Verslo planas “Nagu dailes salonas”

TURINYS

Santrauka …………………………………………………………………………………………………………………….. 2Įvadas …………………………………………………………………………………………………………………………. 31. VERSLO APRAŠYMAS …………………………………………………………………………………………… 41.1. Pagrindiniai įmonės tikslai ………………………………………………………………………………… 41.2. Įmonės uždaviniai ……………………………………………………………………………………………. 42. VERSLO APLINKOS……………………………………………………………………………………………….. 52.1. Mikroaplinkų analizė ……………………………………………………………………………………….. 52.2. Makroaplinkų analizė ……………………………………………………………………………………….. 63. MARKETINGO PLANAS ………………………………………………………………………………………… 73.1. Kainų strategija ……………………………………………………………………………………………….. 73.2. Nuolaidų sistema ……………………………………………………………………………………………… 93.3. Reklama ir rėmimas………………………………………………………………………………………….. 94. VIETA, PATALPOS IR JŲ ĮRENGIMAS …………………………………………………………………… 114.1. Vietos pasirinkimas …………………………………………………………………………………………… 114.2. Įmonės patalpos ………………………………………………………………………………………………… 114.3. Reikiamos įrangos įsigijimas ……………………………………………………………………………… 115. PERSONALAS ………………………………………………………………………………………………………… 135.1. Organizacinė valdymo struktūra ………………………………………………………………………… 135.2. Darbo laikas ……………………………………………………………………………………………………. 135.3. Darbo užmokestis …………………………………………………………………………………………….. 146. FINANIS PLANAS…………………………………………………………………………………………………… 15Lūžio taškas …………………………………………………………………………………………………………………. 18Išvados ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19Literatūros sąrašas ………………………………………………………………………………………………………… 20SANTRAUKA1. Įmonės pagrindinė informacija:Individuali įmonė „Nagų dailės salonas” Tiltų g…; Klaipėda; Tel… .. ..Įmonės savininkė – Astos MomkevičiūtėsĮmonę įregistravome 2004 m.gruodžio 10 d. Klaipėdos rejestro tarnyboje. Planuojama atidaryti 2005 m.sausio 30 d.

2. Verslo sritis: nagų priežiūros-manikūro paslaugos.

3. Projekto tikslai:Įkurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį manikiūro saloną; klientams teikti kokybiškas paslaugas; darbuotojams sudaryti tinkamas darbo sąlygas; įsitvirtinti rinkoje.

4. Reikiamo lėšos:Projekto kaina- 67400 Lt. Projektas bus finansauojamas iš savininko ir skolintų lėšų. 47400 Lt.investuoja Asta Momkevičiūtė ir 20000 Lt. (su 10% metinių palūkanų) numatoma paimti paskolą iš banko.

5. Konkurencija:Didžiausias konkurentas „Mantės” grožio salonas, kuris savo filialus turi „Hyper Maximoje”, prekybos centre „Kiras” ir H.Manto gatvės pradžioje. Mūsų pasirinktoje Tiltų gatvėje dar yra dvi mažesnės kirpyklos, kur teikiamos panašios paslaugos.

6. Organizacinė valdymo struktūra:

7. Pajamos iš realizavimo: 2005 m.- 420000 Lt. 2006 m.- 432600 Lt. 2007 m.- 445578 Lt.

8. Pelnas: 2005 m.- 169429 Lt. 2006 m.- 180011 Lt. 2007 m.- 186816 Lt.

9. Projekto atsipirkimo laikas- pirmas 2005 metų ketvirtis.ĮvadasVerslo planas – tai dokumentas, kuris yra kuriamo verslo pagrindas. Verslo planas reikalingas tiek pačiam verslininkui, tiek bankininkams, partneriams, tiek būsimiems firmos darbuotojams, kadangi jis:1. padeda nustatyti būsimos įmonės padėtį tarp konkurentų;2. yra svarbus dokumentas, padedantis gauti finansinę paramą iš banko.Paslaugos svarba kiekvieno žmogaus gyvenime neabejotina. Šiandien neįsivaizduojame savo buities be buitinių, finansinių, poilsio, vežimo ir daugelio kitų paslaugų. Kaip ir kiekviena prekė, taip ir paslauga turi būti kokybiškai teikiama, kad pritrauktų vis daugiau naujų klientų. Paslaugų įmonėms yra žymiai sunkiau tai daryti, nes nėra konkretaus objekto, kaip prekė, kurios paklausa nurodytų įmonės galimybes. Paslaugas teikiančios įmonės turi stengtis pritraukti klientus teikiamų paslaugų išskirtinumu, atlikimo kokybe, maloniu aptarnavimu. Todėl didelį dėmesį reikia skirti pasirenkant darbuotojus. Įmonėje dirbančių žmonių turi būti toks pats tikslas, kaip ir įmonės. Tik tuomet galimas galutinis rezultatas- paklausi paslauga.

