sveicarija

ŠVEICARIJA

   2003 m liepos mėnesį Pedagogų profesinės raidos centras kartu su turizmoagentūra „Kiveda“ organizavo pažintinę kelionę-seminarą švietimo įstaigųvadovams Šveicarijoje. Šitoje turistinėje – pažintinėje kelionėje dalyvavoir Klaipėdos m. “Žaliakalnio” vid. mokyklos mokytojai: Galina Rengė, VeraKibickienė, Liudmila Gorbatova, Saulė Stakienė, Sergejus Bondar, KlaudijaMachalina, Larisa Jarovik. Susitikimų Ciuricho gimnazijos metu vykodiskusijos, susipažinome su Šveicarijos švietimo sistemos struktūra. Okelionės metu patyrėme nepakartojamų įspūdžių, kuriais ir norimepasidalinti apie Šveicariją…

[pic]   Šveicarija- 41,3 tūkstan. km plotą, 7 mln.gyventojų turinti Alpių kalnųšalis. Šveicarija – neutrali valstybė, nuo 1815 m. nedalyvavusi jokiameEuropos kare. Tai uždarų kalnų bendruomenių šalis, jos žmonės kalbaketuriomis kalbomis – tai daugiakalbiškiausia Europos valstybė. Vokiečių,prancūzų ir italų kalbos yra valstybinės, bet kaimeliuose kalbamaoficialiai įteisinta retoromanų kalba. Vis dėlto Šveicarija – daugeliuatžvilgiu itin vieninga valstybė, sugebėjusi iš kuklių savo ištekliųsukurti klestinčią ekonomiką. Dėl neutralaus statuso ir politinio stabilumoji tapo svarbiu finansų centru. Tarptautinis valiutos ir finansų centras –Ciurichas, Ženeva, Bazelis: pirmoji vieta pasaulyje pagal „patrauklumą”užsienio investicijoms. Valstybėje yra apie 5000 bankų. Bankininkas negaliišduoti indėlininko pavardės – kitaip gresia kalėjimas. Šveicarijos bankaspadengtas auksu. Tik gimęs vaikas gauna pasveikinimą iš banko ir atitinkamąsumą, kuriuos po 10 metų gali pasiimti, tėvams įnešus didesnę sumą. Netgibanko langeliai pritaikyti vaikui. Yra sakoma, kad Šveicarijos vaikųpirmieji žodžiai: mama, tėtis ir taupumas. Tylėjimas – auksas. Bankopalūkanos neviršija 3-5%, mažesnėse bankuose – 6-7% metinių. Turtuoliainesistengia išsiskirti iš kitų daiktais, rūbais, mašina – savo turtonedemonstruoja. Kas antras šveicaras turi automobilį. Kaimeliuose gyvenaturtingai. Turtingi, nes investavę pinigus į draudimo ir turizmo bendroves.Pagrindinės pajamos iš turizmo.

