Verslo kursinis “Sapnas”

[pic]

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Buhalterinės apskaitos katedra

Dieninių studijų skyriaus

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SAPNAS“

Verslo planas

Projekto vadovės lėkt. ZinaidaVERSECKIENĖ

Laima ŠAPALIENĖ

Olga BUCKIŪNIENĖ

Vertinimas

Vilnius

TURINYS

SANTRAUKA

Įmonės pavadinimas: UAB ,,SAPNAS”
Įmonės kodas: 112465922
Įmonės PVM kodas: 124659229
Registravimo data: 2005.10.10
Veiklos pobūdis: vienviečių ir dviviečių patalynės komplektų siuvimas
Adresas: Panerių g.47, Vilnius
Telefonas: (8~5) 227 64 89
Bankas: AB Hansabankas
Atsiskaitomoji sąskaita: 584913524618795216

Šiuo metu Lietuvoje siuvimas yra vienas iš populiariausių verslų.
Jums pateiktas verslo planas įrodo, kad tai gana pelningas verslas.

UAB ,,SAPNAS” siūs vienviečius ir dviviečius patalynės komplektus
iš medvilninio audinio. Šiai produkcijai gaminti įmonė turi atitinkamus
įrengimus: overloką, lyginimo stalą, sukirpimo mašiną su stalu, ssiuvimo
mašinas su stalais, pakavimo aparatas.

Įmonė įsikurs Vilniaus mieste, Paneriuose, patogioje vietoje,
netoli miesto centro, nuomojamose patalpose.

Bendrovė savo produkciją ketina tiekti mažmeninės prekybos įmonėms.
Įmonės įstatinis kapitalas – 500000 Lt, planuojama gamybos apimtis – 7200
vienviečių patalynės komplektų ir 4800 dviviečių patalynės komplektų, per
metus. Planuojama parduoti pirmaisiais metais 12000 vienetų. Prognozuojamas
grynasis bendrovės pelnas pirmaisiais veiklos metais 137899,56 Lt.

Įsteigtoje UAB ,,SAPNAS” yra viena akcininkė. Tai įmonės direktorė
Olga Litvinova, kuriai priklauso 100 % akcijų, t.y. 5000 paprastųjų akcijų,
kurių nominali vertė – 100 Lt. Į kaupiamąją sąskaitą įnešta 500000 Lt.

Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti perkamos ir
parduodamos biržoje, platinamos viešai. LLikviduoti bendrovę turi teisę
visuotinis akcininkų susirinkimas arba teismas.

Bendrovė sukurs 14 naujas darbo vietas, tiesiogiai gamybos procese
dalyvaus 8 darbuotojai.

Bendrovė ,,SAPNAS” produkciją žada realizuoti per mažmeninės
prekybos įmones Vilniuje ir kituose miestuose.

VERSLO APRAŠYMAS

Uždaroji akcinė bendrovė ,,SAPNAS” įregistruota VĮ ,,Registrų
centre” 2005 metų spalio 10 dieną. Registracijos pažymėjimo kopija y

yra
prieduose. Bendrovės veikla – vienviečių ir dviviečių patalynės komplektų
siuvimas. Nusprendėme įkurti įmonę dėl keleto priežasčių:

o kad sudarytume naujas darbo vietas;

o kad turėtume pragyvenimo šaltinį;

o kad gautume pastovias pajamas.

Įmonės pavadinimas pasirinktas atsižvelgiant įmonės veiklą. Kadangi
įmonės veikla yra vienviečių ir dviviečių patalynių siuvimas, tai įmonė
pavadinta UAB ,,SAPNAS”. Uždarosios akcinės bendrovės tipas buvo
pasirinktas todėl, kad yra didesnės galimybės didinti bendrovės kapitalą,
be to bendrovės egzistavimo laikas yra neribotas.

Bendrovė siūs užvalkalus antklodėms ir užvalkalus pagalvėms iš
medvilninio audinio. Siuvimui naudojamą audinį, siūlus pirks iš didmeninės
įmonės UAB ,,Doklas”. Žaliavas tiekėjai pristatys savo transportu. Praėję
gamybos procesą, gaminiai bendrovės transportu, bus išvežiojami klientams.
UAB ,,SAPNAS” savo produkciją realizuos per mažmeninės prekybos
parduotuves, su kuriomis bus sudarytos pirkimo – pardavimo sutartys.
Klientai už prekes atsiskaitys iš karto, pervesdami pinigus į
atsiskaitomąją sąskaitą.

Pirmaisiais metais numatoma pagaminti 12000 vienetų uužvalkalų
antklodėms ir 24000 vienetų užvalkalų pagalvėms. Prognozuojama parduoti
gaminių per metus: 12000 vienetų vienviečių ir dviviešių patalynės
komplektų. Tiesioginės gamybos išlaidos per metus sudarys 530816,21 Lt, iš
jų:
tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui
84200,93 Lt;
išlaidos medžiagoms 446615,28 Lt.

