Verslo planas – skalbykla

TURINYS

SANTRAUKA……………………………………………………………….…………..2
1. VERSLO PLANAS……………………………………………………………….….3
1.1 Verslo srities aprašymas……………………………………………………….…….3
1.2 Įmonės tikslai………………………………………………………………………..3
1.3 Paslaugų aprašymas………………………………………………………………….4
2. MARKETINGAS……………………………………………………………….…….5
2.1 Rinkos apžvalga……………………………………………………………………..5
2.2 Konkurencijos analizė……………………………………………………………….6
2.3 Paslaugų kainų politika………………………………………………………………7
2.4 Pardavimo strategija…………………………………………………………………7
2.5 Reklama………………………………………………………………………………8
3. GAMYBA………………………………………………………………………………………………………8
3.1 Paslaugų teikimo aprašymas…………………………………………………………9
3.2 Vietos analizė………………………………………………………………………..9
3.3 Patalpos………………………………………………………………………….…..9
3.4 Įrengimai………………………………………………………………………………10
3.5 Transportas…………………………………………………………………………..10
3.6 Žaliavos………………………………………………………………………………10
3.7 Darbo jėga……………………………………………………………………………10
4. VADYBA………………………………………………………………………………11
4.1 Savininkai ir valdytojai………………………………………………………………11
4.2 Organizacinė firmos struktūra……………………………………………………….11
5. RIZIKOS ĮVERTINIMAS……………………………………………………….…..11
5.1 Galimos problemos ir kliūtys………………………………………………………..11
5.2 Alternatyvi veikla……………………………………………………………….…..12
6. FINANSAI………………………………………………………………………..….12
6.1 Reklamos lėšos ir jų panaudojimas………………………………………………….12
6.2 Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos………………………………………….12
6.3 Pardavimo prognozė……………………………………………………………..….14
6.4 Išlaidų prognozė…………………………………………………………………….14
6.5 Prognozuojamo pelno ataskaita……………………………………………………..15
6.6 Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita…………………………………….………..18
Santrauka

Naujai įkuriama PĮ „Skalbita“ planuoja teikti savitarnos skalbyklos paslaugas. Kadangi tokias paslaugas teikiančių įmonių Panevėžio mieste kol kas dar nėra, tikimasi sulaukti gana daug klientų, stengiantis optimaliai patenkinti jų poreikius bei gauti kuo didesnį pelną.
Savitarnos skalbykla žada teikti skalbimo, džiovinimo bei lyginimo paslaugas. Šių paslaugų Vartotojams bus suteikiama galimybė vienoje vietoje ir per gana neilgą laikotarpį atlikti kasdieninius buities darbus. Be pagrindinių skalbimo, džiovinimo bei lyginimo paslaugų, savitarnos skalbyklos lankytojai galės nusipirkti kavos ar arbatos, leisiančios maloniai praleisti laiką.
Remiantis prieš kurį laiką pakeitusios veiklos kryptį įmonės „Žlugtas“ patirtimi, galima teigti, kad vartotojų rinka turėtų būti tikrai plati. Planuojama, kad paslaugomis naudosis įvairaus amžiaus, įvairias pajamas gaunatys, skirtingų socialinių sluoksnių beigyvenamųjų vietų gyventojai.
Net ir atsiradus konkurentams, kurie žada steigtis kitame miesto gale, tikimasi išlaikyti klientus dėl patogios įmonės geografinės padėties, kuri yra miesto centre, šalia centrinio turgaus. Be to, atitinkamą skaičių klientų turėtų pritraukti ir ilgos darbo valandos, darbas savaitgaliais, patrauklios kainos bei malonus aptarna Mėnesio pabaigoje bus padalijamas pelnas, kuris tikimasi vis didės.vimas.
Kadangi „Skalbita“ bus personalinė įmonė, joje dirbs 4 šeimos nariai, todėlfiksuoti atlyginimai nebus mokami. Nepaisant to įmonės vadybininkas ir finansininkas- žmonės, jau turintys tokio darbo patirties.
Patalpos bus nuomojamos iš draugo Panevėžio miesto centre, Vilniaus gatvėje už palyginus nedidelę 200 lt sumą per mėnesį. Maža nuomos kaina bei nedidelis administracinės sąnaudos leis išlaikyti kainas kaip konkurentų ar net žemesnes.
Verslui pradėti reikės 35 900 lt. Kadangi, 14 900 lt investuos įmonės savininkas, prašoma 21 000 lt paskola 24 mėnesių laikotarpiui su 6 % metinių palūkanų. Lėšos bus panaudotos įrengimams pirkti iš Alytaus mašinų gamyklos „Astra“. Paskola bus atiduodama dalimis mokant kartu su palūkanomis kiekvieną mėnesį. Kaip garantas bankui bus įkeistas visas paslaugų teikimo kompleksas.
Pritraukti potencialių klientų dėmesį bei supažindinti juos su įmonė „Skalbita“ teikiamomis paslaugomis, bus vykdoma reklaminė kampanija vietiniuose laikraščiuose, radijuje bei dalinant gyventojams skrajutes.
Taigi, įmonė „Skalbita“ suteiks gyventojams galimybe greitai ir patogiai atlikti vieną iš svarbiausių namų ruošos darbų.

