Firmos „Dallas Semiconductors“ šiuolaikinių elektronikos komponentų įvairovė

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA
Energetikos ir elektronikos katedra

Firmos „Dallas Semiconductors“ šiuolaikinių elektronikos komponentų įvairovė
Referatas

Studentas gr.
Vadovas

KAUNAS, 2005

Turinys

1. Dallas Semiconductors nauja ypač patikimų, didelio našumo integrinių grandynų linija automobilių rinkai 3
2. Analoginiai, skaitmeniniai ir mišrių signalų sprendimai automobilinei elektronikai 3
3. Dallas Semiconductors produkcijos kokybė 5
4. Dallas Semiconductors naujausių gaminių apžvalga 6
4.1 Atsparūs gedimams ±80 V CAN ir RS-485 imtuvai eliminuoja brangių išorinių komponentų poreikį 6
4.2 Loginio lygmens keitikliai 8
4.3 Dvigubo CAN 2.0B aukšto našumo 8051 mikroprocesorius 9
4.4 Trigubi/keturgubi 2:1 multipleksuojantys stiprintuvai su integruotais įėjimo ribotuvais 10
4.5 Mažos galios aukščiausio tikslumo GPS imtuvo modulis 12
4.6. 27 bitų LVDS nuoseklaus ryšio konverteriai/dekonverteriai ryšio sistemoms su vienu vytos poros la aidu 13
4.7 Mažiausias pasaulyje sigma-delta ADC su LCD ir LED valdikliais 14
4.8 Nuoseklaus įėjimo VFD valdikliai, užtikrinantys didelį srovės stiprumą išėjimuose 15
4.9 Plataus įėjimo įtampos diapazono potenciometrai 17

1. Dallas Semiconductors nauja ypač patikimų, didelio našumo integrinių grandynų linija automobilių rinkai

Nuo pat įkūrimo pradžios, Dallas Semiconductors tiekia projektuotojams inovatyvius produktus, technologiją, ekspertines žinias ir patikimumą – tai daro juos viena svarbiausių puslaidininkinių elektronikos prietaisų ir įtaisų gamintojais visame pasaulyje. Patiems didžiausiems elektroninio projektavimo iššūkiams įveikt kompanija siūlo daugiau nei 150 unikalių automobilinių, atsparių aukštai temperatūrai produktų, taip pat pateikia aukšto teisiškumo, di idelės spartos signalų apdorojimo, radijo dažnių ir mikrovaldiklių technologijas. Kompanija aptarnauja visus, netgi pačius seniausius, gaminius.
Per 2005 metus bus pristatyta daugiau nei 60 automobilinei įrangai skirtų produktų. Daugiau nei 100 vietinių taikomosios srities inžinierių ir vadybininkų yra dislokuoti visame pasaulyje, siekiant aptarnauti di

idžiausius originalios įrangos gamintojus (OEM) ir pirmosios eilės (Tier 1) tiekėjus. Siekiant tenkinti griežtus automobilių pramonės standartus, Dallas Semiconductors atnaujina savo ISO9000 sertifikatą į automobilinės srities TS16949 standartą. Tikimasi šį atnaujinimo procesą užbaigti iki 2005 metų pabaigos.
Daugiau informacijos pateikiama svetainėje http://www.dalsemi.com/solutions/automotive/.

2. Analoginiai, skaitmeniniai ir mišrių signalų sprendimai automobilinei elektronikai

Pažangios Dallas Semiconductors pakavimo (korpusų) technologijos užtikrina didžiulį komponentų matmenų, svorio ir temperatūrinio profilio sumažinimą. Kompanijos projektavimo technologijos apima modernias energijos suvartojimo valdymo technologijas, dėl ko galima pagaminti labai mažai galios suvartojančius prietaisus toms sritims, kuriose yra svarbus ekonomiškumas. Kiekvienas įtaisas yra charakterizuojamas pilnu ir išplėstu automobilinės temperatūros diapazonu, siekiant užtikrinti, kad yra pasiekiamas ir garantuojamas atitikimas kritinėms našumo specifikacijoms.

