Kartais tai organizuoja ir patys svečiai. Pastaruoju atveju būtina visaippadėti svečiams. Rengiant priėmimą, reikia numatyti jų pobūdį, sudarytikvietinių sąrašą, išsiuntinėti kvietimus, paruošti susodinimo schemą,sudaryti meniu, pasirūpinti stalų serviravimu ir svečių aptarnavimu,parengti tostus bei iškilmingas kalbas, aptarti svečių priėmimą pobūvyje irkita. Vizito programa parengiama dviem kalbomis – anglų ( kadangiAirijos verslo kalba vis dėlto prigijusi – anglų) ir lietuvių. Būtinaiparengiama informacinė medžiaga apie objektus, miestus, gyvenvietes,numatytu lankymo plane. Kitas svarbus dokumentas – svečių apgyvendinimolydraštis, kuris taip pat spausdinamas dviem kalbomis. Jame turi būtinurodytas visas svečių sąrašas ( pradedant vyriausiuoju), nurodant jųgyvenimo vietas (rezidencija, viešbutis ar kita), telefono numerius. Prieviso to parengiami kvietimai į įvairius protokolinius renginius. Jei prieš aukšto lygio delegacijos vizitą į mūsų šalį atvykstasvečio šalie parengiamoji grupė, šis darbas atliekamas kartu su ja, okitais atvejais – su svečio šalies pasiuntinybe. Prieš vizitą reikėtųpasirūpinti Airijos valstybės vėliava., pasiteirauti apie asmeninius aukštosvečio atributus ( jei jis turi) ir kt. Susodinimas į automobilius. Vietos automobiliuose skirstomos įprestižines ir mažiau garbingas. Garbingiausia vieta laikoma dešinėje antužpakalinės sėdynės (pagal automobilio judėjimo kryptį). Šiai 10 asmenųdelegacijai bus skiriami du daugiaviečiai automobiliai. Garbės svečiai bussusodinami pagal šią schemą:

Beje, vairuotojas ar vertėjas privalo svečiams atidaryti beiuždaryti automobilio duris. Airių delegacija palydima į viešbutį. Palaukę, kol bus sutvarkytiapgyvendinimo formalumai, bei sutarę dėl mandagumo ( protokolinio) vizito,sutinkantieji atsisveikina viešbučio vestibiulyje.Priėmimo organizavime svarbūs pasirengimo darbai: 1. priėmimo rūšies pasirinkimas; 2. kviečiamų svečių sąrašo sudarymas; 3. kvietimų parengimas ir išsiuntimas; 4. svečių sodinimo už stalo plano sudarymas pusryčiams, pietums, vakarienei; 5. meniu sudarymas; 6. patalpos paruošimas; 7. stalų serviravimas; 8. svečių aptarnavimas; 9. tostų ir kalbų parengimas; 10. priėmimo scenarijaus sudarymas (vedimo tvarka).

Priėmimo rūšies pasirinkimas. Mūsų atveju, tai yra airių verslovizitas Lietuvoje, tai paprastai vadovo vardu rengiami pusryčiai, pietūs,kokteilio, furšeto, taurės šampano priėmimas svečių garbei.

Kviečiamų svečių sąrašo sudarymas. Vienas iš pagrindinių priėmimoorganizavimo elementų yra to sąrašo sudarymas. Atsakingas darbuotojaspirmiausiai nustato kviečiamų asmenų skaičių. Šis skaičius neturi viršytinormalių aptarnavimo galimybių bei patalpų, kuriose vyks priėmimas, dydžio.Būtina atsižvelgti ir į procentą svečių, kurie dėl įvairių priežasčiųnegalės atvykti į priėmimą. Kad tokie priėmimai praeitų sėkmingai, į juostikslinga kviesti asmenis, susijusius abipusiais interesais ir draugyste.Būtina kruopščiai patikrinti kviečiamųjų į priėmimus asmenų sąrašus.

Kvietimų parengimas ir išsiuntimasKvietimai į priėmimą. Kvietime turėtų būti nurodyta: 1. kviečiančiojo/osios vardas ir pavardė; 2. kviečiamojo asmens vardas, pavardė ir kreipinys; 3. pakvietimo proga arba renginio rūšis; 4. renginio data ir laikas; 5. renginio vieta; 6. pastaba kaip rengtis (jei būtina); 7. prašymas atsakyti iki….

Kvietimai spausdinami baltame brangaus popieriaus blanke.Pagrindinis kriterijus – estetinė išvaizda. Pagarbiau, jei adresato vardasir pavardė bei jo pareigos rašomos ranka,o ne kompiuterio spausdintuvu. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Jis būtinaspusryčiams, pietums ir vakarienei ( nereikalingas furšetui, kokteiliui,žurfiksui ir kt.).

Kai stalas U formos, šeimininkas ir šeimininkė sėdi vienas prieškitą. Šalia šeimininkės – garbingiausi svečiai vyrai, šalia šeimininko –garbiosios moterys. Toliau nuo jų ir galugaliuose – žemesnio rango svečiai. Kad būtų išvengta svečių susodinimo nesklandumų, rekomenduojamadar prieš išsiunčiant kvietimus apgalvoti, į kurią vietą kiekvienasatsisės. Patartina sudaryti susodinimo planą. Pagal mūsų šalies nacionalinįprotokolą aukščiausio rango svečias visuomet sėdi šeimininkei iš dešinės. Pagrindinė susodinimo taisyklė – artimiausios vietos priešeimininko ir šeimininkės laikomos garbingiausiomis. Kuo toliau nuo šiųasmenų, tuo jos mažiau garbingos. Vieta iš dešinės pusės garbingesnė nei iš

kairės. Pirmos iš dešinės ir kairės pusės nuo šeimininko sodinamos moterys,pirmi nuo šeimininkės – vyrai. Po to vietos mainosi: šalia moters sodinamasvyras ir atvirkščiai. Moteris nesodinama gale stalo, jei jame nesėdi irvyras. Taip pat svarbu, kad dalyviai mokėtų užsienio kalbą, jei šie sėdišalia užsienio šalių svečių.Tvarkos prie stalo svarbiausios taisyklės:• Visada laikytis protokolinės rangų tvarkos;• Garbės vieta yra šalia šeimininko arba šeimininkės;• Žmonoms/vyrams ir gyvenimo draugams/draugėms tenka pakviestojo partnerio rangas;• Santuokinės ir kitos poros sodinamos atskirai, paliekant joms galimybę pasikalbėti;• Užstalės partneris sėdi savo užstalės partnerei iš kairės;• Niekada šalia nesodinti dviejų damų (tabu!);• Užstalės afiša turi būti pritvirtinta matomoje vietoje; • Užstalės kortelės padeda susirasti vietą.