1. VERSLO APRAŠYMAS

1.1. VERSLO SRITIES APRAŠYMAS

Atėjus naujausių technologijų laikams ir buityje yra jaučiamas naujos buitinės technikos poreikis. Tačiau, esant gana žemam pragyvenimo lygiui, ypač tokiuose miestuose kaip Panevėžys, nedidelė dalis gyventojų gali sau leisti įsigyti naujausias buitinius darbus lengvinančias mašinas. Pastebima, kad yra tikrai daug žmonių, besinaudojančių skalbyklų paslaugomis. Taip pat, remiantis savitarnos skalbyklos “Žlugtas”, veikusios kurį laiką, savininkų patirtimi, galima teigti, kad tokios paslaugos yra populiarios ne tik tarp jau minėtų žemas pajamas gaunančių gyventojų, tačiau ir tarp pasiturinčiųjų. Neribotas ir amžiaus bei geografinis kriterijai. Todel, atidarant savitarnos skalbyklą, tikimasi susilaukti pakankamai klientų.
Mūsų steigiama savitarnos skalbykla žada teikti skalbimo, džiovinimo bei lyginimo paslaugas žmonėms, neturintiems vienokių ar kitokių sąlygų tai atlikti namuose. Belaukiantiems skalbimo proceso pabaigos, bus siūloma išgerti kavos ar arbatos už simboliškai mažą kainą bei paskaityti žurnalų ar laikraščių. Tai gali tapti galimybe šeimininkėms ištrūkti iš kasdieninės rutinos, gal net paskaityti mėgstamą knygą ar tuo metu apsilankyti parduotuvėse, kurių netoliese yra tikrai gausu.
Lietuvoje toks verslas yra gana paplitęs, tačiau Panevėžio mieste šiuo metu nėra firmos, teikiančios tokias paslaugas. Vis dėlto, greitai turėsime tikrai stiprų konkurentą, kuris jau ketina atidaryti tokio pobūdžio skalbyklą. Tai firma “Baltic Swan”, jau senokai užsiimanti drabužių skalbimo, valymo ir kitų panašių paslaugų teikimu. Tai bus pagrindinis mūsų konkurentas ir kainų bei viso verslo lėmėjas.

1.2. ĮMONĖS TIKSLAI

Pagrindinis steigiamos savitarnos sklabyklos tikslas yra kuo geriau ir operatyviau patenkinti Panevėžio miesto gyventojų poreikius, siekiant kuo didesnio pelno. Ateityje numatoma plėsti įmonės veiklą didinant siūlomų paslaugų kiekį bei užimti kuo didesnę rinkos dalį.
Artimiausi savitarnos skalbyklos tikslai apibrėžiami taip:
1. Sudominti kuo didesnį klientų skaičių.
2. Nebankrutuoti ir per du metus atidavus paskolą pradėti dirbti pelningai, išsikovojus pakankamą rinkos dalį. Šiam tikslui pasiekti, reikės operatyviai reaguoti į vartotojų poreikius, įvairius pasikeitimus. Bus taikomi įvairūs stimuliavimo būdai: nuolaidų sistema pastoviems vartotojams, įvairios akcijos.
3. Pasiekti maksimalų pelną, iš kurio galėtume kaupti kapitalą verslo plėtotei.
4. Per trečiuosius metus pradėti teikti daugiau paslaugų, t.y. skalbinių surinkimas iš namų pagal užsakymus telefonu ir jų grąžinimas bei interneto kavinė skalbyklos lankytojams.

1.3. PASLAUGŲ APRAŠYMAS

Savitarnos skalbykloje bus trys 7 kg skalbimo mašinos, centrifūga ir džiovinimo bei lyginimo presas. Visa tai suteiks žmonėms galimybę viską atlikti vienoje vietoje ir per gana trumpą laiką. Na, o kad laukimas, kol skalbimo mašina baigs darbą, neprailgtų, lankytojai galės mėgautis kava ar arbata, skaityti laikraščius, žurnalus, ar apsilankyti šalia esančiame knygyne, turguje ar parduotuvėse.
Paslaugų teikimo procesas užtruks apie valandą. Skalbimo mašina skalbs 40 min., cenrigūga dirbs apie 5 min., na, o džiovinimas ir lyginimas, atliekami vienu metu, priklausomai nuo skalbinių kiekio, truks apie 15 min.
Pagrindinis kriterijus, dėl ko žmonės turėtų lankytis skalbykloje, yra tai, kad ji bus vienintelė tame rajone bei ilgos darbo valandos.

