Verslo planas

RINKODAROS SKYRIUS

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

VERSLO EKONOMIKOS

SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTIS

Darbą atliko:

( )

Darbą tikrino: lektorė

( )

Turinys

Santrauka

IĮ„Pieno namai“ planuoja savo veiklą pradėti nuo 2011-01-01. IĮ „Pieno namai“ – tai specializuota pieno produktų parduotuvė. Įmonė užsiimtų didžiausių pieno perdirbėjų: AB „Žemaitijos pienas“, AB „Pieno žvaigždės“ ir AB „Rokiškio sūris“ pieno produktų prekyba Plungės mieste. Savo veiklai įmonė nuomosis patalpas, esančias geroje Plungės miesto dalyje, A.Jucio gatvė 7. Šioje įmonėje dirbs 7 darbuotojai, t.y. direktorė, vadybininkas, buhalteris ir keturios pardavėjos. IĮ „Pieno namai“ vadovaus vienintelė jos savininkė Irmina Lukošiūtė.

Įmonės tiikslas – patenkinti vartotojų poreikius, parduodant kokybiškus pieno produktus kuo aukštesniu aptarnavimo lygiu, taupant vartotojų laiką.

Įmonės strategija – įsitvirtinti rinkoje ir sėkmingai konkuruoti trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje.

IĮ „Pieno namai“ sieks ne trumpalaikio pelno, bet orientuosis į ilgalaikius planus ir stabilią pieno produktų kokybę. Taip pat sukursime naujų darbo vietų Plungės mieste.

Įmonėje bus naudojami tiesioginis ir netiesioginis prekių paskirstymas, t.y., kai gamintojas produkciją parduoda mažmeninei prekybai, o mažmeninė vartotojui. Įmonė bendraus su klientais tiesiogiai, jie galės tiesiogiai įsigytiprekes be jokių tarpininkų.

Potencialūs vartotojai – visi asmenys, neepriklausomai nuo lyties, amžiaus, pajamų, išsilavinimo, užsiėmimo, gyvenamosios vietos, būdo. Pieno produktų pasirinkimą riboja tik asmeniniai žmonių poreikiai, pomėgiai ir pasiūla.

Įmonės „Pieno namai“ pagrindiniai konkurentai būtų: prekybos centras „MAXIMA“, „IKI“, „NORFA“, parduotuvė „Papartis“ ir „Žemaitijos pieno“ parduotuvė. Pieno produktų ka

aina bus nustatoma kiek žemesnė nei konkurentų.

Numačius projekto kainą, nustatėme, kad pradėti verslui reikės 90 000 Lt, už kuriuos daromas patalpų remontas, perkami įrengimai, o likusi suma panaudojama įmonės steigimui ir produktų atsargoms pirkti.. Paskola sudaro 60 000 Lt, kuri paimta iš SEB banko su 7 % palūkanomis, penkeriems metams. Suteikdamas paskolą SEB bankas uždirbtų 11 485 Lt. Be to, paskoląbus įmanoma atiduoti per penkerius metus, jau pradedant mokėti grąžinamos paskolos dalį ir palūkanas nuo 2011 metų.

Per pirmuosius veiklos metus numatoma gauti apie 64 419 Lt grynojo pelno, o vėlesniais metais pelnas turėtų didėti, nes planuojama daugiau parduoti, t.y. didės pardavimų apimtys, o kainos stengsimės nekeisti.

1. VERSLO APRAŠYMAS

1.1. Verslo srities ir sąlygų aprašymas

Lietuvoje pienas ir jo produkcija turi didelę paklausą, nes tai kiekvieno žmogaus vienas iš svarbiausių ir pagrindinių maisto produktų bei kaalcio pasisavinimo šaltinis. Šiuo metu Lietuvoje pieno perdirbimas ir prekyba yra vienas iš pelningiausių ir perspektyviausių verslų. Palyginti su kitais verslais, pieno perdirbimas ir prekyba pieno produkcija turi akivaizdžių pranašumų bent jau dėl to, kad tai tradicinė Lietuvos kaimo pramonės rūšis.