Meniu sudarymas Sudarant meniu būtina įvertinti svečių skonį, nacionalines irreligines tradicijas. Meniu sudaromas pradedant karštu patiekalu beiįtraukiant tik tarpusavyje derančius patiekalus.

Patalpos paruošimas ir stalų serviravimas Vienas pagrindinių dekoracijos elementų – gėlės. Jos merkiamostaip, kad neuždengtų svečių, sėdinčių vienas priešais kitą, netrukdytųjiems bendrauti. Vazos su gėlėmis paprastai statomos stalo viduryje arkraštuose (jeigu ten nėra indų). Kai daugiau svečių, jos statomos antkiekvieno stalo (10 – 12 žmonių grupei). Gėlės gali būti tos pačios arskirtingų spalvų ar rūšių. Gėlių spalva turėtų derėti prie indų irstaltiesės spalvos. Priimdami svečius iš kitų šalių, stalą galime papuošti gėlėmis,kurių spalvos atitinka tų šalių nacionalines spalvas. Šventinę nuotaikągalima sukurti specialiai tai progai sukomponuota puokšte. Ji turėtų būtineaukšta, kad netrukdytų svečiams bendrauti. Geriausiai tinka bekvapėsgėlės, nes tarp svečių gali pasitaikyti alergiškų kvapams. Kitas dekoracijos elementas – metalinėse, krištolinėse arporcelianinėse žvakidėse degančios žvakės. Jos gali būti tiek baltos, tiekspalvotos, bet visada priderintos prie stalo elementų.

Tostai ir kalbos Jei pusryčių, pietų ar vakarinės metu numatomos oficialios kalbosir tostai, šeimininkas privalo garbingiausiam svečiui, kuris rengiasitokiam žodžiui, nusiųsti savosios kalbos ar tosto teksto kopiją, kad šisgalėtų pasiruošti atsakymui. Svarbiame susitikime atsakymas išsiunčiamasanksčiau. Kalba ar tostu galima išreikšti padėką, pasveikinti, kreiptis įsusirinkusius, ko nors palinkėti. Atsakydamas į kalbą garbingasis svečias turi išreikšti dėkingumąuž parodytą svetingumą, apžvelgti buvusių susitikimų rezultatus, pritartisuinteresuotumui šiuo susitikimu, užtikrinti draugiškus jausmus ir t.t. Tostas arba kalba ir atsakymas į juos turi būti parašytas tapačia (pvz., anglų) kalba. Tostai ir kalbos prasideda lojalumo tostu, kuris sakomas popagrindinio patiekalo arba po deserto, kai išpilstomas šampanas (arbaputojantis vynas). Tosto trukmė – nuo dešimties žodžių iki minutės(ypatingais atvejais šiek tiek ilgiau). Pobūvio šeimininkas pasveikinagarbės svečią ir kitus susirinkusius. Po to nurodo aplinkybes irpriežastis, nulėmusias šį susitikimą, o pabaigoje palinki sveikatos garbėssvečiui ir sėkmės jo šaliai. Kalboje (jos trukmė – 5 min.) galima paminėtipriėmimo priežastį bei pakviesti garbės svečią pasakyti savo žodžius.Toliau – garbės svečio kalba. Svečias, atsakydamas į šią kalbą, padėkoja užšį palinkėjimą ir priėmimą, pasidalija įspūdžiais apie susitikimą ir pobūvįbei palinki sveikatos šeimininkams bei priėmimo dalyviams. Europiečiai dažniausiai tostus kelia priėmimo pradžioje.Lietuvoje pastaruoju metu per oficialius priėmimus tostais pasikeičiamapobūvio pradžioje. Gana dažnai tenka matyti, kaip aukšto rango pareigūnai skaitokalbas “iš popieriaus”. Tarptautinis etiketas teigia, jog tai nėra labaimandagu, nors iškilmingų priėmimų metu garbingiausiam svečiui iršeimininkui skaityti tosto arba oficialios kalbos tekstą ir nedraudžiama.

Vizitinės ir stalo kortelės Vizitinės kortelės yra įvairių formatų ne per daug kieto kartonolapeliai. Pagal tarptautinį protokolą vyrams rekomenduotinos 100 x 60 mmarba 90 x 50 mm kortelės, jų žmonoms – maždaug kvadratiniu centimetrumažesnės, t.y. 80 x 40 mm. Tarptautinių firmų atstovai savo vizitinėsekortelėse be pagrindinio turinio (vardo, pavardės ir profesijos) nurododarbovietės ir ryšio priemonių numerius. Tokia vizitinė kortelė papuošiamafirmos ženklu. Pažintis su svečiais bei verslo partneriais prasideda nuopasikeitimo vizitinėmis kortelėmis.

Kada etiška įteikti asmenišką vizitinę kortelę? Tarptautinio bendravimo etiketas tam siūlo keletątaisyklių.vizitinę kortelę svečiui galima įteikti tik tada, kada jūs jamjau pristatyti. Momentą reiktų pasirinkti tokį, kad asmuo, kuriam įteiktajūsų vizitinė kortelė, galėtų ją ramiai perskaityti ir įteikti savają. Ir dar labai svarbi taisyklė – jei į vizitinę kortelę būtinaatsakyti. Tai darome tą pačią dieną, tai yra per 24 valandas (taip pat suvizitine kortele).

Stalo kortelės Jos taip pat kaip ir vizitinės kortelės neturi tiksliai nustatytoformato, tačiau paprastai nebūna didelės. Stalo kortelės gaminamos išstandaus balto popieriaus. Ant švediško, taip pat kokteilio ir furšetopriėmimų stalo minėtosios kortelės nereikalingos. Apie priėmimo pobūdįgalima spręsti iš kvietimo.