2. MARKETINGAS (RINKODARA)

2.1. RINKOS APŽVALGA

Remiantis konkurentų analize, galima teigti, kad vartotojų rinka turėtų būti gana plati. Planuojama, kad skalbyklos paslaugomis naudosis:
• Jaunos šeimos, auginančios mažus vaikus,
• Studentai,
• Pensininkai,
• Vidutinio amžiaus žmonės,
• Įvairias pajamas gaunantys gyventojai,
• Žmonės, gyvenantys tame ir kituose artimuose rajonuose,
• Gyventojai, vykstantys į turgų apsipirkti.
Kaip jau patyrė konkurentai, rinka yra tikrai plati ir amžiaus, ir pajamų, ir gyvenamosios vietos atžvilgiu. Be to, savaitgaliais klientų turėtų itin padaugėti dėl šalia esančio turgaus. Čia mėgstantiems apsipirkti būtų tikrai patogu apsilankyti ir skalbykloje. Taip pat skalbykla bus miesto centre. Tai tutėtų sudaryti galimybes jos paslaugomis naudotis ir kitų rajonų gyventojams. Tačiau daugiausiai klientų tikimasi iš tame rajone esančių daugiabučių ir nuosavų namų gyventojų. Taip pat paslauga galės naudotis šeimininkės, norinčios pakeisti aplinką arba turinčios galimybę paslauga naudotis tik vakarais ar savaitgaliais, nes skalbykla dirbs iki vėlyvo vakaro bei savaitgaliais.
Žinoma, paslaugų paklausa priklausys nuo ekonominės situacijos, atimančios iš žmonių galimybes naudotis tokiomis paslaugomis, konkurentų vykdomos politikos ir paslaugų teikimo proceso pranašumų.
Nepaisant to, klientus tikimasi pritraukti daugumai naudinga paslauga, patogia vieta bei maloniu aptarnavimu.

2.2. KONKURENCIJOS ANALIZĖ

Konkurentus galima suskirstyti i tiesioginius ir netiesioginius. Tiesioginis konkrentas kol kas bus tik vienas. Tai Firma „Baltic Swan“, ketinanti atidaryti savitarnos skalbyklą. Šiuo metu ji teikia skalbimo paslaugas įmonėms ir gyventojams, sauso drabužių, pukų – plunksnų, kilimų, kiliminių dangų ir kitokio valymo, audinių, drabužių dažymo, džinsų enziminio apdirbimo ir kitas paslaugas. Didžiausia konkurencija bus jaučiama jai atidarius skalbyklą – savitarną dėl gerai žinomo firmos vardo, didelės šios srities darbo patirties, naujausių ir tikrai brangių įrengimų bei didelių investavimo galimybių. Tačiau pagrindinis aspektas dėl kurio bus galima konkuruoti ir leisiantis pritraukti klientus – tai patogi geografinė padėtis, nes mūsų skalbykla bus kitame miesto gale. Taip pat klientus bus bandoma pritraukti mažesnėmis kainomis, kurias sumažinti leis pigesni įrengimai ir mažesnės administravimo sąnaudos. Kadangi „Baltic Swan“ yra rinkos lyderis, kurio apyvarta siekia 10 000 lt per mėnesį, nukonkuruoti jos nesitikima dėl paslaugų teikimo gausos ir didelių galimybių. Tikimasi išsikovoti savo rinkos dalį ben tame rajone, kuriame įrengsime savitarnos skalbyklą.
Netiesioginiai konkurentai – tai teikiantys skalbimo, valymo ir kitas paslaugas, tačiau neturintys savitarnos skalbyklų. Pagrindinis netiesioginis konkurentas – „Kagris“. Tai neseniai įsikūrusi įmonė, kurios apyvarta jau siekia apie 10 000 lt per mėnesį. Klientus ši firma vilioja mažomis kainomis, naujausiais įrengimais. Tačiau lyginant geografinę padėtį, ji yra gana toli. Likusios panevėžio skalbyklos priklauso gamykloms, kurias daugiausiai ir aptarnauja. Be to, Laimėjusios konkursus, dalimis aptarnauja ligoninę, kas sudaro didelę klientūrą.
Norint konkuruoti su rinkos lyderiu, reikia palaikyti patrauklias kainas, stengtis visiškai patenkinti vartotojų poreikius, turi būti malonus ir dėmesingas aptarnavimas. Šias sąlygas savitarnos skalbykla stengsis įgyvendinti.

