Verslo planas. IĮ „Teledis“ planuojamo gaminti konditerinių gaminių pelningumo ekonominis pagrindimas

VILNIAUS KOLEGIJA

BUIVYDIŠKIŲ ŽEMĖS ŪKIO STUDIJŲ CENTRAS

EKONOMIKOS KATEDRA

Jolanta Pateckaitė, BAN02M1 studentė

VERSLO EKONOMIKOS dalyko

Kursinis darbas

IĮ „Teledis“
planuojamo gaminti konditerinių gaminių

pelningumo ekonominis pagrindimas

Darbo vadovė
dėst. J. Paunksnienė

2002,Vilnius

ĮVADAS

Verslas užima svarbią vietą šalies ūkio ekonomikoje. Vykstant ūkio privatizacijos procesams, kuriasi naujos verslo įmonės, plečia savo veiklą veikiančios firmos, o dalis jų dėl įvairių priežasčių bankrutuoja. Nuo įmonių veiklos rezultatų priklauso šalies ekonomikos potencialo augimas. Kiekviena įmonė vienija tam tikrą darbuotojų kolektyvą, turi savo žinioje gamybos priemones, medžiagas, žaliavas, vykdo gamybos ar paslaugų procesus. Įmonių veiklos rezultatai la abai daug priklauso nuo verslo specialistų teorinio ir praktinio pasirengimo.

Darbo tikslai– susimąstyti apie pajamas ir išlaidas, grynų pinigų panaudojimą, išanalizuoti galimas kliūtis kelyje į sėkmę, įvertinti savo jėgas bei galimybes.Nustatyti įmonės pelningumą gaminant konditerijos gaminius. Įmonės tikslus sąlygoja ir rinkos partneriai (tiekėjai,pirkėjai), socialinės grupės, visuomenė. Vieni reikalauja laiku tiekti, kiti – geros kokybės gaminių, treti – dėmesio gamtos apsaugai, ketvirti – labdarai ir t.t.

Darbo uždaviniai – nustatyti ir aprašyti konditerijos gaminių verslo organizavimą, įmonės veiklos teikiamą naudą ir padaryti gaunamo pelno apskaičiavimus. Nusakyti įmonės sugebėjimą di irbti pelningai.
2. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

2.1 Įmonės tipas

Ši įmonė yra personalinė (individuali). Tai tokia įmonė, kurios savininkas yra vienas asmuo. Jis viską planuoja, kontroliuoja ir organizuoja pats. Įmonėje dirba darbuotojai, kurie yra patikimi. Jie yra darbštūs, sąžiningi, kruopščiai atlieka savo darbą, ne

es nuo jų darbo priklauso atlyginimai. Kiekvienas yra atsakingas už savo darbą, todėl nėra ko kaltinti. Laikas nėra švaistomas barniams, o tikslingas panaudojimas klaidų taisymui yra žengimas į priekį.

2.2 Įmonės pristatymas ir jos uždaviniai

Šiuo metu Lietuvoje ne mažą pasiūlą ir paklausą įgyja konditerijos gaminių prekyba. Kurti konditerijos įmonę paskatino nemaksimalus klientų norų tenkinimas. Įvertinę dabartinę situaciją, remdamiesi panašių įmonių patirtimi ir klaidomis stengiamės optimaliai patenkinti kliento norus. Tai įvykdyti yra aktualu.
Darbo tikslas:
Atlikti tokio pobūdžio parduotuvės kartu ir konditerijos cecho Kaune galimybių tyrimus, kuriuos reikia pateikti projekte.
Projekto tikslai:
 Apžvelgti vystymosi tendenciją
 Nustatyti įmonės investicijos poveikį
 Pagrįsti projekto įgyvendinimo naudą
 Įvertinti siūlomo projekto ekonominį efektyvumą bei atsipirkimą
Konditerijos įmonės pagrindinis objektas – klientas jo norų tenkinimas. Aptarnavimas ir gamyba – tai pagrindinė veikla tikslui pasiekti.