Įmonė – tai savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų numatyta tvarka tam tikrai ūkinei – komercinei veiklai. Įmonės savininkas – tai fizinis ar juridinis asmuo arba į bendrovę susijungę keli fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie nuosavybės teise valdo, naudoja ir disponuoja įmonės tu

urtu.

Įmonės steigėju gali būti fizinis ar juridinis asmuo, valstybė (vietos savivaldybė), atstovaujama savo institucijų. IĮ „Pieno namai“ įsteigta vieno fizinio asmens.

Įmonės veiklos sritis – pieno produktų specializuota parduotuvė.

Įmonės tikslas – patenkinti vartotojų poreikius, parduodant kokybiškus pieno produktus kuo aukštesniu aptarnavimolygiu, taupant vartotojų laiką.

Įmonės strategija – įsitvirtinti rinkoje ir sėkmingai konkuruoti trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje.

Mano steigiama įmonė vykdys tradicines verslo funkcijas:

skatins konkurenciją;

sukurs naujas darbo vietas;

sukurs turtą;

teiks produktus.

1.2. Firmos istorija

IĮ „Pieno namai“ planuoja savo veiklą pradėti nuo 2011-01-01. IĮ „Pieno namai“ įsikurs Plungėje, A. Jucio gatvėje 7, kur bus prekiaujama didžiųjų pieno perdirbimo įmonių AB „Žemaitijos pienas“, AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“ pieno produkcija. Šios įmonės bus ir IĮ „Pieno namai“ tiekėjai. Su tiekėjais bus sudaromos pirkimo – pardavimo sutartys, prekės tiekiamos kiekvieną rytą. Įmonė patalpas nuomosis,todėl bus sudaryta nuomos sutartis, kiekvieną mėnesį mokant po 1 500 Lt.

Numačius projekto kainą, nustatėme, kad pradėti verslui reikės 90 000 Lt , už kuriuos daromas patalpų remontas, perkami įrengimai, o likusi suma panaudojama įmonės steigimui ir produktų atsargoms pirkti.. Paskola imama 60 000 Lt iš SEB banko su 7 % palūkanomis, o kita suma yra savininkės įnašas.

Prieš steigiant įmonę ir pradedant verslą, pirmiausia reikia turėti gerą verslo idėją. Ši idėja turi atitikti vartotojų poreikius, o kartu ir steigimą bei veiklos plėtrą.

Pagrindiniai IĮ „Pieno namai“ tikslai:

suformuoti klientų ratą (surasti rinkos ni

išą );

didinti realizaciją (taikant visas rėmimo priemones);

siekti gauti kuo didesnį pelną .

Pagrindiniai uždaviniai:

sukurti gerą firmos vardą ir įvaizdį;

kuo geriau tenkinti vartotojų poreikius;

plėsti produktų asortimentą.

2. PREKĖS APRAŠYMAS

2.1. Funkcinės prekės savybės

IĮ „Pieno namai“ numato prekiauti didžiausių pieno perdirbimo įmonių produkcija. Pienas ir jo produktai yra vienas iš pagrindinių maisto vartojimo produktų. Todėl prekiausime:

pienu (1,5% ir 2,5% riebumo);

kefyru (1,5%, 2,5% riebumo);

grietine(15% ir 30% riebumo – indeliuose ir sveriama);

sviestu;

pasukomis;

sūriais (fermentiniai, lydyti ir kt.);

varške (9% ir 2% riebumo – fasuota ir sveriama);

grietinėle;

jogurtais (indeliais ir sveriamu);

varškės sūriais ir sūreliais.

Asortimentas produktų bus nuolat keičiamas ir plečiamas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius.

Ant pieno produktų pakelio, maišelio ar kitos pakuotės turi būti visada pažymėta: įmonės pavadinimas arba prekės ženklas, įmonės adresas, telefonas; produkto pavadinimas; riebumas procentais; produkto tūris litrais arba gramais; „Tinka vartoti iki.“; informaciniai maistinės ir energetinės 100 g produkto vertės duomenys; laikymo sąlygos.