3. AIRIJOS ŠALIES SVEČIŲ GARBEI RENGIAMŲ PIETŲ VADYBA

Oficialūs priėmimai rengiami kokio nors asmens garbei, sutarčiųpasirašymo, vizitų, jubiliejų, kalendorinių ar nacionalinių švenčių beikitomis progomis. Priėmimo kokybė lemia šalies, įmonės ar asmens įvaizdį,padeda užmegzti ir plėtoti dalykinius ryšius, pasikeisti informacija araptarti įvairius klausimus.Šeimininkų ir svečių pareigos.Rengiant priėmimą, būtina deramai jį suplanuoti:

1. priėmimo rūšies pasirinkimas; 2. kviečiamų svečių sąrašo sudarymas; 3. kvietimų parengimas ir išsiuntimas; 4. svečių sodinimo už stalo plano sudarymas pusryčiams, pietums, vakarienei; 5. meniu sudarymas; 6. patalpos paruošimas; 7. stalų serviravimas; 8. svečių aptarnavimas; 9. tostų ir kalbų parengimas; 10. priėmimo scenarijaus sudarymas (vedimo tvarka). Reikia pagalvoti net apie smulkiausias detales. Labai svarbu iš anksto išsiaiškinti koks yra garbingiausias svečias, ką jis mėgsta, kuo domisi ir jam parodyti deramą dėmesį – numatyti vietą prie stalo, laiką jo kalbai ir pan. Šeimininkas ir šeimininkė pasitinka svečius stovėdami taip, kadkiekvienas galėtų paduoti ranką pirmiausia šeimininkei, po to šeimininkui.Supažindinant svečius (jei pobūvis didelis – bent jau sėdėsiančius greta),gražu paminėti jų profesiją ar pomėgius, kad po to svečiams būtų lengviaurasti bendrą kalbą. Šeimininkai nors trumpai turi pasikalbėti su kiekvienusvečiu. Šeimininkas parengia ir sako oficialą sveikinimo kalbą, paskelbiagarbės svečiui skirtą pirmąjį tostą, šeimininkė duoda ženklą pradėtivalgyti. Svečiai gali vėluoti į sėdimus priėmimus ne daugiau kaip penkiasminutes, į stovimus – iki 30 min. Kuo svarbesnis svečias, tuo daugiau jisprivalo vėluoti. Garbingiausias svečias atvyksta į priėmimą paskutinis, oišvyksta – pirmutinis. Paskui skirstosi ir kiti svečiai.Aperityvas. Taip vadinamas priėmimas prieš pobūvį. Jei vakaras vyksnamuose, prieš sėdant už stalo, belaukiant, kol susirinks svečiai vaišinamalengva užkandėle – sūriu, riešutais, vaisiais, galima pasiūlyti sauso,pusiau sauso vyno ar grogo. Tačiau reikėtų prisiminti, kad aperityvo metupatiekiamų vynų taurės prie pagrindinio stalo nenešamos. Jei vyno ar kitogėrimo nespėjome išgerti, reikėtų atsiklausti šeimininkės, ar nusinešdamitaurę, nesugadinsime stalo serviruotės. Labai patogu aperityvui susirinktinamuose, kai pobūvis vyks restorane. Tokiu atveju svečiai patys įteikiagėles ir dovanas šeimininkams, susipažįsta. Aperityvas trunka apie 15-20minučių.Kviestiniai pietūs, tai itin garbinga priėmimo forma rengiami tarp 18 ir 21valandą ir trunka 2-2,5 val. Apie valandą šio laiko svečiai praleidžia priestalo pietaudami, likusį laiką – svetainėse. Kol svečiai renkasi, paduodamiaperityvai, po pietų– kava ir arbata. Jų meniu priklauso nuo vietiniųtradicijų: • patiekiama iki trijų šaltų žuvies ir mėsos patiekalų; • užkandžiai; • sriuba; • 1 – 2 karšti mėsos (žuvies) patiekalai; • desertai (želė, kremai, saldumynai, vaisiai ir kt.); • gėrimai (tokie patys kaip ir per pusryčius). Jei siūloma sriuba, pakanka vieno karšto patiekalo. Priepatiekalų atitinkamai siūlomi vynai, kokteiliai. Po pietų – viskis su ledu ar sodos vandeniu arba kava (arbata).Buteliai ant stalo nestatomi, juos paprastai siūlo padavėjai priespecialiai tam įrengto baro. Svečio vietą prie stalo žymi kortelė supavarde, o jei kortelių nėra, svečius prie stalo palydi šeimininkė. Pietūs – iškilmingas priėmimas, todėl ir apranga svarbi: vyramsbūtina dėvėti tamsų kostiumą, smokingą arba fraką, moterims – vakarinęsuknelę.KavaKavos ar arbatos puodeliui dažniausiai kviečiame po pietų, nuo 16 iki 18valandos. Pakviestasis kavos į namus vakarienei nepasilieka.(http://www.gastro.lt)Meniu sudarymas. Sudarant meniu, reikia atsižvelgti į svečių skonį, jų nacionalinesir religines tradicijas bei kitus ypatumus. Kadangi airiai, kaip irlietuviai mėgsta labai patiekalus iš bulvių bei mėsos, tai pagrindiniskarštas patiekalas bus paruoštas iš šių ingridientų. Taip pat į meniu busįtraukti ir iš žuvies karštas patiekalas. Kiekvienas garbės svečiasasmeniškai pasirenka vieną iš esamų karštų patiekalų. Meniu paprastai pradedamas sudaryti nuo pagrindinio karštopatiekalo. Į meniu įtraukiami tik tarpusavyje derantys patiekalai. Nepatiekalų skaičius, o suderinimas yra svarbiausias. Per pietus negali būtipaduoti vien sunkūs ar lengvi patiekalai. Į meniu reikia įtraukti kuoįvairesnius produktus, iš kurių bus gaminami patiekalai..taip pat labaisvarbu, kad patiekalai būtų paruošti skirtingais būdais: virta, kepta ,troškinta ir kt.Rekomenduojama pirmiausia pateikti šaltus patiekalus tokia tvarka: • ikrai (su sviestu), natūralios daržovės, žuvis ir kiti jūros ir upių produktai, žuvies salotos; • mėsos salotos ir mėsiški patiekalai; • paukštienos gaminiai; • daržovių salotos ir mišrainės, grybai ir kt. Karšti patiekalai pateikiami tokia pat tvarka kaip ir šalti –pirmiausia žuvies, po to mėsos, paukštienos, daržovių, grybų, miltųpatiekalai ir kt. Specialistai rekomenduoja, kad šalti bei karštiužkandžiai yra skirti apetitui sužadinti, todėl jų porcijos neturėtų būtididelės – 80 – 120 g. vienam asmeniui. Konkretesnę informaciją galima gauti paskaičius meniu kortelę,kuri būna padėta ant stalo šalis pagrindinės lėkštės. Kortelėje užrašoma,kas ir kokia proga organizuoja pietus, kada ir kur, surašomi patiekalai irgėrimai.