Neturėdama jokių žaliavų Šveicarija tapo svarbia pramonine valstybe.Kvalifikuota darbo jėga gamina brangius ir lengvus gaminius. Būdama maža,Šveicarija juos eksportuoja, todėl dauguma firmų turi po visą pasaulįišsibarsčiusius filialus. Svarbią vietą užima vaistų gamyba. Kasmeteksportuojama 50mln.  laikrodžių. Alpių šlaituose auginami vaisiai irvynuogės. Tradicinė ūkio šaka – pienininkystė. Iš pieno gaminami visokiesūriai, pvz.ementalio.Žymūs žmonės galvoja – kiekvienas neturi būti tiek turtingas, kad negalėtųnusipirkti kito ir negali būti tiek neturtingas, kad negalėtų jo nupirkti.Šveicarai apie pinigus nekalba, jie jų turi.Šveicarai apie save:     VAIKAI NEVERKIA, ŠUNYS NELOJA, KARVĖS NEMYKIA,ŠALIS NEBRAŠKAŠveicarai švenčia šventes, ypač mėgstamos pavasario, kai ganomi gyvuliai irgrojama 3 m ragu. Smagios svogūnų šventės – gaminami valgiai svogūnų…Šveicarai labai uždari žmonės. 40metų pragyvenę kaimynystėje tikpasisveikina ir kalba apie daržus. Į svečius nevaikšto – supranta kaiplaiko gaišinimą. Netgi vaikai, atvažiavę pas tėvus per šventes, išgėrę potaurę, galvoja kaip daug laiko praleidę… Vaikais rūpinasi finansiškai tikiki gimnazijos, po to verskis kaip išmanai. Užsidirba iš akcijų, mokamokesčius į pensijų fondą, taip apsirūpindami ir žinodami kiek galės leistisenatvėje. Slaugos namuose pagal pens. fondų dydį jiems skiriami patogumai.Gyventojų sk. – apie 6mln., iš jų 1/3 sudaro užsieniečiai. Kai užsieniečiuigimsta vaikas, jis negauna pilietybės – turi pragyventi 8 metus, bet galimanusipirkti, tai daro nauji rusai. Sumoki 50000 frankų ir lauki eilės dėlpaso arba lauki kol kažkas numirs.Kada kalbama apie poilsį, gryną orą, kalnus, slidinėjimą, šokoladą,laikrodžius, karves, pieną, bankus – mintyse turima Šveicarija. Šveicarijosgamtos grožis yra šalies vizitinė kortelė. Alpės – (buvo laikoma  piktų
dvasių buveinė) čia žmonės gali gyventi tik už nuodėmes… Stabtelime priegalingų vandeningiausių Europoje Reino krioklių.ŽENEVA – laikoma Šveicarijos elegancijos simboliu. Sakoma, kad Ženevosežeras ir yra visa Ženeva. Ežerą puošia “gyvoji skulptūra” – fontanasišmetantis vandens versmę į 130 m aukštį. Prie ežero nutįsta nuostabūsparkai. Neįmanoma įsivaizduoti Ženevos be gėlių laikrodžio, sudaryto iš6000 gėlių.

[pic]  Daugelis Šveicarijos bankų ir firmų įsikūrusios Ženevoje. Šiame miesteveikia daug tarptautinių organizacijų, kurias pritraukė šalies neutralusstatusas ir politinis stabilumas. Tai Raudonasis Kryžius, Pasaulinėsveikatos organizacija, Jungtinių tautų Europos skyriaus būstinė. Vykstameį Prancūziją prie Monblano į Šamoni miestelį. Iškyla prie aukščiausioEuropos kalno, pakilimas lyno keltuvu į Midi viršūnę (3842m) iš kurnuostabi apžvalga į Monblaną. Toliau keliaujama Martini, Montrio, Simentalslėnio vaizdingais keliais.Išgarsinti Reichenbacho kriokliai – per 1 sek. iškrenta 20000 litrųvandens. Nuo didelio aukščio (apie 300m) krentant vandeniui, kartais numetaakmenis. Vanduo juos suka ardydamas akmenis ir uolienas, taip atsirandaduobės ir platinamos vagos. Aarės upės tarpeklis atsirado ledynamsišgriaužus uolienas. Ledynai slinko ir ardė kalnus, taip išgriauždamitarpeklius. Praėjome 1500 metrų. Ronos ledynas (2300m), pasivaikščiojimasprie Ronos ištakų. Kiekvieną pavasarį (05 mėn) išvalo, sutvirtina šį plyšį,nes jis tirpsta.Sostinė Bernas. Bernas be meškų, tai Paryžius be Eifelio bokšto. Tai-miesto simbolis. O meškų visur – ant vėliavų, ant mašinų numerių, o gyvų –senamiesčio pabaigoje įrengtame šulinyje. Unikalus senamiestis, kuriamžavesio suteikia fontanai, papuošti spalvingomis skulptūromis, toliauparlamentas, rotušė, katedra, bokšto laikrodis. Ciurichas – tai ekonominėir finansinė Švedijos sostinė. Miesto centras – tai geležinkelio stotis.Taiprestižiniai pastatai, būstinės. Mokėsi J. Biliūnas, Pečkauskaitė,Šalkauskis, Putinas. Tai turtuolių miestas, nusėdę pinigai bankuose.