Bendrovės veiklos sąnaudos per metus sudarys 208337 Lt. Pirmuosius
šešis mėnesius yra prognozuojama vienviecių patalynės komplektų kaina 80
Lt, liepos mėnesį 75 Lt, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio – 80 Lt,
gruodžio mėnesį 85 Lt. Dviviečių patalynės komplektų kaina sausio mėnesį 90
Lt, vasario 95 Lt, kovo, balandžio 90 Lt, gegužės, birželio 85 Lt, liepos,
rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio 90 Lt, gruodžio mėnesį 95 Lt.
Prognozuojamas bendrovės pe
elnas – 137899,56 Lt.

Pirmaisiais metais bendrovėje dirbs šeši administracijos ir aštuoni
gamybos darbuotojai. Kitais metais numatoma plėsti gaminių asortimentą,
todėl priimsime daugiau darbuotojų ir įsigysime naujų įrengimų.

GAMYBA

TRUMPAS GAMYBOS PROCESO APRAŠYMAS

UAB ,,SAPNAS” siuvimui naudojamą audinį ir siūlus perka iš
didmeninės įmonės uždarosios akcinės bendrovės ,,Doklas”. Supirkusi
gaminiams pasiūti reikalingas medžiagas jas sandėliuoja, sukerpa, siūna ir
t.t. Visą gamybos procesą galima atvaizduoti tokia seka:

? Tiekėjų transportu atvežamos žaliavos. Transporto
sąnaudas apmoka tiekėjas. Žaliavos yra sandėliuojamos.

? Žaliavos perduodamos sukirpėjai. Č? ia jos yra

sukerpamos.

? Sukirptos medžiagos perduodamos siuvėjoms.

? Produkcija rūšiuojama ir patikrinama kontrolierės, o
tada perduodama lygintojai. Lygintoja produkciją išlygina ir perduoda
pakuotojai, kuri ją supakuoja. Supakuota produkcija perduodama į sandėlį.

? Pagamintą produkciją į parduotuves išvežioja
vairuotojas įmonės ,,SAPNAS” automobiliu. Kuro išlaidas apmoka UAB
,,SAPNAS”.

VIETOS ANALIZĖ

Pagrindinis įmonės pastatas ir įrengimai yra Vilniaus mieste,
Panerių g. 47. Įmonės patalpos yra patogioje vietoje, netoli miesto centro,
kur yra pagrindiniai prekybos taškai. Teritorija ir keliai yra asfaltuoti,
kadangi žaliavos ir pagaminta produkcija yra pervežamos autotransportu, o
tai sudaro geras sąlygas transporto operacijoms atlikti.

Teritorija, aplink patalpas, yra aptverta ir apšviesta. Įmonė
,,SAPNAS” pasirašė sutartį su UAB ,,Trikampis žiedas” dėl patalpų apsaugos
paslaugų teikimo, todėl buvo įrengta signalizacija.

2. PATALPOS IR ĮRENGIMAI

Įmonė įsikurs nuomojamose patalpose. Nuomojamų patalpų plotas – 160
m2. Šiose patalpose bus gamybos cechas, sandėlis, administracijos patalpos.
Už patalpų nuomą bus mokama už kiekvieną mėnesį, pagal pateiktą PVM
sąskaitą – faktūrą.

Visi gamybiniai įrengimai (overlokas, lyginimo stalas, sukirpimo
mašina su stalu, siuvimo mašinos s

su stalais, pakavimo aparatas) bus
išdėstyti gamybiniame ceche. Administracija turės kompiuterius,
spausdintuvą, telefoną/faksą ir kt.

3. TRANSPORTAS

UAB ,,SAPNAS” transporto operacijas atlieka nuosavu įmonei
priklausančiu krovininiu automobiliu. Žalaivų atvežimą apmoka tiekėjas.
Produkciją išveža gamintojas, t.y. UAB ,,SAPNAS”.

Kai bus sukaupta reikalingų lėšų, bendrovės savininkas yra numatęs
įsigyti dar vieną nuosavą krovininį automobilį. Dėl to turėtų pagerėti
klientų aptarnavimas – turint kelis automobilius galima greičiau teikti
produkciją.

ŽALIAVOS

Produkcijai pagaminti naudojamos šios pagrindinės žaliavos:

1. medvilninis audinys;

1. siūlai;

1. pakuotė.

Vienviečiai ir dviviečiai patalynės komplektai yra siuvami iš
abstrakcinio rašto šviesios spalvos medvilninio audinio. Audinio kaina:

1. sausio, vasario, kovo mėnesį yra 5,09 Lt (be PVM) už metrą;
balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesį yra 4,66 Lt
(be PVM) už metrą;

1. spalio, lapkričio, gruodžio mėnesį yra 4,92 Lt (be PVM) už

metrą.

Audinio plotis yra 1,80 m. Siūlai perkami po 4,46 Lt (be PVM) už 1
ritę. Pakuotė – tai yra maišeliai perkami po 1,02 (be PVM) už vienetą.
Žaliavų tiekimo intervalas – 30 dienų. Už žaliavas įmonė sumoka iš karto.

TIEKĖJAI

UAB ,,SAPNAS” siūlus ir medvilninį audinį perka iš didmeninės
įmonės UAB ,,Doklas”, kurios adresas Panerių g. 164, Vilniuje. Šią
didmeninę įmonę UAB ,,SAPNAS” pasirinko todėl, kad ši įmonė siūlė aukštos
kokybės audinius už prienamą kainą. Pakuotę UAB ,,SAPNAS‘‘ perka iš
didmeninės įmonės UAB ,,GEROVĖ‘‘, kurios adresas Draugystės g. 19, Kaunas.
Su šiom įmonėm pasirašytos tiekimo sutartys. Žaliavas bendrovei pristato
patys tiekėjai savo transportu. Transporto sąnaudas apmoka tiekėjai.