Pieno produktų vartojimo trukmės priklauso nuo žaliavos kokybės ir įmonės technologinio proceso lygio.

3.RINKODAROS SKYRIUS

3.1 Rinkos apžvalga

Būtina stebėti, analizuoti rinką, jei norime joje išsilaikyti. Stebėdami rinką, mes galėsime įvertinti savo galimybes taip pat galėsime pamatyti ko reikia ir kokių prekių pageidauja vartotojai. IĮ ,,Pieno namai“ prekiaus pieno produkcija įvairaus amžiaus, bei įvairias pajamas gaunantiems žmonėms. Taigi potencialūs vartotojai – visi asmenys, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, pajamų, išsilavinimo, užsiėmimo, gyvenamosios vietos, būdo. Pieno produktų pasirinkimą riboja tik asmeniniai žmonių poreikiai, pomėgiai ir pa

asiūla. Į šiuos veiksnius lengvai galima reaguoti koreguojant gaminių asortimentą bei teisingai reaguoti į vartotojų elgesio pasikeitimus, analizuoti priežastis, sukeliančias vienus ar kitus pasikeitimus (žmonių pajamų pasikeitimai, įvairių visuomeninių organizacijų veikla ir kt.). Galima tikėtis, kad potenciali rinka bus apie 20 000 žmonių.

3.2. Konkurencijos analizė

Konkurencija yra visur ir visada. Dažniausiai ir labiausiai pastebima – tiesioginė, bet ne mažiau svarbi ir netiesioginė. Konkurentai daro labai didelę įtaką įmonės veiklai. Apie konkurentus daug galima sužinoti, palyginus įmonės veiklą su jų veikla. Tad mūsų įmonė savo konkurentams pažinti netaupys nei laiko, nei jėgų, tirs jų prekių strategijas, rinkodarą, paskirstymo sistemą, kainų politiką ir kt. Įmonė privalo juos tirti, kad pranoktų. IĮ „Pieno namai“ konkurentai: prekyboscentras „MAXIMA“, „IKI“, „NORFA“, parduotuvė „Papartis“ ir „Žemaitijos pieno“ parduotuvė. Kad verslas būtų sėkmingas, konkurentus reikia pažinti kaip patį save.

Kovoje su konkurentais, mūsų įmonės pranašumai yra šie:

įmonėje bus prekiaujama kelių įmonių kuo didesnio asortimento pieno produkcija;

įmonėje bus geresnis ir greitesnis aptarnavimo lygis;

mažesnė kaina.

Konkurentųnėra ko bijoti, nes visada atsiras tokių sričių, kur galima pasireikšti sėkmingiau nei kiti. Konkuruoti galima labai įvairiais būdais. Vienas iš pirmųjų žingsnių – teisingai įvertinti savo įmonės pranašumus. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad niekuo ypatingu nuo kitų nesiskiriame. Po gilesnės analizės bendras vaizdas gali gerokai pasikeisti.

3.3.Rinkodaros planas

3.3.1. Kainų strategija

Kainodara – tai konkrečios prekės kainos nustatymo procesas.

Individuali įmonė ,,Pieno namai“ nustatant savo produktų kainą, atsižvelgs į konkurentų kainas. Taip pat IĮ ,,Pieno namai“ dar taikys populiariausią psichologinių kainų nustatymo būdą vadinamą ,,nesuapvalintų“ kainų nustatymo metodą, pvz.: 1,43; 1,34; 0,94; 0,83; 1,54 Lt ir t.t. Pirkėją psichologiškai veikia kaina, mažesnė negu 2, 1 ar 10 centų ar Lt. Tai logiška, nes esame įpratę svarbiausiu laikyti pirmąjį iš kairės kainos skaitmenį, antrasis lyg ir mažiau svarbus, trečiasis – dar mažiau svarbus ir t. t. Beveik nereikšminga atrodo po kablelio esanti kainos dalis. Tačiau kaip tik ji dažnai rodo, kad kaina ne tiek daug nutolusi nuo apvalaus skaičiaus. Tikimasi, kad pirkėjas į tai neatsižvelgs.