Darbo tikslas- įvertinti šiandieninės rinkos galimybes kurtis naujai įmonei.

Uždaviniai: 1. nustatyti įmonės tikslus ir uždavinius;1. išanalizuoti mikro ir makro aplinkas;2. nustatyti teikiamų paslaugų kainas;3. pasirinkti geografiškai patogias verslo patalpas;4. pateikti įmonės trijų metų finansinį planą.

Metodai: ● literatūros analizė, ● finansų analizavimas, ● konkurentų apžvalga.1. VERSLO APRAŠYMASVerslas susijęs su paslaugų sfera.Idėja įkurti „Nagų dailės saloną” atsirado todėl, kad šiuolaikinės moterys vis daugiau dėmesio skiria sau, savo išvaizdos gražinimui, nes jos aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime, versle. Šis salonas padėtų moterims pradėti kurti grožį nuo rankų. Apsilankiusios moterys galės rinktis nuo įprasto iki puošnaus specialaus manikiūro.Įmonę įregistravome 2004 m.gruodžio 10 d. Klaipėdos rejestro tarnyboje. Planuojama atidaryti 2005 m.sausio 30 d. Tai bus individuali įmonė, kuriai vadovaus Asta Momkevičiūtė.Projekto finansavimo poreikis sudaro 67400 Lt., kurių didžioji dalis bus skirta įrangai, remonto darbams atlikti, atsargoms įsigyti. Projektas bus finansauojamas iš savininko ir skolintų lėšų. 47400 Lt.investuoja Asta Momkevičiūtė ir 20000 Lt.numatoma paimti paskolą ir banko.1.1. Pagrindiniai įmonės tikslaiĮmonė sieks šių tikslų:1. įkurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį manikiūro saloną;2. kurti įmonės prestižą;3. teikti kokybiškas paslaugas;4. kuo didesnės apyvartos ir pelno siekimas, skatinant dirbančio personalo efektyvumą;5. darbuotojų geranoriškumo bendradarbiauti, siekiant asmeninio tobulėjimo.1.2. Įmonės uždaviniaiIšvardintiems tikslams pasiekti, keliami tokie uždaviniai:● komercinės paskolos gavimas;● pataplų, įrangos įsigijimas ir įrengimas;● personalo parinkimas;● salono įvaizdžio formavimo, reklamos skleidimas;● išskirtinumo siekimas;● įvairių nuolaidų sistemų taikymas;● gerų santykių su klientais palaikymas;● darbuotojų įtraukimas į darbo kokybės didinimą, juos deramai motyvuojant.Kadangi įmonė veiks gana stiprios konkurencijos sąlygomis, nes daugelyje kirpyklų teikiamos nagų dailės paslaugos, todėl šių uždavinių sprendimas turės didelę įtaką ne tik siekiant užsibrėžtų tikslų, bet ir įmonės sėkmingai veiklai.2. VERSLO APLINKOS