Meniu kortelė rašoma laikantis šių taisyklių: • eilutėje užrašomas tik vienas patiekalas; • kiekvienas patiekalas pradedamas rašyti didžiąja raide; • daržovės ir padažai užrašomi po patiekalu, bet jei pavadinimas labai trumpas, – galima ir šalia patiekalo, toje pačioje eilutėje; • į meniu kortelę neįtraukime duonos, bandelių, marinatų, prieskonių, vaisių, saldainių, kavos ir gėrimų, žadinančių apetitą (aperityvų). Meniu kortelės yra neatskiriamas gerai paruošto pietų staloelementų.Patalpos paruošimas ir stalo serviravimas Stalui serviruoti ( kaip ir visam priėmimui organizuoti)rekomenduojama kviesti kvalifikuotą specialistą. Pateiksime du skirtingus meniu variantus. Pirmasis, kaip matysimeyra brangesnis, tai labai priklauso nuo pasirinkto restorano. Pirmasis variantas. “CONTI” restorano siūlomas iškilmingų pietų meniu

Iškilmingų pietų sąmata, remiantis CONTI restorano meniuįkainiais: Pagal kainininką vieno asmens iškilmingi pietūs kainuotų apie 70Lt. Sakykime, kad į iškilmingus pietus susirinktų 30 žmonių.

Tai vien už maistą sumokėti reikėtų 2100,00 Lt, be to nereikėtųpamiršti pridėti neplanuotų išlaidų. Šiam tikslui reikėtų priskaičiuotinors 10 % tos sumos ( 2100 * 0,1 = 210,00 Lt). Gėrimai ir alkoholis,vaisiai ir kt. į šią sumą neįtraukiami. 30 asmenų pavaišinti alkoholiniaisgėrimais ( vynu, likeriu, brendžiu, konjaku, vermutu, degtine, alumi,šampanu ir kt.) reikėtų atsižvelgti į tai, ką mėgsta airiai. Pagal manožinias apie airius, tai jie dievina – alų. Tai jeigu dauguma gertų alų,tai pietų savikaina būtų mažesnė, bet kadangi svečių dauguma yra lietuviai,o kai žinome, kad lietuviai mėgsta brangius tauriuosius gėrimus, tai žmoguipriskaičiuosime 70,00 Lt. Tai galima teikti, kad viso pietūs kainuotų4410,00 Lt. Tai pat nereikėtų pamiršti, kad patalpų nuoma, papuošimas,aptarnavimas kainuoja. Visa tai, prabangiame viešbutyje su profesionaliuaptarnaujančiu personalu mano manymu galėtų kainuoti apie 3000,00 Lt.Sudėjus matome, kad vien pietūs kainuotų apie 8000,00 Lt.

Antrasis variantas. Iškilmingų pietų meniu “Riverside” restorane:

Iškilmingų pietų sąmata, remiantis REVAL HOTEL LIETUVA restorano meniuįkainiais: Pagal šių patiekalų kainininką, pietūs vienam asmeniui be gėrimųkainuotų apie 50 Lt, tai net 20 Lt mažiau. Taigi, 30 * 50 = 1500,00 Lt, darpridedame 10 % nuo 1500,00 Lt nenumatytiems atvejams ir gauname bendrą sumą1650,00 Lt. Darome prielaidą, kad gėrimai ir alkoholiniai gėrimai kainuotųapie 2000,00 Lt. Iš viso 3650,00 Lt. Patalpų papuošimas ir pietųorganizavimas 2000,00 Lt. Taigi gauname apie 6000,00 Lt. Palyginus abu variantus matome, kad antrasis yra 2000,00 Ltpigesnis.

4. SVEČIŲ VIZITO (2 DIENŲ) IŠLAIDŲ SĄMATOS SUDARYMAS

I VARIANTAS[pic]

Jūsų paslaugoms įrengti 88 kambariai, kuriuose vienu metu galiapsigyventi 159 svečiai. Kambarių įvairovė – vienviečiai, dviviečiai,verslo klasės, liukso kambariai, apartamentai, suteiks puikią galimybęrinktis išradingiausiems svečiams. Visa viešbučio atmosfera persmelktasenamiesčio dvasios – ją skleidžia architektūros detalės, elegantiškasklasikinis interjeras. XIX a. čia buvęs žydų pirklių kvartalas. Kambariuoseeksponuojamos autentiškos Vilniaus senamiesčio nuotraukos iš asmeninėskolekcijos. Holą puošia originalus fontanas-krioklys. Visapusiški kambarių patogumai, specialiai užsakytų baldų kokybėatitinka net reikliausio svečio pageidavimus. Mediniai langai iš dvigubostiklo paketo, pripildyto dujų, puikiai apsaugo nuo gatvės triukšmo, ošviesos nepraleidžiančios užuolaidos leidžia ramiai ilsėtis. Kiekvienamekambaryje yra individualiai valdomi oro kondicionieriai, internetinisryšys, palydovinės ir mokamos televizijos kanalai, vidinio ryšio telefonas,gėrimų ir užkandžių baras. Tarp kai kurių, šalia esančių kambarių yravidaus durys, kad svečiams su šeima būtų patogu. Viešbutyje CONTI sudarytos visos sąlygos neįgaliesiems –specialiai įrengti kambariai, vonios patalpos. Maloniai nuteikia geraviešbučio aura, spalvų gama, paslaugus ir kompetentingas personalas. CONTIdarbuotojai – tikri savo srities profesionalai, moka daugelį užsieniokalbų. Viešbutis CONTI siūlo ypatingas pramogas jaunavedžiams: romatiškąvakarienę, nuostabų kambarį su apvalia lova ir sukurine vonia, šampanu irvaišėmis. Tiems, kurie švenčia vestuves mūsų restorane, toks kambarys –viešbučio dovana jaunavedžiams. Mūsų svečiai gali naudotis nuolaidomis irprivilegijomis daugiau nei 30-tyje parduotuvių bei naktinių klubų. Na, o esant pageidavimui surengti konferenciją, seminarą artiesiog pasitarimą, mielai pasiūlysime 4 konferencijų sales, kuriose vienumetu telpa iki 300 dalyvių.Salėse yra visa reikiama konferencijų įranga,taip pat sinchroninio vertimo, diskusijų sistemos, teikiame papildomasvaizdi ir garso įrašų įrangas. Aptarnavimas bei maitinimas konferencijųmetu – neatsiejama paslaugų dalis. Treniruoklių salės ir saunos kompleksas CONTI GYM. Visiškai naujamoderni treniruoklių salė ir sauna veikia nuo 7 iki 23 val. Verslo, liuksoklasės kambarių ir apartamentų gyventojai šiuo kompleksu gali naudotisnemokamai. Kitiems viešbučio svečiams bei konferencijų dalyviams 1 dienoskaina 15 Lt. Ir dar – jei atvyksite savo automobiliu ar autobusu, galitebūti visiškai ramūs. Jūsų transportas bus patikimai saugomas visą parąviešbučio CONTI automobilių stovėjimo aikštelėje.

[pic]

VIEŠBUČIO PATOGUMAI:

– Senamiesčio širdyje- 5 km iki oro uosto (važiuojant – 12 min.)