2.3. KAINŲ POLITIKA

Formuojant savitarnos skalbyklos kainų politiką, bus stengiamasi pasirinkti vidutinės rinkos kainos dydį. Kai kurios kainos galbūt bus šiek tiek mažesnės už konkurentų. Tai padaryti leis mažesnės administravimo sąnaudos bei pigesni įrengimai.
Paskaičiavus elektros bei vandens sąnaudos, galima teigti, kad 7 kg skalbinių skalbimo, džiovinomo ir lyginimo savikaina bus 3.2 lt. Seniau veikusioje savitarnos skalbykloje lankytojai už tokį kiekį skalbinių mokėdavo 15 lt, o didžiausioje miesto skalbykloje skalbiant atskirai nuo kitų, už tokį kiekį žmonės moka 22.75 lt.
Iš pradžių ketiname nustatyti kainą, kokia buvo jau nebeveikiančioje savitarnos skalbykloje „Žlugtas“ ( uždaryta ne dėl nepelningos veiklos – pakeitė veiklos sritį ). Pastebėjus neigiamą įtaką turintį naujai atsiradusio konkurento kainų skirtumą, kainas gali tekti atitnkamai pakelti arba sumažinti. Tai bus daroma su tikslu išlaikyti vidutinės rinkos kainos dydį.
Nuolatiniams lankytojams žadama taikyti nuolaidų sistemą. Jie galės išsipirkti tam tikrą skalbimų skaičių atitnkantį kuponą su 10% nuolaidą.

2.4. PASLAUGŲ PARDAVIMO STRATEGIJA

Savitarnos skalbykla bus įrengta nuomotose patalpose miesto centre, šalia centrinio turgaus. Pasirinktoje vietoje potencialių klientų yra pakankamai, nes tai daugiabučių gyvenamųjų namų bei nuosavų namų rajonas. Be to, potencialūs klientai yra ir įvairių įstaigų darbuotojai bei lankytojai, centrinių parduotuvių pirkėjai ar šiaip besilankantys miesto centre.
Didelis skalbyklos vietos pranašumas – šalia esanti automobilių stovėjimo aikštelė, suteiksianti galimybę klientams be vargo ir patogiai naudotis paslaugomis. Be to, šiame rajone ir kituose artimiausiuose tai bus vienintelė savitarnos skalbykla, o būsimas tiesioginis konkurentas bus įsikūręs kitame miesto gale.
Nemažai lėšų leis sutaupyt tai, kad patalpos bus nuomojamos iš draugo už palyginus nedidelę 200 lt sumą.
Siekiant optimaliai patenkinti vartotojų poreikius, skalbykla dirbs nuo 9 val. Iki 21 val. Tai turėtų būti patogu žmonėms, vėliau grįžtantiems iš darbo. Be to, ilgas darbo laikas bus didelis privalumas, lyginant su konkurentais, kurie dirbs trumpiau.

2.4. REKLAMA

Reklamos kampanija bus stengiamasi atkreipti potencialių klientų dėmesį, supažindinti juos su teikiamomis paslaugomis. Atsidarius savitarnos skalbyklai, aplinkinių rajonų gyventojams bus pateiktos skrajutės su informacija apie skalbyklą. Taip pat bus vykdoma reklaminė kampanija vietiniuose laikraščiuose bei radijuje. Reklamuojamasi bus ir aplinkinėse kirpyklose, kurios taip pat yra potencialios vartotojos. Remiantis vietinių laikraščių ir radijo reklamų kainomis, pirmaisiais metais numatoma reklamai skirti suma turėtų būti apie 5000 lt.
Potencialių klientų dėmesį bus stengiamasi patraukti neaukštomis kainomis, maloniu aptarnavimu ir jaukia aplinka. Reklmoje bus akcentuojamas darbo ir poilsio suderinamumas, nes tai puiki galimybė ištrūkti iš namų rutinos, belaukiant skalbimo proeso pabaigos išgerti kavos ir paskaityti žurnalą ar mėgstamą knygą.

3. PASLAUGŲ TEIKIMAS

3.1. PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠYMAS

Savitarnos skalbykla teiks skalbimo, džiovinimo ir lyginimo paslaugas. Visų pirma bus perkami įrengimai. Taip pat bus ieškoma skalbimo miltelių tiekėjų. Paslaugų teikimas vyks tokia tvarka:
• darbuotojai apmokys klientus naudotis įranga,
• klientai naudojasi skalbimo mašinomis,
• klientai skalbinius deda į centrifūgą,
• džiovina ir lygina naudodamiesi tam skirtu presu.
Konkurenai vykdys analogišką paslaugų teikimo procesą. Mes klientams siūlysime įsigyti kavos ar arbatos už itin mažą kainą, paskaityti žurnalų ir laikraščių, kad laukimas neprailgtų. Taip pat mūsų klientai turės galimybę nueiti į turgų ar kitas parduotuves, esančias miesto centre arba apsilankyti jiems reikalingose įstaigose.

3.2 VIETOS ANALIZĖ

Patalpas nuomosime iš draugų. Jos bus Vilniaus gatvėje, šalia turgaus, miesto centre. Vieta patogi vykstantiems į darbą, į centrines parduotuves ar miesto turgų. Prie patalpų yra stovėjimo aikštelė, todėl klientams bus patogu privažiuoti. Didelis šios vietos privalumas – kad tai yra gausiai apgyvendintas rajonas ir visi konkurentai yra toli. Šios vietos geografinė padėtis palankumu nenusileidžia konkurentams, kurie savitarnos skalbyklą ketina kurti labiausiai apgyvendintame rajone, dėl šalia esančio turgaus ir miesto centro.