2.3 Įmonės tikslai

Šiuo sunkiu metu įmonė yra užsibrėžusi ek konominį tikslą: „Taupyti šiandien, kad nepritruktum rytoj“.Tačiau daug dėmesio skiria techniniams ir socialiniams tikslams. Techninis tikslas: „Pasakiškas grožis ir dieviškas skonis“. Socialinis tikslas: „Skanu, natūralu ir sveika“.

2.4 Tikslų medis

1 grafikas

2.5 Investicijos

Pagrindinė planuojamų investicijų dalis teks ilgalaikio turto formavimui.

2 grafikas

Investicijos ilgalaikiam turtui įsigyti įtrauktas PVM už importuojamą įrangą bei konstrukcijas. Ilgalaikis turtas nurodytas ir apskaičiuotas 1 lentelėje.

Investicijos trumpalaikiui turtui suformuoti apima užpirkimo žaliavos,kurios reikalingos pradėti gamybai.

Kitos investicijos apima įvairius mokesčius, rezervus numatytiems mokėjimams.

Bendra investicijų suma atsipirks palaipsniui, kiekvienais metais skirtinga dalimi, nes tai priklauso nuo gr

rynojo pelno sumos. Galutinai ilgalaikės investicijos turėtų atsipirkti per 3 metus.

3. PLANUOJAMŲ PRODUKTŲ AKTUALUMAS

Konditerijos gaminiai (tortai, pyragai, bandelės, sausainiai ir kt.) – tai prekės suteikiančios nors truputėlį džiaugsmo, kurie „pasaldina gyvenimą“. Žinoma, tai nėra pirmo būtinumo prekės. Šios prekės mums suteikia malonumą. Konditerijos gaminiai skirti tiek vaikams, tiek paaugliams, jaunimui, tiek vidutinio ir senyvo amžiaus žmonėms. Konditerijos gaminiai bus skoningai papuošti, pritaikant visas turimas priemones ir suteikiantys žaismingumą. Vaikams bus puošiami atitinkant jų amžių – vaikiškai. O šiaip priklausomai nuo žmonių pageidavimų bus daromi užsakovinė produkcija. Gražūs papuošimai atvaizduos konditerijos produkcijos bruožus ir patrauks pirkėjų dėmesį. Asortimentas bus pakankamai didelis. Visi gaminiai skirsis savo skoniu, įdarais, išvaizda. Norint pritraukti daugiau pirkėjų ir suteikti jiems nors truputį džiaugsmo, bus organizuojamos įvairios akcijos ir nuolaidos.

4. GAMINAMŲ PRODUKTŲ ASORTIMENTAS
3 grafikas

Iš grafiko yra matyti į ką labiausiai bus akcentuota prekyba ir gamyba.

5. GAMYBOS TIPAS IR GAMYBOS PROCESAS

5.1 Gamybos tipas

Ši įmonė yra metinės gamybos įmonė. Atsižvelgiant į visas galimybes, kol kas įmonė gamins skirtingų tipų gaminius. Kaip matėme iš prieš tai pateikto grafiko bus įvairus, pakankamai didelis asortimentas. Asortimentas bus platus vien todėl, kad būtų patenkinti beveik visų klientų poreikiai. Žinoma, visų poreikių neįmanoma patenkinti, nes jie yra begaliniai. Kad kiekvienas klientas atėjęs pas mus galėtų išsirinkti pagal savo norus, skonį atitinkančius gaminius. Todėl st

tengsimės gaminti kuo įvairesnę produkciją ir po tam tikro laiko siūlyti kažką naujo.

5.2 Gamybos procesas

4 grafikas

Darbas.Tai yra žmonių veikla. Žmonės turi būti suinteresuoti dirbti, teikti savo turimas žinias, diegti naujus sumanymus.
Darbo priemonės. Stengiamasi įsigyti (pagal galimybes) kuo geresnę įrangą, kuo patvaresnius įrankius. Kad gamybos įrengimai lengvintų žmonių darbą, didintų darbo našumą ir taupytų energiją.
Darbo objektas. Žaliavos ir pagrindinės medžiagos. Pas mus yra įvairios žaliavos iš kurių tiesiogiai gaminama produkcija. Pagalbinės–tai žaliavos skirtos produkto apipavidalinimui, jo grožio kūrimui.
Gaminiai. Jie turi atitikti visus nurodytus standartus.
Gamybos procesas bus proporcingas, nenutrūkstamas (dirbama kiekvieną dieną, be poilsio dienų), bei ritmingas.