DARBUOTOJAI

Bendrovėje numatoma dirbti viena pamaina, t.y. 8 valandas per
dieną. Įmonėje pirmaisiais metais di

irbs šeši administracijos darbuotojai ir
aštuoni gamybos darbuotojai. Šioje įmonėje darbuotojai dirba darbą
atitinkanti jų kvalifikaciją ir turi nemažą patirtį. Šios įmonės siuvėjos
yra atsakingos už kokybiškai pasiūtus gaminius, sukirpėja – už sukirpimą,
kontrolierė – už produkcijos kokybę (ji turi patikrinti kiekvieną gaminį,
ar kokybiškai jis pasiūtas), lygintoja – už lyginimą, pakuotoja – už
kokybiška įpakavimą. Tada pagaminta produkcija yra perduodama į sandėlį.
Sandėlininkė yra atsakinga už atsargų priėmimą, išdavimą bei saugojimą.
Vairuotojas atsakingas už prekių pristatymą klientams. Valytoja atsakinga
už švarą patalpose. Vadybininkas yra atsakingas už naujų klientų paiešką.
Vyr. buhalterė yra atsakinga už įmonės finansinę veiklą, teisingą mokesčių
apskaičiavimą, jų deklaravimą, sumokėjimą ir visus kitus finansinius
apskaičiavimus, sumokėjimus ir deklaravimus. Administracijos darbuotojams
yra numatyta mokėti bazinį atlyginimą, gamybos darbuotojams bus mokama
pagal vienetinius įkainius. Darbo užmokestis yra mokamas du kartus per
mėnesį: avansas ir atlyginimas. Avansas yra mokamas iki 25 dienos, o
atlyginimas iki 12 dienos. Prireikus, jei bus didesnis produkcijos
poreikis, numatoma priimti daugiau darbuotojų. Dabar darbo jėgos yra
pakankamai. Atostogos bus suteikiamos pagal sudarytą grafiką arba
atsižvelgiant į darbuotojų prašymus.

Numatoma laiko norma vienviečio patalynės komplekto sukirpimui yra
9 min., o dviviečio patalynės komplekto 11 min. Siuvimui – 36 min. ir 44
min., kontrolei – 9 min. ir 11 min., lyginimui – 8 min. ir 12 min.,
pakavimui – 9 min. ir 11 min. Laiko norma ir darbo užmokestis buvo
nustatytas remiantis kitų, panašia veikla užsiimančių, įmonių duomenimis.

Bendras visų darbuotojų darbo užmokestis pirmaisiais metais sudaro
133881,20 Lt, t.y. vidutiniškai 11156,77 Lt per mėnesį. Atskaitymai
socialiniam draudimui (31%) sudarys 41315,41 Lt per metus.

RINKODARA

UAB „Sapnas“ yra įsikūrusi Vilniuje, Panerių gatvėje, šioje vietoje
rinka yra pakankama, įmonėje dirba kvalifikuoti specialistai, kaimynystėje
nėra konkurentų (2 iš mūsų pagrindinių konkurentų įsikūrę Plungėje ir tik
vienas Vilniuje Gerovės gatvėje).

UAB „Sapnas“ siuva vienviečius ir dviviečius patalynės komplektus.
Šioje veikloje įmonė turi 3 pagrindinius konkurentus: IĮ „Viskas iš lino“,
UAB „Lino takas“ ir UAB „Korlėja ir Ko“.

IĮ „Viskas iš lino“ yra įsikūrusi tokių adresų – Ryto g. 22, LT-
90154 Plungė, tel. (448) 72508, faks. (448) 72509. Jos pagrindinė veikla
yra patalynės (užvalkalų, pagalvėlių, pledų suaugusiems ir vaikams)
siuvimas. Šita įmonė užima 14 % patalynės siuvimo rinkos.

UAB „Korlėja ir Ko“ yra įsikūrusi tokiu adresu – Gerovės g. 29, LT-
11220 Vilnius, tel. (52) 677252, faks. (52) 677252. Jos pagrindinė veikla –

patalynės viešbučiams siuvimas. Ši įmonė užima 28% rinkos.

UAB „Lino takas“ įsikūrusi P. Genio g. 1, LT-90168 Plungė,
Telefonas ir faksas (448) 53249. Įmonės pagrindinė veikla – gamina ir
parduoda tekstilės gaminius iš lino, medvilnės ir vilnos. UAB „Lino takas
užima 47% rinkos.

[pic]

Pardavimai Lietuvoje (be eksporto):

IĮ „Viskas iš Lino“ – 15 000 vnt.;

UAB „Korlėja ir Ko“ – 30 000 vnt.;

UAB „Lino takas“ – 50 000 vnt.;

UAB „Sapnas“ – 12000 vnt.

