Įvado į elektroniką Nr4 laboratorinis darbas

VGTU EFElektroninių sistemų katedra ĮVADAS Į ELEKTRONIKĄ

4 laboratorinis darbas

MATAVIMO REZULTATŲ PATEIKIMAS Atliko: gr.E-5/1 st. Data: 2005 m. lapkričio 15 d.

Darbo tikslasSusipažinti su matavimo rezultatų pateikimu, išmokti braižyti struktūrines schemas, sudaryti grafikus, pritaikyti logaritminį mastelį, susirasti medžiagą apie kitus elektronikos elementus ir įsiminti jų grafinius ir raidinius žymėjimus.

Darbo užduotis1) Nubraižykite struktūrinę schemą(-as), pateiktą ant lentos.2) Pagal dėstytojo pateiktus duomenis sudaryti matavimo rezultatų lenteles.3) Programoje MsExcel pagal reikalavimus nubraižyti grafikus.4) Apiforminti ataskaitą, kurioje pateikti schemą, lenteles, grafikus ir suformuluoti išvadas.

Ataskaitos turinys 1 pav. Diodo volt-amperinė charakteristikos matavimo schema

Matavimo Nr. Įtampa UTIESV Srovė ITIES, mA

1 0 02 0,2 0,013 0,5 0,054 0,6 0,25 0,65 0,56 0,7 1,27 0,75 48 0,8 9,59 0,85 1610 0,9 251) Diodo volt-amperinės charakteristikos matavimo rezultatai

Matavimo Nr. Įtampa UTIESV Srovė ITIES, mA

1 0 02 0,05 0,13 0,1 0,44 0,15 0,95 0,2 1,76 0,25 2,87 0,3 4,58 0,35 89 0,4 20

a) Germanio diodo b) Silicio diodo

2 pav. Germanio diodo volt-amperinė charakteristika (VACh)

a) Germanio diodo b) Silicio diodo (VACh)

2 )stiprintuvo amplitudės dažninės charakteristikos(DACh) matavimo rezultatai

Matavimo Nr. Dažnis f, HZ Išėjimo įtampa U, mV1 10 12 40 53 60 104 80 155 100 206 130 257 150 208 200 159 300 1010 500 911 1000 812 1400 713 2000 614 3000 615 5000 316 10000 217 20000 118 50000 119 80000 120 100000 1Matavimo Nr. Dažnis f, HZ Išėjimo įtampa U, mV1 10 02 40 13 60 24 80 25 100 36 130 47 150 48 200 69 300 810 500 1211 1000 1912 1400 2313 2000 2814 3000 3315 5000 3816 10000 4317 20000 4618 50000 4819 80000 4920 100000 49

a)1 stiprintuvo b) 2 stiprintuvo

3 pav. stiprintuvo dažninė amplitudės charakteritika (DACh)

a) 1 stiprintuvo

b) 2 stiprintuvo

Išvada: Šiame laboratoriniame darbe aš skaičiavau ir analizavau diodo volt-amperinės charakteristikos. Tai pat aš išmokau braižyt grafikus naudojant Microsoft Excel programą. Įdomu pastebėti kaip keičiasi diodų volt-amperinės charakteristikos priklausomai nuo medžiagos iš kurios jie pagaminti. Tai galima pamatyt 2 pav. Šiuo atvejų buvo naudojami diodai pagaminti iš germanio ir silicio. Taip pat aš išmokau taikyti logaritminį mastelį. Suradau iš kurios medžiagos buvo padaryti diodai jie buvo paminėti anksčiau. Išmokau braižyt struktūrines schemas