3.3.2. Paskirstymo strategija

IĮ ,,Pieno namai“ patalpas nuomosis, kurios yra A. Jucio gatvėje 7, Plungėje. Tai tinkama vieta, nes parduotuvė bus gyvenamųjų namų rajone, šalia yra ne vienas prekybos centras.

Įmonėje bus naudojami tiesioginis ir netiesioginis prekių paskirstymas, t.y., kai gamintojas produkciją parduoda mažmeninei prekybai, o mažmeninė vartotojui. Įmonė bendraus su klientais tiesiogiai, jie galės tiesiogiai įsigyti prekes be jokių tarpininkų.

3.3.3. Rėmimo strategija

IĮ ,,Pieno namai“ pasižymi negausia, tačiau efektyvia ir neįkyria reklamine kampanija. Įmonė nevargina savo vartotojų, šiuo metu, tiek televizijų, tiek radiją,užplūdusiais reklaminiais skelbimais.

IĮ ,,Pieno namai“ reklaminį skelbimą dės į Plungės rajoninį laikraštį „Plungė“, kuris yra daugiausiai skaitomas. Bus stengiamasi, kad įmonės reklaminis skelbimas patektų į reklaminio puslapio viršutinį dešinįjį kampą, nes dažniausiai verčiant puslapį pirmas žvilgsnis krenta, kaip tik ten. Tai geriausia reklamai vieta. Atitinkamai blogesnė vieta – puslapio apatinis kairysis kampas, nes ten žvilgsnis krenta paskiausiai.

Reklama, kaip ir bet kuri kita, įmonės veikloje panaudojama priemonė turėtų padėti išspręsti tam tikrus uždavinius, įgalintų pasiekti užsibrėžtus tikslus. Ryškėja keturios pagrindinės įmonės reklamos kryptys: pakeisti pirkėjų nuomonę ir elgesį; patraukliai pateikti prekes ir paslaugas; kurti įmonės palankų įvaizdį; reakcija į konkurentų veiksmus.

4. VEIKLOS SKYRIUS

4.1. Patalpos ir įrengimai

Reikiamospatalpos bus nuomojamos. Patalpoms reikalingas remontas, kuris tiktų parduotuvei ir sudarytų gerą vaizdą ateinančiam klientui. Remontą atliks specialistai ir tai kainuos 7200 Lt.

Įrangą įsigysime iš skirtingų įmonių. Įrenginių atvežimo ir montavimo išlaidos įskaičiuotos į kainą. Pirksime 2 šaldytuvus – vitrinas už 6000 Lt, 2 šaldytuvus už 4000 Lt, elektronines svarstykles už 1200 Lt, kasos aparatas už 800 Lt bei biuro įranga už 3000 Lt.

4.2. Tiekėjai

Labai svarbus veiksnys yra įmonės „Pieno namai“ tiekėjai. Su tiekėjais įmonė sudarys pirkimo – pardavimo sutartis. Įmonėje bus pasirinkti šie tiekėjai, pateikti lentelėje.

1 lentelė

Tiekėjai

Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo adresas

Žaliavos

AB „Žemaitijos pienas“

Sedos g. 35, Telšiai

Pieno produktai

AB „Pieno žvaigždės“

Laisves pr. 125, Vilnius

Pieno produktai

AB „Rokiškio sūris“

Pramonės g. 3, Rokiškis

Pieno produktai

Šaltinis: Sudarytas darbo autorės.

5. VADYBOS SKYRIUS

5.1. Savininkas ir vadovybė

Įmonės vadovo vietą užims savininkė, prižiūrės, kad tinkamai ir sklandžiai butų vykdoma veikla, kad klientai liktų patenkinti.

