Jonavos “Achema”

APIE AB “ACHEMA”
Akcinė bendrovė “Achema” yra įsikūrusi Jonavos mieste, šalia Neries ir Šventosios upių santakos. Šią gamyklos vietą lėmė patogi geografinė padėtis. Čia praeina svarbios šalies automagistralės ir geležinkelio linijos, jungiančios įmonę su didžiaisiais Lietuvos miestais bei neužšąlančiais Baltijos jūros uostais.

AB “Achema” – didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja šalyje bei didžiausia tokia pobūdžio gamykla Baltijos šalyse.

Pagrindinė įmonės veikla – azoto trąšų, birių trąšų mišinių, skystų trąšų kambario ir lauko augalams, amoniako, azoto rūgšties, metanolio, formalino, KF dervų, kl

l
lijų (PVAD), angliarūgštės, deguonies, azoto, vandens emulsinių dažų, bazinio aliuminio sulfato tirpalo gamyba ir prekyba.

AB “Achema” dirba virš 1 tūkst. žmonių, per metus ji pagamina ir realizuoja virš 1 mln. tonų trąšų.
Istorija
Bendrovės pradžia 1962 m., kada netoli Jonavos miestelio, Šventosios ir Neries upių santakoje, buvo pradėta statyti azoto trąšų gamykla. Šią gamyklos vietą lėmė patogi geografinė padėtis. Čia praeina svarbios šalies automagistralės ir geležinkelio linijos, jungiančios įmonę su didžiaisiais Lietuvos miestais bei Baltijos jūros uostu.
Po pustrečių metų intensyvių darbų, 1965 m. vasario 9 d., pradėtas ga

a
aminti sintetinis amoniakas. Ši data ir laikoma įmonės įkūrimo data, o kartu ir didžiosios chemijos pradžia Jonavoje.
1968 Metanolio gamybos pradžia
1971 Karbamido gamybos pradžia
1972 Azoto rūgšties gamybos pradžia
1973 Amonio salietros, karbamido formaldehido dervų (KFD) ir polivinilacetato

dispersijos (PVAD) gamybos pradžia
1989 Įstojimas į Tarptautinę trąšų gamintojų as
s
sociaciją (IFA)
1994 VĮ “Azotas” privatizacija – AB “Achema” įkūrimas
1995 Karbamido-amonio salietros tirpalo (KAS) gamybos pradžia
1995 Achema tampa Inžinerinės Ekologijos Asociacijos (IEA) nare
1997 Įmonė tampa Europos trąšų gamintojų asociacijos (EFMA) komitetine nare
1998 Sertifikavimas pagal tarptautinį ISO 9002 kokybės standartą
1999 Aliuminio sulfato tirpalo gamybos pradžia
2000 Sertifikavimas pagal tarptautinį ISO 14001 aplinkos apsaugos valdymo

standartą
2001 AB,UAB dukterinių įmonių susijungimas, koncerno “Achemos Grupė”

įkūrimas
2003 Kalcio amonio salietros (KAN) gamybos pradžia
2003 Achema tampa Europos trąšų gamintojų asociacijos (EFMA) tikrąja nare

Gamyba

AB “Achema” gamina iš viso 61 pavadinimų produkciją. Pagrindinė žaliava amoniako ir trąšų gamybai yra gamtinės dujos. Kitoms produkcijos rūšims naudojama 76 pavadinimų cheminės medžiagos bei 18 pavadinimų pagalbinės cheminės medžiagos, neįeinančios į produkcijos sudėtį. AB “Achema” nuolat tobulina produkcijos gamybos technologiją, visi technologiniai procesai įmonėje kompiuterizuoti. Tobulinama ir produkcijos receptūra, panaudojant mažiau kenksmingas arba nekenksmingas žm

m
mogui ir aplinkai medžiagas.
Pagrindiniai bendrovės gamybų projektiniai pajėgumai (tūkst. tonų per metus):

Investicijos
Didžiąją dalį investicijų bendrovė skiria naujų produktų gamybai bei šiuolaikiškiems technologiniams procesams. Todėl bendradarbiaujama su universitetais, finansuojamas laboratorijų steigimas ir moksliniai tyrimai. Nuolat ugdoma darbuotojų kompetencija.