3.3. PATALPOS

Patalpos naudojamos paslaugoms teikti, užims apie 30 m2 . Skalbimo miltelių bei kitoms atsargoms laikyti bus naudojamas apie 3 m2 sandėliukas. Patalpas reikės pritaikyti skalbimo mašinoms ir kitiems įrengimams bei juos pajungti. Šiuos darbus atliks samdyti darbininkai. Visa tai kainuos apie 1000 lt. Finansininkas savo darbą galės atlikti namuose, todėl papildomos patalpos nebus reikalingos.

3.4. ĮRENGIMAI

Savitarnos skalbykla turės šiuos įrengimus:

1 lentelė. Skalbyklos įrengimai
Įranga Kiekis Balansinė vertė
Skalbimo mašina 3 7000
Centrifūga 1 3000
Džiovinimo ir lyginimo presas 1 7000
Iš viso 5 31000

Įrengimus įmonė žada pirkti iš Alytaus mašinų gamyklos „Astra“. Tai patikima frma, kurios įrengimais naudojasi ir firmos konkuretės. Taip pat skalbyklai reikės vieno nemažo stalo su kėdėmis, kur galės sėdėti klientai bei biuro įrangos darbuotojams. Jų bus ieškoma analizuojant regioninių baldų gamintojų pasiūlymus ir bus išrinktas optimalus variantas. Baldams bus išleista iki 2000 lt. Dar įmonei reikės kasos aparato, kuris kainuos 1500 lt. Patalpose jau yra įrengta signalizacija, todėl tam papildomų lėšų nereikės.

3.5. TRANSPORTAS

Skalbyklai transporto reikės tik milteliams atsivežti ar kitiems nenumatytiems atvejams. Šiems reikalams valdytojas naudosis nuosavu lengvuoju automobiliu. Todėl eksplotacinės sąnaudos nebus didelės.

3.6. ŽALIAVOS

Vienintelės žaliavos, kurios bus reikalingos paslaugų teikimui – tai skalbimo milteliai. Jie bus perkami iš didmenine prekyba užsiimančios firmos „Sanitex“. Iš pradžių miltelių pirksime tik mėnesiui, t.y. 2 pakus po 3 kg miltelių baltiems skalbiniams ir 2 pakus po 3 kg miltelių spalvotiems skalbiniams. Visa tai kainuos apie 80 lt. Skalbimo milteliai iš pradžių kas mėnesį bus atsivežami iš tiekėjų. Vėliau, įsitikinus verslo sėkme, miltelių bus perkama pusei metų ir prašoma tiekėjų juos pristatyti.

3.7. TIEKĖJAI

Skalbimo milteliai bus perkami iš didmenine prekyba užsiimančios ir didmeninėmis kainomis prekiaujančios firmos „Sanitex“. Sumokama bus iš karto, nes bus perkama nedideli kiekiai miltelių. Pasikeitus šių tiekėjų sąlygoms į neigiamą pusę, bus ieškoma kitų didmenininkų, kurių šiuo metu yra tikrai nemažai.

3.8. DARBO JĖGA

Įmonėje dirbs tik šeimos nariai. Darbuotojai bus 4: savininkas ( kartu ir vadybininkas ), finansininkas ir 2 aptarnaujantys asmenys. Kadangi visi darbuotojai bus šeimos nariai, atlyginimai nebus fiksuoti, nes bus paprasčiausiai paskirstomas pelnas.
Kadangi skalbykla dirbs 12 val. per parą, aptarnautojai dirbs dvejomis pamainomis. Tai bus daroma su tikslu patenkinti visų vartotojų, net ir vėlai grįžtančių iš darbo, poreikius.

4. VADYBA

4.1. SAVININKAI IR VALDYTOJAI

Kadangi savitarnos skalbykla „Skalbita“ bus personalinė įmonė, tai savininkas ir valdytojas bus vienas ir tas pats asmuo. Jis rūpinsis atsargų kontrole, spręs galimas paslaugų teikimo problemas, vykdys paslaugų teikimo tyrimus ir vertins jų rezultatus, planuos reklamos ir rėmimo kampanijas, stengsis sukurti kuo darbingesnę atmosferą. Finansininkas turės tinkamai disponuoti lėšomis, kontroliuoti pinigų srautus bei tinkamai sudaryti ataskaitas, o aptarnautojai – paslaugiai ir maloniai aptarnauti klientus.
Visų darbuotojų atlyginimai tiesiogiai priklausys nuo apyvartos, nes bus dalijamas pelnas.

