Verslo planas “Geras stalas”

[pic]

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Ekonomikos katedra

Dieninių studijų skyriaus

III kurso BAO3C grupės studentai

Meilutė RYNKEVIČIŪTĖ

Oksana CICIKA

Saulius JESINAS

Sergej MELNIKOV

ĮMONĖS „GERAS STALAS”

Verslo planas

Darbo vadovai: Z. VERSECKIENĖ

O. BUCKIŪNIENĖ

L. ŠAPALIENĖ

Vertinimas

Vilnius

2005

TURINYS
1. Santrauka 3
2. VERSLO APRAŠYMAS 4
3. Produkto aprašymas 4
4. GAMYBINĖ VEIKLA 5

a. Kur ir kaip vyksta gamyba 5

b. Tiekėjai ir darbuotojai 5
5. RINKODARA 7
6. Gamybinės patalpos ir konkurentai 8
7. Rinkodaros planas 9
8. Reklama 10
9. VADYBA 11

10. RIZIKOS ĮVERTINIMAS 14

11.1 Rizikos veiksniai 15

12. 3 lentele Finansavimo poreikis ir šaltiniai 16

13. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė vienam gaminiui (gaminys SMĮ002

17

14. 4.1 lentelė Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė vienam gaminiui
(gaminys SN003) 18

15. 5 lentelė Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė 19 pusl.

16. 6 lentelė Veiklos sąnaudų prognozė 200pusl.

17. 7 lentelė Parduodamos produkcijos savikainos prognozė 21 pusl.

18. 8 lentelė Pelno (nuostolio) prognozė 22 pusl.

19. 9 lentelė PVM prognozė 23 pusl.

20. 10 lentelė Mokesčių prognoz 24 pusl.

21. 11 lentelė Pinigų srautų prognozė 25

22. 12 lentelė Prognozuojamas balansas 26

23. LITERATŪRA 28 pusl.

24. PRIEDAI 29 pusl.

SANTRAUKA

Naujai įsikūrusi įmonė „Geras stalas“ ieško investuotojų, todėl
parengė verslo planą 2006 metams. Išnagrinėjus visus galimus veiklos
variantus, išsirinko palankiausią, iš kurio gautų pelną, turėtų mažiausiai
išlaidų, patenkintų klientų poreikius, taptų žinoma ne tik Lietuvoje, bet
ir užsienyje, bei įsitvirtintų rinkoje.

UAB „Geras stalas“ gamina stalus kompiuteriams, skirtus mokymosi
įstaigoms bei namams. Stalai gaminami iš apdailintų šviesių medienos
drožlių plokščių, kurios yra labai paklausios. ĮĮmonės gaminiai nuo
konkurentų skiriasi savo kokybe, dizainu, pirkėjams siūlo patrauklias
prieinamas kainas, nuolaidas, akcijas. Todėl ateityje „Geras stalas“ numato
parduoti kuo daugiau stalų tiek vidurinėms ar aukštosioms mokymosi
įstaigoms, įvairioms kitoms organizacijoms, tiek individualiam naudojimui,
t.y. namams.

Įmonė įregistruota 2005 m. gruodžio mėn. 15 d. VĮ Registrų c

centre,
rejestro Nr. UAB-011. Savo veiklą žada pradėti 2006 m. sausio mėn. 1 d.
Įmonė turi nusipirkusi gamybines patalpas, kurios įsikūrusios Pramonės g.
10, Varėnos mieste. Patalpos specialiai buvo perkamos ten, kur pigi darbo
jėga, kad įmonė patirtų kuo mažiau išlaidų išmokant atlyginimus. „Geras
stalas“ taip pat nuomojasi administracines patalpas, įsikūrusias Aušros
vartų g. 22, Vilniuje. Įmonės telefono nr. 852721455, faksas 852721456, el.
p. adresas info@gerasstalas.lt. Bendrovės atsiskaitomoji sąskaita Nr.
105110126000345688, AB Vilniaus bankas Vilnius 21000006012 00084002001
Vilniaus filialas. Įmonė nuo pat veiklos pradžios yra įregistruota PVM
mokėtoja. PVM mokėtojo kodas LT 808772911.

Norint įvykdyti suplanuotą gamybos eigą, pagal turimų įrengimų
skaičių ir jų pajėgumą, reikėtų 10 darbuotojų. Taipogi pagalbinių
darbuotojų, kurie palaikytų tvarką ir švarą, išvežiotų prekes po visą šalį
ir pan. Svarbiausias asmuo įmonėje – tai direktorius. Tačiau svarbų
vaidmenį atlieka ir buhalterė bei pardavimų vadybininkas. Jie pasiskirstę
taip, kad būtų kuo patogiau valdyti beendrovę ir bendrauti su klientais.

VERSLO APRAŠYMAS

Įmonės tikslai ir veikla

Šiais laikais žmonės, ką nors pirkdami, kreipia dėmesį į daugelį
produkto ar paslaugos kriterijų, kadangi įvairaus tipo įmonių ar įstaigų
yra labai daug, konkurencija didžiulė, pirkėjui būna kartais netgi sunku
apsispręsti, kur pirkti, todėl didelę įtaką turi produkto ar paslaugos
kaina bei kokybė.