Mūsų įmonės tikslinę rinką sudaro vartotojai, kurių amžius svyruoja
nuo 25 iki 60 metų. Jų pajamos yra vidutinės. Tai vidutinės šeimos, su
vienu arba dviem vaikais. Mūsų vartotojai yra vidurinės klasės žmonės.
Pagal asmenybės tipą mūsų vartotojai yra ekonomiški ir rūpinantys savo
prestižu ir prekių kokybe. Pagal vartojimo motyvus mūsų pirkėjai yra būtent
tie žmonės, kurie naudoja mūsų prekes, nes jaučiasi patogiai. Mūsų prekes
naudojantys žmonės yra nuolatiniai vartotojai.

UAB „Sapnas“ prekės strategija yra intensyvaus marketingo
strategija. UAB „Sapnas“ siekia gauti maksimalų pelną už kiekvieną
parduotos prekės vienetą. Nors ir dalis vartotojų neinformuota apie UAB
„Sapnas“ prekę, tačiau tie vartotojai, kurie turi informaciją apie prekę,
nusipirks ją ir už didelę kainą. UAB „Sapnas“ tikslas taip pat yra įgyti
vartotojų palankumą. UAB „Sapnas“ prekių kaina yra didelė ir didelės
išlaidos, skatinant prekės pardavimą.

UAB „Sapnas“ kainos nustatymo metodas bus vertinio reikšmingumo.
UAB „Sapnas“ nustato kainą atsižvelgiant į analogiškas konkurentų prekes, į
lyginamų sportinių drabužių kokybę, aptarnavimą, dizaino skirtumą, o ypač
UAB „Sapnas“ kreipia dėmesį į aukštą kokybę. UAB „Sapnas“ produkcija bus
aukštos kokybės ir geras, malonus aptarnavimas, o taip pat dizainas, todėl
bus ir atitinkama kaina. darom viską, kad būtų patenkinti mūsų vartotojai,
tačiau yra ir atitinkama kaina. UAB „Sapnas“ stengėsi, kad vartotojai
nusipirktų tą prekę, kuri atitiktų jų poreikius.

Vieno lygio kanalas:

UAB „Sapnas“ naudoja intensyviojo poveikio strategiją, nes nauja
įmonė rinkoje, todėl kol kas negali rinktis tarpininkų, UAB „Sapnas“
pagrindinis tikslas – turėti jų kuo daugiau, kad supažindinti vartotojus su
savo produkcija.

Mažmeninę prekybą pasirinko todėl, kad taip UAB „Sapnas“ gali kuo
arčiau bendrauti su vartotojais.

UAB „Sapnas“ palaiko ryšį su tarpininkais ir vartotojais, o rėmimui
taiko šiuos veiksmus:

2. naudojama prekybinę reklaminę literatūrą – skrajutes. Jas mūsų

vadybininkas išnešioja po namus ir dalina gatvėse, kad plačiau

supažindinti žmones su UAB „Sapnas“ produkcija;

2. naudojama reklamą per radiją, laikraščiuose, su tikslu, kad

žmonės ne tik žinotų, bet ir nepamirštų kad reikia nusipirkti

UAB „Sapnas“ prekių.

UAB „Sapnas“ siūlo traukimo strategiją. Ji siūloma todėl, kad UAB
„Sapnas“ paruošė gerą reklaminę kompaniją ir mano, kad vartotojai per ją
susipažinę su jos produkciją, pradės jos ieškoti parduotuvėse, o jau
parduotuvės kreipsis pas mus.

UAB „Sapnas“ reklamuos savo produkciją laikraštyje „Lietuvos
Rytas“, išspausdinti savo reklamą šiame laikraštyje kainuoja 3 Lt už 1
kvadratinį centimetrą spalvotos reklamos.

UAB „Sapnas“ reklamuos savo produkciją atspausdindama ir
išdalindama skrajutes. Vienos 20 kvadratinių centimetrų spalvotos skrajutės
kaina yra 15 ct.

UAB „Sapnas“ reklamuos savo produkciją per radiją „M-1“ 14 dienų, 1
sekundės reklaminio pranešimo kaina – 2 Lt. Tam UAB „Sapnas“ sukūrė 20
sekundžių reklaminį pranešimą.

Prekybos ženklo sukūrimo išlaidas mes įtraukėme į reklamos
išlaidas, nes dėl šios paslaugos kreipėmės pas specialistus ir sumokėjome 2
000 Lt.

UAB ,,Sapnas” – siekdama kitais metais pateikti rinkai
konkurencingą gaminį, nuolat investuos į modernias gamybos technologijas.
Kad padidintų produktyvumą, tobulins anksčiau įsigytus ir diegs naujus
įrenginius sukirpimo bei siuvimo cechuose. Siekinat vykdyti pilno ciklo
gamybą, artimiausiuose įmonės planuose yra numatomas savo cecho įrengimas.
Specialiai šiam įmonė planuoja nupirkti ir įrengti patalpas, atitinkančias
pasaulinius standartus. Tai labai svarbus žingsnis siekiant pilnai valdyti
nenutrūkstantį gamybos procesą, kontroliuoti jo kokybę.

VADYBA

Organizacinė firmos struktūra žiūrėti 0 priede.

Kaip matome iš organizacinės firmos struktūros schemos, visi
darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs įmonės direktorei, nes įmonės veikla
pirmaisiais metais yra nedidelė. Numatyta kitais metais plėsti veiklą,
todėl priimsime naujų darbuotojų, keisime įmonės valdymo struktūrą.