Anksčiau Lietuvoje pelningesnėmis buvo laikomos komercinės veiklos kryptys. Dabar žmonės dažniau renkasi paslaugų sferą.Pradedant naują verslą, sunku apibūdinti rinką. Žinoma, visi žmonės pageidauja aukštos kokybės paslaugų, tačiau tai pasiekti iš pradžių gali būti sunku. Pagal dabartinį teikiamų paslaugų poreikį, sunku numatyti konkrečias paslaugų apimtis. Bet ateityje bus sprendžiama galimybė kurti filialus ir kituose Lietuvos miestuose.2.1. Mikroaplinkų analizėAnot Vitkienės E. (2004), mikroaplinką sudaro paslaugų įmonės padėtį apibūdinantys veiksniai, turintys įtakos rengiant marketingo planus. Tai paslaugų įmonės galimybės, kurios savo ruožtu tiesiogiai priklauso nuo įmonės funkcionavimo mikroaplinkos veiksnių, taip pat paslaugų vartotojai, konkurentei ar tiekėjai. ● Vartotojai. Kadangi jie tiesiogiai dalyvauja paslaugos teikimo ir vartojimo procese, tai yra svarbiausias paslaugų įmonės mikroaplinkos veiksnys. Svarbu žinoti, kas yra paslaugos vartotojai, kokios kiekvieno jų specifinės ypatybės, norai ir pageidavimai, nes tai yra svarbus paslaugas teikiančios įmonės momentas. Nagų dailės salono teikiamos paslaugos bus tik moterims. Tai daugiausia jaunos ir vidutinio amžiaus moterys. Paslaugų kokybe bus siekiama, kad kartą apsilankiusios moterys, taptų nuolatinėmis klientėmis, kartu tai būtų tiesioginė reklama aplinkiniams ir pažįstamoms. ● Konkurentai. Nagrinėjant konkurencinę situaciją, tikslinga apžvelgti geografiškai arčiausiai esančias kirpyklas. Kiek mums žinoma, vien tokias paslaugas teikianti įmonė yra tik Vilniuje „Nailbar”. Didžiausias kokurentas Klaipėdoje būtų grožio salonas „Mantė”, kuris savo atstovybes turi Tiltų gatvėje prekybos centre „Kiras”, H.Manto gatvės pradžioje ir taikos pr. „Hyper Maximoje”. Čia taikomos įvairios nuolaidos studentams ir moksleiviams, taip pat teikiamos įvairios akcijos. Taip pat Tiltų gatvėje yra 2 nedidelės kirpyklos, kur atliekamos panašios paslaugos, manoma, kad jos didelės reikšmės mūsų įmonei neturės. ● Tiekėjai yra svarbi įmonės vertės pateikimo vartotojui grandis. „Nagų dailės salonas” ieškos tiekėjų, kurie parduos kokybiškas reikiamas medžiagas žemiausia kaina.
Sudėtinga stebėti, analizuoti ir vertinti konkurentų veiklą, nes paprastai ne viskas būna atskleidžiama. Apie juos galima gauti informaciją, kuri skirta išoriniam vartotojų ratui, todėl paslaugas teikiančios įmonės paprastai labai vertina vartotojų elgseną bei sprendimus pasirenkant įmonę. (Vitkienė E., 2004)2.2. Makroaplinkų analizėĮmonė, konkurentai, vartotojai veikiami sudėtingesnių makroaplinkos veiksnių, kuriuos įmonė negali kontroliuoti, bet privalo nuolat sekti ir reaguoti į pakitimus. Tai makro verslo aplinką galima apibrėžti kaip įvykius, aplinkybes ir veiksmus, esančius už veiklos ribų, tačiau darančius jai poveikį. Prie makroaplinkos priskiriami visi veiksniai, turintys verslo įmonei įtakos. (Bruce R.Jewell, 2002) Įmonę veikia:1. Politinė- teisinė aplinka.„Nagų dailės saloną” reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas ir šie įstatymai: ● individualios įmonės įstatymas ● konkurencijos įstatymas ● įmonės bankroto įstatymas● dėl įmonės vardų registravimo ● sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas. 2. Socialinė aplinka. Vitkienės E. (2004) teigimuč tai vienas reikšmingiausių marketingo komplekso aplinkos komponentų, kuriam šiandieninėje rinkoje skiriamas didelis dėmesys. Svarbus socialinės aplinkos rodiklis- gyventojų skaičius. Kadangi „Nagų dailės salonas” yra įmonė savo paslaugas teikianti tik moterims, tai aktualus Klaipėdos miesto moterų skaičius. Stengsimės, kad salone lankytųsi ne vien jaunos moterys, bet ir pagyvenusios. Atsižvelgsime į vartotojų norus, elgseną, gyvenimo būdo pokyčius, padėtį visuomenėje ir panašiai. Augant gyventojų skaičiui, daugės potencialių vartotojų. 3. Ekonominė aplinka. Tai yra pagrindinė rinkos sąlyga. Ekonominė būklė ir perspektyvos turi didelę reikšmę paslaugų rinkai. Ekonominė aplinka apima visuomenės struktūrų veiklą ir kinta pagal tam tikrus dėsnius (Vitkienė E., 2004)Paslaugos naudojimąsi veikia: – kainos,– gaunamos pajamos.Kadangi konkurencija labai ryški, tai svarbu taikyti nuolaidas, akcijas arba teikiamoms paslaugoms nustatyti žemesnę nei konkurentų kainą.4. Technologinė aplinka. Būtent technologijos nepaliaujamai kinta, taip atsiranda verslo įmonėms naujų galimybių. „Nagų dailės salonui” naujos technologijos yra labai svarbios. Visos manikiūro paslaugos bus atliekamos su naujausiomis technologijomis, kad klientės būtų patenkintos teikiamų paslaugų kokybe.