Modernizavimas įmonėje buvo ir yra vykdomas etapais: laipsniškai atnaujinamos ar plečiamos gamybos linijos, mažinant jų energoimlumą bei gerinant produkcijos kokybę, statomi nauji objektai, kuriami nauji, rinkoje paklausūs produktai.
Per 10 metų įmonės technologinių procesų, įrengimų, sistemų atnaujinimui, naujų objektų statybai ir modernizavimui buvo investuota daugiau ne

e
ei 335 mln.Lt.
Metai Svarbiausi įmonės modernizavimo etapai Investicijos,
mln. Lt
1994-1996 KAS gamybos cecho projektavimas ir statyba, aliuminio oksichlorido gamyba 53
2002-2004 KAN gamybos cecho projektavimas ir statyba, nekoncentruotos azoto rūgšties gamybos plėtimas, karbamido cecho rekonstrukcija, 22 megavatų galingumo kogeneracinio tipo dujų jėgainės paleidimas 238
Daug dėmesio AB “Achema” skiria aplinkos apsaugos rodiklių gerinimui, kurie reikalauja didelių investicijų. Per dešimt savo veiklos metų bendrovė aplinkosaugos gerinimui išleido beveik 31,4 mln.Lt.: azoto rūgšties ceche įdiegtas automatinės kontrolės prietaisas, NOx katalizatorius, selektyvinė valymo nuo NOx technologija, rekonstruoti I,II,III,IV,V,VI agregatai, amoniako ceche sumontuotas vandenilio išskyrimo įrenginys ir kt.

Naujienos
2005-04-06
“Achemai” įteiktas “Inovacijų prizas 2005”
2005-04-04
“Gabija” tapo parodos “Ką pasėsi.2005” laureatu
2005-02-24
“Achemos“ pastangos aplinkosaugoje įvertintos tarptautiniu leidimu
Visos naujienos

Prekyba ir marketingas
Beveik 90 proc. produkcijos “Achema” parduoda ES šalyse, daugiausiai Prancūzijoje, Beniliukso šalyse, kiek mažiau Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Skandinavijoje. Nors daugiausia eksportuojama į Europos šalis, siekiama konkuruoti ir JAV, Australijoje, žvalgomasi į kitas pasaulio rinkas.

Bendrovė turi savo prekybos įmones Prancūzijoje (“Litfert s.a.r.l.”), Lenkijoje (“Liteximp sp. z o.o.), Vokietijoje (“Agro Baltic GmbH”).

Jau daugelį metų prekinis “LITFERT TM” ženklas gerai žinomas ir vertinamas Vakarų Europoje. “LITFERT TM” prekinio ženklo žinomumas – puikus tikslingos ir efektyvios Achemos marketingo strategijos pasiekimas, sėkmingas gamintojo, sukurto produkto ir kontakto su vartotoju rezultatas.

Lietuvoje ir Pabaltijo šalyse bendrovės produkciją platina UAB “Agrochema”, kurianti šiuose regionuose žemės ūkio prekybos ir kompleksinių paslaugų centrus “AgroMAX”.