Naujai susikūrusi UAB „Geras stalas“ pradėjo savo veiklą gamindama
stalus kompiuteriams, skirtus ir mokymo įstaigoms, ir namams. Ji nusipirko
gamybinį pastatą, reikalingas stakles ir pasamdė atitinkamą kiekį
darbuotojų. Tokį vardą įmonė pasirinko todėl, kad norėdama pritraukti kuo
daugiau potencialių k

klientų, siūlo jiems tik kokybiškus gaminius,
atitinkančius sudėtingiausius jų poreikius bei norus. Žodis „geras“ reiškia
„stalą, kuris man patinka ir tinka“. Ne veltui įmonė labai atsainiai
pasirinko darbuotojus, buvo išsirinkti geriausi, taipogi bus siekiama
turėti ryšių su profesionalais stalų gamybos srityje.

Nauja įmonė užsibrėžė tokius tikslus:

• išanalizuoti konkurentų veiklą, jų padėtį rinkoje;

• įsitvirtinti rinkoje su nauju produktu;

• užmegzti gerus santykius su klientais bei su užsienio

partneriais;

• veiklos eigoje didinti produkcijos gamybos apimtis;

• sukurti naujas darbo vietas;

• siekti maksimalaus pelno, geriausių rezultatų;

• tobulėti bei pasiūlyti klientams kuo įvairesnių produktų.

Įmonės veiklai bei pozicijai rinkoje įtaką gali daryti ne tik
konkurentai, jų siūlomi geresni produktai, tačiau ir kiti faktoriai, tokie
kaip žaliavų tiekimo įmonės paslaugų teikimo sustabdymas, stichinės
nelaimės, konkurentų veiklos paaštrėjimas ir t.t. UAB „Geras stalas“
medieną gauna iš UAB „Vakarų medienos grupė“. Medienos drožlių plokštės
įmonei yra atvežamos, todėl sutaupoma kurui. Tikimasi, jog santykiai su
mediena tiekiančia įmone ir toliau išliks draugiški, patvarūs.

Taigi pirmiausia UAB „Geras stalas“ gauna šviesias medienos drožlių
plokštes iš UAB „Vakarų medienos grupė“, tuomet mediena apdorojama pjovimo,
obliavimo, gręžimo bei šlifavimo staklėmis, pagaminti stalai supakuojami į
kartonines dėžes ir laukia pirkėjų arba yra išvežami klientams į
didžiuosius prekybos centrus, iš kurių gali ateiti masiniai užsakymai
mokymo įstaigoms arba individualūs užsakymai namams skirtiems
kompiuteriniams stalams pagaminti.

Produkto aprašymas

UAB „Geras stalas“ gamina dviejų rūšių kompiuterinius stalus. Visi
jie gaminami iš šviesių apdailintų medienos drožlių plokščių, yra
apdorojami ko

okybiškomis staklėmis ir pateikiami klientams.

Pirmieji stalai SMĮ002 yra skirti vidurinėms bei aukštosioms
mokykloms, specialioms įstaigoms (vaikų namai) ir pan. Jie yra paprastesni,
tačiau yra prieinamos kainos, ypatingai, kai perkama daug. Šie stalai
taipogi pasižymi kokybe, geras apdirbimas žada ilgaamžiškumą, jie turi
reikalingiausias elementaraus kompiuterinio stalo savybes. Vienas toks
stalas kainuoja 199 Lt, o perkant daug, taikomos nuotaikos. Šiam gaminiui
pagaminti tenka apie 129 Lt tiesioginių išlaidų. Jis pavaizduotas 1
paveikslėlyje.

Kiti stalai SN003 skirti individualiam naudojimui, jie gali būti
komplektuojami ir pagal užsakymus, gali būti pakeičiama taip, kaip nori
klientas. Tokius stalus gali užsisakyti ir į namus, ir į nedidelę įstaigą,
nes jie neužima daug vietos, o atrodo itin elegantiškai, taip pat
nekainuoja daug – tik 239 litus. Perkant jų daug taipogi daromos nuolaidos.
O abiem atvejais dar įmonė siūlo klientams ir įvairių akcijų. Šiems stalams
pagaminti patiriama apie 145 Lt tiesioginių išlaidų. SN003 stalas
pavaizduotas 2 pav.

Ateityje įmonės „Geras stalas“ gaminiai žada būti tobulinami, tiek
jų modeliai, tiek konstrukcijos. Orientuojamasi į šiuolaikiškas
tendencijas, didžiausius pirkėjų poreikius, reikalavimus, stengiamasi bus
kiekvieną individualų užsakymą padaryti kuo geriau. Taipogi ateityje įmonė
žada plėsti produkcijos rūšis, tobulinti gaminių kokybę.

GAMYBINĖ VEIKLA

Kur ir kaip vyksta gamyba

UAB „Geras stalas“ nusipirko komercines patalpas Vilniaus mieste
(30 m2) bei gamybines patalpas Varėnos rajone, užimančias 503 m2.
Pastarosiose pagrindinis plotas priklauso stalų gamybai, jis užima 238 m2,
sandėliui priklauso 200 m2, darbuotojų kambarėliui su dušais įrengtas 40 m2
plotas, o taipogi įkurtas nedidelis ofisas pardavimų vadybininkui b

bei
sandėlininkui-vairuotojui, užimantis 25 m2. Gamybinių patalpų vietovė
pavaizduota 3 paveikslėlyje.

238 m2 esančiame plote stovi 6 staklės: 2 pjovimo, 1 obliavimo, 2
gręžimo bei 1 šlifavimo staklės. Atitinkama eilės tvarka ir vyksta stalų
gamyba. Pirmiausia atvežtos šviesios medienos drožlių plokštės yra
supjaustomos pjovimo staklėmis. Tuomet paruoštos dalys nuobliuojamos,
sutvarkomos su gręžimo staklėmis, toliau procese priklijuojamos juostelės,
nušlifuojami paviršiai ir galiausiai pridedamos paskutinės dalys (bėgeliai,
varžtai, juostelės) ir galutinai sukomplektuojamas stalas.