3. MARKEITINGO PLANAS

Marketingo tikslai būtų:1. Pelno gavimas,2. Kuo geresnės paslaugos teikimo kokybės siekimas,3. Maksimalus vartotojų norų bei poreikių tenkinimas.Įmonė orientuosis į vartotoją ir jo poreikius. Pirmiausia įmonė sieks stabilumo, savo įvaizdžio kūrimo. Bus daromos salono klientų apklausos, konkurencinės situacijos tyrimai. Teikiamos paslaugos kokybė- svarbiausias veiksnys. Kad pasiekti numatytų tikslų ir sėkmingai gauti pelną, svarbu, nustatyti tinkamą paslaugos kainą, taikyti sėkmingą reklamą.3.1. Kainų strategijaNustatyti tinkamą paslaugos kainą – sudėtinga užduotis. Ji turi atitikti ne tik įmonės tikslus, bet ir reaguoti į rinkos pokyčius (t.y. sezonų pokyčiai ir sezoninės kainos, kainų svyravimas priklausomai nuo jos pardavimo laiko ir pan.).Svarbu pateikti rinkai paklausią paslaugą, o „Nagų dailės salonas” būtent tokia įstaiga, kuri dėl gerėjančios Lietuvos gyventojų finansinės padėties, laikui bėgant pritrauks vis daugiau moterų.Nustatant kainą bus taikoma įsiskverbimo į rinką metodas. Manoma, jog tai bus tinkamiausias metodas, nes nauja įmonė rinkoje negali nustatyti aukštas kainas. Taip iš karto sumažėtų galimų potencialių klientų ratas. Tada salone nesilankytų vidutines pajamas gaunantys gyventojai, o tuo labiau studentai ar moksleiviai. Tačiau jei konkurentų kaina kils, aišku, mūsų paslaugų kaina taip pat kils. Kadangi salono paslaugos nėra naujiena rinkoje, todėl nustatant kainą didelę reikšmę turi esamų konkurentų kainos. Bendrai apžvelgus šiandieninę situaciją, konkurentų kainos, nuo mūsų planuojamų, didesnės 3- 10 Lt. „Nagų dailės salono” paslaugų sąrašas ir kainos pateikiamos 1 lentelėje.

1 lentelė„Nagų dailės salono” teikiamos paslaugos ir planuojamos kainos

Paslauga Kaina 1. Klasikinis manikiūras (be lakavimo) 10 Lt.2. Manikiūras su lakavimu 15 Lt.3. Manikiūras su gydomosiomis priemonėmis 15 Lt.4. Lako nuėmimas 2 Lt.5. Nagų padengimas baziniu laku 3 Lt.6. Nagų poliravimas 3 Lt.7. Prancūziškas manikiūras 17 Lt.8. Nagų dailė: a) 1 nagas

b) lipdukai, akmenukai (1 vnt.) 1,50 Lt.1 Lt.9. Nagų priauginimas akrilo technika 90 Lt.10. Nagų priauginimas gelio technika 100 Lt.11. Nagai su spalvoto akrilo dizainu 125 Lt.12. Nagų pildymas 35 Lt.13. Vieno nago taisymas Nuo 5 Lt.14. Nagų nuėmimas 15 Lt.15. Modeliuotas lakavimas 10- 15 Lt.Šaltinis: autorėKonkurento „Mantės” grožio salono kainoraštis pateiktas 2 lentelėje.2 lentelėGrožio salono „Mantė” paslaugų kainos

Paslaugos Kainos 1. Manikiūras be lakavimo 10 Lt.2. Manikiūras su nagų lakavimu 18 Lt.3. Prancūziškas manikiūras 18 Lt.4. Manikiūras su gydomosiomis priemonėmis 17 Lt.5. Nagų poliravimas 5 Lt.6. Modeliuotas nagų lakavimas 10- 20 Lt.7. Lako nuėmimas 2 Lt.8. Nagų priauginimas akrilo technika 100- 110 Lt.9. Nagų priauginimas gelio technika 120- 130 Lt.10. Nagai su spalvoto akrilo dizainu 150 Lt.11. Nagų pildymas Pusė pradinės kainos12. Nagų nuėmimas 20 Lt.13. Vieno nago taisymas Nuo 5 Lt.Šaltinis: www.mante.lt

2005 m.planuojama gauti 420000 Lt.pajamų už darbą. Vėliau manomač kad kas met apyvarta galėtų didėti po 3 procentus. Tai : 1) 2006 m. 420000 * 3% = 12600 Lt. Planuojama uždirbti 432600 Lt. 2) 2007m. 432600 * 3% = 12978 Lt. Iš viso pajamų 445578 Lt.3.2. Nuolaidų sistemaAtsižvelgiant į konkurentus, „Nagų dailės salonas” neišvengiamai turi taikyti nuolaidas. Kadangi populiariausios iš teikiamų paslaugų yra klasikinis manikiūras (su lakavimu, ar be lakavimo), tai mano nuomone bus naudinga jei prieš šventes tokiam manikiūrui taikysime 20% nuolaidą, kuria galės naudotis visos klientės. Didelę reikšmę gali turėti nuolaidos studentams ir moksleiviams rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Todėl nagų priauginimui (akrilo ar gelio technika) taikysime 10% nuolaidą. Praėjus 2005 metams, bus peržiūri finansiniai duomenys ir nuspręsime, ar pasirinkta nuolaidų sistema pasiteisino, ar ją reikia keisti. Gal galėsime nuolaidas taikyti dažniau, ar didesniais procentais.3.3. Reklama ir rėmimasŠiandien reklama labai sparčiai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Aktyvios rinkos sąlygomis, esant didelei prekių ir paslaugų įvairovei, reklama tampa viena svarbiausių esamų ir potencialių pirkėjų, lankytojų ir klientų informavimo, supažindinimo ir susidomėjimą sukeliančių bei įtikinėjimo priemonių. Reklama apibūdina tų ar kitų prekių naudingumą, jų reikšmę, kainas, asortimentą ir kokybę. Gera reklama gali duoti nemažai naudos ir prekes parduodančiai ar paslaugas teikiančiai firmai, ir tų prekių bei paslaugų pirkėjams.