4.2. ORGANIZACINĖ FIRMOS STRUKTŪRA

Savininkas

Aptarnautojai Finansininkas

5. RIZIKOS ĮVERTINIMAS

5.1. GALIMOS PROBLEMOS IR KLIŪTYS

Svarbiausia problema, kuri gali iškilti, yra skalbyklos paslaugų paklausos sumažėjimas bei labai sunkus rinkos dalies išsikovojimas ar blogiausia – neišsikovojomas.
Klientų gali mažėti dėl buitine technika prekiaujančių parduotuvių teikiamų nuolaidų, nes tai gali padidinti skalbimo mašinas turinčių gyventojų skaičių.
Taip pat nemalonus dalykas yra naujų konkurentų atsiradimas, tačiau tai yra neišvengiama. Tikimasi, kad konkurentai bent nesumažintų rinkos kainų tiek, kad veikla tokiai mažai įmonei taptų nuostolinga.
Žinoma, problemų gali kilti ir dėl nepakankamos darbuotojų kvalifikacijos. Nors vadybininkas ir finansininkas turi tokios veiklos patirties, tačiau tai nėra veiklos sritis, kurią jie išmano geriausiai. Todėl, kilus tokioms problemoms, bus kreipiamasi į šios srities specialistus.
Ištikus nesėkmei, išparduoti įrengimus neturėtų būti sunku, nes ši rinkos dalis dar nėra užpildyta ir ateityje turėtų plėstis. Kadangi patalpos bus nuomojamos, parduoti reikės tik įrengimus, tačiau žemesne kaina nei buvo pirkti. Taip būtų atgauta didžioji dalis investicijų.
Jei bevystant verslą pritrūktų lėšų, būtų stengiamasi rasti draugų ar giminaičių, galinčių paremti finansiškai. Tokiai problemai ištikus, reikėtų ieškoti priežasčių pačiame paslaugų teikimo procese ir gavus lėšų jį tobulinti.

5.2. ALTERNATYVI VEIKLA

Įvertinus visus galimus rizikos veiksnius, firma numatė ir savo alternatyvią veiklą. Jeigu konkurentai sumažintų kainas, verslo sritis taptų nepelninga ar atsirastų kitų nenumatytų sunkumų, savitarnos skalbykla „Skalbita“ klientus bandytų pritraukti naujomis paslaugomis. Tokios paslaugos galėtų būti drabužių surinkimas iš namų pagal iškvietimus telefonu ir švarių skalbinių pristatymas atgal. Taip pat galima būtų įrengti interneto kavinę, kurioje skalbyklos lankytojai už pakankamai nedidelę kainą galėtų leisti laiką laukdami, kol jų drabužiai išsiskalbs. Žinoma, tai pareikalautų papildomų lėšų, tačiau tik tobulinant paslaugų teikimo procesą galima optimaliai patenkinti vartotojų poreikius ir gauti kuo didesnį pelną.

6. FINANSAI

6.1. REIKIAMOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS

2 lentelė. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas.
LĖŠŲ PANAUDOJIMAS REIKIAMOS LĖŠOS LĖŠŲ ŠALTINIAI
3 skalbimo mašinos 21 000 lt Nuosavos lėšos 14 900 lt
Centrifūga 3 000 lt
Džiovinimo, lyginomo presas 7 000 lt
Patalpų nuoma ( metams ) 2 400 lt Paskola 21 000 lt
Patalpų įrengimas 1 000 lt
Kasos aparatas 1 500 lt
Iš viso: 35 900 Iš viso: 35 900 lt

Taigi prašoma 21 000 lt paskola 24 mėnesių laikotarpių, mokant 6 % metinių palūkanų. Paskola bus pradedama atiduoti nuo pirmo skalbyklos atidarymo mėnesio. Tai bus daroma dalimis, kiekvieną mėnesį sumokant palūkanas ir paskolos dalį. Visa suma su palūkanomis bus baigta grąžinti antrųjų metų pabaigoje. Kaip garantas bus įkeičiamas visas paslaugų teikimo kompleksas.

6.2. FINANSINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO PRIELAIDOS

Skaičiuojant finansinius rodiklius, buvo naudojama surinkta informacija apie esamų netiesioginių bei jau nebeegzistuojančių tiesioginių konkurentų veiklą. Taip pat atsižvelgus į dabartinę Lietuvos ekonominę padėtį ir ją charakterizuojančius rodiklius, pavyzdžiui, elektros energijos, vandens kainas ir kitus faktus. Kuriama personalinė įmonė turės mokėti 0.45% kelių mokestį, 15% pelno mokestį, 15% socialinio draudimo mokestį.

