automobilizmas

Visuose šiuolaikiniuose automobilių varikliuose, naudojamas dujųskirstymo mechanizmas su viršutiniu vožtuvų išdėstymų. Šį mechanizmą sudaro: Skirstymo velenas ir jo pavara (krumpliaračiai arba žvaigždutės irgrandinė); Pavaros detalės – kėlikliai su kreipiamosiomis įvorėmis, strypeliaiir svirtelės; Vožtuvai, jų kreipiamosios įvorės ir spyruoklės, spyruokliųatraminės poveržlės su jų tvirtinimo detalėmis. Besisukančio skirstymo veleno kumštelis remiasi į kėliklį, kuriskildamas iškelia aukštyn strypelį. Strypelis pakelia svirtelės vieną petį.Tuo metu kitas petys paspaudžia vožtuvą ir jį atidaro. Kai kumštelisnustoja veikęs kėliklį, spyruoklė uždaro vožtuvą ir grąžina jo pavarosdetales į pradinę padėtį. Skirstymo velenas išliejamas iš ketaus arba štampuojamas iš plieno. Jisturi atraminius kakliukus, kumštelius, alyvos siurblio ir uždegimo sistemosskirstymo pavaros krumpliaratį, degalų siurblio pavaros ekscentriką. Veleno kakliukai, kumšteliai ir ekscentrikai termiškai apdorojami iršlifuojami. Kad būtų lengviau įtvirtinti, veleno kakliukai gaminaminevienodo skersmens. Jų skersmuo mažėja veleno užpakalinio galo link.Kiekvienam variklio cilindrui velene yra po įsiurbimo ir išmetimo kumštelį.Vienaeiliuose keturcilindriuose varikliuose įvairių cilindrų vienospaskirties kumšteliai išdėstyti 90( kampu, V formos aštuoncilindriuosevarikliuose – 45( kampu. Skirstymo velenas sukasi įvorėse, kurių vidinis paviršius išlietasbabitu. V formos variklių velenas įrengtas tarp cilindrų kairiųjų irdešiniųjų eilių. Per keturtakčio variklio darbo ciklą, t.y. per du alkūninio velenoapsisukimus, skirstymo velenas turi po vieną kartą atidaryti visus varikliovožtuvus, apsisukdamas vieną kartą. Kad tai būtų įmanoma, skirstymo velenokrumpliaračio arba žvaigždutės krumplių skaičius turi būti du kartusdidesnis už alkūninio veleno krumpliaračio krumplių skaičių. Krumpliaračius reikia taip sujungti, kad sutaptų žymės ant jų krumplių.