1 pav. Dallas Semiconductors firmos gaminamų automobilinių elektroninių komponentų ir sistemų įvairovė

Patentuota Dallas Semiconductors radijo dažnių CM MOS proceso technologijos, derinant jas su produktais, sukurtais pažangių Birmos ir SiGe technologijų pagrindu, unikaliai tinka kainos požiūriu efektyvių aukšto našumo radijo dažnių (angl. radio frequency, RF) keleivių saugos sistemų ir automobilio apsaugos produktų gamybai. Mobilaus ryšio ir tinklų sistemos gali pasiekti didesnį našumą, naudojant šiuos privalumus. Taip pat kompanija siūlo grandynų projektavimą pagal užsakymą. Šie grandynai taip pat gali būti gaminami pagal šias pažangias technologijas, dlė ko galima pateikti labiau specifišką, išbaigtą, konkrečiam taikymui skirtą gaminį.
Kompanijos privalumas – ilgi pa

atirties metai audio ir video technikos projektavimo srityje. Kompanija siūlo išbaigtą sprendimų paletę visai rinkai, įskaitant tylias ir efektyvias maitinimo sistemas, video DAC, nuo 50 mW iki 50 W audio stiprintuvus, vaizdo dekoderius. Kompanija taip pat yra sukūrusi nemažą kiekį produktų, kurie skirti skaitmeniniams LVDS ir optinio pluošto perdavimo rėžimams, kurių pagalba visame automobilyje perduodami aukštos kokybės audio ir video duomenys, pritaikant MOST, MOSTII, LVDS arba kitų magistralių protokolus. Gaminami galios ir apšvietimo produktai pasižymi maža elektromagnetine interferencija ir užtikrina efektyvų energijos suvartojimą be pašalinio šilumos išskyrimo, triukšmo, ir grandynų sudėtingumo. Aukštos įtampos (iki 80V) procesuose naudojami 42V įtampos šaltiniai, dėl ko CAN (controller area network) ir LIN tinklo magistralės tampa būtinos. Taip pat firma gamina sąveikaujančių 3V CAN ir LVDS sąsajų sistemas, kurios leidžia suderinti automobilio magistrales su standartinių pramoninių magistralių įtampų lygiais.

3. Dallas Semiconductors produkcijos kokybė

Firmos sėkmės pagrindas yra pateikti klientu aukščiausios techniškai įmanomos kokybės komercinį produktą, be papildomos kainos už pridėtinį patikimumą. Klientai reikalauja kokybės, o kokybė savo ruožtu didina kompanijos pelningumą. Dallas Semiconductors taiko išbaigtą gamybos atkartojamumo programą, intensyvią patikimumo monitorinio programą, gedimų analizės palaikymą, išsamų parametrinį testavimą, bei plačiai taiko savo produktus įvairiose srityse visame pasaulyje. Remiantis kompanijos vadybininkų teiginiais, visa tai nesudaro papildomo indėlio į produkcijos kainą.

br />Analoginių produktų gyvavimo ciklo trukmės eina link ilgo sistemų palaikymo reikalavimų įgyvendinimo. Dallas Semiconductors pripažįsta sudėtingumus, susijusius su tuo, kad kai kurie gamintojai nebepalaiko ir nebeaptarnauja anksčiau gamintų, bet „atgyvenusių“ gaminių. Tokie veiksmai neigiamai veikia kliento resursus ir gamybos procesus. Dėl šios priežasties buvo įvesta tokia kompanijos nuostata, pagal kurią kompanijoje yra palaikomi visi anksčiau gaminti gaminiai. Pilnas šios nuostatos tekstas gali būti rastas adresu www.dalsemi.com/qa/info.
Dallas Semiconductors buvo viena pirmųjų kompanijų, gavusių ISO 9000 sertifikavimą 1993 metais. Šiuo metu toliau tęsiamas kokybės sistemų tobulinimas siekiant tenkinti griežtėjančius automobilinės rinkos kliento reikalavimus. Dallas Semiconductors planuoja iki 2005 metų gruodžio užbaigti perėjimą prie TS16949 sertifikavimo.
Dallas Semiconductors gaminiai ir gamybos procesai jau naudoja pagrindinius elementus, sudarančius „nuolatinio tobulinimo“ ir „nulinio defektų lygio“ tikslus, kurių reikia automobilių pramonei. Statistinė procesų kontrolė, etaloninio matavimo ir FEMA metodai naudojami visoje gamyboje, siekiant identifikuoti, izoliuoti ir išspręsti problemas ir po to priimti koreguojančius sprendimus. Dallas Semiconductors didelio integracijos laipsnio komponentų (FIT) patikimumo kitimo grafikas pateiktas pav. 2.

