Elektros tiekimas elektros mašinų gamyklai

Elektros tiekimas elektromašinų gamyklai

Turinys

1. Užduotis

2. Duomenys projektavimui

3. Skaičiuojamasis-aiškinamasis raštas 1

3.1 Objekto charakteristika 1

3.2 Remonto-mechaninio cecho skaičiuojamosios apkrovos 1

3.3 Įmonės cechų skaičiuojamosios apkrovos 3

3.4 Vietos parinkimas centrinei ir cechinėms TP 4

3.5 Išorinio elektros tiekimo schemos parinkimas 7

3.6 Įmonės elektros tiekimo schemos parinkimas 9

3.7 Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas
11

3.8 Aparatų parinkimas 12

3.9 Įrenginių reaktyviajai galiai kompensuoti parinkimas
13

3.10 Įžeminimo kontūras 13
4. Literatūra 14

3. Skaičiuojamasis-aiškinamasis raštas

3.1 Objekto charakteristika

Elektrosmašinų gamykla – tai I – os kategorijos elektros energijos
vartotojas, todėl jai elektros energijos tiekimas turi būti organizuojamas
iš dviejų nepriklausomų elektros energijos šaltinių. Pagal sąlygą tai būtų
sisteminė TP su trijų apvijų transformatoriais. Centrinėje TP turi būti
sekcijuotos šy

y
ynos.

Gamyklos apkrova sudaryta iš 0,4 kV ir 6 kV vartotojų, todėl įmonėje
naudinga įdiegti 10 kV skirstomąjį tinklą.

3.2 Remonto-mechaninio cecho skaičiuojamosios apkrovos

Cecho skaičiuojamasias apkrovas rasiu pagal sutvarkytų diagramų
metodą.
Tam turiu suskirstyti imtuvus į grupes pagal darbo režimo panašumą
Skaičiuojamosios apkrovos randamos pagal formulę: [pic]

[pic] – išnaudojimo koeficientas;

[pic] – maksimumo koeficientas;

[pic] – imtuvų vardinių galingumų suma.
Grupinis išnaudojimo koeficientas [pic] randamas: [pic].
Imtuvų dirbančiu vienodu darbo režimu formulės.

Maksimumo koeficientas [pic] priklauso nuo išnaudojimo koeficiento ir
efektyvaus imtuvų skaičiaus.

Efektyvinis imtuvų skaičius [pic] – tai toks imtuvų skaičius
formuojantis grafiką, kuris duoda tą pačią skaičiuojamąją apkrovą, kaip ir
skirtingų darbo re

e
ežimų vartotojų skaičiojamoji apkrova. [pic].

Turėdamas ne ir Kiš iš kreivių randu Km, o po to apsiskaičiuoju Psk.

Elektro imtuvų, kurie dirba trumpalaikiai( el. kranai,gervės ) vardinė
galia apskaičiuojama: [pic], kai (B= 60-70 %.

Pilnąją suvirinimo transformatorių ir taškinio suvirinimo aparatų
galią randame:[pic].

Pagal elektros imtuvą iš žinyno ga
a
alime rasti cos( ir tg(, bei Kiš. Po
to ieškome imtuvų grupės vidutinių galių: [pic]

Imtuvų grupės išnaudojimo koeficientas apskaičiuojamas [pic].

Bendras grupės tg( apskaičiuojamas pagal išraišką: [pic].

Turėdamas grupės imtuvų Kiš ir nef iš grafikų galiu rasti Kmax. Tada
apsiskaičiuoju aktyviąją galią [pic]. Reaktyvioji galia apskaičiuojama
[pic]. Pilnoji skaičiuojamoji galia [pic].

Pačius skaičiavimus atlieku programa GR-AP.exe

Skaičiavimo rezultatai pateikiami lentelėse

1 lentelė Cecho grupių vidutinės elektrinės
apkrovos
|Grupė |Pn kW |ki |tg(f) |Pv kW |Qv |
| | | | | |kVAr |
|Staklės |386 |0,17 |1,730 |66 |113 |
|Ventiliatoriai |60 |0,5 |0,750 |30 |22 |
|Kranai-gervės |51 |0,7 |1,730 |36 |62 |
|El. lanko |268 |0,8 |0,75 |214 |161 |
|krosnys | | | | | |
|El. suvirinimo |439 |03 |1,73 |131 |228 |
|ap. | | | | | |
|Varžos krosnys |306 |0,8 |0,43 |244 |105 |
|Indukcinės |23 |0,3 |2,29 |7 |15 |
|krosnys | | | | | |
|Presai |280 |0,45 |1,26 |12 |160 |
|Viso |1813 | | |853 |866 |

2 lentelė Skaičiuojamieji parametrai
|Efektinis imtuvu skaičius |
|Nef= 57 |
|Koeficientai |
|Išnaudojimo Ki = |
|0.47185 |
|Maksimumo Km = |
|1.18059 |
|Galios |
|tg(f)= 1.01404 |
|Paklausos Kp =|
|0.55706 |

3 lentelė Skaičiuojamosios apkrovos
|Aktyvioji |
|Ps=1009 kW |
|Reaktyvioji |
|Qs=1024 kVar |
|Pilnoji |
|Ss=1438 kVA |

3.3 Įmonės cechų skaičiuojamosios apkrovos

Cechų skaičiuojamosios apkrovos randamos nudojant paklausos
koeficiento metodą. Pagal šį metodą skaičiuojamosios apkrovos bu

u
us: [pic].

Kpi – paklausos koeficientas duotam darbo režimui.

