Laboratorinis darbas Nr2

Vilniaus Gedimino technikos universitetasElektronikos fakultetasElektroninių sistemų katedraĮVADAS Į ELEKTRONIKĄ

2 laboratorinis darbas

ELEKTRINIŲ ELEMENTŲ PARAMETRAIAtliko: gr.E-5/1 st. Data: 2005 m. lapkričio 11 d.

Darbo tikslas: susipažinti su pasyviaisiais elektronikos elementais, jų matavimo vienetais, SI sistemos daugikliais, išmokti perskaičiuoti varžos, talpos ir induktyvumo vienetus bei dydžius, naudojant nuoseklųjį ir lygiagretųjį jungimą.Ataskaitos turinys:1) daugiklių ir priešdėlių lentelė (1 lentelė);

Daugikliai su teigiamu laipsniuDaugiklis Priešdėlis Žymuoeksa E 1018peta P 1015tera T 1012giga G 109mega M 106kilo k 103hekto h 102deka da 101Daugikliai su neigiamu laipsniuDaugiklis Priešdėlis Žymuoato a 10-18femto f 10-15piko p 10-12nano n 10-9mikro  10-6mili m 10-3cento c 10-2deci d 10-1

2) pagrindinių pasyviųjų elektronikos elementų lentelė (2 lentelė);

Elementas Pagrindiniai elemento parametrai Elemento grafinis ir raidinis žymuo Tipiniai matavimo vienetai Elemento varža nuolatinei srovei Elemento varža kintamai sroveiRezistorius Varža, išsklaidoma galia

R ,m, , k,G, T R RInduktivumo ritė Induktivumas, leistina srovė L nH, H, mH, H 0 XL=2fL.Kondensatorius Talpa, darbo įtampa C pF, nF, F, mF Be galo didelė XC=1/(2fC)

3) elementų jungimo būdų lentelė (3 lentelė);Jungimo būdas Schema Varžos skaičiavimo formulė Induktyvumo skaičiavimo formulė Talpos skaičiavimo formulė

Nuoseklus … R1 R2 Rn … L1 L2 Ln … C1 C2 C3

N R=Σ R i i=1

N L=Σ L i i=1

N C-1=Σ C i i=1

Lygiagretus

NR-1 =Σ R -1 i=1 i NL-1=Σ L-1 i=1 i NC=Σ C i i=1

Išvados: Šiame laboratoriniame darbe. Buvo išanalizuoti darbo klausimai ir darbo atlikimo metodiką. Naudojant svetainėje http://www.el.vtu.lt/~evaras.zitkevicius/ pateiktais duomenimis. Aš užpildžiau patiektus užduoties lenteles. Ir susipažinau su elemento elektriniais parametrais, tokiais kaip varžos induktyvumo bei talpos matavimo vienetais. Taip pat matavimo vienetais daugikliais ir priešdėliais. Bei susipažinau su pačiais varžos, talpos, induktyvumo elektriniais elementais. Susipažinau su elektrinių elementų parametrais ir jų savybėmis. Peržiurėjau elemento jungimo būdus jų skirtumus. Darbo gale susipažinau su varžos, talpos, induktyvumo skaičiavimo formulėmis skirtingomis atvejais. Ir priėjau išvados kad vienodų elementų jungimo būdai turi įtakos jų bendram matavimo dydžiui.