Vadybininkas, dirbantis šioje įmonėje, turi turėti aukštąjį išsilavinimą bei verslo vadybos diplomą. Būtų privalumas, jeigu turėtų darbo patirties šioje srityje, o amžius galėtų būti nuo 25 metų.

5.2. Organizacinė struktūra

IĮ ,,Pieno namai“ personalą sudarys: savininkė – direktorė, buhalteris, vadybininkas ir keturios pardavėjos. Iš viso septyni žmonės.

Įmonęvaldo direktorė, kuri kartu yra ir vienintelė įmonės savininkė. IĮ ,,Pieno namai“ direktorė (įmonės savininkė) yra atsakinga už bendrą įmonės veiklą ir verslo vystymo perspektyvas (pardavimų skatinimas). Direktorei pavaldūs yra: vadybininkas, buhalteris ir pardavėjos. Įmonės buhalterinę apskaitą tvarko buhalteris. Pieno produktų užpirkimu, gabenimu, ryšio su tiekėjais rūpinasi vadybininkas. Organizacinė struktūra parodyta 1 paveiksle.

0x08 graphic

1 pav. IĮ „Pieno namai“ organizacinė struktūra

Šaltinis:sudarytas darbo autorės.

6. RIZIKOS ĮVERTINIMAS

6.1. Galimos problemos ir kliūtys

Užsiimant veikla, susijusia su pieno produktų prekyba, gali kilti įvairių problemų. Viena iš pagrindinių – konkurencija. Rinkoje veikiančios parduotuvės turi ilgalaikę patirtį ir tam tikrą rinkos dalį.

Labai realus pavojus – nerealizuotos produkcijos sugedimas. IĮ „Pieno namai“ pabrėžia savo produkcijos kokybę, ypač – šviežumą. Baigiantis realizacijos terminui, gali tekti parduoti šiuos gaminius už labai mažą kainą.

6.2. Problemos sprendimo alternatyvos

Rizikai sumažinti, įmonė numato šias galimybes:

lanksčiai reaguoti į rinkos paklausą; numatoma plėsti gaminių asortimentą atsižvelgiantį vartotojų pomėgius;

norint patraukti klientų dėmesį, galima pradėti aktyvesnę reklaminę kampaniją;

Be to, įmonė turi ir tam tikrų pranašumų prieš konkurentus. Galima pardavinėti produkciją už mažesnę kainą bei pardavinėti sveriamą grietine, varškę, jogurtą, sūrį ir kita, ko mūsų konkurentai nedaro arba tik kai kuriuos produktus.

7. FINANSŲ SKYRIUS

2 lentelė

Verslo finansavimo lėšų poreikis ir lėšų šaltiniai

Lėšų poreikis

Suma, Lt

Finansavimo šaltiniai

Suma, Lt

Įrengimai

Pieno produktų atsargos

Remonto darbų sąnaudos

Įmonės steigimas

Savininko įnašas

Banko paskola

Iš viso

Iš viso

3 lentelė

Realizavimo įplaukų planas

Laikotarpis

2011 m.I ketv.

2011m. II ketv.

2011 m. III ketv.

2011m. IV ketv.

Iš viso 2011 m.

2012m.

I pusm

2012m.

II pusm

Iš viso 2012m.

Iš viso 2013m.

Prekės pavadinimas

Vnt. kaina, Lt

Apimtis, vnt.

Suma, Lt

Apimtis, vnt.

Suma, Lt

Apimtis, vnt.

Suma, Lt

Apimtis, vnt.

Suma, Lt

Apimtis, vnt.