Tiekėjai ir darbuotojai

Kaip jau žinia, žaliavos, kurių reikia gaminant stalus, yra
apdailintos medienos drožlių plokštės, bėgeliai, varžtai bei juostelės,
klijai.

Medienos plokštes pirkti įmonė pasirinko būtent iš UAB „Vakarų
medienos grupė“, kuri randasi Liepų g. 68, Klaipėdoje, nes jie tiekia
aukštos kokybės ekologišką medienos produkciją, įmonė žino savo vietą bei
vertę rinkoje, yra patikima, turi planų ateičiai, taipogi perspektyvų.

1 m2 apdailintų medienos drožlių plokščių kainuoja 25 Lt, bėgelių
pora – 10 Lt, juos įmonė perka iš UAB „Senukų mažmena“, esančioje Ukmergės
244, Vilniuje. Paprasti varžtai bėgeliams prisukti kainuoja 0,11 ct už
vienetą, o varžtai stalams sudėti – 0,70 ct už vienetą, varžtus įmonė
įsigyja „Varžtų pasaulyje“, Mindaugo g. 30, Vilniuje. Juostelių 1 metras
kainuoja 2 Lt, o klijų 3 l – 66 Lt, nes jie labai geros kokybės, juos įmonė
taip pat perka „Senukų mažmenoje“.

Tačiau be geros kokybės žaliavų ir jų produktyvaus panaudojimo, UAB
„Geras stalas“ dar rūpinasi ir įmonėje dirbančiais žmonėmis, jų interesais.
Dirbti atrenkami tik atitinkamą išsilavinimą turintys darbuotojai, kurie
išmano savo darbą ir nevengia pareigos. Priimdama darbuotojus, įmonė
atsižvelgė ir į jų kvalifikaciją, patirtį. Darbuotojams suteikiamos geros
sąlygos jų darbo vietose, taip pat jiems įrengta speciali patalpa su dušais
persirengti, papietauti ir pan.

Įmonėje yra direktorius, buhalteris, pardavimų vadybininkas,
vairuotojas bei vairuotojas-krovėjas, sargas, valytoja, 10 darbininkų,
dirbančių prie staklių. Jų atlyginimai tokie: administracijos darbuotojų
apie 5400 Lt, o pagalbinių darbuotojų apie 1300 Lt kartu paėmus.

RINKODARA

Rinkodaros tyrimai padeda įmonei pažinti aplinką, surasti tinkamą
reagavimo į šią aplinką derinį, parengti sprendimų, priemonių ir veiklos
variantų kompleksą. Atliekant rinkodaros tyrimus gaunama informacija padeda
nustatyti veiklos rinkoje galimybes, strategijas ir problemas, ja remdamasi
įmonė ne tik kuria, tobulina ir vertina rinkodaros programas, kontroliuoja
jos veiklą, bet ir sprendžia investicijų, personalo, mokslinių tyrimų bei
projektavimo klausimus.

Pardavimo strategija ir rinkos segmentas

Norint vykdyti sėkmingą veiklą bei gauti gerus rezultatus, įmonė
privalo gerai ištirti rinką, kad gautą informaciją galėtų apdoroti ir
tikslingai panaudoti planuojant visą veiklos strategiją.

UAB „Geras stalas“, gaminanti kompiuterinius stalus iš medžio,
parduoda juos prekybos centrams, prekiaujantiems baldais. Ši įmonė yra
sudariusi sutartis su UAB „Klaipėdos baldų prekyba“, kuri superka tik
stalus kompiuteriams bei UAB „Minijos baldų prekyba“, superkanti stalus
namams. Šios įmonės yra įsipareigojusios nupirkti įmonės produktą ir
parduoti jį galutiniam vartotojui, atlikti tarpininkavimo vaidmenį.
Ateityje UAB „Geras stalas“ turi planų sudaryti daugiau sėkmingų sutarčių,
o taipogi bendrauti ir su užsienio perspektyviomis įmonėmis.

Bendrovė pasirinko pardavimą per tarpininkus, nes tai palankiausias
būdas gauti pelną šiuo atveju. Kadangi gamybinės patalpos yra Varėnos
rajone, o ten parduoti prekę perspektyvų nedaug, tai produktas pasiekia
klientą per tarpininkus pačiame Vilniaus mieste, kur daugiausia žmonių ir
galimas didžiausias pelnas. Žinoma, užsakymai gali būti vykdomi ir iš kitų
miestų. Vilniuje dar yra įsikūręs ir įmonės ofisas, kad būtų patogiau netik
susisiekti bei bendrauti su vartotojais ir užsakovais, bet ir patiems
pirmiems gauti naujausią informaciją, sužinoti apie naujoves, tirti rinką
ir pan. Taipogi toks pateikimo kanalas buvo pasirinktas todėl, kad įmonei
patogiau parduoti savo produkciją per didmenininką, nes jis pats ieško
vartotojų, o gamintojas tuo tarpu gali skirti visą dėmesį gamybos
technologijos gerinimui.