Logistika
Efektyvi logistika – svarbus konkurencinės kovos faktorius tarptautinėje trąšų rinkoje.
“Achema” tam skiria daug dėmesio ir pastangų. Achema savo produkciją parduoda EXW, CPT, DAF, FAS, FOB, CIF, CFR sąlygomis. Didžiausia dalis produkcijos iš įmonės išvežama geležinkelio riedmenimis. Pagrindinis srautas nukreipiamas į Klaipėdą – neužšąlantį Lietuvos jūrų uostą, esantį už 250 km nuo Jonavos. Čia produkcija kraunama į laivus ir iškeliauja į užsienio uostus. Šiose logistikos grandyse svarbus vaidmuo tenka kai kurioms Koncerno “Achemos Grupė” dukterinėms įmonėms:
• Bendrai Lietuvos-Šveicarijos įmonei “Achempak”, gaminančiai polipropileno 500-1000 kg talpos didmaišius trąšomis fasuoti.
• AB “Transachema”, transportuojančiai krovinius geležinkeliu bei turinčiai riedmenų parką produkcijai išvežti (pusvagonius, hoperius, cisternas amoniakui, skystoms trąšoms).
• UAB “AchemaRida”, autotransportu pervežančiai produkciją Lietuvos bei užsienio vartotojams.
• UAB “Achemos laivininkystė”, teikiančiai laivų frachtavimo paslaugas bei konsultuojančiai krovinių gabenimo klausimais.
• AB “Klasco”, per Klaipėdos Jūrų Krovinių uostą priimančiai ir kraunančiai visą įmonės produkciją, skirtą eksportui. “Klasco” terminalų galimybės leidžia krauti sausakrūvius laivus iki 25-30 tūkst. tonų ir tanklaivius iki 60 tūkst. tonų, kurių grimzlė neviršija 12,50 m.

Personalas
Bendrovėje dirba apie 1100 pačių įvairiausių profesijų darbuotojų. Dešimtadalis darbuotojų skaičiuoja ketvirtą darbo dešimtmetį bendrovėje. Į darbuotojų gretas nuolat įsilieja jaunimas. Bendras darbuotojų amžiaus vidurkis yra 44 metai. Sparčiai besikeičianti situacija darbo rinkoje keičia požiūrį į personalo valdymą bendrovėje. Svarbiausia personalo tarnybos funkcija tai efektyvesnis žmogiškų išteklių panaudojimas siekiant bendrovės tikslų. Efektyvesnis darbas yra neatsiejamas nuo darbo sąlygų gerinimo ir darbuotojų skatinimo sistemos nuolatinio tobulinimo.
Bendrovėje aktyviai veikia dvi profesinės sąjungos, veikiančios per jungtinę atstovybę. Jau daugiau nei dešimt metų bendrovėje veikia ir kasmet atnaujinama kolektyvinė sutartis, kuri laikoma bendrovės vidaus įstatymu. Didžioji jos dalis yra skirta darbuotojų socialinėms garantijoms.
AB “Achema” turi nuosavą sveikatos centrą filialą “Achemos poliklinika”, kuriame kiekvienas bendrovės darbuotojas tikrinasi sveikatą ir gydosi jam patogiu metu. Bendrovės darbuotojus taip pat aptarnauja reabilitacijos ir sveikatos centras “Atgaiva tau”, turintis modernų sporto kompleksą su baseinu ir teniso kortais.
Bendrovė ypatingai remia darbuotojų susibūrimus į klubus pagal įvairius pomėgius. Būrelis entuziastų jau seniai yra susibūrę į jachtklubą, taip pat veikia vokiečių kalbos klubas, nemažai darbuotojų vienija pomėgis įvairioms sporto šakoms: krepšiniui, tinkliniui, rankiniui, sunkiajai atletikai. Jau beveik dvidešimt metų ilgiausiai bendrovėje dirbantys darbuotojai pagerbiami kasmet organizuojamoje Veteranų šventėje.