6. PLANUOJAMI GAMYBOS TECHNOLOGIJAI REIKALINGI ĮRENGIMAI (PAGRINDINIAI IR PAGALBINIAI) PRIETAISAI, ĮRANKIAI

Ilgalaikis turtas
1 lentelė

Eil.Nr. Ilgalaikis turtas Kiekis vnt. Įsigijimo išlaidos, lt Naudingo veikimo trukmė, mėn. Nusidėvėjimas,išlaidų suma (per mėnesį) lt.
1. Elektrinė viryklė 1 1000 72 13,89
2. Plakimo mašina 1 3000 72 41,67
3. Tešlų maišymo mašina 1 3000 72 41,67
4. Kočiojimo mašina 1 2500 72 34,72
5. Šaldytuvas (didelis pastatomas) 2 10000 72 138,89
6. Stalai (cechui) 3 5000 120 41,67
7. Lentynos (cechui) 5 500 120 4,17
8. Kepimo pečius 1 7000 72 97,22
9. Kildinimo pečius 1 6000 72 83,33
10. Konditeriniai įrankiai 1200 3000 120 25
11. Plovimo kriauklės 2 1000 120 8,3
12. Kasos aparatas 1 2000 60 33,3
13. Vitrinos 2 1500 72 20,83
14. Lentynos (parduotuvei) 2 600 120 5
15. Spintelės (parduotuvei) 1 800 120 6,67
16. Stalai (kabinetui) 3 800 120 6,67
17. Kėdės (kabinetui) 5 300 120 2,5
18. Kompiuteris 2 6000 60 100
19. Printeris 1 200 48 4,17
20. Telefonas 2 400 72 5,56

Iš viso 1237
54600
1776
715,23

Metų nusidėvėjimo išlaidų suma – – – 8582,76

7. PLANUOJAMŲ PRODUKTŲ GAMYBOS EKONOMINIS PAGRINDIMAS

7.1Išlaidų reikalingų produkto gamybai skaičiavimas

Pagrindinių žaliavų įsigijimo savikaina
2 lentelė

Eil Nr. Pagrindinės žaliavos Kaina 1kg 1 vnt. Tiekėjas
1. Miltai 0,50 UAB „Malsena“
2. Kiaušiniai 0,10 UAB“Vievio paukštynas“
3. Cukrus 1,30 AB“Panevėžio cukrus“
4. Margarinas „Nova“ 3,40 IĮ A.Povilonio
5. Margarinas sluoksniavimui 4,50 IĮ A.Povilonio
6. Mielės 3,– IĮ A.Povilonio
7. Grietinė 1,20 AB „Panevėžio pienas“
8. Grietinėlė 1,50 AB „Panevėžio pienas“
9. Pienas 0,50 AB „Panevėžio pienas“
10. Vaisiai 5,– UAB „Kauno vaisiai“
11. Dekorgeliai 10,– UAB „Skonio technologija“
12. Neutralai 13,– UAB „Skonio technologija“
13. Pabarstukai 11,50 UAB „Skonio technologija“
14. Šokoladas bandelėms 15,70 IĮ A.Povilonio
15. Šokoladas 14,30 IĮ A.Povilonio
16. Aguonos 3,10 IĮ A.Povilonio
17. Cinamonas 4,20 IĮ A.Povilonio
18. Esencijos 17,60 IĮ A.Povilonio
19. Želatina 21,30 IĮ A.Povilonio
20. Vanilė 5,40 UAB „Skonio technologija“
21. Sintetinė grietinėlė 5,– IĮ A.Povilonio
22. Citrinos rūgštelė 6,– IĮ A.Povilonio
23. Klaro želė 20,– BRAUN

Iš viso 168,10

Kiek prekių užsisakyti, bus numatoma tiek, kad šios prekės neužsistovėtų per ilgai. Tiek, ka

ad jų netruktų iki kito užsakymo.
Mes pasirinkome šiuos tiekėjus, nes jų siūlomų produktų kainos mums yra prieinamos. Jie yra patikimi, nes pristato prekes greitai ir laiku. Jei neturi mums reikalingų prekių, rekomenduoja iš kur galime pigiau jų įsigyti.