UAB „Geras stalas“ perka pirmines žaliavas, t.y. šviesios spalvos
apdailintų medienos drožlių plokštes ir gamina dviejų rūšių stalus. Stalai
mokymosi įstaigoms gali būti pritaikyti ir namuose, jeigu žmogaus pajamos
yra nedidelės. Toks stalas taipogi gali tikti ir individualiam naudojimui.
O stalus, skirtus būtent namams, kuriuos gaminant sunaudojama ir daugiau
medienos, ir sugaištama daugiau laiko, gali įsigyti daugiausia asmenys,
uždirbantys daugiau negu 500 Lt į mėnesį. Įmonės gaminami stalai tinka
absoliučiai visokio amžiaus žmonėms. Jie yra universalūs, nėra apribojimų,
jog tiktų tik tam tikrai amžiaus grupei. Na o išskiriant dar vieną segmentą
galima būtų paminėti, kad UAB „Geras stalas“ gaminama produkcija
dažniausiai susidomi novatoriai – žmonės, kurie perka prekę ne tik todėl,
kad ji nauja, bet ir atitinka jų reikalavimus. Žmones, turinčius
supernovatoriaus savybių, t.y. besidominčius naujovėmis, įmonė nusprendė
sudominti patraukliu stalų dizainu, gera kokybe, prieinama kaina. Taipogi
perkant stalus urmu, t.y. iš karto 100 SMĮ002 ar SN003 stalų, taikoma 10 %
nuolaida. O dar pirkėjus įmonė stengsis sudominti senesnių modelių stalų
išpardavimais ir pan. SMĮ002 rūšies stalas kainuoja 199 Lt, o SN003 stalas
– 239 Lt. Kainos nustatytos atsižvelgiant į konkurentus, pirkėjų poreikius
bei gaunamas pajamas ir galimybes įsigyti stalą, taip pat kad gauti pelną
pardavus gaminius.

Gamybinės patalpos ir konkurentai

UAB „Geras stalas“ yra įsikūrusi viename iš didžiausių Lietuvoje
Varėnos rajone, šalia pagrindinių kelių, netoliese yra geležinkelio stotis.
Vietovė yra gana perspektyvi, nes ateityje įmonės gamybinių patalpų
teritorijoje žada kurtis nauji prekybos centrai, gyvenamieji namai, kitas
paslaugas teikiančios organizacijos, nes Varėnos kraštas visą laiką buvo ir
tebėra svarbus Lietuvos istorijoje. Patalpos čia užima iš viso 503 m2,
tačiau plotui, kuriame stovi staklės ir yra gaminami stalai, priklauso tik
238 m2. Pagaminta produkcija nuosavu krovininiu automobiliu yra išvežiojama
užsakovams, pirkėjams.

Įmonė pasamdė 10 pagrindinių kvalifikuotų darbuotojų gaminti
stalus. Jie į darbą buvo priimti pagal visas taisykles, atsižvelgiant į jų
patirtį bei sugebėjimą pagaminti kokybišką gaminį. Šiems darbuotojams
mokama minimali mėnesinė alga. Jie patys produkto nepardavinės, tuo
rūpinsis pardavimo vadybininkas ir sandėlininkas, kurie taip pat įsikūrę
tame pačiame pastate, 25 m2 esančiame plote, visus poreikius atitinkančiame
kabinete. Pardavimo vadybininkas rūpinasi jau esamų nuolatinių klientų
užsakymų įvykdymu laiku, sutarčių sąlygų patenkinimu, taipogi naujų klientų
paieškomis, individualių užsakymų priėmimu, o sandėlininkas-krovėjas yra
atsakingas už pagalbą kitam vairuotojui pakraunant stalus į krovininį
automobilį, taip pat atsako už sandėlį bei rūpinasi, kad prekės būtų
patalpintos pagal reikalavimus, kad sandėlyje vyrautų atitinkama tvarka
saugoti gaminiams.

Žinoma, UAB “Geras stalas” turi ir nemažai konkurentų, kurie
taipogi gamina stalus kompiuteriams, siūlo akcijas, stengiasi įsitvirtinti
rinkoje ir užimti kuo palankesnę poziciją joje. Vieni pagrindinių šios
įmonės konkurentų būtų:

➢ AB “Venta”, J. Basanavičiaus g. 69, Šiauliai, Tel. (8 41)

545255;

➢ AB “Kauno baldai”, Drobės g. 66, Kaunas, Tel. (8 37) 341847;

➢ UAB “Baldų gama”, Riovonių g. 2a, Vilnius, Tel. (8 5)

2388810.

1 lentelė

Konkurentų išskirtinės savybės

|Konkurentas |Veikla bei gaminių savybės |
|AB “Venta” |Įmonė gamina įvairių modelių kėdes ir stalus, |
| |vyrauja originalus gaminių dizainas, kiekvienais |
| |metais sparčiai auga pagaminamų gaminių kiekis, |
| |bendradarbiauja su užsienio šalimis, rengia parodas.|
|AB “Kauno baldai” |Gamina minkštus baldus bei įvairaus tipo stalus. Ši |
| |įmonė pasižymi neaukštomis gaminių kainomis, |
| |kvalifikuotu personalu, aukšta gaminių kokybe bei |
| |dėmesiu vartojams. |
|UAB “Baldų gama” |Bendrovės gaminiai – tai vienetinius korpusinius |
| |baldus, tarp jų ir biuro baldus, kurie sudaro |
| |didžiausią įmonės produkcijos dalį. Kompanija teikia|
| |interjero konsultacijas, taipogi siūlo geras kainas,|
| |yra lanktūs ekonomine prasme. |

Šios įmonės yra laikomos stipriais konkurentais, turinčiais
patirties ir pastovių klientų, tačiau UAB „Geras stalas“, nors ir naujai
pradedanti savo veiklą, taip pat yra perspektyvi įmonė, kadangi ji į rinką
ateina su savimi atsinešdama naujų verslo idėjų, sugebėjimą efektyviai bei
organizuotai dirbti.