Vadovybė
Vykdantysis direktorius

Dr.Bronislovas Lubys

Bendrovės valdybos pirmininkas
Generalinis direktorius

Jonas Sirvydis

Bendrovės valdybos narys
Komercijos direktorius

Faustas Kriaučionis

Bendrovės valdybos narys
Technikos direktorius

Vytautas Venckūnas
Gamybos direktorius

Algirdas Giedra
Aprūpinimo ir bendrų reikalų direktorius

Kęstutis Kasiulis
Statybos direktorius

Česlovas Skiedra
Vyriausias ekonomistas

Edmundas Damanskis

Pasiekimai
Už sėkmingą prekybos plėtojimą, aukštą produkcijos kokybę, puikų valdymo sistemos įgyvendinimą įmonėje AB “Achema” pelnė ne vieną apdovanojimą:
2000 – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Kokybės taryba AB “Achema” apdovanojo Nacionaliniu kokybės prizu. (Reg. Nr. 008).
2001 – įmonei skirtas 29-asis Tarptautinis apdovanojimas už kokybę (New Millenium Award, Frankfurte).
2001 – įteiktas 31-asis Tarptautinis apdovanojimas už komercinį prestižą (New Millennium Award, Madride).
2002 – AB “Achema” tapo Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos ir ūkio ministerijos organizuoto konkurso “Lietuvos Metų Eksportuotojas” nugalėtoja.
2002 – Lietuvos Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų asociacija įmonė pripažino konkurso “Lietuvos Eksporto Prizas” laimėtoja.
2002 – AB “Achema” gaminami medienos klijai “Lipalas D3” tapo LPK ir ūkio ministerijos organizuoto konkurso “Lietuvos Metų gaminys” diplomantu.
2003 – LPK įteikė garbingą “Sėkmingiausiai Dirbančių Įmonių” konkurso nugalėtojo diplomą.
2003 – AB “Achema” trąšų mišinys “Bulvėms” nominuotas LPK ir ūkio ministerijos organizuoto konkurso “Lietuvos Metų gaminys” diplomu.
2003 – AB “Achema” tapo LPK ir ūkio ministerijos organizuoto konkurso “Lietuvos Metų Eksportuotojas” nugalėtoja.

Ekologija

AB “Achema” aktyviai įsijungė į nūdienai aktualių ekologinių problemų sprendimą. Vienas svarbiausių tikslų tapo organizuoti savo veiklą taip, kad nuolat gerinant aplinkos apsaugos būklę bei taikant taršos prevencijos priemones, mažėtų neigiamas įmonės poveikis aplinkai. Ekologinės situacijos patikimumas ir kontrolė – vienas iš svarbiausių įmonės prioritetų.

“Švari aplinka reikalinga mums ir ateities kartoms” yra vienas esminių bendrovės aplinkos apsaugos politikos teiginių.
2000 m. įmonė įdiegė aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14001 standarto reikalavimus. 2003 m. atliktas atnaujinamasis aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitikimo ISO 14001 standarto reikalavimams auditas.

Daug dėmesio įmonėje yra skiriama aplinkos apsaugos rodiklių gerinimui, kurie reikalauja didelių investicijų. Nuo 1995m. AB “Achema” aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimui išleido daugiau nei 30 milijonų litų. AB “ Achema” buvo modernizuoti pagrindiniai įrenginiai, pakeista ir patobulinta gamybos technologija , rekonstruoti valymo įrenginiai. Todėl šiandien, lygindami aplinkos taršos rodiklius su rodikliais tarkim prieš 10-20 metų , galime drąsiai teigti, kad tarša į aplinką ženkliai sumažėjo. Preliminariais duomenimis, AB “Achema” patenka į geriausių tokios veiklos Europos įmonių, kurių tarša mažiausia, sąrašą. Tai labai gerai atspindi kreivės:

Siekdama efektyviau spręsti ekologines problemas, jau 1995 metais AB “ACHEMA” tampa INŽINERINĖS EKOLOGIJOS ASOCIACIJOS NARE (IEA), kurios pagrindiniai tikslai ir uždaviniai yra gerinti ekologinę situaciją Lietuvoje ir Baltijos jūros regione, aktyviai dalyvauti formuojant šalies ekologinę politiką, dalyvauti įstatymų, poįstatyminių aktų, programų, projektų rengimo procese šalies viduje ir ES.