Galima drąsiai teigti, kad svarbiausieji reklamos tikslai yra šie:• paklausos užtikrinimas;• informavimas apie tam tikros prekės egzistavimą, jos išskirtinumą;• informavimas apie teikiamas paslaugas;• informavimas apie naujų prekių ar paslaugos atsiradimą;• naujų rinkos segmentų įvaldymas;• teigiamų pirkėjo norų sužadinimas;Visi šie tikslai turi tarnauti bendram reklamos tikslui – didinti pardavimus.Be reklamos pradedanti įmonė vargu ar pasieks pageidaujamus rezultatus.Reklamos tikslas – atkreipti potencialių klientų dėmesį į tai, kad atsirado nauja nagų dailės paslaugas teikianti firma ir kokie yra jos privalumai prieš kitas tokio tipo įmones. Akcentuosime kokybišką darbą klientui už jam priimtiną kainą, taip pat pabrėšime, kad taikomos įvairios nuolaidos. Galutinis rėmimo tikslas- padidinti pardavimo apimtis ir pelną. Bet, tuo pat metu siekiama padaryti paslaugą, jos pirkėjui, žinomesnę, orientuotis į tam tikrus rinkos segmentus, taip pat nustatyti paslaugos padėtį svarbiausių jos konkurentų atžvilgiu (Bruce R. Jewell, 2002) Nagrinėta, kaip reklamuojasi mūsų konkurentai. Pastebėta, kad ne visi reklamuojasi per radiją ar televiziją, nes tai turbūt neveiksminga. Ko gero televizija ir radijas tokiam smulkiam verslui ypač pastebimos naudos ir neduotų, o be to yra ir per brangus būdas. Populiariausia reklamos skleidimo priemonė yra spauda ir internetas. Todėl dėmesį reikia sukoncentruoti kuriant patį reklaminį pranešimą ir internetinę svetainę. Mūsų reklama stengsis nukonkuruoti konkurentų reklamą. Taip pat kabinsime reklaminius pranešimus daugiabučių namų laiptinėse per pirmą įmonės veikimo mėnesį, kad pranešti būsimiems klientams apie naują įmonę. Reklaminis pranešimas spaudoje parodytas 1 paveiksle.

1 pav. Reklaminis pranešimas Šaltinis: autorė

Reklamai planuojama 2005 m. išleisti 0,12% nuo pajamų realizavimo. Tai sudarys- 504 Lt.; o 2006-2007 m. planuojama skirti po 300 Lt. Neatmetama prielaida, kad sekant konkurentų veiksmus, išlaidos reklamai gali ir padidėti.4. VIETA, PATALPOS IR JŲ ĮRENGIMASKuriant verslą svarbu pasirinkti tinkamą vietą, kur būtų intensyvus eismas ir praeinantys žmonės susidomėtų nauja įmone. Manoma, kad pasirinktos įmonės patalpos yra palankioje vietoje, nes kas dien čia vyksta intensyvus eismas ir praeina didelis srautas žmonių.4.1. Vietos pasirinkimas

Žinodami, kad įmonės vietos parinkimas labai svarbus bet kuriam verslui ir, kad vieta gali nulemti įmonės veiklos sėkmę, pasirinkome vietą senamiestyje Tiltų gatvėje, nes tai patogiausia vieta strateginiu požiūriu. Įmonės buveinės privalumai: – geografinė vieta patogesnė konkurentų atžvilgiu; – įmonė galės ilgiau veikti, bus mažesnis triukšmas, nes ji bus įkurta ne visoms transporto priemonėms leidžiamoje važiuoti miesto dalyje.4.2. Įmonės patalposSalonas savo veiklai nuomos 100 m2 patalpas, kur 1 m2 kaina 35 Lt. Iš viso per mėnesį nuomai bus išleidžiama 3500 Lt. Per metus nuomos išlaidos sudarys 42000 Lt. Neatsisakoma prielaidos, kad patalpų nuomos kaina gali kilti, tai sudarys didesnes išlaidas. Išlaidos elektros energijai sudarys 1800 Lt.per metus, t.y. 150 Lt/ mėn. Nuomojant patalpas buvo tam tikras privalumas, nes išorinio remonto daryti nereikės, o viduje reikalinga tik vidinė apdaila ir kosmetinis remontas (dažymas, šviestuvų keitimas ir grindų dangos dengimas). Tai sudarys 4000 Lt., o kas met interjero atnaujinimui skirsime po 1000 Lt.4.3. Reikiamos įrangos įsigijimasSalono patalpose bus administracinės ir darbo patalpos. Patalpų išdėstymo schema pateikta 2 priede.Įrengiant „Nagų dailės salonas” administracines patalpas, reikės:4 minkštų kėdžių1 minkšto kampo1 stalo kompiuteriui1 kompiuterio (su spausdintuvu)1 telefono aparato 1 dokumentų spintos1 stalo1 minkšto krėslo1 spintos (su lentynom ir vieta rūbams kabinti)1 kasos aparato.