Rinkodaros planas

Visų pirma UAB „Geras stalas“ naudoja netiesioginį prekių
pateikimą, kurio schema atrodo taip.

1 schema

Produkto kelias iki galutinio vartotojo

Pagaminta įmonės produkcija yra parduodama didmenininkams, šiuo
atveju, UAB „Klaipėdos baldų prekyba“ bei UAB “Minijos baldų prekyba”,
kurios apsiima produkciją pateikti galutiniam vartotojui. Šios bendrovės
UAB “Geras stalas” yra įsipareigojusios (sutartimi) pirkti pagamintus
stalus visus 2006 metus, kuriuos ji joms pristatys. Toks pateikimo kanalas
buvo pasirinktas todėl, kad įmonei patogiau parduoti savo produkciją per
didmenininką, nes jis pats ieško vartotojų, o gamintojas tuo tarpu gali
skirti visą dėmesį gamybos technologijos gerinimui. O įmonė pasirinko du
didmenininkus todėl, kad nutraukus veiklą vienam iš jų arba sustabdžius
pardavimų mąstą nekiltų problemų. Taip sumažinama rizika mažam gaminio
pasklidimui rinkoje, kai UAB “Geras stalas” to ypatingai siekia.

Taipogi labai svarbu yra produkto kaina. Įmonė, dirbanti rinkos
sąlygomis, turi svarbiausią rodiklį – pelną, todėl kainos mechanizmo
pagalba įmonė turi sudaryti tokius tarpusavio santykius su vartotojais, kad
prekė butų perkama, o įmonė gautų pelną. Norint pasiekti tokį sprendimą,
reikia nustatyti tokią kainą, kuri būtų prieinama vartotojui. UAB “Geras
stalas”, atsižvelgdama i daugelį kriterijų, tokių kaip paklausą, išlaidas,
konkurentų prekių ir kainų analizės išvadas, nusprendė SMĮ002 tipo stalus
pardavinėti po 199 Lt, o SN003 rūšies stalus – po 239 Lt. Taip įmonė tikisi
atitikti vartotojų poreikius, pateisinti jų lūkesčius ir už gerą kainą
pasiūlyti kokybišką produktą.

Taipogi bendrovė siūlo pirkėjams tai, ko neteikia dauguma kitų
kompanijų – tai įvairios akcijos, ypatingai švenčių progomis, unikali
paslauga – trumpa ekskursija po gamybines patalpas tiems, kas pageidautų
apžiūrėti proceso eigą išskirtiniais atvejais, taikomos nuolaidos ir,
žinoma, didžiulis dėmesys kreipiamas į vartotoją, todėl įmonė gamina baldus
ir pagal užsakymus, kad patenkinti bet kurio pirkėjo norus.

Reklama

Norėdama savo prekei pritraukti kuo daugiau pirkėjų UAB „Geras
baldas“ naudoja marketingo rėmimo elementą: reklamą. Pardavimų skatinimą
taip pat ateityje planuojama įdiegti, plėsti reklaminę medžiagą, kad kuo
daugiau žmonių išgirstų apie šią įmonę.

Reklama – tai vienas iš rėmimo veiksnių. UAB „Geras stalas“ siekia
supažindinti pirkėjus su naujomis prekėmis, informuoti apie kainų
pasikeitimą, supažindinti su prekės vartojamosiomis savybėmis, informuoti
apie atsirandančius pasikeitimus, naujoves bei formuoti teigiamą firmos
įvaizdį. Reklamos tikslas – supažindinti vartotojus su nauja preke,
sužadinti paklausą, norą įsigyti įmonės gaminamą baldą.

Reklamos efektyvumas priklauso nuo paties reklaminio pranešimo
turinio ir

formos – reklamuojamojo objekto savybių ir reklaminio pranešimo
originalumo, todėl didelę reikšmę įgauna originalaus reklamos siūlymo būdas
– akį traukianti reklaminė žinutė, parašyta išskirtiniais, pabrėžiančiais,
spalvotais šriftais, viliojančiomis užuomenomis. Reklamos pranešimo pobūdis
ir įtaigumas priklauso nuo to, kokia informacijos perdavimo priemone jis
pasiekia potencialius vartotojus. Vienas iš įtaigesnių reklamos perdavimo
būdų yra žinutės paskelbimas laikraščiuose – tai palyginti nebrangi
reklama, patogi operatyvumu, pranešimo paprastumu, galimybe dažnai keisti
pranešimo formą ir dėl leidinio specializavimo galima iš anksto žinoti,
kokius vartotojus reklama pasieks, taip pat reklaminiuose stenduose bei
dalinamose gatvėse skrajutėse.

VADYBA

UAB „Geras stalas“ yra įvairaus išsilavinimo lygio. Ši įmonė
suteikia galimybę gauti darbą ne tik labai išsilavinusiems žmonėms, bet ir
mažesnių žinių turintiems, tačiau darbuotojai atrenkami kruopščiai, iš
anksto pasiruošiant. Jie visi geba bendrauti kolektyve, yra imlūs naujai
informacijai, siekia gerinti įmonės tikslus, siekti tik geriausių
rezultatų.