Pni – suminė vardinė cecho apkrova.
Paprastai paklausos koeficientas duodamas atskiriems cechams.
Skiaičiuojamasis reaktyvinis cecho apkrovimas pagal cechų galios
koeficientus: [pic];

Paklausos koeficiento metodas taip pat naudojamas skaičiuojant
apšvietimo galingumą. Vardinis apšvietimo imtuvų galingumas apskaičiuojamas
pagal cechų , bei gamyklos teritorijos lyginamuosius apšvietimo galingumus
ir cechų bei gamyklos teritorijos plotą: [pic] , kW;

P0 – lyginamasis apšvietimo imtuvų galingumas W/m2,

f- apšvietimo teritorijos plotas, m2;
10 kV vartotojams [pic]

Psk – viso cecho skaičiuojamoji apkrova įvertinant apšvietimą,

Kp- paklausos koeficientas.

Pilnoji apkrova: [pic]

Pačius skaičiavimus atlieku programa GAM-AP.exe

Skaičiavimo rezultatai pateikiami lentelėse.

4. lentelė Įmonės cechų skaičiuojamosios ga

a
alios

apkrovos
|Cechas |Pi, kW|Kp |tg(f) |Pskj, |Qsk, |
| | | | |kW |kVar |
|Elektros įrenginių |1550 |0,69 |1,02 |1085 |672 |
|Liejimo |1800 |0,8 |0,48 |1440 |397 |
|Liejimo (6 kV) |3400 |0,8 |0,48 |2720 |1317 |
|Apvijų |2520 |0,68 |0,75 |1714 |1748 |
|Paruošimo |2680 |0,69 |0,62 |1876 |1163 |
|Surinkimo |1430 |0,55 |1,17 |787 |920 |
|Štampavimo |2850 |0,75 |0,75 |2138 |1603 |
|Laboratorija |840 |0,44 |1,02 |378 |386 |
|Siurblinė |690 |0,75 |0,62 |518 |321 |
|Siurblinė (6 kV) |2300 |0,75 |0,62 |1725 |1069 |
|Administracija |480 |0,6 |0,62 |288 |178 |
|Pagalbinės tarnybos|190 |0,4 |0,88 |76 |78 |
|Sandelis |790 |0,5 |1,02 |395 |348 |
|Remonto-mechaninis |1813 |0,56 |1,01 |1009 |1024 |
| |23333 | | | |11224 |

5. Įmonės cechų apšvietimo skaičiuojamosios apkrovos
|Cechas |F, |a, |kap |Pska, |Psk, kW|
| |kv.m |W/kv.m | |kW | |
|Elektros įrenginių |5400 |150 |0,85 |64 |1149 |
|Liejimo |9600 |150 |0,9 |121 |1561 |
|Liejimo (6 kV) |0 |150 |0,9 |0 |2720 |
|Apvijų |2700 |150 |0,85 |32 |1746 |
|Paruošimo |2100 |160 |0,85 |26 |1902 |
|Surinkimo |5400 |180 |0,9 |80 |866 |
|Štampavimo |2700 |160 |0,9 |36 |2173 |
|Laboratorija |2700 |250 |0,8 |39 |417 |
|Siurblinė |5400 |100 |0,8 |4 |522 |
|Siurblinė (6 kV) |0 |100 |0,8 |0 |1725 |
|Administracija |1080 |250 |0,9 |21 |309 |
|Pagalbinės tarnybos|1000 |150 |1 |8 |84 |
|Sandelis |648 |75 |0,9 |8 |403 |
|Remonto-mechaninis |3600 |150 |0,85 |43 |1052 |
| | | | |482 |16629 |

Įmonės Ssk=20062,5 kVA.

3.4 Vietos parinkimas centrinei ir cechinėms TP

Norint racionaliai parinkti maitinančios pastotės statybos vietą,
gamyklos generaliniame plane sudaroma apkrovimų kartograma. Apkrovimų
mąstelis pasirenkamas laisvai, bet taip, kad apkrovimą vaizduojantys
apskritimai neuždengtu cechų planų ir nbūtų per daug maži. Pagal pasirinktą
apkrovimų mąstelį, apkrovimą vaizduojančių apskritimų spinduliai randami:

[pic];

Ssk – cecho skaičiuojamasis pilnas apkrovimas;

m – apkrovos mąstelis, kVA/mm2

Apšvietimo vartotojų apkrovimai gautame apkrovimų apskritime parodomi
užštrichuojant atitinkamą apskritimo išpjovą. Išpjovos kampas
apskaičiuojamas:

[pic].
Apkrovimui centro vietai nustatyti yra apskaičiuojamos centro koordinatės:

[pic] ir [pic]. S cecho apkrovimas; x,y cecho apkrovimo koordinatės.

Centrinės maitinančios pastotės vieta yra viduryje gamyklos
teritorijos (x=418; y=329). Bet tai yra nepatogu, todėl ją statysime prie
instrumentinio cecho.

Norėdami rasti cechinių transformatorinių pastočių vietas pirma
turime rasti kiek jų reikia pastatyti cechuose.

Tam pirma randame grafiko užpildymo koeficientą kuž. Jis lygus
kuž=Tm/8760. Elektro mechanizmų gamyklai Tm=4000 h.

Rasime transformatorių perkrovimo koeficientą, kuris lygus Kp=1,8-
0,8*kž. Transformatorius pasirenkame tik iš keleto paplitusių variantų.
T.y. 630, 1000, 1600 ir 2500 kVA galios transformatorių. Parinkę
transformatorius patikriname kp*ST