2 pav. Duomenys rodo gedimų skaičiaus, tenkančio vienam milijonui komponentų, sumažėjimą nuo 7,5 1985 metais iki 1,13 2003 metais

Dallas Semiconductors atlieka nuolatinį savo gaminių ir procesų monitoringą, siekiant atitikimo nustatytiems minimalaus patikimumo standartams bei siekiant patvirtinti ir pateisinti daugelio patobulinimų projektų rezultatus.
Patikimumo testavimas atliekamas kiekvienam Dallas Se

emiconductors komponento tipui. Kiekviena ataskaita yra glausta ir laisvai prieinama klientams. Dallas Semiconductors pateikia daugybę ataskaitų savo internetinėje svetainėje, tačiau taip pat gali sukurti ataskaitą pagal kliento pageidavimą bet kuriam produktui. Labai nedaugelis kompanijų apskritai teikia tokią paslaugą kaip patikimumo ataskaitos.
Kompanijos internetinėje svetainėje pateikiami trijų tipų patikimumo duomenys:
• Procesų patikimumas – specifiniai produkcijos testai
• Gaminio patikimumas – industrijos standarto testai nustatytiems patikimumo lygiams tenkinti
• Bendra kokybė – išsami ataskaita, kurioje pateikiami neapdoroti testavimo duomenys, testavimo sąlygos bei apskaičiuoti gedimų intensyvumai.
Gaminio patikimumo ataskaitos pateikia tokią specifinę informaciją apie gaminį:
• Gyvavimo trukmės gedimų dažnio įverčiai
• ESD (angl electrostatic discharge) jautrumas (žmogaus kūno modelis)
• Gamybos procesų informacija
• Įtaiso matavimų skaičius
• Užsiblokavimo (angl. latch-up) jautrumas
• Korpuso konstrukcijos informacija.

4. Dallas Semiconductors naujausių gaminių apžvalga

4.1 Atsparūs gedimams ±80 V CAN ir RS-485 imtuvai eliminuoja brangių išorinių komponentų poreikį

Naudojant šias sistemas tradicinėse sistemose esančių diskrecinių komponentų skaičius sumažėja aštuoniais vienetais, ir sutaupoma 40% montažinės plokštės vietos. Taip pat gaminamos apsauginės sistemos, kurios saugo nuo užtrumpinimų bei klaidingo prijungimo klaidų. Šios sistemos veikia esant įtampų lygiams iki ±80 V.

3 pav. CAN ir RS-485 imtuvų panaudojimas

Patobulinimai ir pranašumai lyginant su konkurentais:
• ±80V įtampos lygio gedimų apsauga idealiai tinka
42V automobilinėms sistemoms
Telekomunikacinėms spintoms
Industrinėms magistralėms
HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning system)
• Nereikalingi jokie papildomi išoriniai komponentai.
Tipiniai komponentai pasižymi tokiais parametrais:
MAX3050/MAX3053/MAX3057:
• Didėlės duomenų perdavimo spartos (2 Mbps CAN ir 10 Mbps RS-485/RS-422)
• Automatinis išsijungimas ir įsijungimas (MAX3050)
• Mažos galios išsijungimo rėžimas
• Išsijungimas viršijus nustatytą temperatūrą.
MAX3054/MAX3055/MAX3056:
• Mažos spartos CAN siųstuvai/imtuvai
• Išvadų ir funkcinis suderinamumas su TJA1054 (MAX3054)
MAX3444E:
• RS-485 siųstuvas/imtuvas
• „Karšto pakeitimo“ (veikiant sistemai) grandynai eliminuoja duomenų praradimo galimybę „karšto“ komponentų įterpimo metu
• Egzistuoja atskiros versijos, pasižyminčios mažesne elektromagnetine interferencija ir atspindžiais.
• ±15kV ESD apsauga.

Tipinė CAN magistralės konfigūracija pateikta pav. 4.

4 pav. Tipinė CAN magistralės konfigūracija

5 pav. CAN sąsajos pritaikymo galimybės
1 lentelė
CAN ir J1708 komponentų parametrų suvestinė

4.2 Loginio lygmens keitikliai

Dallas Semiconductors gamina dvikrypčius duomenų signalų loginio lygi keitiklius, kurie garantuoja iki 100 Mbps spartą. Tokio keitiklio funkcinė schema pavaizduota pav. 6.