Suma, Lt

Suma, Lt

Suma, Lt

Suma, Lt

Suma, Lt

Pienas 1 l

1,83

9607,5

9607,5

Pienas 0,5 l

1,12

Kefyras 1 l

1,91

Kefyras 0,5 l

1,05

787,5

787,5

Pasukos 1 l

1,20

Pasukos 0,5 l

0,62

232,5

232,5

235,6

235,6

936,2

533,2

1060,2

1060,2

Grietinė 450 g

2,09

14044,8

14044,8

14065,7

14065,7

28089,6

28340,4

Grietinė 200 g

1,38

3622,5

3622,5

3629,4

14531,4

7286,4

14531,4

14531,4

Varškė kg

8,08

5494,4

5494,4

21896,8

11796,8

23512,8

23512,8

Varškės sūriai kg

14,08

Sviestas 200 g/ kg

2,09 /10,45

7837,5

7837,5

Jogurtai 1 l

2,89

2167,5

2167,5

Jogurtai 100 g

1,08

885,6

885,6

3391,2

1879,2

3499,2

3499,2

Sūriai (ferm.,lydyt.) kg

18,09

28491,75

28491,75

28582,2

114509,7

58792,5

59335,2

118127,7

118127,7

Grietinėlė 450 g

2,71

2032,5

2032,5

2032,5

2032,5

Grietinėlė 200 g

1,23

461,25

461,25

467,4

467,4

1857,3

1045,5

1057,8

2103,3

2103,3

Įvairūs desertiniai varškės sūreliai 45 g

1,09

817,5

817,5

839,3

839,3

3313,6

1787,6

3531,6

3531,6

Iš viso:

90739,8

90739,8

93116,1

93148,5

367204,2

183292,6

192676,6

375969,2

375969,2

4 lentelė

Sąnaudų planas, Lt

Sąnaudų straipsniai

Laikotarpiai

2011m. I ketv.

2011 m. II ketv.

2011 m. III ketv.

2011 m. IV ketv.

2011m. iš viso

2012 m. I pusm.

2012 m. II pusm.

2012 m. iš viso

2013 m.

1.Tiesioginės gamybos išlaidos:

-prekės

-tiesiog. darbuot. darbo užmokestis

-social. draudim.

2974,08

2974,08

2974,08

2974,08

11896,32

5948,16

5948,16

11896,32

13383,36

-įrengimų nusidėvėjimas

-įreng. remontas

-kitos tiesiog. išl.

Iš viso tiesiog. gamybos išlaidų

51249,08

51249,08

52249,08

52299,08

207046,32

103398,16

107198,16

210596,32

216883,36

2.Netiesioginės g-bos ir negamyb. išlaidos:

-administrac. d. u.

-socialinis draud.

3717,60

3717,60

3717,60

3717,60

14870,40

7435,20

7435,20

14870,40

14870,40

-patalpų nuomos mokestis

-patalpų ir kito ilg. turto nusidėv.

-remontas

-komunal. pasl. (šildymas,vanduo

-elektros energ.

-ryšių paslaug.

-transporto išl.

– reklamos sąn.

-pagalbinės medžiagos

-žemės mokestis

-kitos netiesiog.

Iš viso netiesioginių išl.

20117,6

20117,6

19967,6

19967,6

80170,4

40235,2

38935,2

79170,4

79170,4

Iš viso periodo išlaidų

71366,68

71366,68

72216,68

72266,68

287216,72

143633,36

146133,36

289766,72

296053,76

4.1. lentelė

Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas

Darbuotojai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Iš viso 2011 m.,Lt

Etatų skaičius

Suma, Lt

Etatų skaičius

Suma, Lt

Etatų skaičius

Suma, Lt

Etatų skaičius

Suma, Lt

1. Pardavėjos

Iš viso tiesiog.

1. Direktorė

2. Vadybininkas

1,5

1,5

1,5

1,5

3. Buhalteris

1,5

1,5

1,5

1,5

Iš viso administ

4.2. lentelė

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas

Ilgalaikio turto rūšys

Turto įsigijimo vertė, Lt

Numatoma naudoti, metai

Metinė nusidėvėjimo suma, Lt

Nusidėvėjimo suma per ketvirtį, Lt

1. 2 Šaldytuvai – vitrinos (3000 Lt/vnt)

6 000

1 080

2. Šaldytuvai 2 (2000 Lt/vnt)

4 000

Elektroninės svarstyklės

1 200

Kasos aparatas

Biuro įranga

3 000

Transporto priemonė

5 000

1 500

Iš viso:

17 000

5 100

1275

5 lentelė

Pelno planas

Rodikliai

2011 m. I ketv.