AB “ACHEMA” aktyviai dalyvauja Inžinerinės ekologijos asociacijos ir Aplinkos ministerijos kasmet rengiamuose konkursuose “Pasiekimai aplinkosaugoje” .
2001 m. įmonėje pripažinta ” Geriausia aplinkos apsaugos vadybos sistema” , o nominacijoje “Palankiausias aplinkai procesas” 2001 ir 2003 metais laimėtos pirmosios vietos.
Tęsdama pradėtą darbą aplinkos apsaugos srityje, AB “Achema” pasirenka APLINKOS APSAUGOS POLITIKĄ, kurios vizija – nuolat mažinti neigiamą įmonės poveikį aplinkai, orientuojantis į Europos trąšų gamintojų asociacijos (EFMA) rekomendacijas, siekti nuolatinio aplinkos apsaugos būklės gerinimo ir taršos prevencijos.

Nuo 2004 metų pramonės įmonėse pradėtas ES direktyvų įgyvendinimas. AB “Achema” tikslas – domėtis, kaip ES šalys įgyvendina aplinkosaugos teisės aktus ir pačiai aktyviai dalyvauti minėtuose procesuose.
AB “Achema” remia Europos Trąšų gamintojų asociacijos (EFMA) sukurtą Produkto Vadybos sistemą (Product stewardship). Bendrovėje gaminamos trąšos ir jų žaliavos, priedai ir tarpiniai produktai yra saugiai perdirbami ir gaminami, sandėliuojami, realizuojami ir naudojami.

Kokybė
Nuo pat gamyklos privatizavimo pradžios gamyba vyksta produktų kokybės gerinimo principu. 1998 metais šis principas pateisino visus lūkesčius – AB “Achemos” kokybės vadybos sistemai, apimančiai pagrindinių produktų (amonio salietros, karbamido, angliarūgštės (CO ) ir skystų azoto trąšų (KAS) gamybą, pakavimą ir pardavimą, suteiktas aukščiausias kokybės įvertinimas – ISO 9002 sertifikatas, liudijantis, jog bendrovės kokybės sistema atitinka tarptautinių standartų reikalavimus.
2003 12 15 kokybės vadybos sistema persertifikuota pagal ISO 9001:2000.
AB “Achema” vizija – kokybiškos trąšos ir kiti chemijos gaminiai Lietuvos ir užsienio rinkai.
AB “Achema” misija – vystyti trąšų ir kitų chemijos produktų verslą, būti patikimu partneriu ir lanksčiai reaguoti į pasikeitusius rinkos ir vartotojų poreikius tobulinant gaminamus produktus, diegiant perspektyvias gamybos technologijas, keliant darbuotojų kompetenciją.
KOKYBĖS POLITIKA
Kokybės vadybos sistemos rezultatyvumas gerinamas:
• Didinant klientų poreikių patenkinimą.
• Plečiant trąšų ir kitų produktų asortimentą.
• Gerinant trąšų ir kitų produktų kokybę.
• Laikantis klientų, įstatymų bei teisės aktų reikalavimų.
• Tobulinant procesų veiklą.
• Modernizuojant gamybas, orientuojantis į geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB).
• Tobulinant mokymo procesą bei mokant darbuotojus, keliant jų kompetenciją, įgyjamą su išsilavinimu, teoriniu ir praktiniu mokymu, įgūdžių lavinimu ir darbo patirtim.

Lietuvos respublikos ūkio ministerija ir Kokybės taryba apdovanojo AB “Achema” 2000 metų Nacionaliniu kokybės prizu. (Reg. Nr. 008)

PRODUKTAI

Trąšos

Azoto trąšos

Trašų mišiniai

Skystos trąšos

Neorganinės chemijos gaminiai

Amoniakas

Amoniakatai

Amoniako vanduo

Aliuminio sulfato tirpalas (Modifikacijos BAST ir BAST-M)

Nekoncentruota azoto rūgštis

Pramoninės dujos

Skysta angliarūgštė

Sausasis ledas

Deguonis

Dujinis ir skystas azotas

Organiniai produktai

Metanolis

Formalinas

Karbamido formaldehidinės dervos (KFD)

Universalūs klijai

Medienos klijai

Popieriaus klijai

Vandens emulsiniai dažai

Polivinilo acetato dispersija (PVAD)

Korozijos inhibitorius Cordon 99

Kondicijonuojantis priedas “Prekas“