Vyr. buhalterė yra baigusi Vilniaus Universiteto Ekonomikos
fakultetą. Vyriausiąją buhalterę skiria direktorė. Ši buhalterė buvo
pasirinkta todėl, kad turi didelę patirtį gamybos sferoje. Prieš tris metus
ji dirbo vyr. buhaltere didelėje siuvimo įmonės bendrovėje. Vyr. buhalterės
pareiga tvarkyti įmonės buhalterinės – finansinės apskaitos dokumentus,
sudaryti įmonės balansą, skaičiuoti darbo užmokestį įmonės darbuotojams,
taip pat skaičiuoti visus kitus reikiamus mokesčius, pildyti visas
reikiamas ataskaitas mokesčių inspekcijai, valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybai, statistikos departamentui ir kt.

Vadybininkas yra baigęs Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto
Vadybos fakultetą. Gamybos sferoje jis turi pakankamai didelę patirtį, nes
daug metų dirbo siuvimo įmonėje. Atsakingas už naujų klientų paiešką.

RIZIKOS VEIKSNIAI

Galimos problemos ir kliūtis

Pagrindinės problemos, kurios gali atsirasti plėtojant verslą
Lietuvoje, yra susijusios su galimu savikainos padidėjimu. Tai gali lemti
kelios priežastys:

1. Audinių ir kitų reikalingų medžiagų kainos padidėjimas;

1. Pragyvenimo lygio smukimas Lietuvoje;

1. Mokesčių sistemos pasikeitimai;

1. Praradimas prekių arba pinigų (vagystė, nemokūs klientai).

Šiuo požiūriu rizika bus susijusi su gamybos pelningumo sumažėjimu.
Lietuvoje yra daug įmonių, kurios verčiasi siuvimo veikla. Manome, kad
rinkoje turėtų išlikti tos įmonės, kurios galės vartotojams pasiūlyti
kokybiškas prekes, už prieinamą kainą, o UAB „Sapnas“ ir bus ta įmonė.

1 lentelė

FINANSAVIMO POREIKIAI IR ŠALTINIAI

|Eil. |Finansavimo poreikis |Kieki|Suma,|Finansavimo |Suma,|
|Nr. | |s, |Lt |šaltiniai |Lt |
| | |vnt. | | | |
|1. |Įmonės steigimo išlaidos | |620 |Akcininkų |50000|
| | | | |nuosavybė: |0 |
|2. |Ilgalaikiam turtui įsigyti: | |17268|akcinis |50000|
| | | |9 |kapitalas |0 |
|2.1. |Gamybos reikmėms: | |91300| | |
|2.1.1.|Krovininis automobilis |1 |80000| | |
| |„Volkswagen LT 35 maxi“ | | | | |
|2.1.2.|Overlokas |1 |1100 | | |
|2.1.3.|Lyginimo stalas |1 |800 | | |
|2.1.4.|Sukirpimo masina su stalu |1 |1000 | | |
|2.1.5.|Siuvimo mašinos su stalais |3 |7500 | | |
|2.1.6.|Pakavimo aparatas |1 |900 | | |
|2.2. |Administracijos reikmėms: | |81389| | |
|2.2.1.|Lengvasis automobilis ,, |1 |45000| | |
| |NISSAN ALMERA ” | | | | |
|2.2.2.|Biuro baldų komplektai |2 |12000| | |
|2.2.3.|Kompiuteriai |2 |6000 | | |
|2.2.4.|Telefonas/Faksas |1 |600 | | |
|2.2.5.|Kompiuterizuota apskaitos |1 |10915| | |
| |programa ,, STEKAS ” | | | | |
|2.2.6.|Apsaugos sistema |1 |930 | | |
|2.2.7.|Seifas |1 |5000 | | |
|2.2.8.|Geriamojo vandens aparatas |1 |944 | | |
|3. . |Trumpalaikiam turtui įsigyti: | |95676| | |
|3.1. |Gamybos reikmėms: | |93110| | |
|3.1.1.|Medvilniniai audiniai | |88800| | |
|3.1.2.|Adatos | |500 | | |
|3.1.3.|Siūlai | |980 | | |
|3.1.4.|Žirklės |5 |60 | | |
|3.1.5.|Matavimo ruletė |2 |40 | | |
|3.1.6.|Žymėjimo pieštukai |3 |10 | | |
|3.1.7.|Polietilenas įpakavimui | |2400 | | |
|3.1.8.|Kėdės į gamybines patalpas |4 |320 | | |
|3.2. |Administracijos reikmėms: | |1530 | | |
|3.2.1.|Spausdintuvas |1 |285 | | |
|3.2.2.|Telefonas |1 |95 | | |
|3.2.3.|Spausdinimo popierius |2 |25 | | |
|3.2.4.|Tušinukai |8 |40 | | |
|3.2.5.|Skylamušiai |2 |35 | | |
|3.2.6.|Stapleriai |4 |40 | | |
|3.2.7.|Buhalteriniai blankai | |50 | | |
|3.2.8.|Segtuvai |10 |80 | | |
|3.2.9.|Skaičiuotuvai |2 |30 | | |
|3.2.10|Interjero dekoras: | |850 | | |
|. | | | | | |
|3.2.10|Gėlės |2 |200 | | |
|.1. | | | | | |
|3.2.10|Paveikslai |2 |300 | | |
|.2. | | | | | |
|3.2.10|Sienos laikrodžiai |2 |100 | | |
|.3. | | | | | |
|3.2.10|Kondicionieriai |2 |250 | | |
|.4. | | | | | |
|3.3. |Kitas turtas: | |1036 | | |
|3.3.1.|Higieninės priemonės: | |91 | | |
|3.3.1.|Skystas muilas |2 |10 | | |
|1. | | | | | |
|3.3.1.|Tualetinis popierius | |40 | | |
|2. | | | | | |
|3.3.1.|Popieriniai rankšluosčiai | |36 | | |
|3. | | | | | |
|3.3.1.|Oro gaivikliai |2 |5 | | |
|4. | | | | | |
|3.3.2.|Valymo priemonės | |700 | | |
|3.3.3.|Vanduo | |45 | | |
|3.3.4.|Reprezentacijos išlaidos | |200 | | |
| |(kava, arbata, cukrus ir t.t.)| | | | |
|4. |Pinigai | |23101| | |
| | | |5 | | |
|Iš viso: | |50000|Iš viso: |50000|
| | |0 | |0 |