6 pav. Dvikryptis signalo loginio lygmens keitiklis, veikiantis kartu su CAN siųstuvu/imtuvu ir CAN valdikliu

Dvikrypčio signalo loginio lygio keitiklio techniniai parametrai:
• Didelės duomenų spartos – 100 Mbps dvikryptė duomenų sąsaja, garantuojamas 6 ns sklidimo vėlinimas, garantuojamas 4 ns suvėlinimas perduodant signalą iš vieno įtaiso į kitą;
• Dvikryptis veikimas be papildomo kryptį nustatančio kontakto – neinvertuojantys įėjimai ir išėjimai;
• Platus įtampų diapazonas – VL=+1,2V iki (Vcc-0,4V), Vcc=+1,65V iki 3,6V
• Taupoma montažinės plokštės vieta – sistemos gaminamos naudojant UCSP komponentus, kuriais pakeičiama iki 24 diskretinių komponentų;
• Mažai galios vartojantis neaktyvus rėžimas – 0,1 µA išjungimo būsenoje, aukštas impedansas visuose įėjimuose ir išėjimuose;
• Gaminamos ±15kV nuo ESD apsaugotos versijos.

Viengubų, dvigubų, keturgubų ir aštuonių komponentų lustų šeima padengia visas galimas loginių lygių konvertavimo galimybes. Šių komponentų techninių parametrų suvestinė pateikta lentelėje 2.
2 lentelė
Loginių lygių keitiklių techninių parametrų suvestinė

4.3 Dvigubo CAN 2.0B aukšto našumo 8051 mikroprocesorius

Pagrindiniai procesoriaus parametrai: 8MB adresuojamos atminties, 10MIPs (milijonai operacijų per sekundę – angl. millions of instructions per second), ir 16/32 bitų aritmetinis akseleratorius. DS80C390 turi du pilno funkcionalumo CAN 2.0B procesorius, kurie yra kombinuojami su aukšto našumo, keturių taktų vienai instrukcijai, 8051 suderinamu branduoliu. Dvigubas CAN 2.0B valdiklis idealiai tinka realizuoti pereinamąją sąsają (angl. gateway) tarp dviejų atskirų CAN tinklų. Kiekvienas CAN valdiklis turi 15 pranešimų buferius ir palaiko tiek 11 nitų standartinę, tiek 29 bitų išplėsto rėžimo identifikaciją. Papildomos savybės apima duomenų rodykles (angl. pointers) su automatiniu inkrementu ir dekrementu, programuojamas IrDA taktinių signalų generatorius, ir 2x/4x taktinio signalo generatoriaus daugiklis, kurio pagalba galima lengviau pasirinkti reikiama kvarco kristalą. DS80C390 taip pat turi kelis mažos galios modulius, įskaitant pasyvaus veikimo ir stabdymo rėžimą, taip pat SIESTA mažos galios rėžimą CAN valdikliams. DS80C390 gamintojo kaina yra $7,90 (perkant ne mažiau kaip 1000 komponentų partijas).
Pagrindiniai DS80C390 parametrai:
• 40 MHz taktinis dažnis;
• 4 kB vidinė SRAM;
• 16 pertraukčių;
• Kontrolinis taimeris (angl. watchdog timer);
• Osciliatoriaus gedimo detektavimas;
• Maitinimo gedimo pertrauktis/apnulinimas;
• Specialūs sumažinto EMI magistralės valdikliai, taktinio dažnio generatoriaus daugiklis, ir selektyvus ALE išjungimas;
• Temperatūrinis diapazonas –40°C iki +125ºC.

DS80C390 funkcinė diagrama pavaizduota pav. 7.

7 pav. DS80C390 funkcinė diagrama

Trumpa konstrukcinių DS80C390 parametrų suvestinė pateikta lentelėje 3.

3 lentelė
Trumpa konstrukcinių DS80C390 parametrų suvestinė

Daugiau informacijos apie šį komponentą pateikiama svetainėje www.dalsemi.com/DS390.