Per savaitę daromi užsakymai du prekių užsakymai:

168,10*2=336,20 Lt
Per mėnesį:

336,20*4=1344,80 Lt
Per metus daromi 48 užsakymai:
1344,80*48=64550,40 Lt

8. VALDYMAS IR PERSONALAS

8.1 Valdymo tikslai
Jie yra trys:
1.Techniniai (prekės kokybė)
2.Ekonominiai (minimali savikaina)
3.Socialiniai (maksimalus prekių tenkinimas, nekenkiant visuomenės sveikatai)

Visi šie tikslai yra labai svarbūs, bet esant tokiom sunkiom ekonominėms sąlygoms svarbiausia išlikti, o užsibrėžus tiek daug tikslų, iš karto būtų nepaprastai sunku. Gal būt net neįmanoma. Todėl šiandien svarbiausias įmonės tikslas – ekonominis. Siekimas kuo mažesnės gaminio savikainos, kad įmonė nebūtų nuostolinga ir pavyktų išgyventi šį sunkų laikotarpį.

8.2 Personalas

Įmonėje yra šios personalo grupės:
I.Administracija
II.Aptarnaujantis personalas
Administracijos struktūra pateikta 3 lentelėje.
Aptarnaujančio personalo struktūra pateikta 4 lentelėje.
Žinodami įmonių problemas, susijusias su mokesčių mokėjimu, mes stengiamės visas algas apiforminti kuo mažesnes (dėl socialinių draudimų mokėjimų). Algų dydžiai taip pat pateikti 1 ir 2 lentelėse.
3 lentelė
Pareigos Alga nuo kurios nuskaičiuojami mokesčiai, Lt Pajamų mokestis 33% Lt Iš darbuotojo atskaičiuoti 3% Lt Kiek SODRAI moka įmonė 31% Lt Alga, Lt
Direktorius 1200 325,38 36 372 838,62
Buhalteris 1000 259,38 30 310 710,62
Personalo vadovas 800 193,38 24 248 582,62
Iš viso 3000
778,14
90
930
2131,86

4 lentelė
Pareigos Alga nuo kurios nuskaičiuojami mokesčiai, Lt Pajamų mokestis 33% Lt Iš darbuotojo atskaičiuoti 3% Lt Kiek SODRAI moka įmonė 31%, Lt Alga, Lt
Pardavėja 450 77,88 13,50 139,50 358,62
Pardavėja 450 77,88 13,50 139,50 358,62
Konditerė 550 110,88 16,50 170,50 422,62
Konditerė 550 110,88 16,50 170,50 422,62
Konditerė 550 110,88 16,50 170,50 422,62
Konditerė 550 110,88 16,50 170,50 422,62
Kepėjas 550 110,88 16,50 170,50 422,62
Kepėjas 550 110,88 16,50 170,50 422,62
Valytoja 430 71,28 12,90 133,30 345,82
Iš viso 4630
892,32
138,90
1435,3
3598,78

9. PRODUKCIJOS PARDAVIMO KAINOS SKAIČIAVIMAS

Tortas „Paukščių pienas“
5 lentelė

Produkto pavadinimas Kiekis 1 kgvnt. Savikaina, Lt PVM 18% Lt Antkainis 100%, Lt Viso, Lt
Biskvitas:
Kiaušiniai 1,500 0,10 0,03 0,18 0,36
Miltai 0,750 0,50 0,07 0,45 0,90
Cukrus 1,500 1,30 0,35 2,30 4,60
Paukščių pienas:
Baltymai 0,300 0,10 0,005 0,04 0,08
Cukrus 0,300 1,30 0,07 0,46 0,92
Želatinas 0,030 21,30 0,12 0,76 1,52
Citrinos rūgštelė 0,010 6 0,01 0,07 0,14
Grietinėlė:
Grietinėlė 1,500 1,50 0,41 2,66 5,32
Grietinė 1,500 1,20 0,32 2,12 4,24
Cukrus 0,400 1,30 0,09 0,61 1,22
Citrinos rūgštelė 0,020 6 0,02 0,14 0,28
Neutralas 0,100 13 0,23 1,53 3,05
Želatina 0,050 21,30 0,19 1,26 2,52
Iš viso 7,960 74,90 1,92 12,58 25,15
2 kg kaina 25,15
1 kg kaina 12,56