2011m. II ketv.

2011 m. III ketv.

2011 m. IV ketv.

Iš viso 2011 m.

2012 m I pusm.

2012m. II pusm.

Iš viso 2012 m.

2013 m.

1.Pardavimo pajamos, Lt

90739,8

90739,8

93116,1

93148,5

367204,2

183292,6

192676,6

375969,2

375969,2

2. Tiesioginės gamybos išlaidos iš viso, Lt

51249,08

51249,08

52249,08

52299,08

207046,32

103398,16

107198,16

210596,32

216883,36

3. Bendrasis pelnas, Lt

39490,72

39490,72

40867,02

40849,42

160157,88

79894,44

85478,44

165372,88

159085,84

4. Netiesioginės gamybinės ir negamybinės išlaidos, Lt

20117,6

20117,6

19967,6

19967,6

80170,4

40235,2

38935,2

79170,4

79170,4

5. Pelnas iki palūkanų ir mokesčių, Lt

19373,12

19373,12

20899,42

20881,82

79987,48

39659,24

46543,24

86202,48

79915,44

6. Palūkanos, Lt

9. Pelnas iki mokesčių, Lt

18323,12

18323,12

19849,42

19831,82

75787,48

37979,24

44863,24

82842,48

77630,44

10. Pelno mokestis, Lt

2748,47

2748,47

2977,41

2974,77

11368,12

5696,89

6729,49

12426,37

11644,57

11. Grynasis pelnas, Lt

15574,65

15574,65

16872,01

16857,05

64419,36

32282,35

38133,75

70416,11

65985,87

6 lentelė

Paskolos ir palūkanų mokėjimo planas

Metai

Paskolos suma laikot. pradžioje, Lt

Metinės palūkanos, Lt, kai norma 7

Paskolos grąžinimas, Lt (laikot. pabaigoje)

Mokama suma iš viso, Lt

Iš viso

7 lentelė

Grynųjų pinigų srautų prognozė

Laikotarpiai

2011m.

2011m.

2011m.

2011m.

2012 m. I pusm.

2012 m. II pusm.

2013 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

GAUTA PINIGŲ

120739,8

90739,8

93116,1

93148,5

183292,6

192676,6

375969,2

– savininko įnašas

 

 

 

 

 

 

-paskola

60 000

 

 

 

 

 

 

-pardavimo pajamos

90739,8

90739,8

93116,1

93148,5

183292,6

192676,6

375969,2

IŠLEISTA PINIGŲ

93890,15

76890,15

77969,09

78016,45

154397,25

157929,85

316722,08

– investicijos (ilg. turto įsigijimas)

 

 

 

 

 

 

-apyvartinis kapitalas

 

 

 

 

 

 

 

-tiesiog. g-bos išl.

49974,08

49974,08

50974,08

51024,08

100848,16

104648,16

211783,36

-netiesiog. išl.(sąn.)

20117,6

20117,6

19967,6

19967,6

40235,2

38935,2

79170,4

-palūkanų ir paskolos grąžinimas

-pelno mokestis

2748,47

2748,47

2977,41

2974,77

5633,89

6666,49

11483,32

-kiti mokėjimai į biudžetą

 

 

 

 

 

 

 

PINIGŲ BALANSAS

26849,65

13849,65

15147,01

15132,05

28895,35

34746,75

59247,12

SUKAUPTI PINIGŲ SRAUTAI

26849,65

40699,3

55846,31

70978,36

99873,71

134620,46

193867,58

Literatūros sąrašas

Žvinklys J., Vabalas E. Įmonėsekonomika. – Vilnius: Vilniaus vadybos kolegija, 2001.

Žilinskas V., Martinkus B., Staleronka A. Verslo vadybos pradmenys. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.

Verslo ekonomikos paskaitų konspektai.

Direktorė (savininkė)

Pardavėjos

Buhalteris

Vadybininkas

Leave a Comment