Įvado į elektroniką laboratorinis darbas Nr 3

Vilniaus Gedimino technikos universitetasElektronikos fakultetasElektroninių sistemų katedraĮVADAS Į ELEKTRONIKĄ

3 laboratorinis darbas

ELEKTROS SIGNALŲ PARAMETRAIAtliko: E-5/1 gr. st. Data: 2005 m. lapkritis 12 d.

Darbo tikslas: susipažinti su nuolatinės ir kintamosios srovės bei įtampos parametrais, signalų oscilogramomis ir jų pateikimu, atlikti elementarius parametrų skaičiavimus.Ataskaitos turinys:1) pagrindiniai nuolatinės įtampos ir srovės parametrai (1 lentelė);

Pagrindiniai parametrai Raidinis žymėjimas Tipiniai matavimo vnt. Skaičiavimo formulėNuolatinė srovė stipris ir tekėjimo kryptis I pA, nA, A , mA, A,kA

Nuolatinė įtampa įtampos dydis ir poliarumas U V, mV, V, MV, kV U=IRGalia Galios dydis P pW, nW, W, mW, W, kW, MW, GW P=UI, P=I2R2) pagrindiniai kintamos įtampos ir srovės parametrai (2 lentelė);

Raidinis žymėjimas Tipiniai matavimo vnt. Skaičiavimo formulės PastabaKintamoji srovė i(t),i pA, nA, A , mA, A,kA i(t)=U(t)/R Grandinėse su rezistoriaisKintamoji įtampa u(t),u V, mV, V, MV, kV u(t)=I(t)R Forma sinusinė, stačiakampė, trikampė, pjūklinė arba sudėtinga Srovei ir įtampaiDažnis f kHz,MHz,GHz,mHz f=1/T

Periodas T s, ms, s, ns, ps T=1/f Amplitudė Um, Im lygi nuolatinei įtampai ir srovei Im = Ief √2Um= Uef√2 Pradinė fazė φ, φ0 rad (kartais  arba periodo dalimis) φ0=2πft0 ,φ=2πft

Efektinė vertė Uef, Ief lygi nuolatinei įtampai ir srovei Ief= Im/√2 Tik sinusinei formaiSrovės, įtampos, galios stiprinimas ir slopinimas KU, KP, K i dB KP=10lg(P2/P1)K i=20lg(I2/I1) KU=20lg(U2/U1)

3) Duotos oscilogramos brėžinis

Išvada: Vykdant darbą buvo susipažintą su pateiktą informaciją. Ir išsamiai viską išanalizavęs, sužinojau ko skiriasi nuoseklus jungimas nuo lygiagretaus. Kokios jų savybės. Sužinojau kas yra elektros signalo efektinė vertė, dažnis,galia, srovės bei įtampos galios stiprinimas ir slopinimas. Taip pat kas yra pradinė fazė, periodas, amplitude, ką jos reiškė , kokios jų matavimo vienetai. Susipažinau su signalo formomis jų rūšimis. Buvo pastebėta kintamojo signalo savybė ir ko jis skiriasi nuo nuolatinio signalo. Buvo nubrėžtas oscilogramos brėžinis kuriame parodoma kaip keičiasi kintamojo elektros signalo įtampos poliarumas nuo laiko. Ir priėjau išvados kad signalų efektinė vertė skiriasi priklausomai nuo to kokios rūšies šis signalas yra nuolatinis ar kintamas.