– – 500 m iki autobusų ir traukinių stoties

– – 200 m iki artimiausios viešojo transporto stotelės

– – 200 m iki boutique centro- 7 km iki LITEXPO parodų rūmų

– – 300 m iki miesto Rotušės

– – 300 m iki naktinių klubų, diskotekų zonos

– – Viešbutis įsikūręs tarp Naujosios Sinagogos ir Visų Šventųjų bažnyčios (XVI a. šedevras)

– – 400 m iki ortodoksų Šv. Dvasios bažnyčios

– – 400 m iki Aušros Vartų šventovės (XVI a.)

– – Aptarnavimas į kambarius 24 val. – – Kambariai ir paslaugos svečiams su negalia – – Elektroninė durų rakinimo sistema – – Individualiai valdomos oro kondicionavimo sistemos – – „Žiemos sodo“ restoranas su gyva muzika – – Ekskliuzyvinis restorano meniu – – „Lobby“ baras, kokteiliai – – Konferencijų organizavimo paslaugos – – Saugoma automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelė – – Išvykų organizavimas, gidų paslaugos – – Vaikų auklės paslaugos – – Visuose kambariuose įrengtas interneto ryšys – – Rūbų valymas ir lyginimas – – Bagažo saugojimo kamera – – Pasitikimas oro uoste, transportavimas – – Fitness centras, sauna – – Keliomis kalbomis kalbantys administratoriai – – Erdvus foje – – Panoraminis liftas – – Individualūs depozitiniai seifai

[pic]

KAMBARIAI IR KAINOS

|Kambarių tipai |Kiek|Kambario kaina su pusryčiais (su PVM) || |is |LT/EUR ||Vienviečiai palėpėje |8 |230/67 ||Standartiniai |9 |330/96 ||vienviečiai | | ||Standartiniai |53 |460/133 ||dviviečiai | | ||Pagerinti dviviečiai |12 |490/142 ||Verslo klasės |3 |520/151 ||Liukso klasės |1 |695/201 ||Apartamentai |2 |950/275 |

KAMBARIO ĮRANGA:

– Oro kondicionieriai (individualus reguliavimas)

– Palydovinė televizija

– Mokami TV kanalai

– Tiesioginis telefonas

– Mini baras

– Plaukų džiovintuvas

– “Jacuzzi” vonios (liukso klasės kambariuose)

– Kelnių lyginimo presai (liukso klasės kambariuose)

– Automatinė žadinimo sistema

– Šviesai nepralaidžios užuolaidos

– 220 V įtampa

Šiek tiek fotografijų kaip atrodo kambariai iš vidaus:

[pic]

[pic]

KONFERENCIJŲ SALĖS

|Pavadinimas |Vietų skaičius |Kaina LTL* || |”Teatro|”Klasės|”U” |valanda|1/2 |dienai || |” |” |forma |i |dienos | ||”NEMUNAS” (1+2) |250 |190 |80 |220,00 |600,00 |1000,00||”NEMUNAS” |120 |70 |40 |90,00 |250,00 |490,00 ||”NERIS” |50 |30 |20 |70,00 |195,00 |380,00 ||”VILNELĖ” |12 |- |10 |40,00 |110,00 |220,00 |

Nemokamai pateikiama ši konferencijų įranga:– 1 grafoprojektorius

– 1 ekranas

– 1 rašymo lenta, popierius

– 2 mikrofonai, audioaparatūra

– Televizorius, CD ir DVD grotuvai

– Kėdės gali būti paruoštos su pipitrais – prie kėdžių pritvirtinami maži

staleliai rašymui

Įranga už papildomą mokestį:– Multimedia projektorius 50 LTL/val.(300 LTL/dienai)

– Kompiuteris 100 LTL/dienai

– Internetas ir/arba telefono linija

– Spausdintuvas

– Sinchroninio vertimo įranga – pagal pareikalavimą [pic]

“CONTI restoranas – tai CONTI viešbučio pasididžiavimas. Pirmasisįspūdis sėdint CONTI restorane – romantikos dvelksmas. Pro stiklinį stogągalima stebėti dangų ir žvaigždes. Čia ne tik jauki aplinka, profesionalusaptarnavimas, bet ir gardūs patiekalai. Svečius stebina pusryčių gausa irdidelis patiekalų pasirinkimas. Restorano darbuotojai ir virėjai turipuikią patirtį ruošti banketus, furšetus, pobūvius gamtoje. Vienu meturestorane galima priimti 250 svečių.

[pic] Užkąsti ar atsigaivinti siūlo šalia restorano esančiame bare.Vasarą čia ypač malonu pietauti – restorano ir baro salės yrakondicionuojamos. Čia nuolat ošia visų mėgtamas fontanas-krioklys, skambamaloni muzika. Svečiams siūlo sočius kompleksinius pietus, priešpiečius,įvairius užkandžius. Maisto užsakymo į kambarius paslauga teikiama visąparą. (www.contihotel.lt)

[pic]

IŠLAIDŲ SĄMATA.|Eil.|Pavadinimas |Planuojama |Išlaidų paskirtis ||Nr. | |suma, Lt | ||1 |Svečių pasitikimas, |1000,00 |Dviejų automobilių nuoma || |išlydėjimas ( 10 žm.). | |2 paroms, degalai. ||2 |10 žm. Apgyvendinimas |4900,00 |2 paroms, 5 “ pagerinti || |viešbutyje. | |dviviečiai”kambariai || | | |pagal viešbučio CONTI || | | |kainininką. ||3 |Laisvalaikio praleidimas |900,00 |Įžymių Lietuvos vietų || |30 žm. | |aplankymas,Gedimino || | | |pilis, Trakų pilis, || | | |Televizijos bokštas. ||4 |Organizacinės išlaidos. |600,00 |Patalpų nuoma 30 asmenų, || | | |½ dienos. Mokestis už || | | |papildomą įrangą. ||5 |Pietūs užsienio ir |8000,00 |Maistas, || |kitiems susitikime | |gėrimai,alkoholiniai || |dalyvavusiems svečiams. | |gėrimai, desertai, || | | |nenumatytos išlaidos. ||6 |Metodinė medžiaga, |1000,00 | Verslo susitikimo || |kanc.prekės. | |dalyvio paketo paruošimas|| | | |ir programos medžiagos || | | |išleidimas. ||Viso: |16400,00 Lt | |

II VARIANTAS

REVAL HOTEL LIETUVA VIEŠBUTIS

Viešbutis įsikūręs vaizdingoje Neries krantinėje, pačiame Vilniauscentre, iš čia vos per 10 minučių pėsčiomis galima pasiekti viduramžiųlaikus menantį Vilniaus senamiestį. Iš daugelio kambarių atsiveria puikusvaizdas į senamiestį ir Neries upę.