4.4 Trigubi/keturgubi 2:1 multipleksuojantys stiprintuvai su integruotais įėjimo ribotuvais

Pasirenkamas (komutuojamas) ribotuvas supaprastina įėjimo šaltinio pasirinkimą, ir sumažina diskrecinių komponentų kiekį 48 vienetais. Pagrindiniai techniniai įtaiso parametrai:
• Pasirenkamas įėjimo ribotuvas;
• Tiesiogiai valdomos 150 omų varžos video apkrovos;
• Keičiama atraminė įtampa;
• Output disable funkcija palaiko didesnių sistemų įtaisus;
• 30 MHz, 0,1dB mažas stiprinimo iškraipymas, idealiai tinka HDTV ir progresyvaus skenavimo DVD.

Trigubų/keturgubų 2:1 multipleksuojančių stiprintuvų su integruotais įėjimo ribotuvais struktūrinė schema parodyta pav . 8.

8 pav. Trigubų/keturgubų 2:1 multipleksuojančių stiprintuvų su integruotais įėjimo ribotuvais struktūrinė schema

Trigubų/keturgubų 2:1 multipleksuojančių stiprintuvų su integruotais įėjimo ribotuvais techninių parametrų suvestinė pateikta lentelėje 5.

5 lentelė
Trigubų/keturgubų 2:1 multipleksuojančių stiprintuvų su integruotais įėjimo ribotuvais techninių parametrų suvestinė

Dallas Semiconductors palaiko ir finansiškai remia elektroniniu paštu veikiančią diskusijų grupę, kurios sritis yra analoginės video technikos projektavimas ir taikymas. Netgi pačios pažangiausios skaitmeninio video sistemos turi analoginius video grandytus, nuo vaizdo linijų valdymo, iki vaizdo paskirstymo komutavimo ir rekonstrukcinio filtravimo – visi šie klausimai gali būti aptariami toje skelbimų lentoje. Tai yra atviras forumas, skirtas ne reklamos tikslams – Dallas Semiconductors ten nereklamuoja savo produkcijos, ir neužverčia propagandine medžiaga, susijusia su kompanijos gaminamais gaminiais. Forumas yra vedamas kaip elektroninio pašto pagrindu veikianti diskusijų grupė. Už dalyvavimą neimamas joks mokestis, ir ten galima dalyvauti tiek aktyviai, tiek stebėtojo teisėmis. Iš šios grupės galima išeiti kada tik panorėjus. Daugiau informacijos apie šią diskusijų grupę galima rasti kompanijos internetinėje svetainėje adresu www.dalsemi.com/video, ir atlikti registracijos procedūrą.

4.5 Mažos galios aukščiausio tikslumo GPS imtuvo modulis

MAX2760 yra plačių galimybių, mažos kainos, didelio našumo, 12 kanalų, vieno dažnio GPS imtuvas, kuriame panaudota revoliucinė Dallas Semiconductors grynoji CMOS (angl. pure CMOS) technologija. Kompaktinio dydžio ir mažos galios (72mA) modulis suprojektuotas siekiant sumažinti įprastų mobiliojo ryšio taikymo problemų efektus, tokius kaip palydovinio ryšio trukdžiai arba daugialypis signalo sklidimo kelias (angl. multipath) esant ekstremalioms aplinkos sąlygoms. Pažangi pakartotinio signalo surinkimo (angl. reacquisition) technologija leidžia šiam mazgui pakartotinai užfiksuoti palydovus, kurie ankstesniu laiko momentu dingo iš regos zonos; tai atliekama per sekundės dalį nuo palydovo pasirodymo. Tai yra idealus sprendimas laivyno valdymui ir navigacinėms sistemoms. MAX7260 turi SBAS galimybes (WAAS, EGNOS ir MSAS), taip pat 100% suderinamumą su JAV ir Kanados pakrančių sargybos švyturių tinklais – tai reikalinga norint pasiekti didesnį realaus laiko pozicionavimo tikslumą. MAX2760 suteikia projektuotojams galimybė tiesiogiai migruoti prie Dallas Semiconductors GPS lustų, tuo pačiu išlaikant atgalinio grįžimo prie ankstesnių sistemų galimybę, tokiu būdu sumažinant riziką bei realizavimo kaštus.
MAX2760 pagrindu realizuotas GPS imtuvas pavaizduotas pav. 9.

9 pav. MAX2760 pagrindu realizuotas GPS imtuvas

Išorinis automobilinio GPS imtuvo vaizdas pateiktas pav. 10.