2 lentelė

Darbuotojų skaičius
|Ei|Pareigos |Skaičius |
|l.| | |
|Nr| | |
|. | | |
|1 |Direktorius |1 |
|2 |Buhalteris |1 |
|3 |Pardavimų vadybininkas |1 |
|4 |Vairuotojas – pakrovėjas |1 |
|5 |Sandėlininkas – pakrovėjas |1 |
|6 |Valytoja |1 |
|7 |Sargas |1 |
|8 |Pagrindiniai darbininkai |10 |
|Iš viso: |17 |

2 schema

Darbuotojų sąsaja

Aukščiausias pareigas įmonėje užima direktorius. Jis reikiamais
momentais arba profilaktiškai susisiekia su pardavimų vadybininkų ir
domisi, kaip klostosi reikalai gamybinėse patalpose, kadangi jis pats bei
buhalterė yra Vilniuje, komercinėse patalpose, nedidelį plotą užimančiame
ofise. Direktorius kiekvieną dieną bendrauja su buhaltere, o susisiekiant
su pardavimų vadybininku naudojasi telefonu arba faksu. Taipogi jis
susisiekia ir sandėlininku-pakrovėju. Jam duoda įvairius nurodymus, kai
pardavimų vadybininkas išvykęs bei rūpinasi pardavimais, taipogi
direktorius su sandėlininku-pakrovėju aptaria ir kitus įmonei aktualius
klausimus.

Buhalterė, būdama tame pačiame ofise kaip ir direktorius, duoda jo
paliepimu nurodymus arba susisiekia kokių operacijų klausimais su pardavimų
vadybininku, nes jis svarbiausias asmuo gamybinėse patalpose, tuomet jei
neišeina susisiekti su juo, buhalterė gali kreiptis į sandėlininką-
pakrovėja, nes jis apsistojęs tame pačiame kabinete kaip ir pardavimų
vadybininkas, o galiausiai buhalterė bendrauja ir su vairuotoju-pakrovėju,
kad žinoti, kiek kam ir kokių prekių atiteko, patvirtinti pardavimus,
užsakymus, kuro nuostolius ir t.t.

Sandėlininkas-pakrovėjas padeda vairuotojui pakrauti prekes į
krovininį automobilį, todėl jie pastoviai bendradarbiauja, o taipogi
sandėlininkas prižiūri, kad pagrindiniai darbuotojai atitinkamai sukrautų
gaminius į sandėlį, prižiūrį jų darbą ir aktyvumą.

Na o pats svarbiausias asmuo gamybinėse patalpose, t.y. pardavimų
vadybininkas, jis kasdien bendrauja ir su sandėlininkužpakrovėju, ir taip
pat nurodymus dėl laiko pasako valytojai bei tariasi su ja, kada ateiti
sutvarkyti patalpų, o galiausiai jis duoda nurodymus tiek sargui, tiek
pagrindiniams darbuotojams. Vadybininkams darbuotojams pasako naujausius
užsakymus, išdėsto gaminimo technologiją, procesą.

Kad visi darbuotojai puikiai susibendrautų, jie turi suprasti, ko
reikia įmonei, kad pasiekti dižiausius tikslus, ko reikia darbdaviams ir
kokias blogąsias savybes geriau nuslėpti, kad nekiltų ginčų. Taigi pats UAB
“Geras stalas” direktorius yra labai išsilavinęs žmogus, turintis vadybinį
doktorantūros išsilavinimą. Jis pasižymi ypatingu supratingumu, tiek savo
žiniomis, susijusiomis su darbu, tiek požiūriu į darbuotojų problemas. Tai
sąžiningas bei teisingas vadovas. Jis sugeba kontroliuoti visus įmonėje
dirbančius žmones, jų darbą. Padeda kiekvienam, kuriam iškyla klausimų,
teikia puikius patarimus, padedančius efektyviai ir kokybiškai atlikti
visus darbus.

Įmonės buhalterė turi ekonominį-buhalterinį išsilavinimą, todėl
nesunkiai susitvarko su vedama apskaita. Taip pat ji baigė ne vienerius
kompiuterizuotos veiklos kursus, todėl darbas kompiuteriu jai palengvina
apskaitos vedimą, taupant ir savo, ir įmonės laiką. Šiuo metu
neakivaizdinėmis studijomis mokosi ir teisę, kad dar geriau susipažintų su
LR įstatymų tvarka. Tai labai kruopšti, atsakinga ir sąžininga moteris.

Įmonės pardavimų vadybininkas turi staliaus išsilavinimą, o šiuo
metu baiginėja magistrantūros studijas vadybininko specialybę. Todėl jis
išmano ne tik kaip reikia valdyti įmonės personalą, bet ir pačios gamybos
eigą. Tai jam padeda efektyviau dirbti, organizuoti darbą, bendrauti su
personalu. Tai greitos orientacijos žmogus, gabus ir jei reikia, visada
sutinkantis pagelbėti.

Įmonės sandėlininkas-pakrovėjas turi verslo vadybos aukštesnįjį
išsilavinimą. Šios žinios padeda jam puikiai susitvarkyti su jam skirtomis
pareigomis, taipogi kritinėmis situacijomis pagelbėti pardavimų
vadybininkui. Sandėlininkas yra komunikabilus, todėl lengvai bendrauja su
pagrindiniais darbuotojais, tiekėjais ir pan. Jis nenori daug iš gyvenimo
ir nesiekia aukštumų kitų žmonių sąskaita, tačiau kuo puikiausiai siekia
įmonei pelno ir savo pastangomis stengiasi dirbti pelningai, kad ateityje
galbūt galėtų užimti pardavimų vadybininko pareigas.