Vieta

Viešbutis „Reval Hotel Lietuva“ įsikūręs miesto centre – vos per10 minučių pėsčiomis galima pasiekti Vilniaus senamiestį.

|Oro uostas |9 km, 15 min. taksi ||Autobusų stotis |4 km, 10 min. taksi ||Geležinkelio |4 km, 10 min. taksi ||stotis | |

Kainos| |EUR |LIT ||Vienvietis kambarys |110 |380 ||Dvivietis kambarys |130 |449 ||Dvivietis liukso klasės kambarys vienam |140 |484 ||asmeniui | | ||Dvivietis liukso klasės kambarys dviems |160 |552 ||asmenims | | ||Verslo klasės kambarys |180 |622 ||Apartamentai |230 |794 ||Prezidentiniai apartamentai |350 |1208 ||Papildoma lova |23 |80 |

Į kainą įskaičiuota: švediško stalo pusryčiai, visą dienąveikiantis sporto centras, mokesčiai ir aptarnavimas. Vaikai iki 12 m.viename kambaryje su tėvais be papildomos lovos gyvena nemokamai. Galimaatsiskaityti visomis pagrindinėmis kreditinėmis kortelėmis. “Finnair Plus”,“Lufthansa”, “Czech Airlines OK Plus”, “Delta Skymiles”, “Varig”, “UnitedAirlines”, “Thai Royal Orchid Plus” ir “Ana Mileage Club” avialinijųlojalumo programų nariai gauna premijos taškus. Viešbutyje yra standartiniai, dviviečiai liukso ir verslo klasėskambariai bei apartamentai. Yra kambarių nerūkantiems, alergiškiems žmonėmsir neįgaliesiems. Visuose kambariuose – didelis darbo stalas, tiesioginistelefonas, kabelinė TV, mokama TV, interneto jungtis, mini baras, plaukųdžiovintuvas, oro kondicionierius. Verslo ir dviviečiuose liukso klasėskambariuose papildomai dar yra mini seifas ir kelnių presas bei lygintuvas.Paskutiniame viešbučio aukšte įrengtuose keturiuose dviviečiuose liuksoklasės kambariuose yra sauna. 18 verslo klasės kambarių – su balkonais.Siūlomi ir 4 prabangūs apartamentai.Dviviečių kambarių fotografijos[pic]  [pic]

Viešbutyje – moderniausias Lietuvoje konferencijų centras. 15įvairios paskirties salių, jose galima priimti iki 1200 svečių.Didžiausioje salėje telpa 600 žmonių. Konferencijų salėse – aukštos kokybėsgarso ir vaizdo aparatūra, sinchroninio vertimo įranga, mikrofonai,skaidruolių, vaizdo ir duomenų projektoriai, internetinis ryšys ir kt.

[pic]

Techninė įranga

Kai kuri techninė įranga mokama, kurią reikia išanksto užsisakytiir suderinti su viešbučio administracija.

Kainos|  |Pusė |Pusė |Visa diena** |Visa diena** || |dienos* |dienos* |(eurais) |(litais) || |(eurais) |(litais) | | ||Lambda1 |87 |300 |130 |450 ||Lambda2 |87 |300 |130 |450 ||Lambda3 |87 |300 |130 |450 ||Lambda 1+2|130 |450 |203 |700 ||Lambda 2+3|130 |450 |203 |700 ||Gamma |102 |350 |145 |500 ||Eta |102 |350 |145 |500 ||Epsilon |102 |350 |145 |500 ||Zeta  |188 |650 |290 |1000 ||Iota |72 |250 |116 |400 ||Omikron |58 |200 |102 |350 ||Sigma |38 |130 |58 |200 ||Tau |58 |200 |102 |350 ||Omega |72 |250 |116 |400 ||Delta |116 |400 |174 |600 |

* Kaina apskaičiuota už 4 naudojimosi kambariais valandas.

** Kaina apskaičiuota už 8 naudojimosi kambariais valandas.Kainos – su PVM, taip pat įskaičiuotos naudojimosi įranga (televizorius suvaizdo magnetofonu, projektorius, projektoriaus ekranas ir lenta-bloknotas)išlaidos.

Restoranai – barai

Svečius kviečia paragauti skanių restorano „Riverside“ patiekalų, o vakarepuikiai praleisti laiką bare „Skybar“.

RESTORANAS „RIVERSIDE“ ESANTIS REVAL HOTEL LIETUVA VIEŠBUTYJE

[pic] Restorane „Riverside“ puikioje aplinkoje kviečiame pasimėgautiskaniais patiekalais. Restoranas pertvarkytas naujai, tad svečiai dabargali stebėti virtuvės darbą ir ragauti geriausių įvairių tautų virtuvėspatiekalų. Pietų ir vakarienės patiekalus galite užsisakyti iš valgiaraščioarba rinktis prie gausaus švediško stalo. Jeigu rengiatės pietauti sudraugais, verslo partneriais arba šeima, restoranas „Riverside” tikraipuiki vieta. Vasarą iš lauko terasos galėsite grožėtis nuostabiais Neriesvaizdais. „Riverside” – tai skanūs patiekalai, vyno įvairovė, puikusaptarnavimas ir nuostabūs vaizdai. Mes turime gerą skonį!Vietų skaičius: 180. (www.revalhotels.com/lit/lietuva/

IŠLAIDŲ SĄMATA|Eil.|Pavadinimas |Planuojama |Išlaidų paskirtis ||Nr. | |suma, Lt | ||1 |Svečių pasitikimas, |1000,00 |Dviejų automobilių nuoma || |išlydėjimas ( 10 žm.). | |2 paroms, degalai. ||2 |10 žm. Apgyvendinimas |4490,00 |2 paroms, 5 “dviviečiai || |viešbutyje. | |kambariai” pagal || | | |viešbučio REVAL HOTEL || | | |LIETUVA kainininką. || | | |449,00 * 5vnt.* 2 d. ||3 |Laisvalaikio praleidimas |800,00 |Įžymių Lietuvos vietų || |30 žm. | |aplankymas,Gedimino || | | |pilis, Trakų pilis, || | | |Televizijos bokštas. ||4 |Organizacinės išlaidos. |500,00 |Patalpų nuoma 30 asmenų, || | | |½ dienos. Mokestis už || | | |papildomą įrangą. ||5 |Pietūs užsienio ir |6000,00 |Maistas, || |kitiems susitikime | |gėrimai,alkoholiniai || |dalyvavusiems svečiams. | |gėrimai, desertai, || | | |nenumatytos išlaidos. ||6 |Metodinė medžiaga, |1000,00 | Verslo susitikimo || |kanc.prekės. | |dalyvio paketo paruošimas|| | | |ir programos medžiagos || | | |išleidimas. ||Viso: |13790,00 Lt | |

Taigi matome, kad: • I varianto sudarytos sąmatos suma 16400,00 Lt; • II varianto sudarytos sąmatos suma 13790,00 Lt. Antrasis variantas pigesnis net 2610,00 Lt. Kadangi paslaugų iraptarnavimo kokybė aukščiausio lygio abiejuose viešbučiuose-restoranuose,

tai susitikimo organizatoriai pasirinktų mažiau išlaidų reikalaujantįvariantą.