Visi išvardinti baldai reikalingi administratorės kabinetui ir poilsio kambariui įrengti. Ofiso įrangai planuojama išleisti 40000 Lt. O įrangos atnaujinimui kas met bus skirta po 3000 Lt.Išlaidos pagrindinėms priemonėms (kanceliarinėms prekėms) 2005 m.sudarys 1000 Lt., 2006 m.-2007 m. įmonė tokioms priemonėms pirkti skirs po 500 Lt.

Darbo vietoms įrengti reikės:4 darbo stalų8 minkštų kėdžių 1 minkšto kampo1 žurnalinio staliuko1 didelės spintos darbo priemonėms

1 pakabos

Kaip pavaizduota 2 priede, darbo patalpose bus 4 darbo vietos ir vieta atsisėsti laukiantiems.Darbo vietoms įrengti ir įrengimams atidarant įmonę reikės išleisti apie 20000 Lt. Kitais ir paskesniais metais planuojama išleisti po 3000 Lt.

Darbo medžiagoms įsigyti (lakams, valymo priemonėms ir pan.) planuojama išleisti 7400 Lt.per pirmuosius veiklos metus, o sekančiais metais po 3000 Lt.5. PERSONALASKiekvienos įmonės veikla priklauso nuo jos personaloš pasirinkus personalą, svarbu darbuotojus motyvuoti, kad jie siektų asmeninio tobulėjimo ir kuo geresnės darbo kokybės.5.1. Organizacinė valdymo struktūraSalono organizacinė valdymo struktūra atrodytų:

Įmonės savininkas turės visišką veiksmų laisvę bei atsakomybę priimant sprendimus, nes, kaip žinoma, individualios įmonės savininkas už įmonės prievoles atsako visu savo turtu. Savininko pareigos: ● priimti ir atleisti iš darbo, ● teisingai apmokėti už darbą,● savarankiškai spręsti organizacinius, finansinius klausimus,● rūpintis reklama,● spręsti marketingo klausimus,● rūpintis dirbančių žmonių socialinėmis garantijomis. Į administratorės pareigas bus ieškomas žmogus turintis ne žemesnį tokios profesijos kaip kolegijinis išsilavinimas. Administratorės pareigos:1. tvarkyti apskaitą,2. spręsti iškilusias problemas,3. reikiamų darbo priemonių užsakymas,4. atsiskaityti su tiekėjais.Rinkdamiesi darbuotojus, bus atkreipiamas dėmesys į tai, kad jie turėtų reikiamos specialybės išsilavinimą (manikiūristės profesija). Ateityje darbuotojai bus siunčiami į kursus, seminarus, kur galės plėsti savo profesines žinias ir siekti tobulėjimo. Darbuotojų pareigos:♦ teikti kokybiškas paslaugas,♦ spręsti klientų nusiskundimus.5.2. Darbo laikasSalono darbo laikas: I- IV 11- 20 val. V 11- 19 val. VI 11- 16 val. VII – Į darbo laiką įeina 1 val.skirta pietums. Kadangi darbuotojos bus keturios, tai joms viena diena per savaitę bus laisva.3 lentelėDarbo grafikas

Darbuotojai Savaitės dienos I II III IV V VI VIIAdminstratorė 11- 20 val. 11- 20 val. 11- 20 val. 11- 20 val. 11- 20 val. 11- 20 val. –

1-a darbuotoja 11- 20 val. 11- 20 val. 11- 20 val. 11-19 val. 11- 16 val. –2-a darbuotoja 11- 20 val. 11- 20 val. 11- 20 val. 11-19 val. 11- 16 val. –3-a darbuotoja 11- 20 val. 11- 20 val. 11- 20 val. 11- 19 val. 11- 16 val. –4-a darbuotoja 11- 20 val. 11- 20 val. 11- 20 val. 11- 19 val. 11- 16 val – – laisva diena Dirbant pagal tokį darbo grafiką, iš viso per savaitę išeina dirbti 40 val.5.3. Darbo užmokestis4 lentelėDarbo užmokestis 2005m./ mėn.