Įmonės vairuotojas-pakrovėjas turi ne tik transporto mechanikos
aukštuosius išsilavinimus, bet ir reikiamų kategorijų vairuotojo
pažymėjimus. Išsilavinimo žinios padeda greitai pašalinti automobilių
gedimus, todėl įmonė nepatiria didelių išlaidų jų taisymui, kadangi gedimai
greitai pastebimi ir pašalinami.

Įmonės pagrindiniai darbuotojai turi staliaus arba medienos žinovo
aukštesniuosius išsilavinimus. Dauguma jų yra ramaus būdo, todėl kruopščiai
atlieka jiems pavedamus darbus. Šie darbuotojai atlieka gamybos funkcijas,
padeda žaliavoms tapti galutiniais produktais, jie dirba kruopščiai ir
stengiasi nenuvilti darbdavių, palaiko su sandėlininku bei pardavimo
vadybininku šiltus bei draugiškus santykius.

Deja, valytoja ir sargas neturi jokio aukštojo, ar aukštesniojo
išsilavinimo – tik vidurinį, tačiau jie yra labai pareigingi ir atsakingi
žmonės, todėl nuolat siunčiami į kursus, kad galėtų pasitobulinti
reikiamoje srityje. Jie atlieka patalpų saugojimo bei švaros palaikymo
pareigas, prižiūri, kad betkada atėjus svečiams ar klientams būtų švaru, o
naktį gaminiai būtų saugiai prižiūrimi.

RIZIKOS ĮVERTINIMAS

Rizikos veiksniai

Pagrindiniai sunkumai, su kuriais įmonė gali susidurti plėtojant
verslą, yra:

➢ žaliavų, komunalinių paslaugų kainų padidėjimas;

➢ įrengimų gedimai;

➢ įvairių stichinių nelaimių pasėkmės, trečiųjų asmenų veikla;

➢ įvairių naujų įstatymų išleidimas (ar senų panaikinimas),

vienaip ar kitaip įtakojančių įmonės veiklą;

➢ konkurencijos stiprėjimas;

➢ gaminamos produkcijos paklausos sumažėjimas.

Visi išvardinti rizikos veiksniai yra susiję su išlaidų padidėjimu,
kuris yra labai nenaudingas įmonei, kadangi pasidėjusios išlaidos mažina
pelną.

Kita problema, su kuria galėtų susidurti UAB „Geras stalas“, būtų
verslo cikliškumas žaliavų tiekėjo atžvilgiu. Medienos poreikis žiemą
mažesnis nei vasarą, todėl medienos paruošimo gamybai įmonės paprastai
žiemą sumažina gamybos mastus. Kad išvengtų nesusipratimų dėl tokių žaliavų
tiekimo disproporcijų, UAB „Geras stalas“ sudarė tiekimo sutartį su žaliavų
tiekėju (UAB „Vakarų medienos grupė “), pagal kurią tiekėjas įsipareigoja
pristatyti žaliavas pagal pirkėjo poreikį (t.y. pagal užsakymus arba pagal
iš anksto sudarytą tiekimo grafiką).

Taigi norėdama įveikti visus šiuos sunkumus UAB „Geras stalas“ yra
numačiusi tokius sprendimo būdus:

➢ norint išvengti netikėtų žaliavų kainų padidėjimų,

sudaroma sutartis su tiekėju, kurioje yra nurodoma

pastovi pirkimo kaina;

➢ dėl konkurentų veiklos aktyvėjimo ir stengimosi UAB

„Geras stalas“ „išstūmimo“ iš rinkos, yra numatyta

konkurentų veiklos stebėjimo strategija, siekiant

užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai ir kt.;

➢ taip pat yra numatoma kelti darbuotojų kvalifikaciją,

gerinti prekės kokybę;

atsižvelgiant į vartotojų poreikius keisti gaminamų baldų modelius,
medienos rūšies, iš kurios jie yra gaminami pakeitimas, atsižvelgiant į
tai, kuri medienos rūšis turi didžiausią paklausą.

3 lentelė

Finansavimo poreikis ir šaltiniai
|Finansavimo poreikis |Suma, Lt|Finansavimo šaltiniai |Suma, Lt|
| Įmonės steigimo |612,00 |Akcininkų nuosavybė |1021003,|
|išlaidos: | | |77 |
|UAB įregistravimas |120,00 | | |
|Už paraišką registruoti |30,00 | | |
|įmonės vardą | | | |
|Už vardo paiešką |2,00 | | |
|Antspaudas |80,00 | | |
|Juridinio asmens |350,00 | | |
|registravimas pas notarą | | | |
|Dokumentų tvarkymas |30,00 | | |
|2. Ilgalaikis turtas: |474388,1| | |
| |3 | | |
|Gamybinis pastatas |305000,0| | |
| |0 | | |
|Gamybiniai įrengimai |21300,00| | |
|Gamybiniai įrankiai |1000,00 | | |
|Baldai |2411,00 | | |
|Transporto priemonės |134548,0| | |
| |0 | | |
|Komunikacijos priemonės |1219,88 | | |
|Buitinė technika |49,80 | | |
|Kompiuterinė technika |8514,45 | | |
|Kitas ilgalaikis turtas |345,00 | | |
|3. Trumpalaikis turtas: |546003,6| | |
| |4 | | |
|Pagrindinės medžiagos |28500,00| | |
|Pagalbinės medžiagos |16500,00| | |
|Kanceliarinės prekės |483,28 | | |
|Spaudos prenumerata |399,60 | | |
|Kitas turtas |120,76 | | |
|4. Pinigai |500000 | | |
|Iš viso: |1021003,|Iš viso: |1021003,|
| |77 | |77 |