6.3. PARDAVIMO PROGNOZĖS

3 lentelė. Labiausiai tikėtina pardavimo prognozė.
Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lankytojų skaičius 189 195 203 216 243 260 270 297 324 351 378 405
Vieno skalbimo kaina (lt) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Suma (lt) 2835 2925 3045 3240 3645 3900 4050 4455 4860 5265 5670 6075
Iš viso per metus (lt) 49965

4 lentelė. Pesimistinė pardavimo prognozė.
Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lankytojų skaičius 189 190 200 203 220 230 240 253 265 280 300 320
Vieno skalbimo kaina (lt) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Suma (lt) 2835 2850 3000 3045 3300 3450 3600 3795 3975 4200 4500 4800
Iš viso per metus (lt) 43350

5 lentelė. Optimistinė pardavimo prognozė.
Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lankytojų skaičius 270 280 297 310 324 341 351 363 372 393 405 423
Vieno skalbimo kaina (lt) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Suma (lt) 4050 4200 4455 4650 4860 5115 5265 5445 5580 5745 6075 6345
Iš viso per metus (lt) 61785

Šie finansiniai skaičiavimai buvo atlikti surinkus informaciją iš neseniai veikusios, tačiau jau pakeitusios veiklos kryptį savitarnos skalbyklos „Žlugtas“. Joje per dieną apsilankydavo 10 – 15 žmonių, kurie už 7 kg skalbinių skalbimą mokėdavo 15 lt. Nors skalbykla dirbdavo tik 2 dienas per savaitę, jos pelnas per mėnesį sudarydavo apie 1500 lt. Todėl labiausiai tikėtinos prognozės lentelėje pirmais skalbyklos atidarymo mėnesiais imtas mažesnis lankytojų skaičius už minimalų buvusios skalbyklos. Pirmą mėnesį tikimasi sulaukti septynių lankytojų. Prognozuojama, kad šis skaičius turėtų kas mėnesį didėti dėl reklamos. Todėl metų pabaigoje skaičiavome didžiausią skaičių klientų, kiek apsilankydavo minėtoje skalbykloje. Pesimistinėje prognozėje lankytojų skaičius tepasiekė minimalų minėtos skalbyklos lankytojų skaičių, o optimistinėje, susilaukė minimalaus jau pirmą mėnesį ir pakilo iki maksimalaus.
Antrųjų metų pardavimo prognozės turėtų priklausyti nuo tokių galimų pasikeitimų, kaip ekonominės miesto ar šalies padėties pagerėjimas ar pablogėjimas, naujų konkurentų atsiradimas, jų kainų politikos poveikis ir kitų veiksnių. Tačiau tikimasi, kad paslaugų pardavimo apimtis išliks panaši arba net pagerės.

6.4. IŠLAIDŲ PROGNOZĖ

6 lentelė. Išlaidų prognozė.
Sąnaudos 1 metai, 6 mėnuo 1 metai, 12 mėnuo 1 metai
Miltelių sąnaudos 480 500 980
Soc. Draudimas 2938,5 4556,25 7494,75
Kelių mokestis 88,15 136,69 224,8
Patalpų nuoma 1200 1200 2400
Pelno moketis 1767,62 2625,309 4392,9
Komunalinės, energetinės sąnaudos 4179,2 6480 10659,2
Visa savikaina 7805,85 12872,94 20678,55
Pardavimo kaina 19590 30375 49965

Skaičiuojant paslaugų teikimo savikainą, buvo laikomasi prielaidų, kad vanduo bei elektros energija per metus nepabrangs. T.y., kad vanduo vis dar kainuos 3.35 lt/m3, elektra – 0.29 lt/kW, 3 kg miltelių – 20 lt, patalpų nuoma – 200 lt. Kadangi skalbimo mašina per valandą sunaudoja 10 kW elektros energijos, centrifūga – 1.5 kW, džiovinimo, lyginimo presas – 11.5 kW, skalbimo mašina sunaudoja 17 l vandens vienam kilogramui išskalbti, tai skalbimo savikaina yra 3.2 lt. Mežesnio kiekio skalbimų kainos nenustatomos, nes skiriasi tik sunaudojamo vandens kiekis, todel kaina kilogramu mažesniam skalbimui tesumažėtų 0.06lt.

7.5. Prognozuojamos pelno ataskaitos

7 lentelė. Labiausiai tikėtina prognozuojama pelno ataskaita.
Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Metai
Paslaugų teikimas 2835 2925 3045 3240 3645 3900 4050 4455 4860 5265 5670 6075 49965
Soc. Draudimas 427,95 438,75 456,75 486 546,75 585 607,5 668,25 729 789,75 850,5 911,25 7497,45
Kelių mokestis 12,75 13,16 13,7 14,58 16,4 17,55 18,22 20,04 21,87 23,69 25,51 27,33 224,84
Turto nusidėvėjimas 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1150
Komunalinės energetinės sąnaudos 604,8 624 649,6 691,2 777,6 832 864 950,4 1036,8 1123,2 1209,6 1296 10659,2
Patalpų nuoma 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Reklamos sąnaudos 500 400 400 400 400 300 300 300 300 300 200 200 5000
Savikaina 1795,5 1775,91 1820,05 1891,78 2040,75 2034,55 2089,7 2238,65 2387,67 2436,64 2585,8 2634,55 25731,55
Pelno mokestis 155,9 172,3 183,7 202,2 240,6 279,8 294,05 332,45 370,8 424,25 462,63 516,06 3635,02
Veiklos pelnas 1039,5 1149,09 1224,95 1348,22 1604,2 1865,45 1960,3 2216,35 2472,3 2828,36 3084,2 3440,45 24233,45
Grynasis pelnas 883,6 976,79 1041,25 1146,02 1363,6 1585,65 1666,25 1883,9 2101,5 2404,11 2621,57 2924,39 20598,43