Skirstymo velenui išilgai pasislinkti neleidžia flanšas, dviem varžtaispritvirtintas prie cilindrų bloko priekinės sienelės. Kėlikliai būna plieniniai arba ketiniai, termiškai apdoroti. Strypeliai gaminami iš plieninių arba diuraliumininių vamzdelių, įkuriuos iš abiejų galų įpresuojami plieniniai antgaliai. Sferiniaispaviršiais pastarieji apačioje remiasi į kėliklį, o viršuje – į svirtelėspeties įdubą. Kai alkūninis velenas ima suktis greičiau kaip 5000 min,strypeliai pradeda vibruoti, dėl to pablogėja variklio darbas. Todėlvariklių, kurių alkūninių velenų sukimosi dažnis didesnis kaip 5000min,skirstymo velenas įrengtas viršuje, ir jo kumšteliai veikia tiesiogsvirteles. Į svirtelių angas įpresuotos bronzinės įvorės. Svirtelės užmaunamos anttuščiavidurės ašies, įtvirtintos stoveliuose prie cilindrų galvutės. Cilindrinės spyruoklės, užmautos ant ašies tarp svirtelių, neleidžiajoms išilgai pasislinkti. Į vieną svirtelės petį įsuktas varžtas sukontraveržle. Vožtuvas, susidedantis iš galvutės ir strypelio, uždaro siurbimo arbaišmetimo kanalą cilindrų galvutėje. Siurbimo vožtuvo galvutės skersmuodidesnis už išmetimo vožtuvo galvutės skersmenį, todėl cilindrai geriauprisipildo naujo degiojo mišinio. Tuo tikslu variklio siurbimo vožtuvaituri tulpės žiedo galvutę. Vožtuvo galvutės nuožula nupjauta 45( arba 30(kampu ir glaudžiai prisispaudžia prie lizdo nuožulos. Vožtuvų lizdai gaminami žiedų formos iš karščiui atsparaus plieno irįpresuojami į cilindrų bloko galvutę. Siurbimo vožtuvas gaminamas iš chrominio plieno, o išmetimo – iškarščiui atsparaus (silicio-chromo) plieno. Kai kurių variklių išmetimovožtuvų darbiniai paviršiai, kad ilgiau nesudiltų, aplydyti karščiuiatspariu lydiniu. Variklių ЗМЗ-53 ir ЗИЛ-130 išmetimo vožtuvų strypaigaminami tuščiaviduriai ir pripildomi natrio. Dėl to jie per daugneįkaista. Vožtuvų strypelių kreipiamosios įvorės būna ketinės arba metalinės –
keraminės. Jos įpresuojamos į cilindrų galvutę. Fiksavimo žiedas arbabriaunelė viršutiniame įvorės gale neleidžia joms pasislinkti išilgaiašies. Spyruoklė, pagaminta iš specialios plieninės vielos, tampriaiprispaudžia vožtuvą prie lizdo. Vienu galu spyruoklė remiasi į poveržlęcilindrų galvutėje, o kitu galu – į atraminę poveržlę, kurią laiko dukūginiai veržtukai, įstatyti į vožtuvo strypelio išdrožą. Ant siurbimovožtuvų strypelių užmaunami guminiai gaubtuvėliai, kurie neleidžia alyvaipatekti į cilindrus. Kad vožtuvas glaudžiai prisigaustų prie lizdo, dirbant dizeliui, kaiįšilęs strypelis pailgėja, tarp vožtuvo ir kėliklio arba svirtelės turibūti šiluminis tarpelis, kuris tikrinamas, ataušus dizeliui. Dujų skirstymo fazės. Variklis dirba maksimalia galia, kai jo cilindraigerai pripildomi naujo degiojo mišinio ir iš jų išvalomi deginiai.topasiekiama, anksčiau atidarant ir vėliau uždarant vožtuvus mirties taškųatžvilgiu. Vožtuvų atidarymo ir uždarymo momentai, išreikšti alkūninioveleno pasisukimo kampo laipsniais, vadinami dujų skirstymo fazėmis. Karbiuratorių variklių siurbimo vožtuvas ima atsidaryti, kai skriejikuidar lieka 10-25( iki VMT ( išmetimo takto pabaigoje ), o užsidaro po to,kai skriejikas jau yra praėjęs AMT 50-75 ( suspaudimo takto pradžioje ). Siurbimo vožtuvo atidarymo trukmė 240-280( alkūninio veleno pasisukimokampo. Išmetimo vožtuvas atsidaro variklio darbo eigos pabaigoje taip patanksčiau laiko, t. y. Kai skriejikui iki AMT padėties lieka praeiti 50-70(,o užsidaro siurbimo takto pradžioje pavėluotai, t.y. skriejikui praėjus VMT20-50(. išmetimo vožtuvo atidarymas trunka 250-280( alkūninio velenopasisukimo kampo. Momentas , kai abu vožtuvai būna atidaryti, vadinasi vožtuvų perdengimu.Tuo metu iš cilindrų nauju degiuoju mišiniu išpučiami deginiai.
Daugiacilindrių variklių darbas. Kad daugiacilindris variklis dirbtųtolygiai, vienvardžiai taktai įvairiuose cilindruose turi kartotis tamtikra tvarka, kuri priklauso nuo alkūninio veleno pasisukimo kampo. Variklio darbo tvarka – tai taktų kaitaliojimasis jo cilindruose. Darbotvarka priklauso nuo alkūninio veleno švaistiklių kakliukų ir skrstymoveleno kumštelių išsidėstymo. Variklio cilindrai numeruojami, pradedant nuo alkūninio veleno priekiniogalo. Taip pat numeruojami ir V formos variklių cilindrai, bet čia pirmąjalaikoma eilė, esanti iš dešinės pusės pagal automobilio eigą. Keturcilindrių variklių švaistikliniai kakliukai išdėstyti poromis: 1 su4 ir 2 su 3 180( kampu. Todėl variklio darbo tvarka gali būti tokia: 1 – 3 – 4 – 2 ( АЗЛК-412 ) 1 – 2 – 4 – 3 ( ГАЗ-24 ) Aštuoncilindrių V formos variklių švaistikliniai kakliukai išdėstyti 90 kampu vienas kito atžvilgiu. Šių variklių darbo tvarka paprastai būna tokia: 1 – 5 – 4 – 2 – 6 – 3 – 7 – 8.

Pagrindiniai dujų skirstymo mechanizmo gedimai:vožtuvai nesandariai prisispaudžia prie lizdų, vožtuvai nepilnai atsidaro.