4 lentelė

Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė vienam gaminiui (gaminys SMĮ002)

|A. ILGALAIKIS TURTAS |474388,13 |C. NUOSAVAS KAPITALAS |937464,69 |
|I. NEMATERIALUSIS TURTAS | |I. KAPITALAS |1021003,77 |
|II. MATERIALUSIS TURTAS |474388,13 |I. 1. Įstatinis (pasirašytas) |1021003,77 |
|II. 1. Žemė | |I. 2. Pasirašytas neapmokėtas kapitalas | |
| | |(-) | |
|II. 2. Pastatai ir statiniai |305000,00 |II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | |
|II. 3. Mašinos ir įrengimai |21300,00 |III. REZERVAI | |
|II. 4. Transporto priemonės |134548,00 |IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) |(83539,08) |
|II. 5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai |1000,00 |IV. 1. Ataskaitinių metų pelnas |(83539,08) |
|ir įrenginiai | |(nuostoliai) | |
|II. 6. Nebaigta statyba | |IV. 2. Ankstesnių metų pelnas | |
| | |(nuostoliai) | |
|II. 7. Kitas materialusis turtas |12540,13 |D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | |
|III. FINANSINIS TURTAS | |E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI |2052,31 |
|B. TRUMPALAIKIS TURTAS |465128,87 |I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR | |
| | |ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | |
|I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR |9252,75 |I. 1. Finansinės skolos | |
|NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | | |
|I. 1. Atsargos | |I. 1. 1. Lizingo (finansinės nuomos) ar | |
| | |panašūs įsipareigojimai | |
|I. 1. 1. Žaliavos ir komplektavimo | |I. 1. 2. Kredito įstaigoms | |
|gaminiai | | | |
|I. 1. 2. Nebaigta gamyba | |I. 1. 3. Kitos finansinės skolos | |
|I. 1. 3. Pagaminta produkcija |9252,75 |I. 2. Skolos tiekėjams |2052,31 |
|I. 1. 4. Pirktos prekės, skirtos | |I. 3. Gauti išankstiniai apmokėjimai | |
|perparduoti | | | |
|I. 2. Išankstiniai apmokėjimai | |I. 4. Atidėjimai | |
|I. 3. Nebaigtos vykdyti sutartys | |I. 4. 1. Įsipareigojimo ir reikalavimų | |
| | |padengimo | |
|II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS |18500,77 |I. 4. 2. Pensijų ir panašių | |
| | |įsipareigojimų | |
|II. 1. Pirkėjų įsiskolinimas |18500,77 |I. 4. 3. Kiti atidėjimai | |
|II. 2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių | |I. 5. Atidėtieji mokesčiai | |
|skolos | | | |
|II. 3. Kitos gautinos sumos | |I. 6. Kitos mokėtinos sumos ir | |
| | |įsipareigojimai | |
|III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS |1003,64 |II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS | |
| | |IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | |
|III. 1. Trumpalaikės investicijos | |II. 1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų | |
| | |dalis | |
|III. 2. Terminuoti indėliai | |II. 2. Finansinės skolos | |
|III. 3. Kitas trumpalaikis turtas |1003,64 |II. 3. Skolos tiekėjams | |
|IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI |436371,71 |II. 4. Gauti išankstiniai apmokėjimai | |
| | |II. 5. Pelno mokesčio įsipareigojimai | |
| | |II. 6. Su darbo santykiais susiję | |
| | |įsipareigojimai | |
| | |II. 7. Atidėjimai | |
| | |II. 8. Kitos mokėtinos sumos ir | |
| | |trumpalaikiai įsipareigojimai | |
|Iš viso: |939517,00 |Iš viso: |939517,00 |

13 lentelė

Santykiniai rodikliai
|Rodikliai |Apskaičiavimo formulė |Rezultatas |
|Pelningumo: | | |
|1. | | |
|2. | | |
|Trumpalaikio mokumo: | | |
|1. | | |
|2. | | |
|Veiklos efektyvumo: | | |
|1. | | |
|2. | | |
|Kapitalo (finansų) struktūros: | | |
|1. | | |
|2. | | |

LITERATŪRA

1. BAGDONAS, Eugenijus; KAZLAUSKIENĖ, Eglė. Verslo pradmenys. – Kaunas:

Technologija, 2002.
2. JOVAIŠA, Andrius. Kaip parengti verslo planą. Vilnius, 2001. 233 p. –

ISBN 9986-487-95-1
3. USEVIČIUS, Kęstutis. Įmonių veiklos analizė ir verslo plano pagrindai. –

Vilnius, 1998.

PRIEDAI

[pic]

1 pav.

[pic]

2 pav.

[pic]

3 pav.

———————–
UAB “Vakarų medienos grupė”

Šlifavimas

Gręžimas

Obliavimas

Pjovimas

UAB “Minijos baldų prekyba”

UAB “Klaipėdos baldų prekyba”

Galutinis vartotojas

UAB “Geras stalas”

Direktorius

Pardavimų vadybininkas

Buhalteris

Sandėlininkas-pakrovėjas

Valytoja

Sargas

Vairuotojas-pakrovėjas

Pagrindiniai darbuotojai

Leave a Comment