8 lentelė. Pesimistinė prognozuojama pelno ataskaita.
Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Metai
Paslaugų teikimas 2835 2850 3000 3040 3300 3450 3600 3795 3975 4200 4500 4800 43350
Soc. Draudimas 425,25 427,5 450 456,75 495 517,5 540 569,25 596,25 630 675 720 6502,5
Kelių mokestis 12,75 12,82 13,5 13,7 14,85 15,52 16,2 17 17,88 18,9 20,25 21,6 194,97
Turto nusidėvėjimas 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1150
Komunalinės energetinės sąnaudos 604,8 608 640 649,6 704 736 768 809,6 848 896 960 1024 9248
Patalpų nuoma 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Reklamos sąnaudos 500 400 400 400 400 300 300 300 300 300 200 200 5000
Savikaina 1792,8 1748,3 1803,5 1820 1913,85 1869 1924,2 1995,85 2044,258 2144,9 2155,25 2265,6 23447,5
Pelno mokestis 156,3 165,25 179,47 183,75 207,9 237,15 251,37 269,8 289,6 308,2 351,7 380,2 2985,37
Veiklos pelnas 1042,2 1101,7 1196,5 1225 1386,15 1581 1675,8 1799,15 1930,75 2055,1 2344,7 2534,4 19902,5
Grynasis pelnas 885,9 936,45 1017,03 1041,25 1178,25 1343,85 1424,43 1529,35 1641,15 1746,9 1993 2154,2 16917,13

9 lentelė. Optimistinė prognozuojama pelno ataskaita.
Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Metai
Paslaugų teikimas 4050 4200 4455 4650 4860 5115 5256 5445 5580 5745 6075 6345 61785
Soc. Draudimas 607,5 630 668,25 697,5 729 767,25 789,7 816,7 837 861,7 911,25 951,75 9267,6
Kelių mokestis 18,2 18,9 20 20,9 21,87 23 23,69 24,5 25,1 25,85 27,3 28,5 278
Turto nusidėvėjimas 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1150
Komunalinės energetinės sąnaudos 864 896 950,4 992 1036,8 1091,2 1123,2 1161,6 1190,4 1273,6 1296 1353,6 13234,8
Patalpų nuoma 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Reklamos sąnaudos 500 400 400 400 400 300 300 300 300 300 200 200 5000
Savikaina 2239,7 2246,9 2338,65 2410,4 2487,67 2481,45 2536,59 2578,3 2652,5 2761,15 2734,55 2833,85 31330,4
Pelno mokestis 271,5 293,3 317,4 335,9 355,8 395 409,3 430 439 447,6 501 526,67 4568,19
Veiklos pelnas 1810,3 1955,1 2116,3 2239,6 2372,3 2633,5 2728,4 2866,7 2927,5 2983,8 3340,4 3511,15 30454,6
Grynasis pelnas 1538,8 1661,8 1798,9 1903,7 2016,5 2238,5 2219,1 2436,7 2488,5 2536,2 2839,4 2307,18 26085,28

7.6. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita

10 lentelė. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita
Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Metai
Įplaukos iš klientų 2835 2925 3045 3240 3645 3900 4050 4455 4860 5265 5670 6075 49965
Soc. Draudimas 427,95 438,75 456,75 486 546,75 585 607,5 668,25 729 789,75 850,5 911,25 7497,45
Kiti mokesčiai biudžetui 168,65 185,46 197,4 216,78 257 297,35 312,27 352,49 392,67 447,9 488,14 543,4 3859,86
Komunalinės energetinės sąnaudos 604,8 624 649,6 691,2 777,6 832 864 950,6 1036,8 1123,2 1209,6 1296 10659,2
Patalpų nuoma 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Reklamos sąnaudos 500 400 400 400 400 300 300 300 300 300 200 200 5000
Palūkanos 105 100,1 96,25 91,87 87,5 83,12 78,75 74,37 70 65,62 61,25 56,87 970,7
Paskolos grąžinimas 980 975,1 971,25 966,87 962,5 958,12 953,75 949,37 945 940,6 936,25 931,87 11470,69
Visos išlaidos 2891,4 2823,23 2875 2960,85 3143,85 3172,4 3237,5 3420,5 3603,5 3801,5 3884,49 4082,5 39896,81
Grynasis pinigų srautas -56,4 101,7 170 279,15 501,15 727,6 812,5 1034,5 1256,5 1463,5 1785,5 1992,5 10068,2

Literatūra ir šaltiniai:

Andrius Jovaiša „Kaip parengti verslo planą“,
www.is.lt
www.takas.lt
www.verslobanga.lt