IŠVADOS

Šiame darbe aprašėme delegacijos (susidedančios iš dešimtiesasmenų) iš Airijos vizito Lietuvoje vadybą. Airija daugeliu aspektų artima Lietuvai: panašus gyventojųskaičius, panašus valstybės plotas, pagaliau, labai panaši ir Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktui artima 1919 m. Airijos parlamentopatvirtinta 1916-ųjų metų Airijos Respublikos Nepriklausomybės Deklaracija. Visuomet šilti, neoficialūs airiai per diskusijas puikiaiimprovizuoja ir savo įgūdžiais rodyti tariamą sutikimą ar pritarimą.Susitikimai su airiais visuomet šilti, draugiški, bet kartais trikdantys.Darbotvarkės jie griežtai nesilaiko ir gimus įdomiai idėjai entuziastingainuo jos nukrypsta. Idėjos jiems yra neabejotinai reikšmingesnės nei plikifaktai. Airiai labai linkę į tai, kas abstraktu, naujoviška, teoriška.Prieš atvykstant airių delegacijai į Lietuvą būtinai reikia parengti duprojektus: • bendrąją programą – tai delegacijos sutikimo planavimas, vizito dalykinė programa (susitikimai, seminarai, pokalbiai, dokumentų pasirašymas ir kt.), priėmimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė ir kt.), kultūros renginiai, išvykos po šalį, delegacijos palydos. Šeimininkai privalo gerai išsiaiškinti užsienio svečių atvykimo tikslus, buvimo laiką, svarstytinus klausimus, asmeninę sudėtį. Sudarant programą būtina atsižvelgti į delegacijos pobūdį ir šalį, iš kurios atvyksta svečiai, jų pageidavimus ( jei tokie buvo pareikšti iš anksto), pasirūpinti vertėju, aptarti sutikimo ir palydų tvarką, asmeninę sutinkančiųjų sudėtį, gėlių įteikimą (jei jos bus teikiamos), bagažo nuvežimą į viešbutį, oficialių priėmimų organizavimą, kviečiamų į priėmimus asmenų sąrašą, sudaryti svečių susodinimo prie stalo schemą ir t.t. Kadangi delegacijos vadovas bei kiti grupės nariai atvyksta su žmonomis, tai numatomos atskiros programos joms bei jas lydintiems asmenims. • scenarijų (iki smulkmenų numatomi visi organizaciniai darbai, planuojamas laikas, jų atlikėjai bei techninės priemonės. Priimančioji pusė privalo sutikti ir išlydėti svečius, organizuotijų vežiojimą ir maitinimą, tarpininkauti sprendžiant iškilusius klausimus,nesusijusius su oficialia svečių viešnagės programa. Vizito programa parengiama dviem kalbomis – anglų ( kadangiAirijos verslo kalba vis dėlto prigijusi – anglų) ir lietuvių. Būtinaiparengiama informacinė medžiaga apie objektus, miestus, gyvenvietes,numatytus lankymo plane. Kitas svarbus dokumentas – svečių apgyvendinimolydraštis, kuris taip pat spausdinamas dviem kalbomis. Prieš vizitą reikėtųpasirūpinti Airijos valstybės vėliava., pasiteirauti apie asmeninius aukštosvečio atributus ( jei jis turi) ir kt.Priėmimo organizavime svarbiausi pasirengimo darbai: 1. priėmimo rūšies pasirinkimas; 2. kviečiamų svečių sąrašo sudarymas; 3. kvietimų parengimas ir išsiuntimas; 4. svečių sodinimo už stalo plano sudarymas pusryčiams, pietums, vakarienei; 5. meniu sudarymas; 6. patalpos paruošimas; 7. stalų serviravimas; 8. svečių aptarnavimas; 9. tostų ir kalbų parengimas; 10. priėmimo scenarijaus sudarymas (vedimo tvarka). Šiame darbe išsamiai pristatyti du prabangūs viešbučiai –restoranai esantys Vilniuje. Sudaryti du meniu: pirmasis iš CONTI restoranomeniu, antrasis iš Riverside restorano meniu. Apskaičiuota iškilmingų pietųišlaidų sąmata kiekvienam variantui. Pateiktos dvi vizito išlaidų sąmatos į kurias įtraukta : Svečių pasitikimas, išlydėjimas (10 žmonių), svečių apgyvendinimasviešbutyje, laisvalaikio praleidimas 30 žmonių, organizacinės išlaidos,pietūs užsienio ir kitiems susitikime dalyvavusiems svečiams, metodinėmedžiaga, kanceliarinės prekės. Pirmoji, kaip pastebėjote yra 2610,00 Lt brangesnė. Organizatoriaiieškodami palankiausio varianto pasirinko antrąjį variantą, tai tikraigeras pasirinkimas. Vien iškilmingi pietūs pagal sąmatą 2000,00 Lt pigesni.Kadangi delegacijos vizito priėmimo kokybė tikrai nenukentės pasirinkuspigesnį ir prieinamesnį variantą, nes REVAL HOTEL RESTORANAS ir RIVERSIDErestoranas yra vienas iš aukščiausios klasės viešbučių – restoranųLietuvoje.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Lewis R.D. Kultūrų sandūra. – Vilnius, 2002. – 432 p. 2. Misevičius V. Tarptautinio bendravimo protokolas: vizitai, priėmimai. – Kaunas, 1998. – 250 p. 3. Misevičius V. Verslo etikos ir bedravimo organizavimo pagrindai. – Kaunas, 2004. – 215 p. 4. http://www.biblioteka.lt/metai/airija 5. http://www.gastro.lt 6. www.contihotel.lt 7. www.revalhotels.com/lit/lietuva/

———————–1

3

2

5

4

Vairuotojas

Vairuotojas

4”

5”

2”

3”

1”

Penkių svečių susodinimo automobilyje schema:1 ir 1” – delegacijos vadovas ir jo žmona;2 ir 2” – sutinkančiosios grupės vadovas ir jo žmona;3 ir 3” vertėjai ( apsauga).

