Įvado į elektroniką Nr4 laboratorinis darbas

VGTU EF
Elektroninių sistemų katedra
ĮVADAS Į ELEKTRONIKĄ

4 laboratorinis darbas

MATAVIMO REZULTATŲ PATEIKIMAS
Atliko: gr.E-5/1 st.
Data: 2005 m. lapkričio 15 d.

Darbo tikslas
Susipažinti su matavimo rezultatų pateikimu, išmokti braižyti struktūrines schemas, sudaryti grafikus, pritaikyti logaritminį mastelį, susirasti medžiagą apie kitus elektronikos elementus ir įsiminti jų grafinius ir raidinius žymėjimus.

Darbo užduotis
1) Nubraižykite struktūrinę schemą(-as), pateiktą ant lentos.
2) Pagal dėstytojo pateiktus duomenis sudaryti matavimo rezultatų lenteles.
3) Programoje MsExcel pagal reikalavimus nubraižyti grafikus.
4) Apiforminti ataskaitą, kurioje pateikti schemą, lenteles, grafikus ir suformuluoti išvadas.

Ataskaitos turinys
1 pav. Diodo volt-amperinė charakteristikos matavimo schema

Matavimo Nr. Įtampa UTIES
V Srovė ITIES, mA

A
A

1 0 0
2 0,2 0,01
3 0,5 0,05
4 0,6 0,2
5 0,65 0,5
6 0,7 1,2
7 0,75 4
8 0,8 9,5
9 0,85 16
10 0,9 25
1) Diodo volt-amperinės charakteristikos matavimo rezultatai

Matavimo Nr. Įtampa UTIES
V Srovė ITIES, mA

1 0 0
2 0,05 0,1
3 0,1 0,4
4 0,15 0,9
5 0,2 1,7
6 0,25 2,8
7 0,3 4,5
8 0,35 8
9 0,4 20

a) Germanio diodo b) Silicio diodo

2 pav. Germanio diodo volt-amperinė charakteristika (VACh)

a) Germanio diodo b) Silicio diodo (VACh)

2 )stiprintuvo amplitudės dažninės charakteristikos(DACh) matavimo rezultatai

Matavimo Nr. Dažnis f, HZ Išėjimo įtampa U, mV
1 10 1
2 40 5
3 60 10
4 80 15
5 100 20
6 130 25
7 150 20
8 200 15
9 300 10
10 500 9
11 1000 8
12 1400 7
13 2000 6
14 3000 6
15 5000 3
16 10000 2
17 20000 1
18 50000 1
19 80000 1
20 100000 1
Matavimo Nr. Dažnis f, HZ Išėjimo įtampa U, mV
1 10 0
2 40 1
3 60 2
4 80 2
5 100 3
6 130 4
7 150 4
8 200 6
9 300 8
10 500 12
11 1000 19
12 1400 23
13 2000 28
14 3000 33
15 5000 38
16 10000 43
17 20000 46
18 50000 48
19 80000 49
20 100000 49

a)1 stiprintuvo b) 2 stiprintuvo

3 pav. stiprintuvo dažninė amplitudės charakteritika (DACh)

a) 1 stiprintuvo

b) 2 stiprintuvo

Išvada: Šiame laboratoriniame darbe aš skaičiavau ir analizavau diodo volt-amperinės charakteristikos. Tai pat aš išmokau braižyt grafikus naudojant Microsoft Excel programą. Įdomu pastebėti kaip keičiasi diodų volt-amperinės charakteristikos priklausomai nuo medžiagos iš

š
š kurios jie pagaminti. Tai galima pamatyt 2 pav. Šiuo atvejų buvo naudojami diodai pagaminti iš germanio ir silicio. Taip pat aš išmokau taikyti logaritminį mastelį. Suradau iš kurios medžiagos buvo padaryti diodai jie buvo paminėti anksčiau. Išmokau braižyt struktūrines schemas
/p>