10 pav. Automobilinis GPS imtuvas

Pagrindiniai MAX2760 techniniai parametrai:
• L1 GPS kodas ir nešantysis signalas;
• DGPS/RTCM SC-104;
• WAAS, EGNOS, ir MSAS;
• NMEA 0183;
• Vartotojo pasirenkamas atnaujinimo greitis: nuo 1 s iki 99 s;
• Surinkimas (tipinis): H<10 s, W<45 s, C<150 s;
• Pakartotinis surinkimas (tipinis): >20 s bendras palydovo regos lauko blokavimas: 1,0 s; >180 s bendras palydovo regos lauko blokavimas: nuo 3,0 s iki 5,0 s;
• Realaus laiko pozicionavimo tikslumas (95%): autonominis – 5,0 m (3,0 m CEP), SBAS – 3,0 m (1,0 m CEP), DGPS – 1,5 m (0,8 m CEP);
• Greičio matavimo tikslumas: 0,1 mazgo (95%);
• 1 PPS išėjimas (sinchronizuotas su GPS laiku);
• Įėjimo įtampa: nuo 3,0 VDC iki 12,0 VDC;
• Srovės suvartojimas (tipinis) 72 mA;
• Mažas dydis: 33,5 mm x 28,75 mm.

Daugiau informacijos apie šiuos GPS įtaisus pateikiama kompanijos Dallas Semiconductors svetainėje www.dalsemi.com/gps.

4.6. 27 bitų LVDS nuoseklaus ryšio konverteriai/dekonverteriai ryšio sistemoms su vienu vytos poros laidu

Šios įtaisų šeimos 27 bitų LVDS nuoseklaus ryšio konverteriai/dekonverteriai MAX9217/MAX9218 idealiai tinka LCD displėjams su 480×800 taškų skiriamąja geba. Tokios lygiagretaus ryšio konvertavimo į nuoseklų ryšį ir dekonvertavimo į lygiagretų sistemos schema pateikta pav. 11.

11 pav. 27 bitų LVDS nuoseklaus ryšio konverteriai/dekonverteriai: ryšio kanalo schema

Pagrindiniai techniniai konverterių parametrai:
• Signalų perdavimo galimybė 10m STP kabeliu;
• Dekonvetuoto išėjimo pereinamasis laiko tarpas yra priderintas prie darbinio dažnių diapazono siekiant sumažinti EMI;
• LVDS I/o atitinka ESD standartus IEC 61000–4–2 (±15 kV orui, ±8 kV kontaktui);
• Nuoseklaus išėjimo bendro rėžimo filtras mažina EMI;
• Duomenų kodavimas sumažina komutavimo kiekį;
• Integruotas 100Ω konverterio diferencinio išėjimo impedansas sumažina atspindžių kiekį.

Daugiau informacijos apie LVDS konverterių dekonverterių našumą, signalo perdavimą per vytų porų kabelį pateikiama internete adresu www.dalsemi.com/an2023.

4.7 Mažiausias pasaulyje sigma-delta ADC su LCD ir LED valdikliais

Mažiausias pasaulyje sigma-delta ADC su LCD ir LED valdikliais (angl. LCD and LED privers) eliminuoja integruojančių ir automatiškai apnulinančių kondensatorių poreikį, dėl to idealiai tinka automobiliniams displėjams. Sistemos, realizuotos tokio ADC keitiklio pagrindu, blokinė schema pateikta pav. 12.

12 pav. Automobilinė temperatūros matavimo sistema su sigma-delta ADC keitikliu ir skaitmeniniu displėjumi

Pagrindiniai sigma-delta ADC keitiklių parametrai:
• 20 bitų sigma-delta ADC;
• Integruotas luste osciliatorius, atraminis įtampos šaltinis, buferis bei displėjaus valdiklis (LCD/LED);
• Nėra automatiškai apnulinančių arba integruojančių kondensatorių;
• Autonominės arba mikrokontrolerio sąsajos versijos;
• Maitinimas nuo +2,7 V iki 5,25 V;
• 32 kontaktų TQFP ir 28 kontaktų SSOP korpusai.

Pagrindinių techninių sigma-delta ADC keitiklių parametrų suvestinė pateikta lentelėje 6.
6 lentelė
Pagrindinių techninių sigma-delta ADC keitiklių parametrų suvestinė

Anksčiau, prieš atsirandant didelio integracijos laipsnio signalų apdorojimo sistemoms, procesų valdymas būdavo atliekamas naudojant kelias nepriklausomas signalų formavimo ir apdorojimo mikroschemas. Sigma-delta metodas, kaip viena iš galimų alternatyvų, sumažina tokių sistemų kaštus, minimizuojant montažinės plokštės užimamą vietą ir mažinant maitinimo šaltinio reikalavimus.
Daugiau informacijos apie sigma-delta ADC keitiklius pateikiama taikomajame aprašyme (angl. application note) Dallas Semiconductors internetinėje svetainėje adresu www.dalsemi.com/an1870.