1.1 lentelė

ĮMONĖS STEIGIMO IŠLAIDOS

|Eil. |Išlaidų pobūdis |Suma, Lt |
|Nr. | | |
|1. |Mokestis už juridinių asmenų |120 |
| |įregistravimą | |
|2. |Notaro paslaugos |400 |
|3. |Antspaudas |100 |
|Iš viso: |620 |

Į notaro paslaugų sumą įeina 350 Lt už UAB dokumentų atitikties
įstatymų reikalavimams patvirtinimą ir 50 Lt už kopijų patvirtinimą (45 Lt
už pilną su istorija juridinio asmens išrašą popieriuje su žyma ,, Išrašas
tikras ” ir 5 Lt už kopijas su žyma ,, Kopija tikra”).

2 lentelė

PARDUODAMOS PRODUKCIJOS SAVIKAINOS PROGNOZĖ

|Vienvietis |Sukirpėja|0,54 |0,17 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |2,5 |0,78 |
| |Kontrolie|0,49 |0,15 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,52 |0,16 |
| |Pakuotoja|0,49 |0,15 |
| |Iš viso: |4,54 |1,41 |
|Dvivietis |Sukirpėja|0,65 |0,20 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |3,06 |0,95 |
| |Kontrolie|0,6 |0,19 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,77 |0,24 |
| |Pakuotoja|0,6 |0,19 |
| |Iš viso: |5,68 |1,76 |

2.1.2 lentelė

ĮKAINIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO APSKAIČIAVIMAS

VIENAM GAMINIUI VASARIO MĖNESĮ

|Gaminio |Pareigos |Įkainis už |Soc.draudimas nuo |
|pavadinimas | |vnt., Lt |įkainio, Lt |
|Vienvietis |Sukirpėja|0,54 |0,17 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |2,5 |0,78 |
| |Kontrolie|0,49 |0,15 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,52 |0,16 |
| |Pakuotoja|0,49 |0,15 |
| |Iš viso: |4,54 |1,41 |
|Dvivietis |Sukirpėja|0,8 |0,25 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |3,06 |0,95 |
| |Kontrolie|0,9 |0,28 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,8 |0,25 |
| |Pakuotoja|0,9 |0,28 |
| |Iš viso: |6,46 |2,00 |

2.1.3 lentelė

ĮKAINIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO APSKAIČIAVIMAS

VIENAM GAMINIUI KOVO MĖNESĮ

|Gaminio |Pareigos |Įkainis už |Soc.draudimas nuo |
|pavadinimas | |vnt., Lt |įkainio, Lt |
|Vienvietis |Sukirpėja|0,54 |0,17 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |2,5 |0,78 |
| |Kontrolie|0,49 |0,15 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,52 |0,16 |
| |Pakuotoja|0,49 |0,15 |
| |Iš viso: |4,54 |1,41 |
|Dvivietis |Sukirpėja|0,65 |0,20 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |3,06 |0,95 |
| |Kontrolie|0,6 |0,19 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,77 |0,24 |
| |Pakuotoja|0,6 |0,19 |
| |Iš viso: |5,68 |1,76 |

2.1.4

lentelė

ĮKAINIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO APSKAIČIAVIMAS

VIENAM GAMINIUI BALANDŽIO MĖNESĮ

|Gaminio |Pareigos |Įkainis už |Soc.draudimas nuo |
|pavadinimas | |vnt., Lt |įkainio, Lt |
|Vienvietis |Sukirpėja|0,54 |0,17 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |2,5 |0,78 |
| |Kontrolie|0,49 |0,15 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,52 |0,16 |
| |Pakuotoja|0,49 |0,15 |
| |Iš viso: |4,54 |1,41 |
|Dvivietis |Sukirpėja|0,75 |0,23 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |3,06 |0,95 |
| |Kontrolie|0,9 |0,28 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,8 |0,25 |
| |Pakuotoja|0,9 |0,28 |
| |Iš viso: |6,41 |1,99 |