Pyragas „Fantazija“
6 lentelė

Produkto pavadinimas Kiekis 1kg1 vnt. Savikaina, Lt PVM 18% Lt Antkainis 80% Lt Viso
Biskvitas:
Kiaušiniai 1,500 0,10 0,03 0,14 0,32
Miltai 0,750 0,50 0,07 0,36 0,81
Cukrus 1,500 1,30 0,35 1,84 4,14
Kremas:
Grietinėlė 2,000 5 1,8 9,44 21,24
Pienas 2,000 0,50 0,18 0,94 2,12
Spanguolės 0,200 5 0,18 0,94 2,12
Klaro želė:
Klaro želė 0,100 20 0,36 1,89 4,25
Cukrus 0,400 1,30 0,09 0,49 1,10
Vanduo 1,000
Iš viso 9,450 33,70 3,06 16,04 36,10
5 kg kaina 36,10
1 kg kaina 7,22

10. PRODUKCIJOS SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS

Tortas „Paukščių pienas“
7 lentelė

Produkto pavadinimas Kiekis 1 kgvnt. savikaina, Lt Viso, Lt
Biskvitas:
Kiaušiniai 1,500 0,10 0,15
Miltai 0,750 0,50 0,38
Cukrus 1,500 1,30 1,95
Paukščių pienas:
Baltymai 0,300 0,10 0,03
Cukrus 0,300 1,30 0,39
Želatinas 0,030 21,30 0,64
Citrinos rūgštelė 0,010 6 0,06
Grietinėlė:
Grietinėlė 1,500 1,50 2,25
Grietinė 1,500 1,20 1,80
Cukrus 0,400 1,30 0,52
Citrinos rūgštelė 0,020 6 0,12
Neutralas 0,100 13 1,30
Želatina 0,050 21,30 1,07
Iš viso 7,960 74,90 10,66
2 kg kaina 10,66
1 kg kaina 5,33

Pyragas „Fantazija“
8 lentelė

Produkto pavadinimas Kiekis 1kg1 vnt. savikaina, Lt Viso, Lt
Biskvitas:
Kiaušiniai 1,500 0,10 0,15
Miltai 0,750 0,50 0,38
Cukrus 1,500 1,30 1,95
Kremas:
Grietinėlė 2,000 5 10
Pienas 2,000 0,50 1
Spanguolės 0,200 5 1
Klaro želė:
Klaro želė 0,100 20 2
Cukrus 0,400 1,30 0,52
Vanduo 1,000
Iš viso 9,450 33,70 17
5 kg kaina 17
1 kg kaina 3,40

11. REALIZAVIMO APIMČIŲ IR ĮPLAUKŲ PROGNOZĖ
9 lentelė

Gaminiai 1 kgvnt. savikaina, Lt 1kgvnt. kaina. Lt Parduota per diena Įplaukos per mėnesį Įplaukos per metus

kgvnt. suma savikainos suma suma savikainos suma suma savikainos suma
Firminiai gaminiai 6 12,50 20 120 250 3600 7500 43200 90000
Sausainiai 2,20 6,50 20 44 130 1320 3900 15840 46800
Pyragaičiai 0,30 0,70 30 9 21 270 630 3240 7560
Vyniotiniai 3,15 7,40 10 31,50 74 945 2220 11340 26640
Pyragai 3,40 7,22 35 119 252,70 3570 7581 42840 90972
Tortai 5,33 12,56 20 106,6 251,20 3198 7536 38376 90432
Sluoksniuotos bandelės 0,25 0,60 100 25 60 750 1800 9000 21600
Mielinės bandelės 0,30 0,45 150 45 67,50 1350 2025 16200 24300
Mieliniai pyragai 0,70 2 50 35 100 1050 3000 12600 36000
Iš viso 21,63
49,93
435
535,1
1206,4
16053
36192
192636
434304

Jei įplaukas mes 2003 m. padidinsime 10% 211899,60 477734,40
Jei įplaukas mes 2004 m. padidinsime 10% 233089,56 515507,84