„Naujasis lietuvis įnešęs 3mln. frankų jautėsi nejaukiai, kad nedingtųpinigai. Bankininkas nuramino – visi įnešę smulkią sumą jaučiasinejaukiai.”Liucerno miestas prie Keturių Kantonų ežero.Senamiestis:garsieji tiltai (Koplyčios ir Malūnų), rotušė, Katedra,bažnyčia, Liūto aikštė.Lichtenšteinas (sostinė Vaducas) – mažytė vokiškai kalbanti kunigaikštystėyra viena iš keleto nykštukinių Europos valstybėlių. Ji nėra visiškainepriklausoma, nes naudojasi šv. valiuta, pašto ir tel. paslaugomis. Lichtleidžia puošnius pašto ženklus, kuriuos labai vertina kolekcionieriai.Pašto ženklai duoda l0 procentų metinių šalies pajamų. Daug pajamų duodaintensyvus žemės ūkis, klestinčios smulkios pramonės įmonės ir turizmas.Dėl ekonomikos įvairumo šalis tapo labai turtinga. LEGENDA – ADELVEISO gėlė – alpių simbolis – švelnumo ir meilėsTen kalnuose, kur buvo sniegas ir šaltis, gyveno vėjas ir turėjo nepaprastogrožio dukrą. Gyveno, džiaugėsi ir kartais iš karto atskrisdavo,pasklisdavo gėlių aromatas, vyšnių žiedų ir obelų. Dukra klausė, kas tai-tai kvapas nuo uolos iš papėdės. Ir aš noriu, – tai skriskime, pajausi,įkvėpsi ir pamatysi koks ten grožis. – Negaliu, – tėvas senas. Tėvaspažadėjo to gėlių aromato atnešti dukrai. Bet ne viena gėlė žemėjenesutiko, nes čia buvo šilta, gera, žmonės mylėjo, o kalnuose šalta, niūru.Tik viena liūdna gėlelė sutiko, į kurią žmonės žemėje nežiūrėjo. Bėgo metai– kalnų vėjai ją glostė, lepino, saugojo nuo šalčio. Ji išaugo, išgražėjoir ją pavadino Adelveiso. Dabar norintys jaunikiai įrodyti meilę savosužadėtinei, kopia į kalnus jos ieškoti.

Kalnų jau nebebus

Galbūt tik vėjas padvelks atšiauriu išdidumu

Ir aš akimirka iš laimės suvirpėjus kaip elgeta suklupsiu prie

namų…

       PRAGARAS IR ROJUS (skirtumai)Pragaras – didžiulis baltas stalas, daug vaisių, sėdi žmonės baltaisrūbais, ilgom rankovėm – jie negali paimti nuo stalo vaisių. Rojus – taspats baltas stalas… žmonės ilgom rankovėm, jie nieko negali įsidėti įburną, bet gali įdėti vienas kitam. Šveicarija panaši į rojų. Mokyklos muziejui projekto dalyviai įteikė dovaną – mokyklos maketą suseptyniolika vėliavėlių, simbolizuojančių tautas (Rusija, Lietuva, Ukraina,Baltarusija, Azerbaidžanas, Armėnija, Izraelis, Lenkija, Totorija,Vengrija, Čekija, Latvija, Vokietija, Gruzija, Komija, Moldova, Dagestanas(avarų tauta).

Tautų ratelis – mūsų mokyklos pasididžiavimas! [pic] [pic] iŠVEICARIJA

Kalnų viršūnių įspūdžio žodžiais neišsakysi…

Pirmoji tranzitinė šalis – Lenkija, kurios teritorija nuvažiuosite apie750 km. Pagal dydį Lenkija – septinta Europoje. Mums, lietuviams, ji yratarsi “langas” į Europą, nes per Lenkiją šakojasi keliai į daugelį Europosvalstybių. Tarp įvairių šalies regionų skirtumai yra gana dideli – kuo jūsir įsitikinsite. Kelias eis per Augustavo miestą, kurį išgarsino 1862 m. pastatytas 102km ilgio kanalas. Tai buvo Lenkijos technikos laimėjimas. Legendomis apdainuota šalies sostinė Varšuva, turinti per tūkstantįistorinių paminklų, amžių eigoje kelis sykius buvo griaunama ir vėlklestėjo. Dabar į sostinę skverbiasi bankų ir verslo gijos iš visopasaulio, kyla stiklu tvieskiantys dangoraižiai. Nuo Varšuvos kelias pasuks link Žemutinės Silezijos sostinės – Vroclavo,ketvirto pagal dydį Lenkijos miesto, esančio prie Oderio upės. Vroclavasvisada buvo vienu didžiausių miestu šioje Europos dalyje, o viduramžiaiskonkuravo su Praha. Miesto ribose yra daug atšakų ir kanalų, per kuriuosnutiesta 114 tiltų. Miesto simboliu laikomas kabantis Grunvaldo tiltas. Už Vroclavo prasidėję labai seni Sudetų kalnai pagyvins kraštovaizdį ikipat Lenkijos – Čekijos pasienio.

