Laboratorinis darbas Nr 1

VGTU EFElektroninių sistemų katedraĮVADAS Į ELEKTRONIKĄ

1 laboratorinis darbas

SUSIPAŽINIMAS SU VGTU IR VGTU EF STRUKTŪRA, STUDIJŲ TVARKA BEI VEIKLA

Atliko: E-5/1 gr. st. Data: 2005 m. rugsėjo 28 d.

Darbo tikslasSavarankiškai išnagrinėti Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Elektronikos fakulteto interneto svetaines, susipažinti su VGTU struktūra, išsidėstymu, fakultetais, studijomis, egzaminavimo tvarka, veikla, konferencijomis, surasti ir išanalizuoti savo studijų programą.

Atsakymai

1. VISI tapo VTU 1990 10 31 Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumo nutarimu. VTU tapo VGTU 1996 08 22 LR vyriausybės nutarimu.

2. VGTU pagrindiniai valdymo padaliniai yra VGTU statutas, Taryba, Senatas, Rektorius, Rektoratas, Studentų atstovybė

3. Pagal paskutines duomenis VGTU mokosi 13554 studentai iš jų 1144 mokosi elektronikos fakultete.

4. VGTU yra fakultetai yra tokie:

Aplinkos inžinerijos fakultetas Saulėtekio al. 11Architektūros fakultetas Pylimo g. 26/1Elektronikos fakultetas Naugarduko g.41Fundamentinių mokslų fakultetas Saulėtekio al. 11Mechanikos fakultetas J.Basanavičiaus g.28Statybos fakultetas Saulėtekio al. 11Transporto inžinerijos fakultetas J.Basanavičiaus g.28BVerslo vadybos fakultetas Saulėtekio al. 11Aviacijos institutas Rodūnios kelias g.30Humanitarinis institutas Saulėtekio al. 11 Tarptautinių studijų centras (ISC) Saulėtekio al. 11

5. Baigus VGTU suteikiami tokie kvalifikaciniai laipsniai :

Bakalauras – mokslo trukmė 4 metai.Magistras – mokslo trukmė 2 metai.Inžinieriaus kvalifikacija – mokslo trukmė 1-1,5 metai.Mokslų daktaras – mokslo trukmė 4 metai.

6. Studijų kreditas yra studijų masto matavimo vienetas kuris atitinka keturiasdešimt studento darbo auditorijoje, laboratorijoje ir savarankiško darbo sąlyginių valandų per savaitę.

7. čia E1 – studento žinių lygis pagal dešimties balų sistemą; A1, A2, …, An – semestro metu sukauptos pažymio dalies svorio koeficientai (A1 + A2 + … + An=1,00); – atskiros užduoties įvertinimas pagal dešimties balų sistemą. E1 skiriasi nuo E tuo kad E pažymys yra sukauptas per visa semestro laikotarpi(Laboratoriniai ir savarankiški darbai, bei papildomi užduotis kurie iš dalies formuoja egzamino pažymi) ir egzamino įvertinimo

8.

a) Iš viso pirmaisiais metais numatyta 15 skirtingų dalykų

b) Pirmaisiais metais dėstomi tokie humanitariniai dalykai: Filosofija, Technikos filosofija, Vokiečių kalbą, Anglų kalbą, Prancūzų kalbą.c) Matematika, Fizika, Kūno kultūra, Anglų kalbą, Vokiečių kalbą.d) Mano nuomonė įdomiausi dalykai yra: Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Programavimo kalba C, Fizika, Įvadas į elektroniką, Elektronikos pagrindai.

9. VGTU EF katedros yra tokios: Automatikos, Elektrotechnikos, Kompiuterių inžinerijos, Telekomunikacijų inžinerijos ir Elektroninių sistemų.

10. Iš viso Elektronikos fakultete dirba 13 profesorių.

11. Šio metų Elektronikos fakulteto dekanas yra prof. habil. dr. Roma Rinkevičinė.

12. Elektronikos sistemų dėstytojai dėsto tokius dalykus: elektrinės grandinės ,signalai, loginės schemos, analoginės schemos, schemų analizė sintezė, elektronikos pagrindai, fizikinė ir funkcinė elektronika,elektrodinaminės sistemos, automatizuotosios matavimo sistemos, kompiuterių architektūra, kompiuteriniai tinklai, audio-videotechnika, televizijos pagrindai, radijo matavimo prietaisai, mikrobangų technika, skaitmeninio signalų apdorojimo (SSA) priemonės, schemotechnika, skaitmeninės elektronikos pagrindai.

13. Elektronikos fakultetas visto tokias mokslinės veiklos kryptis: valdymo ir elektromechaninių sistemų tyrimas, valdymo ir elektromechaninių sistemų tyrimas, sparčių informacijos apdorojimo įtaisų modeliavimas ir tyrimas, skaitmeninis signalų apdorojimas, telekomunikacijų sistemų modeliavimas ir tyrimas, stiprių magnetinių laukų sukūrimas ir taikymas.

14. Elektronikos fakultetas organizuoja tokias konferencijas: “Elektronika 2005” kuri vyks 2005 m. gegužės 17-19 d. “Elektronika ir elektrotechnika 2005” kuri vyks 2005 03 18.

15. Elektronikos fakultete galima mokytis tokiu dalyku distanciniu būdu kaip: Elektrodinamikos pagrindai, Skaitmeninių signalų apdorojimo priemonės, Kompiuterių architektūra, Šiuolaikinės SSA priemonės, LabVIEW, Optinio ryšio sistemos, Mikrobangų puslaidininkiniai įtaisai.

16. Raimondas Kirvaitis http://www.el.vtu.lt/%7Erk/ , Dalius Navauskas http://linux.el.vtu.lt/~dalius/@home/index_me.html , Andrius Ušinskas http://www.el.vtu.lt/~andrius/Išvada: Aš savarankiškai atlikęs darbą pagal pateiktą užduoti. Sužinojau ir išmokau kada buvo įkurtas Vilniaus Gedimino Universitetas. Susipažinau su jo istoriją , universiteto raidą. Taip pat sužinojau universiteto struktūra kokios. Susipažinau su elektronikos fakulteto struktūra, kokios katedros yra elektronikos fakultete ir pan.