Pareigos Pareigybinis darbo užmokestis SODRAI 3% Pajamų mokestis 33%Administratorė 1560 47 5151-a darbuotoja 890 27 2942-a darbuotoja 890 27 2943-a darbuotoja 890 27 2944-a darbuotoja 890 27 294IŠ VISO 5120 SODRAI 31% 1587 Šaltinis: autorė2005 m. darbo užmokestis per metus: 5120* 12 mėn.= 61440 Lt. 2005 m. darbdavys SODRAI sumokės 1587*12 mėn. =19044 Lt.Pareigybinis darbo užmokestis kas metai didės po 3 proc. 2006 m. 61440* 3%= 1843 Lt. Iš viso darbo užmokestis/m.- 63283 Lt.2007 m. 63283* 3%= 1898 Lt. Iš viso- 65181 Lt.Kas met įvairiems kursams įmonė planuoja išleisti po 2000 Lt.ir premijoms po 600Lt. Iš viso susidaro po 2600 Lt.5 lentelė2005 – 2007 m.prognozuojamas darbo užmokestis ir įmokos SODRAI

Metai Darbo užmokestis/ m.Lt. SODRAI 31%/ m.

Lt. Iš viso darbo užmokestis/ m.Lt. Kursai, premijos/ m.Lt. Iš viso atlyginimai/ m.Lt.2005 61440 19044 80484 2600 830842006 63283 19618 82901 2600 855012007 65181 20206 85387 2600 87987Šaltinis: autorė

6. FINANSINIS PLANAS

Finansinėje dalyje siekiama numatyti visas išlaidas ir finansavimo šaltiniai joms parengti. Įmonių finansai atspindi ekonominius santykius, atsirandančius dėl įmonės lėšų apytakos, produkcijos gamybos ir realizavimo, finansinių išteklių sudarymo ir panaudojimo. (Buckiūnienė O., 2002) Šis planas turi įrodyti, kad sumanymas geras. Pateikiama: ● projekto finansavimo šaltiniai;● prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita;● progzuojama pinigų srautų ataskaita;● sąskaitų balansas.

Gautą paskolą iš banko 20000 Lt.su 10% metinių palūkanų įmonė planuoja grąžinti per 2005 metus. Palūkanos bus mokamos kas ketvirtį, o paskola- suėjus grąžinimo terminui.6 lentelėPaskolos grąžinimo grafikas

Ketvirčiai Palūkanos Pagrindinis skolos padengimas Likutis 20000I 500 20000II 500 20000III 500 20000IV 500 20000 0IŠ VISO 20000

7 lentelėProjekto finansavimo šaltiniai

PROJEKTO KAINA Lt. FINANSAVIMO ŠALTINIAI Lt.1. Ilgalaikis turtas 1. Savininkų (akcininkų) nuosavybė Pastatai Nuosavas (akcinis) kapitalas 47400 Žemė IŠ VISO 47400 Gamybinės patalpos: * Įranga, * Įrengimai

20000 2. Banko paskolos Įranga ofisui 40000 Ilgalaikės paskolos Transportas Trumpalaikės paskolos 20000IŠ VISO 60000 IŠ VISO 200002. Trumpalaikis turtas Medžiagos, žaliavos 7400 Nebaigta gamyba Atsargos IŠ VISO 7400 VISO 67400 VISO 67400

8 lentelėPrognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita

2005 2006 20071. Pajamos iš realizavimo 420000 432600 4455782. Gamybinės išlaidos (tiesioginės) 89684 87701 90187 Žaliavos, medžiagos 7400 3000 3000 Darbo užmokestis 80484 82901 85387 Išlaidos energijai 1800 1800 18003. Bendras pelnas (1-2) 330316 344899 3553914. Valdymo išlaidos (netiesiogines) 128988 133121 135607 Nuoma 42000 42000 42000 Remontas 4000 1000 1000 Amortizacija 3000 3000 3000 Draudimas Reklamos išlaidos 504 300 300 Transporto išlaidos 1320 1320 Kita Atlyginimai 83084 85501 879875. Pelnas prieš palūkanas (3-4) 201328 211778 2197846. Palūkanos 2000 0 07. Neapmokestintas pelnas (5-6) 199328 211778 2197848. Pelno mokestis 29899 31767 329689. Grynas pelnas (7-8) 169429 180011 18681610. Nepaskirstytas pelnas 169429 180011 186816

9 lentelėPrognozuojama pinigų srautų ataskaita

2005 2006 2007PINIGŲ GAUTA Iš pagrindinės veiklos 420000 432600 4455781. Pardavus produkciją 420000 432600 445578Iš investicinės veiklos 20000 0 02. Pasiskolinus pinigų iš banko 20000 0 0Iš viso įplaukų 440000 432600 445578PINIGŲ IŠLEISTA Pagrindinė veikla 303486 281911 2889391. Apmokėjimas už medžiagas 7400 3000 30002. Atlyginimas 83…086 85501 879873. Palūkanos 2000 0 04. Mokesčiai 147000 151410 1559525. Kreditui grąžinti 22000 0 06. Nuoma 42000 42000 42000Investicinei veiklai 1000 500 5007. Išlaidos pagr.priemonėms pirkti 1000 500 500Finansinė veikla 8. Dividendams išmokėti Iš viso išleista(pagr.+ invest,veikla) 304486 282411 289439BALANSAS LAIKOTARPIO PRADŽIOJE 0 135514 285703Pridėti: Pajamas 440000 432600 445578Atimti: Išlaidas 304486 282411 289439BALANSAS LAIKOTARPIO PABAIGOJE 135514 282411 441842