Čekijos vardas asocijuojasi su Bohemijos stiklu ir porcelianu, alumi,santechnikos gaminiais, automobiliais. Šalis garsėja knygų leidyba,

aukštosiomis mokyklomis, gausybe muziejų. Nuo seno Čekija vadinama “Europoskonservatorija”. Vienas gražiausių Europos miestų – Praha – jus pasitiks vėlų vakarą.Karolio tiltas, Prahos pilis – buvusi karalių rezidencija (dabar –Prezidentūra), Senojo miesto Rotušės bokštas su XV a. įrengtu astronominiulaikrodžiu – didžiulio turistų antplūdžio sulaukiantys objektai. Nakvynė viešbutyje.

Po pusryčių išvyksite į Karlovy Vary kurortą, pasaulyje geriau žinomąsenuoju pavadinimu – Karlsbadas. Nuo pat viduramžių miestas garsėja dvylikakarštų mineralinių šaltinių, naudojamų gydymui. Paties karščiausio šaltinio– Geizerio – vanduo naudojamas ne vien gėrimui, bet ir vonių procedūroms.Jūs turėsite galimybę išsimaudyti atvirame terminiame baseine. Yra sauna,masažo kabinetas. Pasikėlę funikulieriumi į 556 m aukščio Draugystės kalvą, pasigėrėsitemiškingomis kalvotomis apylinkėmis. Paragausite karštųjų versmių vandens. Laisvu laiku galima papietauti, pasimėgauti kurorto ramybe,pasivaikščioti. Vakare išvyksite link Šveicarijos. Kirtus Čekijos – Vokietijos sieną, naktį apie 500 km važiuositeVokietijos teritorija: Niurnbergo kryptimi (Bavarija), po to – Štutgarto,Singeno (Badeno-Viurtembergo žemė).

Kada kalbama apie poilsį, gryną orą, kalnus, slidinėjimą, šokoladą,laikrodžius, karves, pieną, bankus – mintyse turima Šveicarija. Santykinaimaža lyginant su kitomis Europos valstybėmis, bet savo galia – milžinė. Tai– viena stambiausių finansinių imperijų Vakarų pasaulyje. Šveicarijos gamtos grožis yra šios šalies vizitinė kortelė.

Ankstų rytą būsite Šveicarijoje. Stein am Rhein – viduramžių miestelis (3 000 gyventojų) – vienasgražiausių Šveicarijoje. Iš amžių glūdumos išlikę kilmingų didikų būstai,kurių namų fasadai turtingai dekoruoti, puošti iškyšomis ir freskomis. Čiaviskas tarsi sustingo amžiams, kaip pasakoje apie Miegančią Gražuolę.Neveltui per metus miestą aplanko 32 000 turistų. Važiuojant link Bruneno kurorto, ties Rapperswil kirsite Ciuricho ežerą,nutįsusį į ilgį 28 kilometrus. Tai – vienas švariausių šalies ežerų. Aplankysite Švico kantonui priklausančią Einsieldeln benediktinų abatiją

(XVIII a.). Tai svarbiausia piligrimų lankoma vieta Šveicarijoje – čiasaugoma Juodoji Madona. Nedidelė medinė statulėlė, išdrožta XV a., kuriaipatikėti savo troškimus ir atvyksta maldininkai. Ji saugoma Dievo Motinoskoplyčioje, pastatytoje toje vietoje, kur IX a. buvo nužudytas čia gyvenąsatsiskyrėlis. Abatija garsėja turtinga biblioteka, Princų sale, Didžiąjasale, kur eksponuojamos vienuolynui priklausančios kolekcijos. Bruneno kurortas ilsisi prie Ūrio ežero – vienos iš Keturių kantonųežero atšakos. Ūrio ežerą juosia “Šveicarų kelias”, nutiestas šalies 700metų jubiliejaus proga. Dėka įrengtų vietų, žyminčių tą ar kitą kraštą, šiskelias suteikia galimybę susipažinti su Šveicarija. Nusileisite žemyn prieežero, kur pastatyta koplytėlė šveicarų nacionaliniam didvyriui ViliuiTeliui. Nakvynė viešbutyje.