2.1.5 lentelė

ĮKAINIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO APSKAIČIAVIMAS

VIENAM GAMINIUI GEGUŽĖS MĖNESĮ

|Gaminio |Pareigos |Įkainis už |Soc.draudimas nuo |
|pavadinimas | |vnt., Lt |įkainio, Lt |
|Vienvietis |Sukirpėja|0,54 |0,17 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |2,5 |0,78 |
| |Kontrolie|0,49 |0,15 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,52 |0,16 |
| |Pakuotoja|0,49 |0,15 |
| |Iš viso: |4,54 |1,41 |
|Dvivietis |Sukirpėja|0,65 |0,20 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |3,06 |0,95 |
| |Kontrolie|0,6 |0,19 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,77 |0,24 |
| |Pakuotoja|0,6 |0,19 |
| |Iš viso: |5,68 |1,76 |

2.1.6 lentelė

ĮKAINIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO APSKAIČIAVIMAS

VIENAM GAMINIUI BIRŽELIO MĖNESĮ

|Gaminio |Pareigos |Įkainis už |Soc.draudimas nuo |
|pavadinimas | |vnt., Lt |įkainio, Lt |
|Vienvietis |Sukirpėja|0,54 |0,17 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |2,5 |0,78 |
| |Kontrolie|0,49 |0,15 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,52 |0,16 |
| |Pakuotoja|0,49 |0,15 |
| |Iš viso: |4,54 |1,41 |
|Dvivietis |Sukirpėja|0,65 |0,20 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |3,06 |0,95 |
| |Kontrolie|0,6 |0,19 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,77 |0,24 |
| |Pakuotoja|0,6 |0,19 |
| |Iš viso: |5,68 |1,76 |

2.1.7 lentelė

ĮKAINIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO APSKAIČIAVIMAS

VIENAM GAMINIUI LIEPOS MĖNESĮ

|Gaminio |Pareigos |Įkainis už |Soc.draudimas nuo |
|pavadinimas | |vnt., Lt |įkainio, Lt |
|Vienvietis |Sukirpėja|0,61 |0,19 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |2,8 |0,87 |
| |Kontrolie|0,57 |0,18 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,58 |0,18 |
| |Pakuotoja|0,57 |0,18 |
| |Iš viso: |5,13 |1,59 |
|Dvivietis |Sukirpėja|0,75 |0,23 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |3,42 |1,06 |
| |Kontrolie|0,69 |0,21 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,87 |0,27 |
| |Pakuotoja|0,69 |0,21 |
| |Iš viso: |6,42 |1,99 |

2.1.8 lentelė

ĮKAINIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO APSKAIČIAVIMAS

VIENAM GAMINIUI RUGPJŪČIO MĖNESĮ

|Gaminio |Pareigos |Įkainis už |Soc.draudimas nuo |
|pavadinimas | |vnt., Lt |įkainio, Lt |
|Vienvietis |Sukirpėja|0,61 |0,19 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |2,8 |0,87 |
| |Kontrolie|0,57 |0,18 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,58 |0,18 |
| |Pakuotoja|0,57 |0,18 |
| |Iš viso: |5,13 |1,59 |
|Dvivietis |Sukirpėja|0,75 |0,23 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |3,42 |1,06 |
| |Kontrolie|0,69 |0,21 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,87 |0,27 |
| |Pakuotoja|0,69 |0,21 |
| |Iš viso: |6,42 |1,99 |

2.1.9 lentelė

ĮKAINIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO APSKAIČIAVIMAS

VIENAM GAMINIUI RUGSĖJO MĖNESĮ

|Gaminio |Pareigos |Įkainis už |Soc.draudimas nuo |
|pavadinimas | |vnt., Lt |įkainio, Lt |
|Vienvietis |Sukirpėja|0,61 |0,19 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |2,8 |0,87 |
| |Kontrolie|0,57 |0,18 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,58 |0,18 |
| |Pakuotoja|0,57 |0,18 |
| |Iš viso: |5,13 |1,59 |
|Dvivietis |Sukirpėja|0,75 |0,23 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |3,42 |1,06 |
| |Kontrolie|0,69 |0,21 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,87 |0,27 |
| |Pakuotoja|0,69 |0,21 |
| |Iš viso: |6,42 |1,99 |

2.1.10 lentelė

ĮKAINIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO APSKAIČIAVIMAS

VIENAM GAMINIUI SPALIO MĖNESĮ

|Gaminio |Pareigos |Įkainis už |Soc.draudimas nuo |
|pavadinimas | |vnt., Lt |įkainio, Lt |
|Vienvietis |Sukirpėja|0,61 |0,19 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |2,8 |0,87 |
| |Kontrolie|0,57 |0,18 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,58 |0,18 |
| |Pakuotoja|0,57 |0,18 |
| |Iš viso: |5,13 |1,59 |
|Dvivietis |Sukirpėja|0,75 |0,23 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |3,42 |1,06 |
| |Kontrolie|0,69 |0,21 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,87 |0,27 |
| |Pakuotoja|0,69 |0,21 |
| |Iš viso: |6,42 |1,99 |