10 lentelėSąskaitų balansas

2005 2006 20071. Ilgalaikis turtas 60000 36000 6000 Pastatai Žemė Įrengimai 20000 3000 3000 Ofiso įranga 40000 3000 3000 Transporto priemonės – 30000 –2. Trumpalaikis turtas 7500 245000 273000 Gamybinės atsargos 7400 3000 3 000 Debitoriniai įsiskolinimai Pinigai kasoje 300 300 300 Kitas trumpalaikis turtas 209126 241700 269700Visas turtas 276826 281000 2790003. Ilgalaikiai įsipareigojimai 20000 0 0 Banko paskola 20000 0 04. Trumpalaikiai įsiskolinimai 39997 98989 89184 Kreditoriniai įsiskolinimai 12000 58584 Kita 39997 86989 30600Visi įsipareigojimai 59997 98989 891845. Grynasis turtas (turtas-įsipareigojimai) 216829 182011 189816 Nuosavas kapitalas 47400 2000 3000 Pelnas 169429 180011 186816Visi įsipareigojimai ir grynasis turtas(3+4+5) 276826 281000 279000Lūžio taškasLūžio taškas- tai pardavimų apimties taškas, kuriame pajamos ir išlaidos lygios, nėra nei pelno, nei nuostolio.(Bagdonas E., Kazlauskienė E., 2001) Pagal „Nagų dailės salono” 2005 metų prognozuojamą finansinį planą projekto pelningumas 2,51 Lt. (grynasis pelnas/ kapitalo= 169429 Lt./ 67400 Lt.), taigi kiekvienas įdėtas litas duoda 2,51 Lt.pelno. Projekto atsipirkimo laikas- pirmas 2005 metų ketvirtis (kapitalas/ grynojo pelno= 67400 Lt./ 169429 Lt.= 0,40 metų)

IŠVADOS

Verslo planas sudarytas trims metams, per kuriuos planuojama grąžinti skolą. Toliau įmonė plėtos veiklą iš nuosavų lėšų. „Nagų dailės salonas”pradės veikti jau 2005 m. sausio 30 d.. Šiandieninė verslo rinka yra negailestinga, o, ypač smulkiam ir vidutiniam verslui, todėl galima daryti išvadas:1. Išanalizavus mikroaplinkas reikės didelį dėmesį skirti:a) vartotojui, kuris yra pagrindinis veiksnys sėkmingam verslui. Paslaugos turės būti atliekamos kokybiškai, kad klientas norėtų salone apsilankyti dar kartą. b) konkurentų „žvalgybai”, kuria bus siekiama sekti kainų pokyčius. Konkurentams keliant kainą, tai darysime ir mes, arba atvirkščiai- mažinant, mažės ir mūsų teikiamų paslaugų kainos. 2. Apžvelgus makroaplinkas, galima teigti, kad „Nagų dailės salonui”iš visų aplinkų didžiausią įtaką turi ekonominė ir socialinė aplinkos. Ekonominė veikia per: kainas ir gaunamas pajamas, o socialinė- pagal gyventojų skaičių Klaipėdos mieste. 3. Nustatant kainą pasirinkome įsiskverbimo į rinką metodą, mes nauja įmonė aukštomis kainomis iš karto išskirstytų klientus į gaunančius dideles ir mažas pajamas.4. Įmonės vieta pasirinkta Tiltų gatvė, vien dėl to, kad tai gana judri miesto dalis ir per dieną čia praeina didelis srautas žmonių, kurie gali tapti potencialiais klientais.5. Atlikus 2005- 2007 m. finansinį planą ir apskaičiavus lūžio tašką, galima daryti išvadas, kad projekto atsipirkimo laikas- pirmas 2005 metų ketvirtis.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Bagdonas E., Kazlauskienė E. Biznio įvadas.- Kaunas: Technologija, 2001.- 288 p.- ISBN 9986-13-549-42. Bruce R. Jewell Integruotos verslo studijos.-Vilnius: The Baltic Press, 2000.- 488 p.- ISBN 9955- 9318- 1-7.3. Buckiūnienė O. Įmonių finansai.- Vilnius: Vilniaus kolegija, 2002.- 212 p.- ISBN 9955-9418-7-14. Vitkienė E. Paslaugų marketingas.- Klaipėda: KU leidykla, 2004.-127 p.- ISBN 9955- 585- 64- 15. Internetinė grožio salono „Mantė”svetainė [žiūrėta 2004-12-15]. Prieiga per Internetą: www.mante.lt