12. PASTOVIEJI KAŠTAI

Komunalinių paslaugų apskaičiavimas
10 lentelė

Paslaugos Tarifas, Lt Išnaudojama per mėnesį Mėnesio suma Metų suma
Elektra 0,29 3000 870 10440
Šaltas vanduo 4,12 150 618 7416
Karštas vanduo 10,36 80 828,80 9945,60
Iš viso 3230
2316,80
27801,60

13. KINTAMIEJI KAŠTAI

Jei, žaliavos ir komunalinės paslaugos, kas metai pabrangtų 10%. Įrengimai taip pat nusidėvėtų.

11 lentelė

2002 metai 2003 metai 2004 metai
Žaliavos 62246,40 68471,04 75318,14
Amortizacija(nusidėvėjimas) 8582,76 9441,04 10385,14
Elektra 10440 11484 12632,4
Šaltas vanduo 7416 8679,24 9947,16
Karštas vanduo 9945,60 10940,16 12034,18
Iš viso 98630,76
109015,48
120317,02

14. PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

12 lentelė

Pajamos(išlaidos) 2002 metais 2003 metais 2004 metais
Pajamos iš realizacijos 434304 477734,40 515507,84
Realizuotų prekių savikaina 192636 211899,60 233089,56
Balansinis pelnas 241668 265834,8 282418,28
Įrengimų įsigijimas 54600 – –
Nusidėvėjimas 8582,76 9441,04 10385,14
Administracijos atlyginimai 2131,86 2131,86 2131,86
Personalo atlyginimai 3598,78 3598,78 3598,78
Komunalinės išlaidos 27801,60 31103,40 34613,74
Žaliavos 62246,40 68471,04 75318,14
Sodrai 31% 2365,30 2365,30 2365,30
Gamybos kaštai, iš viso 161326,70 117111,42 128412,96
Grynasis pelnas (nuostolis) 80341,30 148723,38 154005,32

15. PROGNOZUOJAMO PELNO IR PELNO LŪŽIO SKAIČIAVIMAI

Pelno lūžio (nenuostolingumo) taškas – tai tokia produkcijos pardavimo apimtis, kai susilygina pajamos ir išlaidos, ir įmonė nepatiria nei pelno, nei nuostolio.
Pelno lūžio (nenuostolingumo taško) analizė rodo, koks turi būti pardavimas, kad verslas būtų pelningas.

PK – pastovūs kaštai
Kdp – dalinio pelno koeficientas

(plačiam asortimentui)

(2002 m.)

16. PELNINGUMO RODIKLIŲ SKAIČIAVIMAS

1.Pardavimo pelningumo rodiklis:

2.Turto pelningumas:

3.Prekės pelningumas:

Pvz: prekė „Tortas „Paukščių pienas“

Pelnas už prekės

vnt.

17. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

1. Palyginti sunkiu laikotarpiu vykdomas įmonės išlikimas.
2.Tam tikras investavimas į įmonę, tai įmonės pelno siekimas.
3. Žingsnis po žingsnio siekimas pasirinkto tikslo.
4.Įmonės siekimas bet kokiu būdu gauti nors minimalų pelną.
5.Įmonei mažinant gamybos kaštus, labiau užtikrintas gyvavimą.
6.Tikėdamiesi klientų su tam tikrais pageidavimais, gamybą reikia kurti užpildant konkurentų spragas, pasiūlydami platų asortimentą.

18. LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. K.Lukaševičius, B.Martinkus. Verslo vadyba. – Kaunas.Technologija, 2001.
2. A.Garškienė, N.Pelanienė, N.Klebanskaja. Verslo planas. – Vilnius.Lietuvos informacijos institutas,1994.
3. L.Mincienė, V.Sūdžius, V.Vengrauskas. Verslo pradmenys.– Vilnius.Leidybos centras,1993.
4. Ekonomikos ir vadybos studijų įvadas. – Kaunas.Technologija, 2000
5. Kaip planuoti mažą gamybos įmonę. – Vilnius.Lietuvos prekybos,pramonės ir amatų rūmų asociacija, 1997.

Leave a Comment