4.8 Nuoseklaus įėjimo VFD valdikliai, užtikrinantys didelį srovės stiprumą išėjimuose

MAX6920/MAX6921/MAX6922/MAX6931/MAX6932 valdiklių šeima susideda iš 12, 20 ir 32 nuoseklios įvesties valdomo šaltinio valdiklių, skirtų valdyti VFD displėjus. Darbinis taktinis dažnis greitis siekia iki 5MHz, įtaiso poslinkio registro įėjimas jungiasi tiesiogiai prie mikroprocesoriaus ir yra galimybė jungti kelis valdiklius kaskadiškai, jei reikia valdyti didesnius displėjus. Valdiklio išėjimai yra „push-pull“ CMOS tranzistoriai, kurių maksimali išėjimo įtampa siekia 76 V ir srovės šaltinio maksimali išduodama srovė siekia 40 mA. Išėjimuose yra sumažintas triukšmo lygis. PWM impulsas BLANK išėjime atlieka displėjaus šviesumo valdymą. Šios dalys yra tinkamos nuo -40°C iki +125°C automobiliniam temperatūros diapazonui. Tokios sistemos principinė schema pavaizduota pav. 13.

13 pav. Displėjus, prijungtas prie displėjaus valdiklio

Pagrindinės displėjaus valdiklio charakteristikos:
• Tinklelio/anodo maitinimo diapazonas nuo 8 V iki 76 V;
• Realizuota Vss neigiamo maitinimo opcija (negative supply option);
• Kiekvienas išėjimas gali tiekti 40 mA srovės ir gali būti naudojamas kaip tinklelio (grid) arba anodo valdiklis (driver);
• PWM intensyvumo valdymas ir mažos galios išjungimo rėžimas valdomas BLANK kontakto pagalba;
• 5 MHz nuosekli sąsaja;
• Logikos maitinimo diapazonas nuo 3 V iki 5,5 V;
• Temperatūrinis diapazonas nuo -40°C iki +125°C.

Pagrindinių techninių displėjų valdiklių parametrų suvestinė pateikta lentelėje 7.
7 lentelė
Pagrindinių techninių displėjų valdiklių parametrų suvestinė

4.9 Plataus įėjimo įtampos diapazono potenciometrai

Dallas Semiconductors kompanijos gaminami ±15 V skaitmeniniai potenciometrai taip pat turi integruotą mikroschemoje autonominį operacinį stiprintuvą. Priešingai nei didžioji dalis skaitmeninių potenciometrų, veikiančių maitinant nuo vieno 5 V maitinimo šaltinio, MAX5436–MAX5439 veikia nuo dvigubo ±5 V, ±15 V, arba vieno +30 V maitinimo šaltinio. Šie skaitmeniniai potenciometrai gaminami mažuose 5mm x 3mm µMAX® korpusuose, kurie yra dvigubai mažesni nei analogiški įtaisai SO ir TSSOP korpusuose. Jų didelės maitinimo įtampos funkcija daro šiuos įtaisus idealius LCD kontrasto reguliavimui ir industriniam taikymui.
Pagrindinės skaitmeninių potenciometrų charakteristikos:
• Mikroschemoje integruotas autonominis (nesusietas) operacinis stiprintuvas su „shutdown“ funkcija;
• 128 žingsnių skiriamoji geba;
• 5 ppm/°C santykinis temperatūrinis dreifas (angl. ratiometric temperature drift);
• 35 ppm/°C „end-to-end“ temperatūrinis dreifas;
• 3 kontaktų sąsaja, suderinama su SPI/QSPI/MICROWIRE;
• Apnulinimo metu nustatomas vidutinė skalė;
• Neįnešantis klaidų komutavimas tarp žingsnių;

Skaitmeninio potenciometro blokinė schema pateikta pav. 14.

14 pav. Skaitmeninio potenciometro blokinė schema

Literatūra

1. www.dalsemi.com 2005 04 02

Leave a Comment