2.1.11 lentelė

ĮKAINIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO APSKAIČIAVIMAS

VIENAM GAMINIUI LAPKRIČIO MĖNESĮ

|Gaminio |Pareigos |Įkainis už |Soc.draudimas nuo |
|pavadinimas | |vnt., Lt |įkainio, Lt |
|Vienvietis |Sukirpėja|0,61 |0,19 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |2,8 |0,87 |
| |Kontrolie|0,57 |0,18 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,58 |0,18 |
| |Pakuotoja|0,57 |0,18 |
| |Iš viso: |5,13 |1,59 |
|Dvivietis |Sukirpėja|0,75 |0,23 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |3,42 |1,06 |
| |Kontrolie|0,69 |0,21 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,87 |0,27 |
| |Pakuotoja|0,69 |0,21 |
| |Iš viso: |6,42 |1,99 |

2.1.12 lentelė

ĮKAINIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO APSKAIČIAVIMAS

VIENAM GAMINIUI GRUODŽIO MĖNESĮ

|Gaminio |Pareigos |Įkainis už |Soc.draudimas nuo |
|pavadinimas | |vnt., Lt |įkainio, Lt |
|Vienvietis |Sukirpėja|0,61 |0,19 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |2,8 |0,87 |
| |Kontrolie|0,57 |0,18 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,58 |0,18 |
| |Pakuotoja|0,57 |0,18 |
| |Iš viso: |5,13 |1,59 |
|Dvivietis |Sukirpėja|0,75 |0,23 |
|patalynės | | | |
|komplektas | | | |
| |Siuvėja |3,42 |1,06 |
| |Kontrolie|0,69 |0,21 |
| |rė | | |
| |Lygintoja|0,87 |0,27 |
| |Pakuotoja|0,69 |0,21 |
| |Iš viso: |6,42 |1,99 |

2.2 lentelė

NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ PASKIRSTYMAS GAMINIAMS

|2. |Overlokas |1 |5 |1100 |1 |18,32 |880,20 |
|3. |Lyginimo stalas |1 |5 |800 |1 |13,32 |640,20 |
|4. |Sukirpimo masina su |1 |5 |1000 |1 |16,65 |800,20 |
| |stalu | | | | | | |
|5. |Siuvimo mašinos su |3 |5 |2500 |3 |124,85 |6001,80 |
| |stalais | | | | | | |
|6. |Pakavimo aparatas |1 |5 |900 |1 |14,98 |720,20 |
|7. |Lengvasis automobilis |1 |8 |45000 |1 |468,74 |39375,13 |
| |,,NISSAN ALMERA” | | | | | | |
|8. |Biuro baldų komplektai |2 |6 |6000 |2 |166,61 |10000,67 |
|9. |Kompiuteriai |2 |3 |3000 |2 |166,56 |4001,33 |
|10.|Telefonas/Faksas |1 |3 |600 |1 |16,64 |400,33 |
|11.|Kompiuterizuota |1 |3 |10915 |1 |303,17 |7277,00 |
| |apskaitos programa | | | | | | |
| |,,STEKAS ” | | | | | | |
|12.|Apsaugos sistema |1 |3 |930 |1 |25,81 |620,33 |
|13.|Seifas |1 |4 |5000 |1 |104,15 |3750,25 |
|14.|Geriamojo vandens |1 |4 |944 |1 |19,65 |708,25 |
| |aparatas | | | | | | |
|1. |Overlokas |0,15 |1 |0,15 |
|2. |Lyginimo stalas |1 |1 |1 |
|3. |Sukirpimo mašina su stalu |0,55 |1 |0,55 |
|4. |Siuvimo mašinos su stalais |0,1 |3 |0,3 |
|5. |Pakavimo aparatas |0,5 |1 |0,5 |
|6. |Liuminestentinė lempa (cechui) |0,116 |17 |1,972 |
|7. |Liuminestentinė lempa (administracinėm|0,116 |13 |1,508 |
| |patalpom) | | | |
|8. |Kompiuteriai |0,35 |2 |0,7 |
|9. |Spausdintuvas |2,4 |1 |2,4 |
|10. |Geriamojo vandens aparatas |1,5 |1 |1,5 |

2.2.1.2 lentelė

GAMYBAI SUNAUDOJAMOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIS

Eil. Nr. |Pavadinimas |Mat. vnt. |1 mėn. |2 mėn. |3 mėn. |4 mėn. |5 mėn. |6
mėn. |7 mėn. |8 mėn. |9 mėn. |10 mėn. |11 mėn. |12 mėn. | |1. |Elektros

energijos sunaudojimas per valandą |kW |2,5 |2,5 |2,5 |2,5 |2,5 |2,5 |2,5

|2,5 |2,5 |2,5 |2,5 |2,5 | |2. |Valandų skaičius per mėnesį |val. |176 |152
|184 |152 |176 |176 |160 |176 |168 |176 |168 |152 | |3. |Elektros energijos

kaina |Lt |0,286 |0,286 |0,286 |0,286 |0,286 |0,286 |0,286 |0,286 |0,286

|0,286 |0,286 |0,286 | |4. |Sumokėta už elektros energiją |Lt |125,84

|108,68 |131,56 |108,68 |125,84 |125,84 |114,40 |125,84 |120,12 |125,84

|120,12 |108,68 | |

Leave a Comment