Šeimininkas

Šeimininkė

1

1’

2

3’

5

7’

8

9’

10

11’’

14’

13’

11

6’

4

2’

3

5’

12

12’

14’

9

10’

7’

4’

13

8’

6

Trisdešimt asmenų susodinimo pavyzdys ( x’ – moteris)

Raudonieji ikrai su kiaušinių salotomis ir pavasariniais svogūnais, citrininiu sviestu ir juoda duona

SALOTOS IR ŠALTIEJI PATIEKALAI

Marinuotų silkių gabaliukai ant karšto bulvių paplotėlio, patiekiami su keptais pievagrybiais ir svogūnais

Krevečių salotos su marinuotais vynuoginiais pomidorais ir šviežiais krapais

Antienos krūtinėlių salotos su kriaušėmis

SRIUBOS

Ledai “ Ženeva”

Raudonajame vyne marinuota kriaušė, patiekiame su serbentų uogiene ir vaniliniais ledais

SALDIEJI PATIEKALAI

Blynelis su karamelizuotomis kriaušėmis ir aviečių padažu

Itališkas desertas “ Kasata”

Triušienos sultinys su kukulaičiais ir sausuoju vynu

Šiupininė žuvienos sriuba

KARŠTIEJI UŽKANDŽIAI

Karštas traškios tešlos pyragas su tunų gabalėliais, svogūnais ir alyvuogėmis, patiekiamos su lapinėmis salotomis

Mėlynieji moliuskai, garinti su baltuoju vynu ir Provanso žolelėmis

Vištienos kepenėlės, troškintos su baltuoju vynu ir šalavijais, patiekiamos su paskrudinta balta duona ir lapinėmis salotomis

Klasikinis suvožtinis su kalukutiena ir spanguolių padažu, patiekiamas su gruzdintomis bulvytėmis ir lapinėmis salotomis

Kepta, daržovėmis įdaryta triušienos nugarinė, patiekiama su lakštiniais bei čiobrelių ir lauro lapų padažu

Elnienos kepsnys, patiekiamas su obuoliais, kriaušėmis, apelsinais ir Kemberlendo padažu

Sluoksniuotoje tešloje kepti upėtakiai su pievagrybių ir porų įdaru, patiekiami su grietinėlės ir agurkų padažu

KARŠTIEJI ŽUVIES PATIEKALAI

Lašišienos kepsnys su špinatų padažu bei paskrudinto bekono lazdelėmis

KARŠTIEJI MĖSOS PATIEKALAI

Vištienos krūtinėlė, įdaryta Parmos kumpiu ir Parmezanu, kepta

sluoksniuotoje tešloje, patiekiama su baravykais ir grietinėlės padažu

Kepta kalakutienės krūtinėlė, įdaryta rūkyta šonine ir žolelėmis, patiekiama su kukurūzų koše ir citrininiu padažu

KARŠTIEJI PAUKŠTIENOS PATIEKALAI

Salotos

Kelių rūšių salotų lapai su cukinija ir mūsų marinuotais grybais

patiekiami su vištienos filė ir graikiškų riešutų padažu

Prieskonių mišinyje kepta jautiena

su vynuoginių pomidorų kompotu

Grenlandijos krevečių salotos

su avokadu, agurkais, salierais ir citrinine grietine

Apkepta tuno filė su sezamu

patiekiama su graikiškų riešutų padažu ir ananasų salotomis, paskanintomis šviežiu koriandru

Užkandžiai

Keptos tigrinės krevetės

su čili ir majonezo padažu bei traškiomis petražolėmis

Konjake marinuota ir ant grotelių kepta lašiša

su putpelių kiaušiniais ir garstyčių padažu

Sriubos

Pertrinta baravykų sriuba

pašlakstyta žolelių aliejumi

Žuvienė

pagaminta iš šviežių jūros gėrybių

Pagrindiniai patiekalai

Kepta sterko filė

patiekiama su laukinių ryžių “Risotto” ir keptų moliūgų garnyru, paskanintu česnakais

Skrudinta avienos nugarinė su šonkauliu

patiekiama su mėlynojo sūrio padažu, sezoninių daržovių troškiniu ir užkeptomis bulvėmis su parmezanu

„Revalio“ šokoladinis triufelinis tortas

Patiekiamas su razinomis, slyvomis ir kapučino skonio ledais

Kepta vištienos filė, įdaryta šparagais

patiekiama su vyšnių padažu, karštomis daržovėmis ir laukiniais ryžiais

Ant grotelių kepta lašišos filė su vėžių padažu

patiekiama su svieste troškintomis daržovėmis ir bulvėmis

Desertai

Mūsų gamybos vanilės skonio šokoladiniai ledai

patiekiami su brendyje marinuotais džiovintais vaisiais ir AMARETTO padažu

Mėlynių putėsiai

padengti belgišku šokoladu ir patiekiami su uogų salotomis

“Saldi pabaiga”

cinamonu pagardintas “Crème Brulée”, patiekiamas su stipraus skonio vaisių salotomis ir mūsų gamybos kavos ledais

Fotografijos iš Airijos

Konferencijų salės

( 8 fotografija ir 9 fotografija)

Viešbutis CONTI yra puikioje vietoje – pačiame Vilniaus senamiestyje. Nuo viršutinių aukštų atsiveria įspūdinga Vilniaus panorama.

CONTI viešbutis

CONTI viešbutyje yra erdvus holas

CONTI restoranas

( 10 fotografija)

Keletas fotografijų iš CONTI restorano

2003 m. gegužę duris atverė 22 aukštų 291 kambario viešbutis„Reval Hotel Lietuva“. Viešbutyje maloniai laukiami visi svečiai – iratvykstantys į Lietuvą tvarkyti verslo reikalų ar dalyvauti konferencijose,ir turistai ar atostogautojai, ieškantys malonaus poilsio.

Konferencijų salė REVAL HOTEL LIETUVA viešbutyje

Visose salėse – reguliuojama oro kondicionavimo sistema, patalposužtamsinimo ir įvairaus apšvietimo galimybė, telefono ir modemo jungtis.Svečių patogumui siūlomas trijų darbo vietų verslo centras.

1 fotografija

2 fotografija

Schema Nr. 2

3 fotografija

4 fotografija

Lentelė 1

Schema Nr. 1

5 fotografija

6 fotografija

7 fotografija

Lentelė 2

11 fotografija

12 fotografija

13 fotografija

Lentelė 3

14 fotografija

Lentelė 4

Lentelė 5

15 fotografija

16 fotografija

17 fotografija

Lentelė 6

18 fotografija

Lentelė 7