Laboratorinis darbas Nr2

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Elektronikos fakultetas
Elektroninių sistemų katedra
ĮVADAS Į ELEKTRONIKĄ

2 laboratorinis darbas

ELEKTRINIŲ ELEMENTŲ PARAMETRAI
Atliko: gr.E-5/1 st.
Data: 2005 m. lapkričio 11 d.

Darbo tikslas: susipažinti su pasyviaisiais elektronikos elementais, jų matavimo vienetais, SI sistemos daugikliais, išmokti perskaičiuoti varžos, talpos ir induktyvumo vienetus bei dydžius, naudojant nuoseklųjį ir lygiagretųjį jungimą.
Ataskaitos turinys:
1) daugiklių ir priešdėlių lentelė (1 lentelė);

Daugikliai su teigiamu laipsniu
Daugiklis Priešdėlis Žymuo
eksa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
hekto h 102
deka da 101
Daugikliai su neigiamu laipsniu
Daugiklis Priešdėlis Žymuo
ato a 10-18
femto f 10-15
piko p 10-12
nano n 10-9
mikro  10-6
mili m 10-3
cento c 10-2
deci d 10-1

2) pagrindinių pasyviųjų elektronikos elementų lentelė (2 lentelė);

Elementas Pagrindiniai elemento parametrai Elemento grafinis ir raidinis žymuo Tipiniai matavimo vienetai Elemento varža nuolatinei srovei Elemento varža kintamai srovei
Rezistorius Varža, išsklaidoma galia

R ,m, ,

,
, k,
G, T R R
Induktivumo ritė Induktivumas, leistina srovė
L nH, H, mH, H 0 XL=2fL.
Kondensatorius Talpa, darbo įtampa
C pF, nF, F, mF Be galo didelė XC=1/(2fC)

3) elementų jungimo būdų lentelė (3 lentelė);
Jungimo būdas Schema Varžos skaičiavimo formulė Induktyvumo skaičiavimo formulė Talpos skaičiavimo formulė

Nuoseklus .

R1 R2 Rn

.

L1 L2 Ln

.

C1 C2 C3

N

R=Σ R i
i=1

N

L=Σ L i
i=1

N

C-1=Σ C i
i=1

Lygiagretus

N
R-1 =Σ R -1

i=1 i

N
L-1=Σ L-1

i=1 i
N
C=Σ C i

i=1

Išvados: Šiame laboratoriniame darbe. Buvo išanalizuoti darbo klausimai ir darbo atlikimo metodiką. Naudojant svetainėje http://www.el.vtu.lt/~evaras.zitkevicius/ pateiktais duomenimis. Aš užpildžiau patiektus užduoties lenteles. Ir susipažinau su elemento el

l
lektriniais parametrais, tokiais kaip varžos induktyvumo bei talpos matavimo vienetais. Taip pat matavimo vienetais daugikliais ir priešdėliais. Bei susipažinau su pačiais varžos, talpos, induktyvumo elektriniais elementais. Susipažinau su elektrinių elementų parametrais ir jų savybėmis. Peržiurėjau elemento jungimo būdus jų skirtumus. Da
a
arbo gale susipažinau su varžos, talpos, induktyvumo skaičiavimo formulėmis skirtingomis atvejais. Ir priėjau išvados kad vienodų elementų jungimo būdai turi įtakos jų bendram matavimo dydžiui.