Ryte išvyksite Meiringen kryptimi. Jus pakerės Šveicarijos Alpių irežerų grožis. Juk Šveicarija grožio etalonu tapo dėl pasakiškos gamtos. Netoli Meiringen miestelio yra 1,4 km ilgio ir 200 m gylio Arės upėstarpeklis. Praėję trasa, įrengta virš upės vagos, pasigėrėsite įspūdingugamtos tvariniu. Vietovę išgarsino rašytojas Konanas Doilis, įamžinęsromane “The final Problem” Reichenbach krioklius, prie kurių kelsitėsfunikulieriumi, o paskui dar šiek tiek reikės palypėti. Vyksite į Kandersteg miestelį, mėgiamą turistų. Iš čia lyniniu keltuvupasikelsite į 1 582 m aukštį, iš kur dar apie 20 min. pėstute eisite linkkalnuose tyvuliuojančio Oeschinen ežero. Pasidžiaugę ypatingo grožioreginiais, pėsčiomis nusileisite į Kandersteg. Pageidaujantys galėsnusileisti žemyn tuo pačiu lyniniu keltuvu. Važiuojant link Interlakeno nakvynei, sustosite prie skaidrumugarsėjančio Blausee ežero, kuriame auginami upėtakiai.

Rytą traukiniu pasikelsite į Jungfraujoch viršūnę – į 3 475 m aukštįvirš jūros lygio. (Kai kuriems gali skaudėti ausis, nepatartina turintiems

širdies negalavimų). Šio geležinkelio nutiesimas į aukščiausiai Europoje esančią geležinkeliostotį buvo vienas iš praėjusio šimtmečio pabaigos technikos laimėjimų.Atvykus, jei leidžia oro sąlygos, galima pasivaikščioti po aplink stotįįrengtas apžvalgos aikšteles ar pasivažinėti rogėmis, traukiamomispoliarinių šunų. “Ledo rūmai”, išskobti ledyne, pasitiks skulptūromis irnedidele moksline ekspozicija. Nuo panoraminės Sfinkso terasos pajusitekalnų didybę, svaiginantį jų grožį. Kada bepakiltumėte, visada čia atrasitesniego. Nusileidę tuo pačiu traukiniu, vyksite Saanen kryptimi. Kelias atvers tątikrąją Šveicariją, apie kurią net nesvajojote: vaizdingi nameliai,žaliuojančios pievos, riebios karvės, didingos Alpės, svaiginančiosserpantinais… Nakvynė viešbutyje Saanen apylinkėse.

Po pusryčių vyksite link Martigny. Įveikę La Forclaz perėją (1526 m),atvyksite į Chatelard parką, kuriame funikulieriumi pakilsite į 1821 maukštį; žaviu panoraminiu traukinuku pravažiuosite mišku, uolomis, šešiaistuneliais, besigėrėdami Monblano kalnų masyvo panorama; mini funikulieriusužkels prie įspūdingos Emosson užtvankos (1961 m). Atvykę prie Ženevos ežero, aplankysite Šiljono pilį (XIII-XVI a.).Savojos grafų pilis yra pastatyta ant stačios uolos, iškilusios iš ežero.XVI a. pilyje buvo įkalintas F.Bonivard, kurio kančias vėliau apdainavoanglų poetas Baironas. Pavakary išvyksite į Lietuvą. Naktį važiuosite per Vokietiją, dieną –per Lenkiją. Kitą dieną vėlai vakare sugrįšite į Lietuvą.

Patariame:Į kelionę pasiimti žygiams tinkamą aprangą ir avalynę kibiu padu, nes kalnųtakai akmenuoti, slidūs. Pasikėlus į kalnus, pravartu turėti striukę,akinius nuo saulės, pirštines, kepuraitę, nes Jungfraujoch (3475 m) irvasarą būna apie -3C ar -5C ir kur visada rasi sniego.Kalnuose dažnai keičiasi oro sąlygos.Nepamirškite maudymosi aprangos, higienos priemonių.